Upowszechnianie Czytelnictwa

Home / Upowszechnianie Czytelnictwa

Warsztaty i lekcje biblioteczne

Nasza oferta warsztatów i lekcji bibliotecznych jest niezwykle bogata. Realizujemy trzy autorskie programy edukacyjne (Medialna podróż w krainę książki i informacji, Multimedialna Pracownia Ekologiczna, Moje nastroje), w ramach których oferujemy kilkadziesiąt tematów zajęć dla przedszkolaków i uczniów wszystkich poziomów nauczania. Spotkania wzbogacane są atrakcyjnymi metodami, wykorzystaniem multimediów lub łączeniem z edukacją plastyczną, językową czy elementami biblioterapii. Zajęcia odbywają się w siedzibie Biblioteki CRE i są bezpłatne. Na specjalne zaproszenie przeprowadzamy lekcje również w siedzibie innych placówek. Co roku poszerzamy ofertę o nowe tematy.

Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie, to akcja społeczna zapoczątkowana w 2012 roku, odbywająca się pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Inicjatywa ma na celu propagowanie znajomości literatury narodowej. Obszerne fragmenty dzieł polskich literatów odczytywane są publicznie. Często wzbogacone są scenografią i strojami z epoki. W czytanie literatury włączają się m. in. znane osobistości, placówki kulturalne i oświatowe, szkoły. W akcji corocznie, aktywnie we współudziale ze szkołami regionu uczestniczy Filia naszej Biblioteki w Opocznie.

Cała Polska czyta dzieciom

1 czerwca 2001 r. Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” zainaugurowała ogólnopolską kampanię społeczną pn. Cała Polska czyta dzieciom, której celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie społeczeństwu ogromnej roli, jaką pełni czytanie dzieciom dla ich wszechstronnego, prawidłowego rozwoju umysłowego i emocjonalnego. Od 2006 r. podjęliśmy współpracę z fundacją i realizujemy akcje czytelnicze w ramach ww. kampanii.

Tydzień Bibliotek

Stowarzyszenie Bibliotekarz Polskich jest pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo oraz biblioteki pn. Tydzień Bibliotek, zapoczątkowanej w 2004 r. Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa, a także podkreślenie roli czytania oraz bibliotek w procesie edukacji oraz rozwoju osobistym. Co roku akcja ma inne hasło wiodące, wskazujące eksponowane i upowszechniane w świadomości społecznej obszary działalności bibliotek. Cyklicznie – w dniach 8-15 maja każdego roku – biblioteki różnych typów podejmują działania kulturalne, edukacyjne, czytelnicze i promocyjne. Nasza placówka od 2007 r. corocznie uczestniczy w obchodach Tygodnia Bibliotek przygotowując bogaty program imprez i zajęć edukacyjnych.

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – to jeden z wielu programów Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” realizowany w czerwcu, od 2002 r. Jest kolejnym dorocznym świętem książki i czytelnictwa, podczas którego szkoły i placówki oświatowe w Polsce organizują m.in. spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży, festyny, konkursy literackie i plastyczne, przedstawienia i zabawy inspirowane literaturą dziecięcą. Kolejnym edycjom przyświeca wybrane hasło propagujące czytanie. W 2018 r. dołączyliśmy do grona placówek oświatowych promujących czytelnictwo wśród dzieci w Tygodniu Czytania Dzieciom zapraszając do czytania gości spoza Biblioteki, przedstawicieli różnych profesji.

Dzień Głośnego Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypadający na 29 września – dzień urodzin autorki literatury dziecięcej – Janiny Porazińskiej, został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Od 2016 roku we współpracy z piotrkowskimi szkołami inicjujemy spotkania z uczniami klas I-III, czytając im wybrane utwory. Czytanie na głos stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo, pobudza wyobraźnię, a także buduje pozytywne relacje międzyludzkie.

Sleeveface

Przebojem pod polskie strzechy weszła moda na Sleeveface. Wynikiem zabawy są fotografie, na których jej autorzy sprytnie komponują okładki książek, czasopism i płyt winylowych z sylwetkami osób. Czasem okraszają wszystko dodatkową scenografią czy wymyślnym strojem. Efektem, opartym na złudzeniu optycznym, są niezwykle kreatywne i zabawne obrazy. A my – bibliotekarze i miłośnicy książek, w tej formie, łączącej zabawę z literaturą, upatrzyliśmy doskonały sposób na promocję czytelnictwa i bibliotek. Od 2015 roku organizujemy akcję Sleeveface i za każdym razem cieszy się ona dużym zainteresowaniem.

Dzień Odkrywania Talentów

Projekt Miejsce Odkrywania Talentów został zainaugurowany w 2010 roku przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy MEN w Warszawie. Wówczas to otrzymaliśmy jako instytucja tytuł Miejsce Odkrywania Talentów. Odtąd pierwszy dzień wiosny stał się dla nas dniem, który podkreśla uczenie się z pasją, rozwijanie zainteresowań oraz poszukiwanie nowych pasji. Dlatego też corocznie organizujemy warsztaty „Zabawy z językiem francuskim” prowadzone przez lektorkę języka francuskiego. Uczniowie na spotkaniu oswajają się z nieznanym językiem i kulturą.

Bookcrossing

Bookcrosing to niekonwencjonalna forma popularyzacji czytelnictwa. Polega on na zostawieniu przeczytanych książek w miejscach publicznych, jak również na specjalnie przeznaczonych do tego celu regałach, półkach, stolikach, po to, aby czytelnik mógł je przeczytać i podać dalej. Od wielu lat włączamy się w tę międzynarodowa akcję, mającą na celu zjednoczenie miłośników książek.

Spotkania z ekspertami

Organizujemy okazjonalne spotkania z ekspertami z różnych dziedzin. Odbiorcami spotkań są nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz dzieci i młodzież. Wydarzenia mają charakter otwarty, a o ich realizacji informujemy z wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Odjazdowy Bibliotekarz

Odjazdowy Bibliotekarz, to rajd rowerowy dla bibliotekarzy i miłośników książek organizowany z okazji Dnia Bibliotekarza. To doskonały sposób na integrację środowiska bibliotekarskiego, walkę ze stereotypowym postrzeganiem bibliotekarzy, promowanie bibliotek i czytelnictwa oraz propagowanie roweru jako atrakcyjnego środka lokomocji. W roku 2013 na mapę rajdów Odjazdowego Bibliotekarza, dzięki naszej Bibliotece, trafił także Piotrków Trybunalski. Obecnie akcja ta zrzesza wiele bibliotek z całej Polski łącząc upowszechnianie czytelnictwa ze świetną zabawą.