Struktura

Home / Biblioteka / Struktura

Dyrektor

Iwona Buchalska

Wydział Udostępniania Zbiorów (Wypożyczalnia i Czytelnia)

Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych

Wydział Finansowo-Administracyjny

Główna Księgowa – Wanda Mikeladze- Janowska
e-mail:  w.mikeladze-janowska@crepiotrkow.edu.pl

Inspektor BHP

Sylwia Kubicka

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Sylwia Madalińska
e-mail: iod@pedagogiczna.edu.pl

Informatyk

Maciej Wieczorek
e-mail: informatyk@pedagogiczna.edu.pl