Dyktando Piotrkowskie

Home / Dla Społeczności Lokalnej / Dyktando Piotrkowskie

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim oraz TEB Edukacja Oddział w Piotrkowie Trybunalskim podjęły się reaktywacji publicznego dyktanda w naszym mieście. Publiczne dyktanda to konkursy cieszące się niesłabnącą popularnością w całym kraju. Podobnie było w przypadku Dyktanda Trybunalskiego, którego przed laty odbyło się 10 edycji.

Impreza pod nazwą Dyktando Piotrkowskie odbędzie się: 8 listopada br. sam konkurs (w siedzibie TEB, ul. Polna 13/13 A), zaś 15 listopada br. uroczysty finał i wręczenie nagród (w siedzibie BPP, ul. Wojska Polskiego 122 e).

Dyktando przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych w wieku co najmniej 15 lat, z wyjątkiem osób zatrudnionych przez organizatorów oraz osób posiadających co najmniej tytuł magistra w zakresie filologii polskiej. Organizatorzy gwarantują udział pierwszym 80 osobom, które do 5 listopada zgłoszą się do Biblioteki osobiście, telefonicznie (44 649 50 77, 784 246 440) lub mailowo (wypozyczalnia@pedagogiczna.edu.pl). 

Regulamin Dyktanda Piotrkowskiego

Patronat honorowy nad Dyktandem Piotrkowskim objęli:
Narodowe Centrum Kultury oraz Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber.
Serdecznie zapraszamy!