Czasopisma w BPP

Home / Dla nauczycieli / Czasopisma w BPP
Z przyjemnością informujemy, że z początkiem 2019 roku w naszej bibliotece wznowiona została prenumerata czasopism. Mogą Państwo korzystać z prasy na miejscu, w czytelni biblioteki. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę naszych czytelników-nauczycieli na bogatą ofertę czasopism metodycznych i pedagogicznych, a także przydatnych dla nauczycieli bibliotekarzy. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do lektury prasy codziennej, regionalnej, hobbystycznej, społecznej. Oferujemy następujące tytuły w prenumeracie:
 
 • Aura
 • Biblioteka Publiczna
 • Biblioteka w Szkole
 • Bibliotekarz
 • Biologia w Szkole
 • Bliżej Przedszkola
 • Charaktery : magazyn psychologiczny
 • Chemia w Szkole
 • Chowanna (czasopismo o wychowaniu)
 • Dyrektor Szkoły
 • Dzieje Najnowsze
 • Dziennik Łódzki z dodatkiem 7 Dni Piotrków
 • Fizyka w Szkole
 • Geografia w Szkole
 • Głos Nauczycielski
 • Guliwer : czasopismo o książce dla dziecka
 • Język Polski w Szkole Podstawowej IV-VIII
 • Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 • Język Polski w Szkole – Gimnazjum
 • Kwartalnik Pedagogiczny
 • Mówią Wieki
 • National Geographic
 • Nauczanie Początkowe – Kształcenie Zintegrowane
 • Niebieska Linia : dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy
 • Pedagogika Społeczna
 • Polityka
 • Polonistyka
 • Poradnik Bibliotekarza
 • Poznaj Swój Kraj
 • Poznaj Świat
 • Praca Socjalna
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Przyroda Polska
 • Psychologia w Szkole
 • Sprawy Międzynarodowe
 • Szkoła Specjalna
 • Świetlica w Szkole
 • Tydzień Trybunalski
 • Wiadomości Historyczne (z WOS)
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 • Wychowanie na co Dzień
 • Wychowanie w Przedszkolu
 • Wychowawca
 • Życie Szkoły
Dodatkowo znajdą Państwo u nas czasopisma, które pozyskujemy bezpłatnie od wydawców:
 • Benefit (czasopismo z dziedziny zarządzania)
 • Biuletyn IPN
 • Chidusz : magazyn żydowski
 • Fakty Piotrkowskie
 • Forum Nauczycielskie : piotrkowski kwartalnik oświatowy
 • Remedium : profilaktyka problemowa i promocja zdrowia psychicznego
 • Serwis Informacyjny Uzależnienia
 • Świat Problemów (czasopismo o uzależnieniach)
 • Ziemia Łódzka
 • Ziemia Piotrkowska