Nowelizacja prawa autorskiego

Home / Dla nauczycieli / Nowelizacja prawa autorskiego

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na spotkanie z Dariuszem Skrzyńskim, prawnikiem, specjalistą od prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, które odbędzie się 11 października w czytelni BPP w godzinach 10.-15.00. Tematyka szkolenia będzie dotyczyła nowelizacji prawa autorskiego w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych oraz wybranych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały w formie elektronicznej.

Zapisy: Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych, tel. 44 6495077