Ostatni leśni

Home / Dla nauczycieli / Ostatni leśni

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza w dniach 03.09-28.09.2018 r. na wystawę pt. „Ostatni leśni”. Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948-1953. Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Warszawie przedstawia walki żołnierzy niepodległościowego podziemia z wojskami NKWD oraz KBW. Prezentuje sylwetki polskich bohaterów oraz materiały źródłowe informujące o ich tragicznym losie.

Dla zorganizowanych grup uczniowskich oferujemy zwiedzanie wystawy połączone z omówieniem tematu. Prelekcję wygłosi Andrzej Popłoński, historyk, dyrektor BPP.

Zapisy – tel. 44 6495077, Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych.