Moty

Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

 

 

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE


Wszystkich naszych czytelników oraz użytkowników serwisu internetowego zapraszamy do korzystania z tematycznych zestawień bibliograficzncyh na miejscu w Czytelni BPP.
Opracowania mieszczące się w Czytelni wzbogacone są o sygnatury oraz o pozycje książkowe innych bibliotek dostępne na zamówienie w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

Aborcja

Aborcja (2006-2014)

Adam Mickiewicz - interpretacje utworów i konspekty lekcji dla szkół średnich

Adaptacja dzieci w przedszkolu

Adaptacja dzieci w przedszkolu (2006-2011)

Adaptacja uczniów w szkole (2006-2011)

Adopcja

Adopcja (za lata 2006-2011)

Adopcje

Administracja

Agresja i przemoc - scenariusze zajęć

AIDS/HIV

AIDS

Aktywne fomy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież

Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych

Aleksander Kamiński. Bibliografia przedmiotowa  

Aleksytymia

Alkoholizm (2007-2010)

Alkoholizm - problem uzależnień dzieci i młodzieży

Alkoholowy Zespół Płodowy

Analfabetyzm i alfabetyzacja

Andersen Hans Christian

Andragogika

Andrzej Bursa

Andrzej Frycz Modrzewski. Bibliografia przedmiotowa

Animaloterapia

Animaloterpia (za lata 2008-20013)

Antoni Czechow

Anoreksja i bulimia

Anoreksja i bulimia (za lata 2005-2010)

Antarktyda, Arktyka

Andragogika. Pedagogika dorosłych

Archiwistyka

Arteterapia (za lata 2006-2008)

Arteterapia - książki za lata 2009-2015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Arteterapia - artykuły z czasopism za lata 2009-2015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Asertywność w praktyce pedagogicznej  

Aspiracje dzieci i młodzieży na przełomie wieków

Aspiracje młodzieży

Astrid Lindgren

Asystent rodziny

Autoagresja, autodestrukcja, samouszkodzenia

Autorytet nauczyciela

Autorytet rodziców

Autyzm

Autyzm. Cz. 2

Autyzm (za lata 2007-2013)

Awans zawodowy nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela (za lata 2005-2007)

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza

Bechlerowa Helena

Bezdomność i ubóstwo (za lata 2003-2006)

Bezdomność i ubóstwo (za lata 2006-2008)

Bezdzietność

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu

Bezpieczeństwo ekonomiczne (.pdf) NOWOŚĆ!

Bezpieczeństwo informacyjne (.pdf) NOWOŚĆ!

Bezpieczeństwo i higiena pracy w oświacie

Bezpieczeństwo międzynarodowe (.pdf) NOWOŚĆ!

Bezpieczeństwo militarne (.pdf) NOWOŚĆ!

Bezpieczeństwo narodowe (.pdf) NOWOŚĆ!

Bezpieczeństwo publiczne (.pdf) NOWOŚĆ!

Bezpieczeństwo społeczne (.pdf) NOWOŚĆ!

Bezrobocie, bezdomność, ubóstwo

Bezrobocie (za lata 2004-2009)

Bezrobocie (za lata 2008-2012)

Biblioteki szkolne i pedagogiczne oraz nauczyciele bibliotekarze na łamach czasopism

Biblioterapia

Biblioterapia. Zagadnienia ogólne (za lata 2007-2013)

Biblioterapia. Programy. Scenariusze zajęć

Biblioterapia i bajkoterapia (2004-2007)

Biblioterapia, poezjoterapia, bajkoterapia i baśnioterapia (za lata 2008-2013)

Biblioterapia w pracy z chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi oraz młodzieżą

Biblioterapia w pracy z dorosłymi i seniorami

Bigoreksja (.pdf) NOWOŚĆ!

Bitwa pod Grunwaldem

Blogi - książki za lata 2002-2015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Blogi - artykuły z czasopism za lata 2002-2015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Blogi biblioteczne i literackie - za lata 2000-2016 (.pdf) NOWOŚĆ!

Blogi w edukacji - za lata 2002-2015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Bolesław Prus. Propozycje metodyczne dla nauczycieli

Bohumil Hrabal

Bracia Grimm

Bruno Schulz

Brzechwa Jan - życie i twórczość

Cała Polska czyta dzieciom

Centkiewicz Alina

Ceremoniał szkolny

Choreoterapia - książki za lata 2000-2015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Choreoterapia - artykuły z czasopism za lata 2000-20015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Choroba Alzheimera

Choroba Aspergera

Choroba terminalna

Choroba w rodzinie

Choroby zawodowe nauczycieli

Chory i niepełnosprawny użytkownik w bibliotece

Chotomska Wanda - życie i twórczość

Cukrzyca

Coaching. Mentoring

Cukrzyca u dzieci

Cukrzyca u dzieci i młodzieży

Cyberprzemoc

Czas wolny

Czas wolny dzieci i młodzieży

Czas wolny dzieci i młodzieży (za lata 2005-2012)

Czasopisma dla dzieci i młodzieży

Czasopisma i gazetki szkolne

Czytelnictwo

Czytelnictwo (za lata 2005-2012)

Czytelnictwo audiobuków (.pdf) NOWOŚĆ!

Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Czytelnictwo dzieci i młodzieży - za lata 2011-2015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Czytelnictwo publikacji elektronicznych (.pdf) NOWOŚĆ!

Depresja dzieci i młodzieży

Depresja i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży

Digitalizacja zbiorów bibliotecznych

Dojrzałość szkolna

Dopalacze

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Drama w nauczaniu blokowym

Drama w nauczaniu gimnazjalnym

Drama w nauczaniu ponadgimnazjalnym

Drugoroczność

Drzewa (.pdf) NOWOŚĆ!

Dyrektor szkoły (za lata 2003-2010)

Dyskryminacja i uprzedzenia

Dysleksja

Dysleksja, dysgrafia i dysortografia

Działalność bibliotek na rzecz społeczeństwa informacyjnego

Działalność charytatywna

Działalność organizacji ekologicznych

Działalność promocyjna i public relations w oświacie

Dzieci ulicy

Dzieci ulicy (za lata 2000-2012)

Dziecko niepełnosprawne ruchowo

Dziecko niepełnosprawne umysłowo - zagadnienia ogólne

Dziecko niepełnosprawne umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym

Dziecko niepełnosprawne umysłowo w stopniu znacznym i głębokim

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie

Dziecko nieśmiałe

Dziecko nieśmiałe (za lata 2006-2012)

Dziecko otyłe

Dziecko otyłe (za lata 2007-2011)

Dziecko szczęśliwe

Dziecko ubogie

Dziecko upośledzone umysłowo

Dziecko w rodzinie alkoholowej

Dziecko w rodzinie alkoholowej (za lata 2003-2008)

Dziecko z chorobą nowotworową

Dziecko z chorobą przewlekłą

Dziecko zaniedbane

Dziennikarstwo

Edukacja alternatywna. Pedagogika Marii Montessori

Edukacja czytelnicza i medialna

Edukacja czytelnicza. Popularyzacja czytelnictwa

Edukacja czytelnicza. Popularyzacja czytelnictwa - scenariusze, konspekty, programy

Edukacja daltońska

Edukacja do samodzielności i niezależności

Edukacja domowa

Edukacja dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich

Edukacja dziecka dwujęzycznego

Edukacja ekologiczna na lekcjach różnych przedmiotów szkolnych  

Edukacja ekologiczna w bibliotece szkolnej

Edukacja ekologiczna w bibliotece szkolnej (za lata 2002-2008)

Edukacja ekologiczna w gimnazjum

Edukacja ekologiczna w przedszkolu

Edukacja ekologiczna w przedszkolu (za lata 2003-2011)

Edukacja ekologiczna w przedszkolu - scenariusze zajęć

Edukacja ekologiczna w przedszkolu - scenariusze zajęć (za lata 2007-2011)

Edukacja ekologiczna w przedszkolu - za lata 20112-2016 (.pdf) NOWOŚĆ!

Edukacja ekologiczna w szkole

Edukacja ekologiczna w szkole (2003-2010)

Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej - scenariusze zajęćs

Edukacja ekologiczna w szkole ponadgimnazjalnej - scenariusze lekcji

Edukacja ekonomiczna

Edukacja europejska

Edukacja europejska (2004-2010)

Edukacja europejska - edukacja międzykulturową - scenariusze zajęć

Edukacja europejska w szkole

Edukacja filmowa

Edukacja filozoficzna

Edukacja integracyjna i włączająca

Edukacja kulturalna

Edukacja matematyczna w przedszkolu (.pdf) NOWOŚĆ!

Edukacja mniejszości narodowych

Edukacja muzyczna w nauczaniu początkowym

Edukacja patriotyczna

Edukacja prozdrowotna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Edukacja prozdrowotna w szkole podstawowej

Edukacja regionalna

Edukacja regionalna - scenariusze zajęć

Edukacja regionalna w gimnazjum

Edukacja regionalna w szkole podstawowej

Edukacja regionalna w szkole ponadgimnazjalnej

Edukacja teatralna

Efekt cieplarniany

Efektywność kształcenia

Ekologia a Unia Europejska

Ekologiczne zajęcia pozalekcyjne. Praca koła ekologicznego  

Ekonomia

Eksperyment pedagogiczny

Eksperyment w nauczaniu chemii

Eksperyment w nauczaniu fizyki

Elastyczne formy zatrudnienia

Empatia

Ergoterapia

Estreicher Karol Józef Teofil

Etyka zawodu nauczyciela

Eutanazja

Eutanazja

Ewaluacja w edukacji  

Facebook (.pdf) NOWOŚĆ!

FAS

Finanse i bankowość

Fizykoterapia

Feminizm

Fobie szkolne

Franz Kafka. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Fryderyk Chopin

Funkcjonowanie i kompetencje rady pedagogicznej

Gender (płeć społeczno-kulturowa)

Gimnastyka korekcyjna (za lata 2002-2007)

Gimnastyka korekcyjna - za lata 2008-2014 (.pdf) NOWOŚĆ!

Gimnastyka korekcyjna - Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybibioteczna Academica (.pdf) NOWOŚĆ!

Gimnastyka korekcyjna - scenariusze, programy (.pdf) NOWOŚĆ!

Globalizacja (za lata 2002-2006)

Globalizacja współczesnego świata

Głośne czytanie

Głuchoniewidomi

GMO

Godzina wychowawcza

Godzina wychowawcza - scenariusze zajęć

Gombrowicz Witold - bibliografia przedmiotowa

Grupy rówieśnicze

Graffiti. Streat art

Gry fabularne - RPG (.pdf) NOWOŚĆ!

Gry fabularne - RPG - Cyfrowa Wypozyczalnia Międzybiblioteczna Academica (.pdf) NOWOŚĆ!

Gry i zabawy dydaktyczne

Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu matematyki

Gry i zabawy ruchowe

Gry i zabawy ruchowe w klasach I-III - artykuły z czasopism (.pdf) NOWOŚĆ!

Gry i zabawy ruchowe w klasach I-III - książki (.pdf) NOWOŚĆ!

Gry i zabawy w przedszkolu

Gry i zabawy zespołowe/grupowe

Handel ludźmi, dziećmi

Hazard (.pdf) NOWOŚĆ!

Herbert Zbigniew - bibliografia podmiotowa w wyborze

Herbert Zbigniew - bibliografia przedmiotowa

Herbert Zbigniew - bibliografia przedmiotowa (za lata 2005-2008)

Higiena głosu nauczyciela

Historia filmu, kina, telewizji

Historia Internetu

Historia książki

Historia prasy

Historia radia

Holocaust

Homoseksualizm

Hospicja

Hospitacje

Hospitacje (za lata 2000-2008)

Idea dialogu w edukacji

Ilustracje w książce dla dzieci i ich rola - za lata 1980-2015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Imprezy szkolne o tematyce ekologicznej  

Indywidualizacja procesu edukacyjnego

Indywidualny tok nauki

Informatyzacja procesu edukacyjnego

Innowacje i nowatorstwo pedagogiczne

Inteligencja - rodziaje, znaczenie, rozwój

Inteligencja intrapersonalna

Internat jako środowisko wychowawcze

Internet jako narzędzie edukacyjne

Internet jako narzędzie edukacyjne i źródło informacji

Internet w pracy nauczyciela bibliotekarza

Interwencja kryzysowa

Jachowicz Stanisław - życie i twórczość

Jak przygotować się do matury

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Jan Paweł II (Karol Wojtyła). Bibliografia podmiotowa

Jan Paweł II (Karol Wojtyła). Bibliografia przedmiotowa

Jan Paweł II - konkursy i quizy

Jan Paweł II - materiały repertuarowe

Nauczanie Jana Pawła II

Jan Paweł II - podróże apostolskie, przemówienia i homilie

Jan Paweł II - scenariusze zajęć, projekty edukacyjne

Jan Paweł II - twórczość - opracowania

Jan Paweł II w literaturze

Janusz Korczak - życie i twórczość

Janusz Korczak - materiały dla nauczycieli

Jąkanie (.pdf)

Jedynactwo

Jedynactwo (2001-2011)

Język łaciński - materiały metodyczne

Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym - za lata 2005-2016 (.pdf) NOWOŚĆ!

Joseph Conrad

Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa

Julian Tuwim. Propozycje metodyczne

Jurgielewiczowa Irena - życie i twórczość

Kapuściński Ryszard

Kara śmierci

Kara śmierci (2004-2009)

Kariera i rozwój zawodowy współczesnego pracownika

Katastrofy ekologiczne

Katolicyzm a wychowanie religijne

Kinezjologia edukacyjna (na podstawie zbiorów Filii w Bełchatowie)

Kinezyterapia

Kinezjologia edukacyjna

Klasa szkolna

Kleist Henryk

Kłamstwo wśród dzieci i młodzieży

Kłusownictwo

Kołakowski Leszek - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Kompetencje i umiejętności nauczyciela wychowawcy

Kompetencje kierownika, lidera, dyrektora

Kompetencje społeczne i ich rozwój

Komputer i multimedia w edukacji przyrodniczej i ekologiczne

Komputer i multimedia w nauczaniu przedmiotów geograficzno-przyrodniczych

Komputer na lekcjach języka obcego

Komputer na lekcjach języka polskiego

Komputer w nauczaniu matematyki

Komputer w nauczaniu specjalnym

Komputer w nauczaniu. Zagadnienia ogólne - książki za lata 2008-2014 (.pdf) NOWOŚĆ!

Komputer w nauczaniu - artykuły z czasopism za lata 2008-2015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w zapobieganiu zachowaniom agresywnym w szkole

Komunikacja niewerbalne

Konflikty i negocjacje

Konflikt pokoleń

Konflikty i mediacje w rodzinie

Konflikty interpersonalne, negocjacje i mediacje

Konflikty międzypokoleniowe

Konflikty w miejscu pracy

Konflikty w szkole

Konkubinat

Konkursy czytelnicze

Konkursy czytelnicze - za lata 2011-2015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Konkursy, zajęcia, imprezy czytelnicze

Konkursy i wystawy plastyczne

Konkursy i olimpiady o tematyce biologicznej i środowiskowej

Konkursy językowe - język angielski

Konkursy językowe - język francuski

Konkursy językowe - język niemiecki

Konkursy językowe - język rosyjski

Konkursy literackie, recytatorskie, ortograficzne

Konkursy matematyczno-przyrodnicze

Konopnicka Maria

Konspekty godzin wychowawczych w szkole podstawowej i gimnazjum

Konspekty lekcji bibliotecznych

Konspekty zajęć dla klas specjalnych

Konstruowanie programu wychowawczego szkoły

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - biologia, chemia, geografia

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - historia, wiedza o społeczeństwie, języki obce, sztuka, katecheza

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - język polski

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - matematyka, fizyka

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - nauczanie początkowe

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - zagadnienia ogólne

Konwicki Tadeusz - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Kopaliński Władysław

Korczak Janusz - życie i twórczość

Kownacka Maria - życie i twórczość

Kraszewski Józef Ignacy

Kształcenie integracyjne

Kształcenie integracyjne (2008-2010)

Kształcenie i promowanie uczniów szczególnie zdolnych

Kształcenie i wychowanie integracyjne

Kształcenie i wychowanie integracyjne (2003-2006)

Kształcenie ustawiczne (edukacja permanentna)

Kształtowanie postaw twórczych na lekcjach języka polskiego

Kształtowanie umiejętności życiowych dzieci i młodzieży

Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dziecka

Kształcenie zawodowe

Kultura organizacyjna w placówkach kulturalnych i oświatowych

Kwaśne deszcze

Lasy i ich ochrona w Polsce

Lekcje biblioteczne - scenariusze i konspekty zajęć (za lata 2004-2008)

Lekcje biblioteczne - scenariusze zajęć - za lata 2011-2015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Lekomania

Lenistwo

Leworęczność / Lateralizacja

Lęki i stresy szkolne

Lęki i stresy szkolne (za lata 2003-2006)

Lęki i stresy szkolne (za lata 2006-2011)

Literacka Nagroda Nobla (1901-1945). Cz. 1

Literacka Nagroda Nobla (1946-1967). Cz. 2

Literacka Nagroda Nobla (1968-1999). Cz. 3

Literacka Nagroda Nobla (2000-2008). Cz. 4

Macierzyństwo

Macierzyństwo (2007-2011)

Makuszyński Kornel - życie i twórczość

Małoletnie rodzicielstwo

Małżeństwo

Manipulacja

Marginalizacja i wykluczenie bezdomnych

Marginalizacja i wykluczenie społeczne bezrobotnych

Marginalizacja i wykluczenie społeczne byłych więźniów

Marginalizacja i wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży

Marginalizacja i wykluczenie społeczne mniejszości, uchodźców, migrantów

Marginalizacja i wykluczenie społeczne ofiar i sprawców przemocy, przestępstw

Marginalizacja i wykluczenie społeczne osób dotkniętych ubóstwem

Marginalizacja i wykluczenie społeczne osób niepełnopsrawnych

Marginalizacja i wykluczenie społeczne osób starszych

Marginalizacja i wykluczenie społeczne - zagadnienia ogólne

Maria Dąbrowska

Marketing, zarządzanie, logistyka

Marketing w bibliotece

Mass media w edukacji

Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1

Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2

Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 3

Materiały repertuarowe o tematyce ekologicznej

Media a edukacja

Media a wychowanie

Media a wychowanie (2000-2011)

Media społecznościowe - artykuły z czasopism (.pdf) NOWOŚĆ!

Media społecznościowe - książki (.pdf) NOWOŚĆ!

Medycyna niekonwencjonalna

Metody aktywizujące w edukacji

Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej

Metody aktywizujące w edukacji historycznej

Metody aktywizujące w nauczaniu początkowym

Metody i formy pracy z dziećmi w przedszkolu

Metody nauki czytania

Metodyka pracy naukowej

Mierzenie jakości pracy szkoły 

Mierzenie jakości pracy szkoły (w tym biblioteki szkolnej)

Migracje zarobkowe

Mikrobogi (.pdf) NOWOŚĆ!

Miłosz Czesław - bibliografia przedmiotowa

Miłość i erotyzm w literaturze

Mniejszości narodowe

Mniejszości religijne

Mobbing

Mobbing (2004-2010)

Moravia Alberto

Motyw cierpienia w literaturze

Motyw domu w literaturze

Motyw kobiety w literaturze

Motyw kota w literaturze

Motyw matki w literaturze

Motyw ojca w literaturze

Motyw patriotyzmu i walki o wolność ojczyzny

Motyw podróży, wędrówki, pielgrzymki, drogi w literaturze

Motyw przyrody w literaturze polskiej

Motyw rodziny w literaturze

Motyw śmierci w literaturze i sztuce

Motyw wojny w literaturze

Motyw wsi w literaturze polskiej

Motywy biblijne w literaturze

Mowa i jej zaburzenia

Mowa i jej zaburzenia (2003-2009)

Mowa i jej zaburzenia - artykuły z czasopism (.pdf) NOWOŚĆ!

Mowa i jej zaburzenia - książki (.pdf) NOWOŚĆ!

Mózgowe porażenie dziecięce

Multimedialne Centrum Informacji

Musierowicz Małgorzata

Mutyzm

Muzyka i taniec w pracy z dziećmi

Muzykoterapia

Muzykoterapia

Muzykoterapia i choreoterapia  

Myśliwski Wiesław

Nadpobudliwość psychoruchowa

Nadpobudliwość psychoruchowa (2004-2007)

Nadpobudliowść psychoruchowa (2007-2010)

Nagroda i kara w wychowaniu

Nagroda Literacka NIKE

Narkomania (za lata 2003-2006)

Narkomania (za lata 2006-2011)

Narkomania dzieci i młodzieży (za lata 2006-2012)

Narkomania - problem uzależnień dzieci i młodzieży

Narkomania wśród więźniów; Narkomania w środowisku wojskowym

Nauczanie indywidualne

Nauczanie języków obcych

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość (za lata 2003-2006)

Nauczanie na odległość (za lata 2006-2010)

Nauczanie zintegrowane w klasach I-III

Nauczyciel nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego

Nauczyciel wychowawca

Nerwice

Niedostosowanie społeczne

Niedostosowanie społeczne. Zagadnienia ogólne

Niedostosowanie społeczne chorych i niepełnosprawnych

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

Nienacki Zbigniew - życie i twórczość

Niepełnosprawność a rynek pracy

Niepełnosprawność ruchowa

Niepełnosprawność ruchowa (za lata 2006-2012)

Niepowodzenia szkolne

Niewydolność wychowawcza

Nikotynizm (za lata 2004-2006)

Nikotynizm - problem uzależnień dzieci i młodzieży

Nowa matura

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Obszary i obiekty chronione województwa łódzkiego

Obszary Natura 2000

Obszary zagrożone ekologicznie

Ocena pracy nauczyciela

Ocena szkolna (za lata 2000-2006)

Ocena z zachowania

Ochrona przyrody i środowiska w Polsce

Odnawialne źródła energii

Ogródki i ogrody (.pdf) NOWOŚĆ!

Ojcostwo

Ojcostwo (2005-2011)

Olga Tokarczuk

Open Access

Opiekun stażu w awansie zawodowym

Opis i analiza przypadku w awansie zawodowym

Opracowanie formalne i rzeczowe dokumentów

Organizacja i zarządzanie szkołą

Organizaje młodzieżowe i studenckie

Organizacje pozarządowe

Orzeszkowa Eliza

Osobowość nauczyciela

Ośrodki pomocy społecznej

Oświata na Białorusi

Oświata na Litwie

Oświata na Łotwie

Oświata na Ukrainie

Oświata na Węgrzech

Oświata polonijna

Oświata w Afryce

Oświata w Ameryce Południowej i Środkowej

Oświata w Ameryce Północnej - Meksyk, Kanada

Oświata w Ameryce Północnej - Stany Zjednoczone Ameryki

Oświata w Australii i Oceanii

Oświata w Austrii

Oświata w Azji

Oświata w Belgii

Oświata w Bułgarii

Oświata w Chorwacji

Oświata w Czechach

Oświata w Danii

Oświata w Estonii

Oświata w Finlandii

Oświata w Hiszpanii

Oświata w Holandii

Oświata w Irlandii

Oświata w Islandii

Oświata w Japonii

Oświata w Luksemburgu

Oświata w Macedonii i na Malcie

Oświata w Niemczech

Oświata w Norwegii

Oświata w Portugalii

Oświata w Rosji

Oświata w Rumunii

Oświata w Słowacji

Oświata w Słowenii

Oświata w Szwajcarii

Oświata w Szwcji

Oświata w Unii Europejskiej

Oświata w Wielkiej Brytanii

Oświata we Francji

Oświata we Włoszech

Palenie tytoniu, nikotynizm (2007-2010)

Pamięć, uczenie się, zapamiętywanie

Państwowe i rodzinne domy dziecka

Patologia rodziny

Patologie wychowania i ich skutki

Paweł Huelle

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. Bibliografia podmiotowa (.pdf) NOWOŚĆ!

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. Bibliografia przedmiotowa - książki (.pdf) NOWOŚĆ!

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. Bibliografia przedmiotowa - artykuły z czasopism (.pdf) NOWOŚĆ!

Pedagogika Celestyna Freineta

Pedagogika Janusza Korczaka

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Rudolfa Steinera

Pedagogika Sherborne

Pedagogika zabawy

Pedagogizacja rodziców

Pedofilia

Pedofilia (2005-2010)

Pielęgniarstwo

Pierwsza pomoc przedmedyczna - artykuły z czasopsm (.pdf) NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc przedmedyczna - książki (.pdf) NOWOŚĆ!

Piotrków Trybunalski i region piotrkowski w wydawnictwach zwartych BPP

Plan rozwoju zawodowego

Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej w edukacji wczesnoszkolnej

Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej w edukacji wczesnoszkolnej - za lata 2007-2016 (.pdf) NOWOŚĆ!

Początkujący nauczyciel

Pogotowie opiekuńcze

Polityka proekologiczna Unii Europejskiej

Polityka społeczna

Polskie oficyny wydawnicze

Polskie parki krajobrazowe

Polskie parki narodowe (za lata 2003-2009)

Polskie parki narodowe i krajobrazowe

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna, praca socjalna - zagadnienia ogólne

Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - bibliografia adnotowana za lata 2011-2015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Poradnictwo psychologiczno-pedagoogiczne

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe (2005-2007)

Poradnictwo zawodowe (2007-2009)

Poradnictwo życiowe, rodzinne, małżeńskie

Postawy humanistyczne

Postawy rodzicielskie

Pornografia

Potrzeby dziecka

Powodzenia szkolne

Praca domowa ucznia

Praca doradcy metodycznego

Praca kuratora sądowego

Praca kuratora sądowego (za lata 2005-2012)

Praca nauczyciela z uczniem z deficytami rozwojowymi

Praca opiekuńczo-wychowawcza w świetlicy szkolnej

Praca pedagoga szkolnego

Praca pedagoga szkolnego (za lata 2005-2008)

Praca rodziców z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

Praca terapeutyczna logopedy

Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej

Praca z książką w przedszkolu

Praca z tekstem literackim w nauczaniu początkowym

Praca z uczniem słabym i trudnym

Praca zawodowa kobiet

Pracoholizm

Pracoholizm - za lata 2006-2016 (.pdf) NOWOŚĆ!

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny (za lata 2007-2012)

Prawa człowieka/Prawa ucznia

Prawa dziecka. Cz. I

Prawa dziecka. Cz. II Bibliografia adnotowana

Prawa dziecka (2002-2009)

Procedury awansu zawodowego nauczyciela - zadania dyrektora

Profilaktyka i terapia logopedyczna (.pdf) NOWOŚĆ!

Profilaktyka i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży (.pdf) NOWOŚĆ!

Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

Profilaktyka uzależnień

Programowanie neurolingwistyczne

Programy autorskie 

Programy profilaktyczno-wychowawcze w szkole

Projekty edukacji ekologicznej dla szkół

Prokreacja

Promocja zdrowia (za lata 2003-2010)

Promocja zdrowia w systemie oświaty

Promowanie zdrowia w szkole i środowisku lokalnym

Prostytucja

Prostytucja wśród nieletnich

Pruszyński Ksawery

Przeciwdziałanie narkomanii

Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole

Przedmiotowy system oceniania

Przedszkola - publiczne, niepubliczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego - zagadnienia ogólne

Przedszkole - funkcje, rola, zadania

Przemoc - scenariusze zajęć

Przemoc i agresja w mediach

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży (za lata 2003-2006)

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży (za lata 2007-2013)

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie (za lata 2004-2009)

Przemoc wobec kobiet

Przemoc wobec nauczycieli

Przestępczość dzieci i młodzieży

Przestępczość dzieci i młodzieży (za lata 2004-2009)

Przestępczość narkotykowa

Przestępczość narkotykowa

Przeżycia traumatyczne a rozwój dzieci

Psychoterapia

Rachunkowość

Rada rodziców

Rada szkoły

Radzenie sobie z sytuacją trudną

Rafa koralowa

Rafał Wojaczek

Rasizm

Ratownictwo medyczne

Recenzje inscenizacji teatralnych dramatów Stanisława Wyspiańskiego

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo

Reklama a dziecko

Reklama - język i mechanizmy

Reklama - język i mechanizmy (2005-2010)

Relacje między nauczycielami i ucznia

Resocjalizacja

Resocjalizacja (2006-2012)

Resocjalizacja nieletnich

Resocjalizacja, terapia i wychowanie niedostosowanych społecznie

Resocjalizacja więźniów

Rodzina - znaczenie i funkcje

Rodzina niepełna

Rodzina skazanego. Rodzina a więzienie

Rodzina zrekonstuowana

Rodzina zrekonstruowana (za lata 2006-2012)

Rodzina zastępcza (za lata 2003-2007)

Rodzina zastępcza (za lata 2007-2012)

Rodziny zastępcze

Rodzina wielodzietna (za lata 2003-2008)

Rodzina współczesna - znaczenie i funkcje

Rodzina współczesna - znaczenie i funkcje (za lata 2008-2012)

Rodziny wielodzietne

Rok szkoły w ruchu

Rola bajki i baśni w edukacji dzieci

Rola dramy w różnych formach nauczania i wychowania

Rola dramy w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym

Rola instytucji socjalnych we wspomaganiu rodzin

Rola szkoły i nauczyciela w kształtowaniu kultury języka

Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka

Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Rolnictwo ekologiczne

Rośliny wymarłe i zagrożone wyginięciem

Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych - za lata 2010-2015 (.pdf) NOWOŚĆ!

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży szkolnej

Rozwód rodziców a dziecko

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój i wychowanie dziecka z Zespołem Downa

Rozwój społeczny dzieci

Rozwój społeczny dzieci (2006-2011)

Rozwój, wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej

Rozwój, wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży głuchej i niedosłyszącej

Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży

Różnorodność biologiczna i jej ochrona (.pdf) NOWOŚĆ!

Rynek pracy

Rynek pracy a edukacja

Rysunek dziecka

Samobójstwa

Samobójstwa dzieci i młodzieży

Samokształcenie i samorealizacja ucznia i nauczyciela (za lata 2002-2009)

Samokształcenie i samorealizacja ucznia i nauczyciela

Samotne macierzyństwo (2007-2011)

Samotność bohaterów literackich

Samoocena ucznia

Samoocena ucznia (za lata 2002-2006)

Samorząd szkolny

Satysfakcja zawodowa pracowników pogotowia opiekuńczego i domów dziecka

Scenariusze zajęć świetlicowych

Scenariusze zajęć świetlicowych (2006-2011)

Schizofrenia

Seksoholizm

Sekty

Sekty (za lata 2002-2006)

Sekty (za lata 2007-2012)

Sen - funkcja terapeutyczna, zaburzenia

Sergiusz Hessen

Sienkiewicz Henryk - biografie, biogramy (.pdf) NOWOŚĆ!

Sienkieiwcz Henryk - materiały dla nauczycieli (.pdf) NOWOŚĆ!

Sienkiewicz Henryk - twórczość - opracowania wybranych utworów (.pdf) NOWOŚĆ!

Sienkiewicz Henryk - twórczość - zagadnienia ogólne (.pdf) NOWOŚĆ!

Siesicka Krystyna - życie i twórczość

Sieroctwo

Sieroctwo emigracyjne

Sieroctwo emigracyjne. Eurosieroty (za lata 2007-2009)

Single

Skłodowska-Curie Maria

Slang, gwara, język młodzieży

Słowacki Juliusz

Służby, formacje, organy, instytucje ochrony i bezpieczeństwa - mundurowe i cywilne (.pdf) NOWOŚĆ!

Socjologia Internetu

Socjoterapia

Socjoterapia (za lata 2007-2013)

Sofokles

Społeczna rola babci i dziadka w rodzinie

Społeczeństwo informacyjne

Sponsoring

Sport szkolny. Edukacja soprtowa na lekcjach wychowania fizycznego

Spotkania z rodzicami. Pedagogizacja. Wywiadówki - scenariusze zajęć

Sprawca i ofiara przemocy w rodzinie

Sprawca i ofiara przemocy w szkole

Sprawdziany i egzaminy zewnętrzne

Stanisław Lem

Statuty palcówek oświatowych

Starość (za lata 2004-2008)

Starość (wydawnictwa zwarte za lata 2008-2011)

Starość (artykuły z czasopism za lata 2008-2011)

Streetworking

Stres (za lata 2006-2008)

Stres w pracy nauczyciela

Stymulowanie róznorodnych form aktywności fizycznej ucznia

Subkultury i nieformalne grupy młodzieżowe

Subkulury, podkultury i nieformalne grupy młodzieżowe

Substancje psychoaktywne

Szalikowcy, pseudokibice

Szekspir William

Szelburg-Zarembina Ewa - życie i twórczość

Szkice metodyczne oraz konspekty lekcji na temat twórczości Zbigniewa Herberta

Szkolnictwo katolickie

Szkolnictwo niepubliczne

Szkolnictwo prywatne

Szkolnictwo społeczne

Szkoła - funkcje, zadania, rola

Szkoła, nauka, nauczyciele w oczekiwaniach rodziców

Sztuka motywacji. Motywowanie do działania, pracy, nauki

Sztuka motywowania

Sztuka prezentacji i przemawiania

Szybkie czytanie

Śmierć, strata, żałoba

Środki masowego przekazu - scenariusze zajęć

Święta - materiały repertuarowe

Tablica interaktywna (.pdf) NOWOŚĆ!

Tacierzyństwo

Tatuaż, piercing

Teatr w przedszkolu

Teatroterapia

Techniki relaksacyjne

Technologia informacyjna w szkole

Technologie informatyczne i komunikacyjne w pracy bibliotekarza

Telepraca

Temperament

Terapia i leczenie osób uzależnionych od narkotyków

Terapia Gestalt

Terapia plastyką

Terapia poznawczo-behawioralna

Terroryzm

Terroryzm (2004-2010)

Terroryzm (2010-2016) (.pdf) NOWOŚĆ!

Testy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Toksyny przemysłowe i zanieczyszczenia środowiska

Tolerancja

Tolerancja religijna

Topor Roland

Tożsamość narodowa (świadomość narodowa)

Trudności dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Trudności wychowawcze

Trudności wychowawcze za lata 2005-2008

Turystyka

Turystyka (2007-2011)

Turystyka i krajoznawstwo dzieci i młodzieży

Turystyka i rekreacja rodzinna

Tuwim Julian - życie i twórczość

Twain Mark

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny (wdawnictwa zwarte 2004-2011)

Uczeń zdolny (artykuły z czasopism 2004-2011)

Ukryty program szkoły

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku (za lata 2006-2012)

Uroczystości rodzinne - materiały repertuarowe

Uroczystości szkolne - materiały repertuarowe

Uzależnienia XXI wieku

Uzależnienie od komputera i Internetu

Uzależnienie od komputera i Internetu (za lata 2005-2009)

Uzaleznienia od komputera i Interentu (za lata 2010-2012)

Wady postawy - profilaktyka i korekcja

Wady postawy ciała (2003-2010)

Wagary

Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży

Wartości i priorytety współczesnej młodzieży

Wegetarianizm i weganizm

Web 2.0 w bibliotece. Biblioteka 2.0

Więź rodzinna i małżeńska

Wizerunek bibliotekarza

Władysław Stanisław Reymont. Bibliografia przedmiotowa

Wolontariat

Wolontariat (2006-2011)

Wolontariat jako forma działalności społecznej  

Wpływ gier komputerowych na dzieci i młodzież - artykuły z czasopism (.pdf) NOWOŚĆ!

Wpływ gier komputerowych na dzieci i młodzież - ksiązki (.pdf) NOWOŚĆ!

Wpływ mediów masowych na rodzinę

Wsparcie społeczne

Współpraca przedszkola z rodzicami

Współpraca szkoły i rodziny w wychowywaniu dzieci

Współpraca szkoły z rodzicami (2006-2011)

Współpraca szkoły z rodzicami - książki - 2011-2016 (.pdf) NOWOŚĆ!

Współpraca szkoły z rodzicami - artykuły z czasopism - 2011-2016 (.pdf) NOWOŚĆ!

Wycieczki szkolne

Wychowanie do tolerancji

Wychowanie do wartości

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie komunikacyjne i drogowe

Wychowanie muzyczne w przedszkolu (.pdf) NOWOŚĆ!

Wychowanie prorodzinne

Wykorzystanie Internetu przy poszukiwaniu pracy

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe (za lata 2000-2007)

Wypowiadanie się i kształtowanie twórczych postaw poprzez pantomimę

Wyspiański Stanisław. Bibliografia przedmiotowa

Wyspiański Stanisław. Bibliografia podmiotowa

Wywiadówka jako forma współpracy nauczycieli z rodzicami

Zabawy w przedszkolu

Zaburzenia emocjonalne dzieci

Zaburzenia emocjonalne u dzieci (za lata 2007-2012)

Zaburzenia odżywiania się

Zaburzenia psychiczne

Zadania dyrektora współczesnej placówki oświatowej

Zagadnienia wolności i autonomii w dobie nowoczesnej edukacji

Zagrożenia współczesnej rodziny

Zajęcia plastyczne w przedszkolu

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne - chór szkolny, szkolne zespoły muzyczne

Zajęcia pozalekcyjne - koło polonistyczne i teatralne

Zajęcia pozalekcyjne - kółka matematyczne

Zajęcia pozalekcyjne - kółka plastyczne

Zajęcia pozaszkolne

Zajęcia terenowe i wycieczki w edukacji ekologicznej

Zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne

Zakłady karne

Zakupoholizm

Zapobieganie i przeciwdziałanie trudnościom wychowawczym w szkole

Zapożczenia. Zagadnienia ogólne

Zapożyczenia z języka angielskiego

Zapożczenia z języka francuskiego

Zapożyczenia z języka łacińskiego

Zapożyczenia z języka niemieckiego

Zapożyczenia z języka rosyjskiego

Zapożczenia z języka tureckiego innych języków

Zarządzanie i kierowanie przedszkolem

Zarządzanie kryzysowe (.pdf) NOWOŚĆ!

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zatrudnienie socjalne

Zielona szkoła

Ziołolecznictwo. Rośliny lecznicze

Zdrowa żywność

Zespół Aspergera (.pdf)

Zmiany klimatyczne

Zooterapia - zwierzęta w terapii dziecka chorego

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związki alternatywne życia rodzinnego

Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - bibliografia adnotowana

Zwierzęta wymarłe i zagrożone wyginięciem

Źródła energii

Źródła informacji o zawodach (.pdf) NOWOŚĆ!

Żłobek jako placówka opiekuńczo-wychowawcza

Żłobek jako placówka opiekuńczo-wychowawcza (za lata 2009-2012)

Życie muzyczne w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1945-1989

Żywność modyfikowana genetycznie

....................................................................................................

Wykaz filmów geograficzno-przyrodniczych (dokument w formacie .doc)

....................................................................................................

Tematyczne zestawienia bibliograficzne innych bibliotek i serwisów:

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie

Biblioteka Pedagogiczna w Lubsku

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce

Biblioteka Pedagogiczna w Pile

Biblioteka Pedagogiczna w Pionkach

Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

Biblioteka Szkół Urszulańskich w Rybniku

Biblioteki Szkolne i Pedagogiczne w Rybniku

Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

Serwis Humanistyczny "Hamlet"

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

 


© Biblioteka Pedagogiczna