Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PAŃSTWOWE I RODZINNE DOMY DZIECKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRZEJEWSKI Marek : Domy na piasku : rzecz o sieroctwie i domach dziecka. - Poznań : Wydaw. W drodze, 1997

CZAJKOWSKI Kazimierz : Wychowanie zespołowe w domach dziecka. Inspiracje Makarenkowski. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1964

FALK Judit [i in.] : Relacja dorosły-dziecko w opiece zastępczej : Małe Dziecko w Placówce. - Warszawa : Wydaw. Alkadem. "Żak", 1999

FALKOWSKA Maria, KUZAŃSKA Maria, SIERADZKI Zdzisław : Wychowanie społeczne w domach dziecka. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1968

FILIPCZUK Halina : Dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1988

KAMIEŃSKA Urszula : Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Skrypty Uniwersytetu Śląskiego. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2002. - Nr 581

KORCZAK Janusz : Janusz Korczak w getcie : nowe źródła. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Latona", 1992

KOZAK Stanisław : Sieroctwo społeczne : psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka. - Warszawa : PWN, 1986

LIS Stanisława : Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992

ŁOPATKOWA Maria : Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : WSiP, 1980

ŁOPATKOWA Maria : Samotność dziecka. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1989

MERŻAN Ida : Aby nie uległo zapomnieniu : rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1987

MERŻAN Irena : Moja praca w domu dziecka. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1954

ODZYSKANE domy rodzinne : z doświadczeń rodzinnych domów dziecka w Polsce Ludowej : praca zbiorowa / pod red. Albina Klema. - Warszawa : WSiP, 1976

OPIEKA i wychowanie w rodzinie / red. Czesław Kępski. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2003
Rodzinne domy dziecka.

PRACA wychowawcza w domach dziecka. Odczyty pedagogiczne / pod red. Julii Prokopowicz. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szk., 1957

PROBLEMY pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opieki nad dzieckiem / Instytut Nauczycieli i Badań Oświatowych w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : IKNiBO, 1980

RACZKOWSKA Jadwiga : Wychowanie w domu dziecka. - Warszawa : WSiP, 1983

RACZKOWSKA Jadwiga : Kiedy rodzina zawiedzie. - Warszawa : Wydaw. Związków zawod., 1983

SAFIAN Marek : Osamotnione dzieci : rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1983

SCHUTTERLY-FITA Maria : Kompensacje sieroctwa społecznego : monografie pedagogiczne wybranych domów dziecka. - Kraków : Wydaw. WSP, 1986

ZAGROŻONE dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. - Warszawa : WSiP, 1998

ZASTEMPOWSKI Jerzy : Pedagogiczne aspekty działalności domów dziecka. - Bydgoszcz : CDN, 1990

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKI Marek : W czym tkwi sedno? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, s. 31
Państwowe domy dziecka a rodziny zastępcze.

BEJGER Halina : Problemy resocjalizacji młodzieży w lubelskich domach dziecka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 1, s. 10-20

BEJGER Halina : Usamodzielnianie wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 29-32

BIEDRZYCKI Jerzy : Żeglowanie w rodzinnym domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 20-22

BŁASZCZYK Bożena, POSŁUSZNA-OWCARZ Maria : Praca z rodzinami wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 43-44

BOĆWIŃSKA-KILUK Beata : O tym jak uwolnić wychowanków domów dziecka od traumatycznych przeżyć z przeszłości // Problemy Rodziny. - 2000, nr 5, s. 58-59

BRONK Franciszek : Program wsparcia wychowanków ich rodzin // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 30-33

CIERPIAŁ Bożena : Praca z rodziną wychowanka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 27-28

DUDA Mariola, MARTYNOWICZ Bernadeta, DRZEWIECKI Ireneusz : Myślą podobnie czy inaczej? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 41-44
Obraz rodziny wychowanków domu dziecka.

GOMÓŁKA Elżbieta : Reintegracja rodzin wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 26-27

GOŚCIEWSKA Jolanta, RENCZYŃSKA Katarzyna : Projekt Karty pobytu dziecka w placówce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 28-30

IWAŃCZUK Agnieszka : Doświadczenia adaptacyjne dzieci i matek Domu Dziecka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 1, s. 8-9

JAŚKIEWICZ Anna : Wykorzystywanie socjometrii w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 25-27

KAMIEŃSKA Urszula : Społeczna percepcja wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 16-22

KOLANKIEWICZ Maria : Dzieci z HIV+ w domu małych dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 29-32

KOŃCZAK Tomasz, CZYŻEWSKI Leszek : Projekt socjalizacyjno-terapeutyczny w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 38-39

KUREK Iwona : Przyjmowanie wychowanka do domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 13-14

KUSIEK Karolina : Potrzeby poznawcze wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 29-31

LUBIANIEC Ewa : Terapia ruchowa Weroniki Sherborne w pracy domu małego dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 10, s. 437-439

ŁABĄDŹ Andrzej : Ośrodek Rodzin Zastępczych "Szansa" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 25-27
Program realizowany przez Dom Dziecka w Bytomiu.

MACIERZ Aleksandra : Możliwości kompensacji sieroctwa w małym domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, s. 17-19

MAKOWSKA Jolanta : Diabeł w sednie, nie w szczegółach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 2, s. 16-19

MARCINKOWSKA Mariola : Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 45-47

MRÓZ Bożena : Budzenie i rozwój zainteresowań wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 21-23

NAWROT Jacek : Obowiązkowo, lecz niekoniecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 24-29
Relacja dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych z rodziną biologiczną.

NAWROT Jacek : Opowiadam się za kierownictwem sentymentalnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 43-49
Rodzinne domy dziecka.

NOWAKOWSKA Agata : Smutek domów dziecka : raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 288, s. 6

PARZYBOK Małgorzata : Ruch rozwijający Weroniki Sherborne w pracy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 10, s. 434-437

PERZANOWSKI Tadeusz : Kameralne formy opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 22-26

PERZANOWSKI Tadeusz : SQN, czyli narkotyki w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 22-27

PERZANOWSKI Tadeusz : Sytuacja w domach dziecka w rok po reformie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 22-24

PIETKIEWICZ Barbara : Domy na lodzie // Polityka. - 2003, nr 50, s. 88-90
Rodzinne domy dziecka.

PINDERA Michał, KOWALIK Piotr, SZCZEPAŃSKA Teresa : Opieka nad dzieckiem w Polsce (na przykładzie Domu Małego Dziecka w Piotrkowie Tryb.) // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - 1999, t. 6, s. 43-55

PLUCIŃSKA Elżbieta : A jednak zawsze... // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 10, s. 52-54
Wspomnienia wychowanków domu dziecka.

POLKOWSKI Tomasz : Rodziny zastępcze : alternatywa dla domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 9, s. 10-13

POSŁUSZNA-OWCARZ Maria : Praca domu dziecka z rodziną wychowanka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 26-28

PROTASIEWICZ Dorota : Adaptacja wychowanków do warunków placówki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 2729
Adaptacja dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do warunków domu dziecka.

RASZEWSKA Maria : Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka // Opieka Wychowanie Terapia. - 1997, nr 4, s. 27-28

RÓŻAŃSKA Edyta : Matka i pół ojca // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 48, s. 16-17

RUTKOWSKI Robert : Konflikty i ich rozwiązywanie w środowisku domu dziecka // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 1, s. 8-14

SRAWICKI Krzysztof : Program pracy Domu Rodzinnego "Nasz Dom" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, s. 23-24

SKWAREK Beata : Problemy domu małych dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 31-34

STĘPIEŃ Bogusława : Dom dziecka - potrzeba czy konieczność? // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 1, s. 8-11

SUMIENNY Beata : Wychowankowie domu dziecka w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 31-33

SZCZEPANIK Renata : Niepowodzenia szkolne w opinii wychowanków domu dziecka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 3, s. 31-36

SZEPANIK Renata : Wychowankowie domów dziecka w szkole // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - 2001, t. 8, s. 33-39

TRUSEWICZ Iwona : Miało być parorodzinnie : domy dziecka // Rzeczpospolita. - 1999, nr 100, s. 4

URBACZEWSKI Mirosław : Standardy procesu opiekuńczo-wychowawczego XXI wieku // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 2, s. 43-46

WOLSKA Ewa : Współpraca domu dziecka z rodzicami wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 33-35

WRÓBLEWSKI Andrzej : O przekształcaniu domu dziecka w wielofunkcyjną placówkę // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 16-26

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.05.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna