Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

CZYTELNICTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DUNIN Janusz : Pismo zmienia świat : czytanie lektura czytelnictwo. - Warszawa; Łódź : Wydaw. Nauk. PWN, 1998

DZIECKO i młodzież w świetle zainteresowań czytelniczych : praca zbiorowa. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1960

FRYCIE Stanisław : Współczesna nauka o literaturze dla dzieci i młodzieży i jej przedstawiciele. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Wydziału Zamiejscowego Kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1996

GORISZOWSKI Włodzimierz : Czytelnictwo i jego wpływ na wyniki nauczania. - Katowice : Wyd. "Śląsk", 1969

GORISZOWSKI Włodzimierz : Książka a wychowanie. - Katowice : "Śląsk", 1973

KSIĄŻKA i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa / red. Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Wydaw. SP., 2002

KUMOR Aleksander : Radio, telewizja, edukacja. - Warszawa : Centr. Ośrodek Metodyki Upowsz. Kultury, 1986

LITERATURA i sztuka a wychowanie / red. Jan Kida. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2001

PAPUZIŃSKA Joanna : Czytanie domowe. - Warszawa : NK, 1975

PAPUZIŃSKA Joanna : Drukowaną ścieżką. - Łódź : Wydaw. Literatura, 2000

PAPUZIŃSKA Joanna : Inicjacje literackie : problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką. - Wyd. 2. - Warszawa : wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988

PAPUZIŃSKA Joanna : Książki, dzieci, biblioteka : z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej. - Warszawa : Fundacja "Książka dla Dziecka", 1992

PATZEROWA Maria : Lektura uczy, bawi, wychowuje : poradnik dla nauczycieli klas I-IV szkoły podstawowej. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1973

PIETER Józef : Czytanie i lektura. - Katowice : Wyd. "Ślask", 1960

RADLIŃSKA Helena : Książka wśród ludzi. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2003

SIEKIERSKI Stanisław : Czytania Polaków w XX wieku. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2000

SRTRAUS Grażyna : Czytanie książek u progu liceum. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2002

WARTOŚCI literatury dla dzieci i młodzieży : wybrane problemy : praca zbiorowa / red. Joanna Papuzińka, B. Żurakowski. - Warszawa; Poznań : Państ. Wydaw. Nauk., 1985

WOJCIECHOWSKI Jacek : Czytelnictwo. - Wyd. 6 popr. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2000

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZYK Michał : Nauczyciel z komputera : wkrótce w szkole nie będzie drukowanych podręczników i papierowych zeszytów // Wprost. - 2002, nr 19, s. 56-58

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Wzorzec kultury czytelniczej ucznia jako program edukacji czytelniczej // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 6, s. 1-5

ANKUDOWICZ-BLUKACZ Teresa, RÓŻANOWSKA Janina : Nawyki czytelnicze // Polonistyka. - 1998, nr 4, s. 224-228

ARMATYS Janina, ŻYTKIEWICZ Małgorzata : Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s. 18-21

BILSKA Grażyna : Bliżej potrzeb czytelnika // poradnik bibliotekarza. - 1997, nr 4, s. 3-6

BINKIEWICZ-KOŁODZIEJ Danuta : Badanie czytelnictwa młodzieży licealnej // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 5, s. 19-22

BORAK-KWAPISZ Joanna : Dlaczego dzieci nie lubią czytać // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 3, s.15

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Dziecko w świecie mediów // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 2-9

DZIURLIKOWSKA Kazimiera : Czy warto czytać książki w epoce Internetu // Nowa Szkoła. - 2001, nr 2, s. 26-27

FIGIEL Teresa : Blaski i cienie komiksu w aspekcie czytelnictwa dziecięcego // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 5, s. 7-9

FIGIEL Teresa : Recepcja literatury popularnonaukowej wśród uczniów skierniewickich szkół podstawowych // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 10, s. 5-7

FROŁOW Jakub : Jak nowe media wpływają na czytelnictwo? // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 8-10

FURTYK Joanna : Miejsce książki w życiu dzieci i młodzieży // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 4, s. 5-9

GAJDA Daria : Czytelnictwo dzieci i młodzieży : progi i bariery rozwojowe // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2002, nr 1, s. 6-12

GLEGOŁA-SKOBYŁKO Iwona : Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i wykorzystywanie lektury dla twórczej działalności uczniów klas I-III // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, dod. s. VII-X

GOŁĘBIOWSKI Jan, KUCHARCZYK Paweł, ZADRGA Paweł : Kiedy czytasz dziecku... // Charaktery. - 1999, nr 9, s. 22-23

GORCZOWSKA Anna : W jaki sposób włączyłam się do akcji czytelniczej "Cała Polska czyta dzieciom"? // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 4, s. 61-67

HARASIMIK Agnieszka : Interakcyjne czytelnictwo, czyli o tym, jak wykorzystać książki do wyzwolenia twórczej aktywności uczniów // Jęz. Pol. w Szk. Kl. IV-VI. -2003/2004, nr 2, s. 36-45

HERMAN Maria : Zainteresowania czytelnicze mieszkańców wsi sieradzkiej // Bibliotekarz. - 1998, nr 9, s. 5-7

IWANICKA Irena : Czytaj, czytaj, będziesz mądrzejszy... // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 36-37

JOŃCZYK Grażyna : Dzieci nie lubią lektur // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 8, s. 20-24

JAWORSKA Iwonna, MARZEC Ewa : Książka przyjacielem dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 192-194

KALEJA Iwona : "Pasowanie na czytelnika" jednym ze sposobów na rozwijanie zainteresowań czytelniczych moich uczniów // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 4, s. 51-53

KOŁODZIEJSKA Jadwiga : Książka-demokracja-edukacja // Edukacja Medialna. - 1998, nr 2, s. 9-13

KOŁODZIEJSKA Jadwiga : Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Kilka refleksji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 6, s. 23-27

KOŚMIŃSKA-WÓJTOWICZ Maria : Młodzi i książkach i czytaniu // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 364

KOWALIK Piotr : Co i ile czytają nauczyciele klas I-III? // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 5, s. 17-19

KOWOLIK Piotr, PINDREA Michał : Zamiłowania czytelnicze uczniów klas II szkoły podstawowej // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 2, s. 83-89

KOWALEWSKA E. : Aktywność ucznia jako czytelnika w szkole i poza szkołą // Biblioteka w Szkole. - 1993, nr 12, s. 24

KOWALEWSKA E. : Ocena aktywności czytelniczej uczniów w szkole // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 11, s. 16-19

KOŹMIŃSKA Irena : "Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!" // Guliwer. - 2002, nr 1, s. 23-29

KOŹMIŃSKA Irena : 20 minut : namawiamy rodziców do głośnego czytania dzieciom // Polityka. - 2001, nr 23, s. 62, 64

KRASOŃ Katarzyna : Preferencje czytelnicze dzieci w wieku wczesnoszkolnym : (rekonesans badawczy) // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 2, s. 37-41

KSIĄŻĘK-SZCZEPANIKOWA Aniela : Od diagnozy do prognozy. O badaniach empirycznych odbioru literatury w szkole podstawowej i średniej u schyłku XX wieku // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1998/1999, z. 2, s. 33-39

KULIK Maria : Czytać, opowiadać czy zmyślać // Guliwer. - 2002, nr 1, s. 71-73

KULIK Maria : Czytamy z mamami // Guliwer. - 2002, nr 1, s. 73-75

KULKA Bronisława : Rodzice i dzieci w świecie książek // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 29-37

KUŚMIERCZYK Andrzej : Czytelnictwo w życiu człowieka // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 3, s. 4-7

LEPCZYŃSKA Ewa : Czytelnictwo uczniów szkół podstawowych w Kołobrzegu // Guliwer. - 1999, nr 1, s. 45-47

LEWANDOWICZ Grażyna : Krótko o tym, co dzieci czytały w 1996 roku // Guliwer. - 1997, nr 1, s. 37-39

ŁOPUSZYŃSKA-RATYNA Małgorzata : Badania czytelnicze // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 11/12, s. 40

MACIEJEWSKA Agata : Co zrobić, żeby dzieci czytały? : cykl oddziaływań wychowawczych dla uczniów klas początkowych i ich rodziców // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 6-7

MERGLER Lech : Czytam, więc jestem // Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 82-86

NIEDZIELA Stanisława : Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI wieku // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 4, s. 14-15

NIEDZIELA Stanisława : Rola książki obcojęzycznej w kształtowaniu kultury czytelniczej i rozwijaniu zainteresowań młodych czytelników // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 25

NOWAK Małgorzata : Co wynika z raportu // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 23, s. 12

NOWAK Małgorzata : Moda na czytanie // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 21, s. 12

OWCZAREK Antonina : Komiksy a czytelnictwo dzieci i młodzieży // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 6, s. 12-15

PIELACHOWSKI Józef : Książka i czytelnictwo-czy to już odwrót? // Edukacja Medialna. - 2002, nr 3, s. 48-52

POMIRSKA Zofia : Ekspansja mediów a rozwijanie uczniowskich kompetencji czytelniczych // Forum Edukacyjne. - 2001, nr 2/3, s. 74-78

POREMBSKA Katarzyna : Radość nieczytania // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 39, dod. s. 8

PRAJSNER Mira : Cała Polska czyta dzieciom // Remedium. - 2002, nr 1, s. 4-5

SCHLENDER Grażyna : Zainteresowania czytelnicze młodzieży (badania ankietowe) // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 4, s. 6-8

SMAGASZ Bernadetta : Wpływ czytelnictwa na zasób słownictwa uczniów klasy trzeciej // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 9, s. 11-14

STANIÓW Bogumiła : Dzieci czytają książki! // Guliwer. - 2001, nr 1, s. 72-75

STĄSIAK Romana : Wewnątrzszkolny system czytelnictwa jako forma aktywizacji uczniów // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 11-12

STRAUS Grażyna : Czytelnictwo 2000 : stabilizacja czy stagnacja? // Bibliotekarz. - 2001, nr 7/8, s. 4-8

SZOCKI Józef : O kulturze czytelniczej uczniów szkół podstawowych // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 3-6

ŚWIERCZYŃSKA-JELONEK Danuta : Dziesięć (głównych) pożytków z czytania : (i sto nieco mniejszych, ale równie ważnych!) // Guliwer. - 2002, nr 1, s. 15-17

ŚWIERCZYŃSKA-JELONEK Danuta : "Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" // Nowe Książki. - 2001, nr 1, s. 77

TURKIEWICZ R. : Czytelnik opamięta się? : szczypta futurologii na niezaprzeczalnie ważny temat czytelnictwa w początkach III Rzeczypospolitej // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 4, s. 1-5

WOJCIECHOWSKI Jacek : Umiejętność czytania // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 6, s. 5-6

ZYCH Agnieszka : Jak zachęcić do czytania // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 41, s. 14

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
aktualizacja: 10.05.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna