Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PROSTYTUCJA WŚRÓD NIELETNICH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2003

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

HOŁYST Brunon : Kryminologia. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1979

HOŁYST Brunon : Narkomania a przestępczość. - Warszawa : Polskie Tow. Higieny Psychicznej, 1993

HOŁYST Brunon : Problemy młodego pokolenia : studium z zakresu profilaktyki społecznej. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1991

KURZĘPA Jacek : Młodzież pogranicza - "Świnki" czyli o prostytucji nieletnich. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

FILAS Agnieszka : Dorosłe dzieci // Wprost. - 2000, nr 45, s. 38-39

GIZA Jan St., MORASIEWICZ Wacław : Prostytucja homoseksualna nieletnich i młodocianych // Problemy Rodziny. - 1964, nr 6, s. 23

KAPNIK Aldona : Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt jako wskaźnik bezradności współczesnego wychowania // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 3, s. 21-26

KOMERCYJNE wykorzystywanie seksualne dzieci : raport // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 10, s. (5)-(13)

KOWALCZYK-JAMNICKA Małgorzata : Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza w rodzinach nieletnich prostytutek // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 1, s. 40-44

KOWALCZYK-JAMNICKA Małgorzata : Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza w rodzinach nieletnich prostytutek // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 1, s. 40-44

KOWALCZYK-JAMNICKA Małgorzata : Środowiskowe uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt : (rodzina, szkoła, rówieśnicy) // Problemy Rodziny. - 1999, nr 1, s. 54-59

KURZĘPA Jacek : Prostytucja młodocianych - lokalne i globalne wymiary zjawiska // Kultura i Edukacja. - 2001, nr 1, s. 34-49

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Doświadczenie poczucia winy u nieletnich prostytutek // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 11, s. VI-VII

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Kontakty nieletnich prostytutek z ich rodzicami // Problemy Rodziny. - 1995, nr 5, s. 47-51

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Obraz mężczyzny w percepcji dziewcząt niedostosowanych społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 9, s. (123)

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Obraz mężczyzny w percepcji nieletnich prostytutek // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 11/12, s. 28-30

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Obraz siebie nieletnich trudniących się prostytucją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 5, s. 37-39

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Obraz świata dziewcząt trudniących się prostytucją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 34-36

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Poziom inteligencji nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 5, s. 267-270

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Poziom poczucia sensu życia u nieletnich prostytutek // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 10, s. IV-VII

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Problem przedwczesnej inicjacji seksualnej dziewcząt z zaburzeniami zachowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 7, s. 96

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Prostytucja a alkoholizm // Problemy Alkoholizmu. - 1993, nr 6, s. 7-8

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Prostytucja i zagrożenia // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 2, s. 18-19

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Prostytucja nieletnich dziewcząt - uwarunkowania rodzinne // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 11, s. IV-VI

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Prostytucja nieletnich dziewcząt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 10, s. (11)-(15)

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Prostytucja w dobie AIDS // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 4, s. 17

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Rodzinne uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 10, s. (13)-(14)

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Rozwój intelektualny nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 4, s. V-VI

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Szkoła w percepcji nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s. 29-34

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Warunki materialne rodziny a prostytuowanie się nieletnich dziewcząt // Problemy Alkoholizmu. - 1997, nr 6, s. VI-VIII

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Wpływ subkultur młodzieżowych na prostytuowanie się nieletnich dziewcząt // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 10, s. IV-VII

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Wybrane aspekty prostytucji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 3, s. (12)-(15)

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Związki homoseksualne dziewcząt niedostosowanych społecznie w placówkach resocjalizacyjnych // Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 2, s. V-VIII

MOSKWA Jacek : Walka z nową formą niewolnictwa // Rzeczpospolita. - 1997, nr 155, s. 11

PIETKIEWICZ Barbara : Cel uświęca wzwód // Polityka. - 2003, nr 36, s. 82-85

PIETKIEWICZ Barbara : Młodszy przedmiot pożądania. Prostytucja dziecięca to już nie margines marginesu społecznego // Polityka. - 2002, nr 40, s. 24-26

PROSTYTUCJA wśród nieletnich // Remedium. - 2003, nr 9, dod. s. VIII

SADOWSKA Anna : Rozboje, kradzieże, prostytucja : jak w kadrze złego filmu // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 11/12, s. 19-20

SMOLEŃSKI Paweł : Młodzież i prostytucja // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 2, s. 5

STRYJENKA Sylwia : Niebezpieczny seks // Niebieska Linia. - 2003, nr 1, s. 27-29

SAKWIŃSKA Kinga : Położyć kres dziecięcej prostytucji i pornografii / rozm. przepr. Danuta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 10, s. (2)-(5)

ŚLUSARCZYK Barbara : Kilka uwag w sprawie prostytucji // Problemy Rodziny. - 1983, nr 6, s. 38-44

WÓJCIK Magda : Prostytucja wśród nieletnich // Remedium. - 2003, nr 9, s. VIII

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP

 


© Biblioteka Pedagogiczna