Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EDUKACJA EUROPEJSKA W SZKOLE
Zestawienie bibliograficzne

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

EDUKACJA europejska w zreformowanej szkole / red. Stefan Bednarek. - Wrocław : Wydaw. DTSK SILESIA, 2000

RITTEL Stefan : Podręcznik nauczyciela w Unii Europejskiej. Polityka dla dziecka. Konspekty lekcji dla nauczyciela. - Wrocław : Wydaw. Atla 2, 1998

UNIA Europejska. - S. 264-278. W: Mały słownik stosunków międzynarodowych / red. Grażyna Michałowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1996

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

APOLLO Kinga : Dzień Europejski - apel // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 12

APOLLO Kinga : Konspekt zajęć Dnia Europejskiego w szkole podstawowej (klasy IV-VI) // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 8

BANIEWSKA Z., PŁAZIAK-JANISZEWSKA A. : Program autorski klasy dziennikarskiej z zagadnieniami edukacji europejskiej dla klas I-III [gimnazjum] // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 22-24

BARTOSZEWSKA Maria: Europejska ścieżka edukacyjna w gimnazjum // Geografia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 36-41

BLIŻEJ Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 27

BOHDANOWICZ Lilia : Edukacja europejska w szkole // Życie Szkoły. - 2003, nr 3, s. 156-157

BOSACKA Ewa : Integracja polityczna i gospodarcza państw świata - poznajemy Unię Europejską. Scenariusz lekcji geografii dla klasy V gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 4

BOSACKA Ewa : Szkolne prezentacje europejskie - Francja // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 9-10

BRODOWICZ Lidia : Edukacja europejska na co dzień w naszej szkole // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 21-23

BROŻYŃSKA Jadwiga : Jak wykorzystać lekcję powtórzeniową do przybliżenia uczniom polskiej drogi do Unii Europejskiej? - konspekt lekcji w klasie H LO i na zajęciach fakultatywnych // Geografia w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 123-124

BUTRYN Danuta : Możliwości realizacji ścieżki "Edukacja europejska" z wykorzystaniem programów multimedialnych // Geografia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 211-215

CHMEELOWSKA Alina : Europa w ławce szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 19-20

CICHOŃ Blanka, PINKOSZ Zdzisława : Razem w Europie - innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji europejskiej // Geografia w Szkole. - 2002, nr 3, s. 136-148

FELIPCZYK Genowefa : Boże Narodzenie w Polsce, Europie, na świecie : scenariusz lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej dla klasy IV // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 11, s. 10

GRABOWSKA M., RATAJCZAK B. : Biblioteki w edukacji europejskiej (na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki w Opolu) // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 5, s. 8-11

JAROSŁAWSKA Barbara : Co to jest Unia Europejska? // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 12, s. 21-22

JAROSŁAWSKA Barbara : Historia integrującej się Europy. Miejsce Polski w Europie : osnowa zajęć z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 12, s. 22

JAROSŁAWSKA Barbara : Program nauczania edukacji europejskiej dla gimnazjum (na podstawie treści programowych ścieżki edukacyjnej) // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 2-4

KACZMARKIEWICZ A., SZULC A, ZWOLIŃSKA M. : Blok tematyczny - Unia Europejska - lekcja w klasie VI - Historia i społeczeństwo, przyroda // Szkolne Wieści. - 2002, nr 6, s. 6

KLUNDER I., KACZMAREK J : Unia Europejska w prezentacji multimedialnej - plan metodyczny zajęć edukacyjnych geografii i informatyki // Geografia w Szkole. - 2002, nr 4, s. 232-235

KOCLEJDA D. : Edukacja drogą do europejskiego obywatelstwa // Wiadomości Historyczne. - 2001, nr 1, s. 13-16

KUNKA Tomasz : Rozważania nad ankietą "My i Unia Europejska" // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 12, s. 15-18

LENARCIK Grażyna : Podróż za jeden euro, czyli zwiedzamy kraje Unii Europejskiej // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 6

LEWSZA Halina : Europejska ścieżka edukacyjna. Wybór literatury dla nauczycieli // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 1, s. 23-24

LEWSZA Halina : Szkolne Kluby Europejskie // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 5-6

ŁAPINSKA Ewa J. : Edukacja europejska na zajęciach bibliotecznych: scenariusz zajęć dla klasy III szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 12, s. 18-19

MACIERZYŃSKA Grażyna : Scenariusz lekcji "Spotkanie z Europą" // Szkolne Wieści. - 2003, nr 1, s. 27-28

NAUCZYCIELE w Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 9, s. 17-20

PLIT Florian : Jak nie nauczać o wkraczaniu Polski do Unii Europejskiej // Geografia w Szkole. - 2002, nr 1, s. 29

POPÓW M., KREFT M. : Projekt zajęć pozalekcyjnych dotyczących integracji europejskiej // Geografia w Szkole. - 2000, nr 5, s. 262-263

SKALSKA-MAKARA E., DOBRZYCKA E. : Warsztaty : "Przyjazna Europa" // Geografia w Szkole. - 2003, nr 2, s. 81-83

STRZYŻEWSKA E., HINCMAN I., CHYL J. : Klub Europejski : scenariusz spotkania otwartego // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 12, s. 20-21

TOMCZYK Renata : Edukacja europejska w szkole // Życie Szkoły. - 2003, nr 3, s. 156-157

WOŹNIAK Barbara : Scenariusz prezentacji Hiszpanii w ramach edukacji europejskiej // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 11-12

 

Oprac. Maria Pomorska
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Radomsku
Aktualizacja: 12.12.2003

 

 


© Biblioteka Pedagogiczna