Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KONTROLA I OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW,
POMIAR DYDAKTYCZNY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

HISTORIA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIENIEK Maria, BŁACHOWSKA Katarzyna : Historia : sprawdziany dla gimnazjalistów kl. 1-3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

BLEJA-SOSNA Barbara, MULKOWSKI Piotr : Historia : gimnazjum I-III : testy do badania wiedzy i umiejętności uczniów. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, 2000

MICUŃ Janusz : Testy z historii ogólnej : testy dla uczniów szkół średnich, maturzystów i kandydatów na studia wyższe. - Warszawa : Wydaw. Translator s.c., 1996

PIENIĄŻEK Maria : Historia : testy : dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia. - Warszawa : EFEKT, 2000

WNOROWSKI Adam : Testy sprawdzające : [dla uczniów szkół podstawowych] : historia i społeczeństwo. - Toruń : Akademia WiP - Wiedza i Praktyka, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DASZKIEWICZ-ORDYŁOWSKA Danuta, KLAWE-MAZURKOWA Maria, PAŁKIJ Henryk : Nowa formuła zadania maturalnego w pracach programu "Nowa Matura" // Wiadomości Historyczne. - 1997, nr 2, s. 106-111

GIERMAKOWSKI Marian : Ocena pracy maturalnej z historii // Wiadomości Historyczne. - 1996, nr 2, s. 96-105

GÓRCZYŃSKI Wit : Tabela kryteriów ocen z zakresu historii w gimnazjum // Wiadomości Historyczne. - 2000, nr 1, s. 9-14

LEWANDOWSKA Izabela : System punktowy na lekcjach historii - z doświadczeń nauczyciela liceum społecznego // Wiadomości Historyczne. - 1997, nr 1, s. 44-46

LEWANDOWSKA Izabela : Tradycyjny i punktowy sposób oceniania na lekcjach historii // Edukacja. - 1998, nr 4, s. 37-46

MORYKSIEWICZ Lech F. : Test sprawdzający umiejętność czytania i interpretowania tekstu źródłowego // Wiadomości Historyczne. - 1997, nr 4, s. 218-222

ZIELECKI Alojzy : Ocenianie postępów w uczeniu się historii // Wiadomości Historyczne. - 1997, nr 5, s. 277-292

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WYDAWNICTWA ZWARTE

MARCINIAK Ewa : Sprawdziany wiedzy i umiejętności z WOS. - Warszawa : WSiP, 1998

MICUŃ Janusz : Testy egzaminacyjne : świat współczesny, Polska współczesna, wiedza o społeczeństwie dla maturzystów i kandydatów na studia na nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, politykę społeczną i socjologię. - Warszawa : Wydaw. Translator s. c., 1996

SZTUKA

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARTOSZEWICZ-WRONA Maria : Zbiór testów z plastyki do klas IV-VIII szkoły podstawowej (propozycje). - Wałbrzych : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOLINGER Barbara : Ocenianie z plastyki // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002, nr 5, s. 41-44

BURAS Tatiana : Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z techniki - informatyki w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 2, s. 29-33

DEMBEK Zdzisław : Osiągnięcia uczniów w liceum - czyli dla tych którzy jeszcze edukują w wychowaniu technicznym w liceach ogólnokształcących // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000, nr 4, s. 9-13

JĘZYKI OBCE

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRUSZKIEWICZ Krystyna : Język niemiecki dla uczniów szkoły podstawowej : sprawdziany 4-6. - Warszawa : WSiP, 2001

BADECKA-KOZIKOWSKA Monika, BRZOZOWSKI Radosław : Advance : pre-intermediate : język angielski : [szkoły ponadgimnazjalne] : testy. - Warszawa : Nowa Matura, 2002

GRABOWSKA Jolanta, OLENDER Halina : Język rosyjski : testy dla licealistów. Nowa Matura. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

KACZMARSKI Piotr, KACZMARSKI Stanisław P. : Testy z języka angielskiego : egzaminy na studia filologiczne oraz testy międzynarodowe. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1996

KOMOROWSKA Hanna : Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego : kontrola - ocena - testowanie. - Warszawa : FRASZKA EDUKACYJNA, 2002

KOWALSKI Jan : Testy z języka niemieckiego. - Piotrków Tryb. : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995

MISZTAL Mariusz, LECHOWSKI Mieczysław : Język angielski : testy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

ŁUNIEWSKA Krystyna, TWOREK Urszula, WĄSIK Zofia : Język niemiecki : testy dla licealistów. Nowa Matura. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

WALCZAK Wojciech : Jak oceniać ucznia? : teoria i praktyka. - Łódź : "Galaktyka", cop. 2001

WIECZOREK Anna : Bingo! : testy z języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej. - Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

SZOT Maria : Przykłady zadań kontrolnych z języka niemieckiego w klasie I // Języki Obce w Szkole. - 2000 nr 6 s.145-149

TEST egzaminacyjny do wyższej uczelni (1995) - język angielski // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 4, wkładka, s. (121)-(125)

TESTY egzaminacyjne do wyższej uczelni - język angielski (1996) // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 5, s. (85)-(91)

WYGANOWSKA Maria : Tematy pisemnego egzaminu dojrzałości (1995) - język angielski // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 5, wkładka, s. (81)-(82)

KATECHEZA

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

KUŚ Piotr : Ocenianie na katechezie // Katecheta. - 2001, nr 6, s. 65-66

SZYMKOWIAK Rafał : Kontrowersje dotyczące oceny na katechezie // Katecheta. - 2002, nr 3, s. 68-74

SZYMKOWIAK Rafał : Ocenowy absurd, czyli jak oceną zabić wiarę... // Katecheta. - 2001, nr 6, s. 53-54

WAWRZENIECKI Robert : Stawiać czy nie stawiać jedynki z religii? // Katecheta. - 2002, nr 5, s. 68-70

ZELLMA Anna : Pomiar efektywności edukacyjnej w katechezie // Katecheta. - 2002, nr 1, s. 3-9

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 09.04.2004

 

 


© Biblioteka Pedagogiczna