Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KONTROLA I OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW,
POMIAR DYDAKTYCZNY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

MAZERANT-PUTO Teresa : Test z przysposobienia obronnego. - Piotrków Tryb. : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

JAKÓBCZYK Józef : Test osiągnięć szkolnych z przysposobienia obronnego // Przysposobienie Obronne. - 1997, nr 4, s. 225-250

TONICKI Andrzej : Pytania testowe do sprawdzania wiadomości z PO (OC) dla szkoły ponadpodstawowej // Przysposobienie Obronne. - 1997, nr 5, s. 149-156

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELSKI Janusz : Standardy osiągnięć i standardy wymagań z wychowania fizycznego // Lider. - 1998, nr 3, s. 7-9

BIELSKI Janusz : Standardy osiągnięć uczniów w obszarze kultury fizycznej w zreformowanej edukacji // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 5, s. 119-122

BODZINOWSKA Dorota : Ocena z wychowania fizycznego // Lider. - 1997, nr 12, s. 15

BUCZEK Zbigniew : Inny sposób oceniania z wychowania fizycznego // Lider. - 2001, nr 4, s. 25

BUCZEK Zbigniew : Ocena podstawowych cech motorycznych // Lider. - 1999, nr 6, s. 18-19

CYGANIUK Jadwiga : Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego realizowanego w gimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 1, dod. s. 8-16

CZAPLICKI Zdzisław : Ocena wytrzymałości ogólnej dzieci i młodzieży szkół podstawowych testem 12-minutowym // Lider. - 1996, nr 1, s. 18-21

FROŁOWICZ Tomasz : Testy sprawności a ocena z WF // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 11, s. 15-17

FROŁOWICZ Tomasz : Za co ocena? // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 2, s. 35-37

JÓŹWIK Wiesława : Ocena sprawności fizycznej chłopców łaskich gimnazjów // Szkolne Wieści. - 2002, nr 4, s. 9-10

KACNER Wiesław : Punktowy system oceniania z wf w gimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 4, dod. s. 4-6

KANAFA Bolesław M. : Szóstka za skok w dal // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 10, s. 20

KARPOWICZ Jan : Postęp i wysiłek, czyli moja propozycja oceniania chłopców z wychowania fizycznego w klasach gimnazjalnych // Lider. - 2003, nr 3, s. 27-30

KIERCZAK Urszula : Propozycja oceniania z wf w klasach IV-VI // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 4, dod. s. 2-4

LACH Ewa : Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego w zreformowanej szkole // Lider. - 2001, nr 1, s. 9-10

MUSZKIETA Radosław : Czynności kontrolno-oceniające i przejawy zachowań empatycznych u nauczycieli na lekcjach wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 1, s. 18-22

MUSZKIETA Radosław : Kontrola i ocena z wychowania fizycznego // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 5/6, s. 7-9

MUSZKIETA Radosław : Procedury sprawdzania - procesy oceniania ucznia z wychowania fizycznego // Lider. - 2004, nr 2, s. 13-14

MUZIOŁ Alojzy : Zestaw sprawdzianów umiejętności dla klas I-III // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 1, Biblioteczka Monograficzna : Zima, s. (18)-(20)

PILICZ Stefan : Pomiar sprawności fizycznej w wychowaniu fizycznym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 2, Biblioteczka Monograficzna, s. (22)-(58)

SIBIK Roman : Opinie uczniów liceum ogólnokształcącego o przedmiocie i kryteriach oceny szkolnej z wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 8/9, s. 25-29

SMIGLEWSKA Mirosława : Propozycja oceny z wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 5, s. 227-228

SOBCZYK Renata : Standard osiągnięć wychowanie fizyczne : II etap edukacyjny - Szkoła Podstawowa kl. IV-VI // Lider. - 2001, nr 6, s. 16-17

STANEK Józef : Karta sprawności fizycznej ucznia // Lider. - 1999, nr 11, s. 23-24

SULISZ Seweryn : Kryteria oceny szkoły w zakresie edukacji fizycznej : [fragm.] // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 11/12, s. 13-14

SZEREJKO Marzena : Standardy z wychowania fizycznego // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 48, s. 14, 17

SZEWCZYK Tadeusz : Ocena z wychowania fizycznego // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 8, s. 55-57

TYŁA Stanisław : Propozycja regulaminu oceniania z wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 4, s. 39-40

TYWONIUK-MAŁYSZ Aneta : Propozycje oceny z wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 5, s. 38-41

WĘGRZYNEK Robert Maciej : Opinie uczniów szkoły ponadpodstawowej o przedmiocie i kryteriach oceny szkolnej z wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 4, dod. s. 68-73

ZADANIA wf w zreformowanej szkole - pożądane osiągnięcia uczniów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, s. 104-109

ZIEMILSKA Anna, SKOWROŃSKI Waldemar : EUROFIT Specialtest dla sprawnych inaczej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 5, s. 107-109

ŻOŁYŃSKI Stanisław : Oceniam ucznia z wychowania fizycznego // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 41, s. 13

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.04.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna