Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KONTROLA I OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW,
POMIAR DYDAKTYCZNY
estawienie bibliograficzne w wyborze

BIOLOGIA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GATER S. : Zeszyt ćwiczeń i testów : poradnik dla nauczycieli biologii w gimnazjum. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

GRYKIEL Krystyna : Testy z biologii : zoologia i ekologia : dla licealistów i kandydatów na studia. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Szkolne PWN, 1998

HOSER Paweł : Testy z fizjologii organizmów i elementów anatomii człowieka. - Warszawa : WSiP, 1997

KOSZEWSKA Barbara, ZABŁOCKA Teresa : Testy z zoologii dla uczniów szkoły podstawowej. - Warszawa : WSiP, 1997

MOSSOR-PIETRASZEWSKA Teresa, STACHOWIAK Ryszarda, STRÓŻYŃSKI Klemens : Biologia 5/6 : przyjazne testy : dla klasy V i VI szkoły podstawowej. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1998

MOSSOR-PIETRASZEWSKA Teresa : Testy z biologii : genetyka i ewolucjonizm : dla licealistów i kandydatów na studia. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Szkolne PWN, 1998

TESTY z biologii : komentarze : botanika i cytologia, zoologia i ekologia, fizjologia i biogeografia, genetyka i ewolucjonizm : dla licealistów i kandydatów na studia / Krystyna Grykiel [i in.] . - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Szkolne PWN, 1998
Książka uzupełniająca cykl wydanych przez PWN czterech zeszytów "Testów z biologii dla licealistów i kandydatów na studia". Zawiera komentarze, objaśnienia i uzasadnienie wyboru poprawnej odpowiedzi do ok. 1000 najtrudniejszych zadań testowych.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DURDA Teresa : Propozycja oceny wymagań programowych z biologii [klasa VIII] // Biologia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 50-52

JÓŹWIAK Małgorzata : Sprawdzian z botaniki // Biologia w Szkole. - 2002, nr 2, s. 99-104

GRZEGOREK Janina : Sprawdzian z ekologii dla liceum // Biologia w Szkole. - 1999, nr 5, s. 299-300, 309-310

KRÓL Olga : Test z antropologii dla szkoły ponadpodstawowej // Biologia w Szkole. - 1996, nr 2, s. 101-102

KURIANOWICZ Jolanta : Układ wydalniczy : sprawdzian // Biologia w Szkole. - 2002, nr 3, s. 173-178

KWIECIEŃ Alicja : Propozycje standardów wymagań i zadań w nowym modelu kształcenia przyrodniczego uczniów szkoły podstawowej // Biologia w Szkole. - 1999, nr 3, s. 169-176

MOŻDŻANOWSKA-KORDAS Grażyna : Kontrola bez stresu : (na przykładzie lekcji przyrody i biologii) // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 12-15

OTRĘBA Tomasz, OTRĘBA Jolanta : Kontrola, ocena i diagnoza osiągnięć edukacyjnych ucznia w LO // Biologia w Szkole. - 2000, nr 2/5, s. 100-104, 121-125

ŻEBER-DZIKOWSKA Ilona : Test osiągnięć do działu "Ewolucjonizm" // Biologia w Szkole. - 2001, nr 4, s. 233-236

CHEMIA

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIGOS Maria A. : Chemia : zbiór zadań z rozwiązaniami. - Warszawa : WSiP, 1999
Testy - chemia - gimnazjum

BADZIŃSKA Jadwiga : Testy z chemii : chemia ogólna i nieorganiczna : dla licealistów i kandydatów na studia. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Szkolne PWN, 1998

CZEPIAŁ Krystyna : Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć dydaktycznych z chemii. - Opole : Wydaw. Nowik, 1993

DYMARA Jarosław W. : Chemia : sprawdziany osiągnięć : książka nauczyciela gimnazjum. - Warszawa : WSiP, cop. 2000

EARL B. : Zeszyt ćwiczeń i testów : poradnik dla nauczycieli chemii w gimnazjum. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

PIANKOWSKA Halina : Chemia 7-8 : testy dla uczniów szkół podstawowych. - Warszawa : WSiP, 1997

WALKOWIAK Jadwiga : Testy z chemii : chemia organiczna : dla licealistów i kandydatów na studia. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Szkolne PWN, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELECKA Halina, WAWRZYNIAK-KULCZYK Maria : Wymagania konieczne z chemii dla szkół ponadpodstawowych // Chemia w Szkole. - 1997, nr 5, s. 172-182

KORZENIEWSKA Maria : Propozycja sprawdzianu z chemii dla uczniów kl. VII - Przemiany chemiczne // Chemia w Szkole. - 1996, nr 4, s. 252-255

KOSZTOŁOWICZ Dorota, ULATOWSKA Gabriela, OBORSKA Iwona : Wymagania edukacyjne z chemii dla liceum // Chemia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 189-199

MIKULSKA Janina, JURAK Mirosława, KŁOS Anna : Testy laboratoryjne z chemii w szkole podstawowej. Część IV - Sole. Surowce pochodzenia mineralnego // Chemia w Szkole. - 1996, nr 2, s. 101-110

MIKULSKA Janina, JURAK Mirosława, KŁOS Anna : Testy laboratoryjne z chemii w szkole podstawowej. Część V - Węgiel i jego związki // Chemia w Szkole 1997. - nr 1, s. 57-45

SCHROEDER Grzegorz : Szybkie testy analityczne. Cz. I // Chemia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 27-52

STANKIEWICZ Maria, WAWRZYNIAK-KULCZYK Maria : Ewaluacja procesu kształcenia chemicznego na przykładzie wybranego działu nauczania // Chemia w Szkole. - 1997, nr 2, s. 101-111
Analiza treści nauczania działu "Właściwości związków nieorganicznych ", formułowanie celów operacyjnych, wymagań oraz testów.

SYGNIEWICZ Janina : Propozycja pytań na ustny egzamin maturalny z chemii // Chemia w Szkole. - 1998, nr 2, s. 99-108

TALEWSKA Alicja : Propozycja przedmiotowego systemu oceniania uczniów na lekcjach chemii // Chemia w Szkole. - 1999, nr 4, s. 223-224

GEOGRAFIA

WYDAWNICTWA ZWARTE

KOP Jadwiga, KUCHARSKA Maria, SZKURŁAT Elżbieta : Geografia : zadania i testy : dla licealistów i kandydatów na studia. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1998

NIEWIŃSKA Agnieszka, PLIT Florian, ZAJĄC Stanisław : Geografia 1-3 : sprawdziany dla gimnazjalistów. - Warszawa : WSiP, [2001]

SKRZYPCZAK Władysław : Geografia : testy dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia. - Warszawa : Wydaw. Efekt, 1996

ZAJĄC Stanisław : Sprawdziany z geografii : dla uczniów szkoły podstawowej. - Warszawa : WSiP, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

LICIŃSKA Danuta : Ocena szkolna z geografii w kontekście wchodzących w życie podstaw programowych // Geografia w Szkole. - 1997, nr 5, s. 285-290

MAKOWSKA Dorota : Międzynarodowa matura z geografii // Geografia w Szkole. - 1996, nr 4, s. 219-226
Wymagania egzaminacyjne oraz pytania i zadania z 1995 r.

STANDARDY osiągnięć szkolnych (przykłady zapisywania) - materiały do dyskusji. Edukacja geograficzna // Geografia w Szkole. - 1997, nr 5, s. 278-285

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.04.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna