Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KONTROLA I OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW,
POMIAR DYDAKTYCZNY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

JĘZYK POLSKI

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BĄK Janusz : Język polski : nowy egzamin wstępny do szkoły średniej. - Wyd. 3. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 1998

BĄK Janusz : Język polski : sprawdziany kompetencji szkolnych. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 1998

BOBIŃSKI Witold, ORŁOWA Krystyna, SYNOWIEC Helena : Język polski : sprawdziany dla gimnazjalistów 1-3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

BORKOWSKI Jacek, KUCHARSKA Anna : Powtórka do matury z języka polskiego : pytania i odpowiedzi. - Warszawa : "Oświata", 1992

CHMIEL Stefania, GRYGIEL Iwona Wanda : Sprawdziany z języka polskiego dla uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

EGZAMINY do szkół średnich : język polski / oprac. Stanisław Stefańczyk, Paweł Sieńczak. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Moreź, 1997

KŁOPOTLIWY problem - badanie polonistycznych osiągnięć uczniów. Nowoczesna Szkoła / red. Halina Kosętka, Zenon Uryga. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2001

NOWE wyzwania dla polonisty : metodyka, pomiar, ewaluacja / red. Barbara Myrdzik. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2002

NOWY egzamin z języka polskiego do szkoły średniej : burza : książka zalecana przez Kuratorium Oświaty w Łodzi / oprac. Elżbieta Marchel, Jadwiga Wojciechowska. - Łódź : "Annał" s. c., [1997]

PABICH Alicja, GIESZCZ Dorota : Samouczek : orto-testy i grama-testy : sprawdziany z ortografii i gramatyki : dla klas IV-VI szkoły podstawowej. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Tukan Remy, [2001?]

STRÓŻYŃSKI Klemens : Kontekst oceniania // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VI. - 1999/2000, nr 1, s. 77-84

STWOROWA Barbara : Język polski w szkole średniej : tematy, ćwiczenia, testy. - Goleszów : "Innowacje", 1996

ŚWIĘTOSŁAWSKA Teresa : Kryteria i normy ocen pisemnych prac stylistycznych // W : Z dydaktyki języka ojczystego w szkole / pod red. Sławomira Gali. - Łódź : Wydaw. UL, 1996. - S. 148-155

ZESTAWY tematów prac pisemnych i testów językowych z zawodów okręgowych i ogólnopolskich Olimpiady Literatury i Języka Polskiego / oprac. zespół doradców języka polskiego. - Piotrków Tryb. : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BORTNOWSKI Stanisław : Jak oceniać prace maturalne? // Polonistyka. - 2001, nr 7, s. 406-410

BRZEZIŃSKA Alicja : Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej // Forum Edukacyjne. - 2001, nr 2/3, s. 5-8

BULA Danuta, NIESPOREK-SZAMBORSKA Bernadeta : O właściwą rolę wypowiedzi oceniających : recenzje i opisy osiągnięć dzieci // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 3, s. 58-61

CHABIK Elżbieta, WŁADCZYK-KAŁKA Marianna : Propozycja szczegółowych kryteriów ocen z języka polskiego dla uczniów kl. IV-VIII // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1998/99, z. 1, s. 59-68

CHMIEL Małgorzata : Jak badam umiejętność czytania u uczniów klasy IV // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VI . - 1999/2000, nr 4, s. 16-28

CHRZASTOWSKA Bożena : Jak sprawdzać czytanie symboliczne // Polonistyka. - 2000, nr 5, s. 255-272
Badania nad percepcją i rozumieniem dzieł sztuki

CHWEDCZUK Barbara, DUCH Lidia : Sprawdziany literackie w klasach 1-3 // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/99 z. 3, s. 93-99

CICIAK Anna, SŁOTA Irena : 3 x [Trzy razy] test // Polonistyka. - 2000, nr 5, s. 278-282

CICIAK Anna, SŁOTA Irena : 5 x test // Polonistyka. - 2000, nr 5, s. 278-282

FALKOWSKI Stanisław : Sprawdzianiki Falkowskiego // Polonistyka. - 1998, nr 4, s. 221-224

GÓRZYŃSKA Małgorzata, WAWRZOŁA Elżbieta, WILECZEK Anna : Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego w gimnazjum // Język Polski w Szkole Średniej. - 2003/2004, nr 1, s. 1-92

GÓRZYŃSKA Małgorzata, WAWRZOŁA Elżbieta, WILECZEK Anna : Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego w gimnazjum // Język Polski w Szkole Średniej. - 2003/2004, nr 1, s. 71-92

GRODECKA Ewa, BOLIBOK Elżbieta : Kryterialne ocenianie prac pisemnych w szkołach podstawowych - moda czy konieczność // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1998/99, z. 5, s. 76-81

GRODECKA Ewa, BOLIBOK Elżbieta : Kryterialne ocenianie prac pisemnych w szkołach podstawowych - moda czy konieczność // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1998/99, z. 5, s. 76-81

JAKUBIAK Renata : Jak oceniam wypracowania : fragment przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego w gimnazjum // Język Polski w Szkole Średniej. - 2001/2002, nr 1, s. 82-86

KOZAK Wioletta : Przyszło nowe : rzecz o standardach wymagań egzaminacyjnych // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VI. - 1999/2000, nr 4, s. 51-57

LISIECKA Zofia : O standardach wymagań egzaminacyjnych i potrzebie ich ewaluacji // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 4, s. 74-77

LISIECKA Zofia : O założeniach egzaminów zewnętrznych, standardach wymagań oraz potrzebie ich ewaluacji // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VI. - 1999/2000, nr 4, s. 45-50

MOSIEK Tadeusz : Zanim powstały standardy wymagań egzaminacyjnych dla uczniów gimnazjów // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 4, s. 67-75

NIEMIERKO Bolesław : Ewolucja pojęcia obiektywizmu oceniania osiągnięć szkolnych : (i parę wskazówek praktycznych) //Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 1, s. 93-99

NIEMIERKO Bolesław : Warsztat pomiarowy współczesnego polonisty // Polonistyka. - 1998, nr 4, s. 196-201

RZEŚNIOWSKA Joanna : Test the best // Polonistyka. - 1996, nr 2, s. 97-101
Test z języka polskiego na egzaminie wstępnym do liceum.

SALONI Zygmunt : Warsztat dla nauczycieli języka polskiego - ocenianie prac pisemnych // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 3, s. 38-44

STARZ Roman : Badanie umiejętności ortograficznych uczniów // Inspiracje Polonistyczne. - 1998, nr 9, s. 8-15

STRÓŻYNSKI Klemens : Klucze oceny wypracowań // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/97, nr 5, s. 89-99

STRÓŻYŃSKI Klemens : Kontrowersje polonistycznego pomiaru dydaktycznego // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VI. - /2000, nr 3, s. 51-57

STRÓŻYŃSKI Klemens : Ocenianie umiejętności polonistycznych - podejście analityczne i holistyczne // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 1, s. 65-70

STRÓŻYŃSKI Klemens : Patologia recenzji, patologia ocen : studium przypadku // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 44-51

SZEPELAK Alicja, KRUPA Anna : Propozycja szczegółowych kryteriów ocen z języka polskiego dla uczniów klas IV-V // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VI. - 2000/2001, nr 4, s. 91-100

TARCZYŃSKA Barbara : Diagnoza, kontrola, ocena językowej sprawności uczniów. Cz. II // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1996/97, nr 2, s. 87-91

TOMASIK Anna, WARMIAK Irmina, ZACEŃSKA Małgorzata : Jak oceniać? : propozycja // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 3, s. 36-37

WAŚKIEWICZ Anna : Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 4, s. 74-88

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.04.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna