Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KONTROLA I OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW,
POMIAR DYDAKTYCZNY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

FIZYKA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

FOULDS K. : Zeszyt ćwiczeń i testów : poradnik dla nauczycieli fizyki w gimnazjum. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

KUTAJCZYK Teresa, KUTAJCZYK Kazimierz : Fizyka : sprawdziany dla gimnazjalistów 1-3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

LIPIŃSKI Dariusz : Testy z fizyki : fale i kwanty : dla licealistów i kandydatów na studia, materiał III i IV klasy liceum ogólnokształcącego. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Szkolne PWN, 1998

POLAK Teresa : Testy z fizyki : materia i ruch : dla licealistów i kandydatów na studia : materiał I klasy liceum ogólnokształcącego. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Szkolne PWN, 1999

STRUGAŁA Ewa : Testy z fizyki : pola i prąd : dla licealistów i kandydatów na studia, materiał II klasy liceum ogólnokształcącego. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Szkolne PWN, 1997

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANDERA Włodzimierz M., BADZIAG Kazimierz A. : Zagrożenie środowiska hałasem. Propozycje lekcji oraz ćwiczeń // Fizyka w Szkole. - 1998, nr 1, s. 58-42
Propozycje pytań, zadań i sprawdzianów testowych mogących służyć do oceny wyników z zakresu wiedzy nt. "Hałas i wibracje".

KUTAJCZYK Teresa : Diagnozowanie osiągnięć szkolnych z fizyki // Fizyka w Szkole. - 1998, nr 2, s. 96-98

KUTAJCZYK Teresa : Mój sposób oceny osiągnięć uczniów z fizyki // Fizyka w Szkole. - 1998, nr 3, s. 140-149

PIKUŁA Tadeusz : Aktywizujący System Oceny Postępów - ASOP // Fizyka w Szkole. -1998, nr 5, s. 276-283

STRUGAŁA Ewa : Ocena osiągnięć uczniów // Fizyka w Szkole. - 1999, nr 4, s. 238-241

WRZESZCZ Maria : Mój sposób oceny osiągnięć uczniów // Fizyka w Szkole. - 1999, nr 1, s. 24-30

MATEMATYKA

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHEBA Andrzej : Utrwalamy i sprawdzamy : pomiar dydaktyczny w nauczaniu początkowym matematyki : poradnik dla nauczyciela. - Łódź : Wydawnictwo Edukacyjne ResPolona, [199?]

CHODNICKI Jerzy [i in .] : Matematyka 2001 : gimnazjum : klasa 1 : sprawdziany. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

DUVNJAK Ewa, JURKIEWICZ Ewa : Matematyka wokół nas 3 : sprawdziany dla gimnazjalistów. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2001]

EGZAMINY do szkół średnich : matematyka / oprac. Stanisław Stefańczyk, Paweł Sieńczak. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Morex, 1997

FABIJAŃCZYK Monika, WARĘŻAK Anna : Zbiór zadań testowych z matematyki z rozwiązaniami : dla uczniów szkół średnich i kandydatów na wyższe uczelnie. Cz. 1 i 2. - Piotrków Tryb. : "Tukan Remy", 1997/98

GAŁĄZKA Kinga, LESIAK Edward : Nowy egzamin z matematyki do szkoły średniej : trzaski pioruna : książka zalecana przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. - Łódź : "Annał" s. c., [1997]

GDOWSKI Bogusław, PLUCIŃSKI Edmund : Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich : klasa I i II. - Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1995

LEWICKA Helena, JĘDRASIK Elżbieta : Matematyka wokół nas 6 : sprawdziany dla uczniów szkół podstawowych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

LEWICKA Helena, JĘDRASIK Elżbieta : Matematyka wokół nas 4 : sprawdziany dla uczniów szkół podstawowych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

LEWICKA Helena, JĘDRASIK Elżbieta : Matematyka wokół nas 5 : sprawdziany dla uczniów szkół podstawowych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

ŁĄCZYŃSKA Urszula : Matura z matematyki : zestawy zadań. - Warszawa : Wydaw. REA, cop. 2002

MAŁEK Maria [i in.] : Egzaminy testowe z matematyki : zadania dla maturzystów. Nowa Matura. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

MATEMATYKA klasa V : testy i sprawdziany : praca zbiorowa / Maria Bernaczek, Róża Paprotna, Jerzy Nowik. - Opole : Tutor, 1991

KRASZEWSKA Agnieszka : Matematyka 5 : przyjazne testy : dla klasy V szkoły podstawowej. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1998

KRASZEWSKA Agnieszka : Matematyka 6 : przyjazne testy : dla klasy VI szkoły podstawowej. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1998

KRASZEWSKA Agnieszka : Matematyka 7 : przyjazne testy : dla klasy VII szkoły podstawowej. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1997

KRASZEWSKA Agnieszka : Matematyka 8 : przyjazne testy : dla klasy VIII szkoły podstawowej. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1998

KRAWCEWICZ Zinaida, ZASADA-STOLIŃSKA Bożenna : Matematyka : spraw dziany dla klasy piątej. - Warszawa : WSiP, 1998

KRAWCEWICZ Zinaida, ZASADA-STOLIŃSKA Bożenna : Matematyka : sprawdziany dla klasy szóstej. - Warszawa : WSiP, 1997

SPRAWDZIANY semestralne z matematyki w klasach 4-8 : materiały pomocnicze dla nauczyciela / Anna Drążek [i in.]. - Warszawa : WSiP, 1997

SUŁOWSKA Agnieszka : Egzamin po gimnazjum : matematyka. - Warszawa : Wydaw. JUKA, 2001

SUPADY Tadeusz : Test z matematyki : zadania testowe z odpowiedziami dla uczniów szkół średnich (klasy I-IV) i kandydatów na wyższe uczelnie. - Piotrków Tryb. : "Tukan Remy", 1996

SUPADY Tadeusz : Zbiór zadań z matematyki z rozwiązaniami dla uczniów szkół średnich. - Wyd. 2 uzup. - Piotrków Tryb. : "Tukan Remy", 1996

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CEGIEŁKA Kazimierz, PRZYJEMSKI Jerzy : O podręczniku "Matematyka II". Propozycja rozkładu materiału nauczania. Propozycje zadań na prace kontrolne // Matematyka. - 1998, nr 4, wkładka s. 1-16

CZAJKOWSKA Monika : Kontrola wyników nauczania a motywowanie uczniów // Matematyka. - 2000, nr 2, s. 102-106

BRADŁO-KUSIAK Maria, KAŁUŻA Jadwiga : Klasówka na koniec roku // Matematyka. - 1996, nr 5, s. 155-158
Zestaw zadań wraz z punktacją i kryteriami ocen dla klas : IV, V, VI, VII, VIII.

DYBIEC Zdzisława : O zniewoleniu pomiarem // Matematyka. - 2000, nr 2, s. 97-102

EGZAMINY do szkół średnich w roku 1996 // Matematyka. - 1997, nr 1, wkładka s.

GAŁĄZKA Kinga, LESIAK Edward : Pomruki burzy ... czyli o nowym egzaminie z matematyki // Przegląd Edukacyjny. - 1997, nr 1, s. 7-9
Forma egzaminu wstępnego z matematyki do szkół średnich w woj. łódzkim oraz propozycja sprawdzianu dla kl. VIII z działów "Potęgi i pierwiastki" i "Wyrażenia algebraiczne".

KAŁUŻA Jadwiga : Sprawdziany dla klas V i VI na koniec roku szkolnego // Matematyka. - 2000, nr 2, s. 93-96

KILIANEK Halina, KILIANEK Józef : Bibliografia poświęcona problematyce oceniania // Nowa Szkoła. - 2000, nr 3, s. 57-58

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta, WIDUR Anna : Egzamin dla moich uczniów : jak funkcjonują standardy wymagań egzaminacyjnych w matematyczno-przyrodniczych testach ćwiczeniowych // Nowa Szkoła. - 2001, nr 7, s. 32-35

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.04.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna