Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA
Zestawienia bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

COOPER Paul, IDEUS Katherine : Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową : poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001

NARTOWSKA Hanna : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo : zaburzenia w zachowaniu i trudności szkolne. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1972

PREKOP Jirina, SCHWEIZER Christel : Niespokojne dzieci : poradnik dla zaniepokojonych rodziców. - Poznań : Media Rodzina of Poznań, 1997

WOLAŃCZYK Tomasz, KOŁAKOWSKI Artur, SKOTNICKA Magdalena : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci : prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć : książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy. - Lublin : Wydawnictwo BiFOLIUM, 1999

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACZYŃSKA Ewa, BOROWIEC-JANCZAK Beata : Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 10-14

BARANOWSKA Ewa : Urwisy w klasie // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 31-32

BARŁÓG Krystyna : Dzieci nadpobudliwe oczekują empatii // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 3, s. 18-19

BARTKOWICZ Zdzisław : Terapia nieletnich nadpobudliwych psychoruchowo // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 2, s. 17-24, 25-28

BORKOWSKA Aneta : Pozycja dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w klasie szkolnej // Życie Szkoły. - 1991, nr 8, s. 456-465

BUDA Bogusława : Problemy szkolne dzieci z zespołem hiperaktywności w klasach I-III // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 1, s. 71-82

CZECH Joanna : Praca z uczniem nadpobudliwym // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 1, s. 13

DĘBICKA Izabela : Muzykoterapia w przedszkolu. Cz. 2 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1997, nr 4, s. 170-178

DUNIEC Beata Mariola : Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych z elementami muzykoterapii na dzieci z nadpobudliwością psychoruchową // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. [111]-123

GLIŃSKA Jowita : Zajęcia relaksacyjne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 547-548

GROCHOWSKA Bożena [i in.] : Zasady pracy z dzieckiem nadpobudliwym // Edukacja zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, nr 7, s. 69-76

GRZYWNIAK Celestyna : Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 334-338

JASKUŁOWSKA Ewa : Nadpobudliwość psychoruchowa - opis i analiza przypadku // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 12-15

KLIMEK Bogumiła : Mały wiercipięta // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 12

KŁAŚ Kinga : Techniki pomocne w terapii // Remedium. - 2003, nr 4, s. 13

KŁAŚ Kinga : Nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji uwagi. Cz. 3 // Remedium. - 2003, nr 7/8, s. 25

KOLBER Grażyna : Zajęcia z gliną jako terapia dla dzieci nadpobudliwych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 289-292

KOZŁOWSKA Anna : Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo // Życie Szkoły. - 1993, nr 4, s. 210-214

KRAWIEC Wiesława, SZADKOWSKA Anna : Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 21-22

KUSIEL-MOROZ Barbara : Dziecięca nadpobudliwość. [Cz.] 1-2 // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 9, s. 20; 2003, nr 10, s. 20

ŁUKASZUK Elżbieta, ZAORSKA Irena : Pomoc dzieciom nadpobudliwym // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 17, s. 4-5

ŁYSKAWKA Iwona : Praca z uczniem nadpobudliwym // Nowe w Szkole. - 2002, nr 12, s. 13-14

MARZĘDA-PRZYBYSZ Beata : Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka a powstawanie niepowodzeń szkolnych // Życie Szkoły. - 1999, nr 7, s. 487-490

MICHALIK Anna : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 13

MOZOLEWSKA Bożena, ZARZYCKA Dorota : Zachowanie dziecka nadpobudliwego // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 61-67

MOZOLEWSKA Bożena, ZARZYCKA Dorota : Zabawy z dziećmi nadpobudliwymi // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 144-145

NOWAK Bogumiła : Nie lekceważmy nadpobudliwości // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 16

NOWAK Renata : Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu? // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 5, s. 285-289

OLEK Urszula : "W zgodzie z naturą i samym sobą" : program pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchową // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 14-15

OLEK Urszula : Nadpobudliwość u dzieci - propozycje zabaw // Wychowawca. - 1995, nr 12, s. 19

PATYCKA Bożena : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 414-419

PECYNA Maria Bogumiła : Jak leczyć i wychowywać dziecko ze wzmożoną aktywnością psychoruchową. Cz.1-2 // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 5, s. 282-292; 1998, nr 1, s. 35-41

PĘTLEWSKA Halina : Pippi w szkolnej ławie - czyli o nadpobudliwości psychoruchowej // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 4, s. 34-41

PIETKIEWICZ Barbara : Diabły za szklaną szybą // Polityka. - 2001, nr 39, s. 93-94

RAJCHERT Henryka : Pomoc w starcie życiowym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 23-24

SAWCZUK Ewa : Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 166-167

SOKOŁOWSKA Monika : Nakręcone dzieci // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 51, s. 16

SZPERLICH Ewa, GRUSZCZYŃSKA Danuta : Diabły wcielone // Charaktery. - 2003, nr 4, s. 45

SZYMEROWSKA Beata : Pomoc dzieciom o zaburzonym rozwoju // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 33-38

TRELA Danuta : Trudne zachowania // Remedium. - 1996, nr 9, s. 7-13

TURBIARZ Iwona : Sytuacja rodziców dziecka z AD/HD // Remedium. - 2004, nr 2, s. 18-19

WIELOWIEJSKA-COMI Irena : Czytelne intencje // Remedium. - 2002, nr 9, s. 12

WIELOWIEJSKA-COMI Irena : Jak powiedzieć rodzicom o nadpobudliwości ich dzieci? // Remedium. - 2003, nr 7/8, s. 24

WIELOWIEJSKA-COMI Irena : Modelowanie zachowania // Remedium. - 2002, nr 6, s. 12

WIELOWIEJSKA-COMI Irena : Praktyka w ADHD i ADD // Remedium. - 2002, nr 4, s. 12

WIELOWIEJSKA-COMI Irena : Rozwijanie odpowiedzialności // Remedium. - 2003, nr 3, s. 12

WIELOWIEJSKA-COMI Irena : Wytrwałości! // Remedium. - 2003, nr 4, s. 12

WIELOWIEJSKA-COMI Irena : Żeby sukces rodził sukces // Remedium. - 2003, nr 2, s. 12

WIŚNIEWSKI Daniel : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 49-51

WOJAK Wacław : Niektóre przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 6, s. 20-22

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Dziecko z dysfunkcją // Remedium. - 2002, nr 9, s. 8-9

WOLAŃCZYK Tomasz [i in.] : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 131-134

WÓJTOWICZ Elżbieta : Zrozumieć trudne dziecko // Życie Szkoły. - 1997, nr 8, s. 507-509

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 08.04.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna