Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

AIDS
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2014

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

RYMARZ Tadeusz : Dorastająca młodzież wobec zagrożeń HIV/AIDS // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2003. - S. 85-93
Sygn. 92427

BĘDKOWSKA-HEINE Violetta : Przekonania i zachowania zdrowotne więźniów w kontekście HIV/AIDS // W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji /pod red. Doroty Rybczyńskiej. - Kraków : Oficyna Impuls, 2003. - S. 421-434
Sygn. 92690

BENIOWSKI Marek, BOŻEK Edward : Model opieki nad pacjentami uzależnionymi w ośrodku diagnostyki i terapii AIDS w Chorzowie // W: Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka : materiały konferencji nt. "Profilaktyka uzależnień fundamentem zdrowia w trzecim tysiącleciu", Lublin, 18-21 V 1999 r. / red. Czesław Cekiera i Iwona Niewiadomsk a. - Lublin : TNKUL, cop. 2001. - S. 259-265
Sygn. 89169

BISHOP George D. : Psychologia zdrowia . - Wrocław, "Astrum", 2000. - S. 389-424 : System odpornościowy i AIDS
Sygn. 91402
Obrona przed infekcją. Epidemia AIDS. Przyczyny AIDS i działanie na organizm. Radzenie sobie z AIDS. Fobia AIDS.

CARR Alan : Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową / przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Wyd. 1 w jęz. pol.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
Sygn. 39061 Filia w Tomaszowie Maz., 33865 Filia w Radomsku, 29136 Filia w Bełchatowie

HLADIK Anna : HIV-fobia a realność - zagrożenia przełomu wieków // W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata :przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 247-254
Sygn. 93016

JANISZEWSKA Lidia : Psychologiczne wyznaczniki uprzedzeń wobec zakażonych HIV i chorych na AIDS // W: Psychologia zdrowia / red. Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2004. - S. 91-100
Sygn. 93410

KROPIŃSKA Irena : Wiedza na temat HIV/AIDS a zachowania seksualne młodzieży akademickiej // W: Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna / red. Maria Kuchcińska. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004. - S. 45-56
Sygn. 39722 Filia w Tomaszowie Maz.

MIERZEJEWSKA Grażyna : Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne wobec zagrożeń młodzieży HIV/AIDS // W: Psychologia praktyczna w systemie oświaty/ pod red. Krystyny Ostrowskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999. - S. 311-320
Sygn. 94097 W

RATIGAN Bernard : HIV/AIDS // W: Psychoterapia i poradnictwo : podręcznik akademicki. [T.] 2 / red. nauk. Colin Feltham, Ian Horton . - Wyd. 1 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - S. 135-141
Sygn. 102409 W

RYBAK Małgorzata, TURSKI Antoni : Poglądy i wiedza na temat HIV i AIDS u młodzieży szkół ponadpodstawowych // W:Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. T. 13 / red. Wojciech Antoni Turski. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2007. - S. 213-232
Sygn. 95383

RYMARZ Tadeusz : Dorastająca młodzież wobec zagrożenia HIV/AIDS // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń /pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - S. 85-93
Sygn. 92427

SHERIDAN Charles L., RADMACHER Sally A : Psychologia zdrowia : wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne , 1998. - S. 393-426: Rak i AIDS: choroby siejące strach
Sygn. 39701 Filia w Tomaszowie Maz.

ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Patologie cywilizacji współczesnej . - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. - S. 132-141 : Zagrożenie bezpieczeństwa przez narastające przestępstwa.
AIDS- choroba XX wieku (nazywana dżumą XX wieku)
Sygn. 89030

WOŹNIAK Jadwiga : Strach nie chroni, nienawiść nie leczy : montaż słowno-muzyczny poświęcony problemowi AIDS i tolerancji // W: Wszystko gra / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. - Warszawa : 'Sukurs", 2007. - S. 221-223
Sygn. 34574 Filia w Radomsku

  

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARKIENSZTEIN-BARTCZAK Magdalena : Co się dzieje z HIV w Polsce ? // Remedium. - 2011, nr 11, s. 12 

ARKIENSZTEIN-BARTCZAK Magdalena : Jakość życia osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Cz. 1-2 // Remedium. - 2010, nr 1, s. 24-25 ; nr 2, s. 26-27

ARKIENSZTEIN-BARTCZAK Magdalena : Profilaktyka HIV/AIDS w szkołach ponadgimnazjalnych // Remedium. - 2006, nr 2, s. 10-11

ARKIENSZTEIN-BARTCZAK Magdalena : Testy w kierunku HIV // Remedium. - 2010, nr 5, s. 26-27  

BERNATOWICZ Iwona : "Moja i Twoja nadzieja" : scenariusz dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej // Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 26-29

Bielecka Elżbieta : Profilaktyka, studenci i urzędnicy... // Remedium. - 2011, nr 1, s. 28-29

BIERNAT Mieczysław : Pomóż mi! //Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 24-25

BRODZIKOWSKA Maria, OPOZDA-SUDER Sylwia : Leczenie zakażenia HIV u osób używających narkotyków w iniekcjach. Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia publicznego // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 4, s. 323-334

BULSKA Joanna : Wiedza, przekonania i zachowania dotyczące HIV/AIDS w procesie edukacji //Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 37-39

CZŁOWIEK żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie / oprac. MAR // Remedium. - 2009, nr 12, s. 28-29

DZIEWIECKI Marek : Prawda cenniejsza niż życie : 1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS // Wychowawca. - 2010, nr 12, s. 31

FLATOW Ewelina : Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych dorastającej młodzieży: modele, strategie i uwarunkowania efektywności działań // Lider. - 2010, nr 5, s. 25-28

FUNDACJA Res Humanae / oprac. JAC // Remedium. - 2007, nr 1, s. 26-27

GARSTKA Tomasz : Wakacyjne (nie)przyjemności // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 22, s. 12

GŁAŻEWSKA Joanna : HIV i AIDS w Polsce // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 4, s. 13-18
Przebieg epidemii zakażeń HIV w Polsce. Polityka państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS. Kampanie informacyjne dotyczące profilaktyki zakażeń.

GŁOWACZEWSKA Irena : Wybrane elementy prawa i etyki w kontekście HIV/SAIDS // Remedium. - 2007, nr 1, s. 10-11

GRZYBOWSKI Przemysław Paweł : Obcy przeciw AIDS : projekt edukacyjno-terapeutyczny w Singureni (Rumunia) // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 115-120

GÓRECKA Agnieszka : Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS // Remedium. - 2009, nr 7/8, s.24

GÓRSKA Jolanta : Profilaktyka zakażeń wirusem HIV w kontekście praw człowieka do wolności // Lider. - 2010, nr 9, s. 28

GRZĘDA Anna : Niewiele wiedzą o AIDS // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 28-30

GUŚCIORA- KENS Agnieszka, WIEWIÓRA Danuta : Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS // Remedium. - 2006 , nr 7/8, s. 21-23

GWIZDAK Magdalena : Dzieci żyjące z HIV/AIDS a szkoła // Remedium. - 2010, nr 10, s. 26-27
Sytuacja prawna dziecka zakażonego.

HAUZA Tomasz : Zakażenie wirusem HIV jako krytyczne wydarzenie życia // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 149-171

HEYKA-KAPUSTKA Małgorzata : Krótko o HIV // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 40

HIV/AIDS przedawkowanie, zgony // Świat Problemów. - 2006, nr 1, s. 23-24

HIV - jak ograniczać ryzyko : Profilaktyka WWW sieci... / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2008, nr 7/8, wkładka s. 35

JANISZEWSKI Włodzimierz : Aktualne problemy HIV i AIDS // Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2009, nr 4, s. 27-38

JAROSZEWICZ Marta : Epidemia HIV / AIDS w państwach WNP // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 4, s. 47-54

KAMPANIA "Rodzina razem przeciw AIDS" / oprac. JAG // Remedium. - 2006, nr 10, s. 12

KAMPANIA "Wróć bez HIV" Krajowego Biura ds. AIDS // Świat Problemów. - 2008, nr 7, dod. s. VII-VIII

KOMOSIŃSKA Krystyna : Niedostatki wiedzy, nieprawidłowe przekonania i ryzykowne zachowania seksualne związane z HIV/AIDS studentów Uniwersytetu Warszawskiego // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 2, s. 209-231

KONIECZNY Grażyna, PASZYŃSKI Włodzimierz : Program edukacyjny dla szkół // Remedium. - 2007, nr 7, s. 26-27

KONIECZNY Grażyna, ROGOWSKA-SZADKOWSKA Dorota : Poradnictwo po teście na HIV. Cz. 2 // Remedium. - 2006, nr 5, s. 10-11

KONIECZNY Grażyna, ROGOWSKA-SZADKOWSKA Dorota : Poradnictwo przed i po teście na HIV. Cz. 1 // Remedium. - 2006, nr 4, s. 10-11

KONOPKA Anna : Program AIDS i Ty // Biologia w Szkole. - 2002, nr 4, s. 241-243

KORCZAK Jarosław : HIV i AIDS problem społeczny czy medialny // Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2008, nr 2, s. 77-85

KOZIOŁ Marzena, SZAROWSKA Jolanta : Apel przeciwko AIDS : montaż słowno-muzyczny // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 18-20

KOZŁOWSKA Magdalena : Specyfika leczenia ARV u dzieci // Remedium. - 2013, nr 3, s. 22-23
Leczenie antyretrowirusowe dzieci żyjących z wirusem HIV w Polsce.

KRUK Małgorzata : Młodzi pacjenci żyjący z HIV // Remedium. - 2013, nr 12, s. 10

LEPIEJ, gorzej? - czyli debata o status quo / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 12, s. 13-15
Fragmenty dyskusji na temat pracy profilaktycznej i edukacyjnej z młodzieżą w zakresie HIV/AIDS.

LIDERZY wobec HIV/AIDS / oprac. Mira Prejsner. Cz. 2 // Remedium. - 2006, nr 2, dod. Pomarańczowe Forum, s. 13-15

LUBELSKA Anna : Ryzykowne zachowania seksualne i "bug chasing" w kontekście zagrożenia HIV / AIDS // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 137-158

ŁOZOWSKA Renata , Katarzyna : Raport z badań ankietowych zrealizowanych w 2004 roku dotyczący stanu wiedzy uczniów i studentów województwa zachodniopomorskiego na temat problemu HIV/AIDS // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 2, s. 81-85

MACIEJUK Dorota : AIDS - odpowiedzialność za siebie i najbliższych // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 12 , s. 36-37

MALINOWSKA-SEMPRUCH Kasia, DĄBKOWSKA Magdalena : Nowe zakażenia HIV wśród osób używających narkotyków drogą iniekcji : czy możemy spać spokojnie? // Alkoholizm i Narkomania. - 2013, nr 2, s. 187-[198]

MALINOWSKI Jan Adam : Profilaktyka uzależnień oraz HIV/AIDS - tematem toruńskiego seminarium // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 4

MARZEC- BOGUSŁAWSKA Anna : "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie" // Remedium. - 2010, nr 12, s. 26-27

MARZEC- BOGUSŁAWSKA Anna : Marzenia wpisane w rzeczywistość // Remedium. - 2011, nr 3, s. 6-7

MENDEL Gideon : Życie z Aids : Nazywam się Nomfumaneko. Mam piętnaście lat. Zachorowałam w maju zeszłego roku // National Geographic Polska. - 2005, nr 9, s. 64-71

METODY nauczania // Remedium. - 2007, nr 9, s. 26-27
Problematyka HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową - metody nauczania.

MINAŁTO Michał : Długa droga kalendarz ćwierćwiecza z AIDS. Cz. 1-2 // Remedium. - 2007, nr 4, s. 24-25 ; nr 5, s. 24

MINAŁTO Michał : HIV/AIDS - spojrzenie na minione ćwierćwiecze // Remedium. - 2007, nr2/3, s. 42-43

MONTAGNIER Luc : Patent na HIV / rozm. przepr. Joanna Peiron // Charaktery. - 2009, nr 3, s. 86-[87]
Rozmowa z prof. Luc Montagnier'em, laureatem medycznej Nagrody Nobla za 2008 rok, odkrywcą wirusa HIV.

OLCZYK Andrzej : Toruńskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS "Razem " //Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 50-51

OTRĘBA Tomasz : Fakty i mity o epidemii AIDS // Biologia w Szkole. - 2002 , nr 4, s. 229-231

POLITYKA społeczna w Warszawie - problemy uzależnień oraz HIV/AIDS / JAC. // Remedium. - 2006, nr 12, s.24-25

PRAJSNER Mira : Kobiety a problem HIV/AIDS // Remedium. - 2006, nr 1, s. 10-11

PRAJSNER Mira : Koń trojański czyli ... współczesne oblicze nurtu redukcji szkód // Remedium. - 2008, nr 3, s. 1-3

PRAJSNER Mira : Liderzy wobec HIV / AIDS cz. I // Remedium. - 2005, nr 11/12, dod. s. I-IV

PRAJSNER Mira : Liderzy wobec HIV / AIDS cz. II // Remedium. - 2006, nr 2, dod. s. 13-15

PRZYGOTOWANIE programu do realizacji w szkole // Remedium. - 2007, nr 8, s. 28-29
Profilaktyka HIV i AIDS - poradnik dla nauczycieli tworzących programy nauczania dla uczniów w wieku 12-16 lat.

ROGOWSKA-SZADKOWSKA Dorota : Edukacja seksualna młodzieży w USA // Remedium. - 2010, nr 3, s. 26-27

ROSIŃSKA Magdalena : Wybrane problemy epidemiologii HIV w Polsce // Remedium. - 2007, nr 6, s. 10-11

SAMORZĄD wobec narkomanii oraz HIV / AIDS / oprac. JAC // Remedium. - 2005, nr 10, s. 18-19

SKUTECZNE formy współczesnej profilaktyki HIV/AIDS. Cz. 1-2/ oprac. Anna Czerwińska // Remedium. - 2008, nr 2, wkładka "Pomarańczowe Forum", s. 13-15 ; nr 3, s. 13-15

SOKOŁOWSKA Krystyna : Dzieci i młodzież żyjąca z HIV/AIDS // Remedium. - 2006, nr 3, s. 10-11

STRAUB-PIECZYKOLAN Renata : Wiedza psychoseksualna młodzieży // Remedium. - 2010, nr 6, s. 26-27

SZCZYPIŃSKA Zofia : Światowy dzień AIDS : 1 grudnia // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 29-30

TEMATY zajęć lekcyjnych dla nauczycieli i edukatorów . Cz. 1 / oprac. red. // Remedium. - 2007, nr 11, s. 26-27

TEMATY zajęć lekcyjnych dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / oprac. red. // Remedium. - 2007, nr 12, s. 26-27

TEMATY zajęć lekcyjnych dla nauczycieli i edukatorów . Cz. 3 / oprac. red. // Remedium. - 2008, nr 2, s. 26-27

TESTY sprawdzające wiedzę na temat HIV/AIDS Cz. 1- 2 // Remedium. - 2008, nr 5, s. 24-25 ; nr 6, s. 24-25
Test modelowy oraz pytania dodatkowe do testu wstępnego i końcowego sprawdzającego poziom wiedzy uczniów na temat HIV i AIDS.

URBAN Katarzyna : Edukacja seksualna ABC // Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 10-13

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Bezpieczne wakacje // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 23-24

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : "Czy to naprawdę moja decyzja?" // Remedium. - 2009, nr 1, s. 26-27
Zajęcia dotyczące HIV/AIDS - inicjacja seksualna. Scenariusz zajęć dla II, III klasy gimnazjum i I klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : 25 [dwadzieścia pięć] lat epidemii HIV w Polsce. Cz. 1-2 // Remedium. - 2011, nr 2, s. 12; nr 3, s. 12
Dane statystyczne oraz profilaktyka HIV w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat.

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Edukacja rówieśnicza w profilaktyce HIV // Remedium. - 2009, nr 10, s. 26-27
Wykorzystanie programów edukacji rówieśniczej w profilaktyce HIV.

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Edukacja seksualna a profilaktyka HIV // Remedium. ­- 2010, nr 1, s. 28-29

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Memoriał Pamięci i Mobilizacji w Walce z AIDS // Remedium. - 2011, nr 6, s. 12
Memoriał Pamięci i Mobilizacji w Walce z AIDS - jedna z największych kampanii społecznych na świecie.

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Niestrawny koktajl czyli wiedza, osobiste poglądy i profilaktyka HIV // Remedium. - 2011, nr 9, s. 12

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Organizacje pozarządowe w profilaktyce HIV // Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 56-57
Organizacje pozarządowe i zakres ich działań w profilaktyce HIV.

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Poradnictwo i testy w kierunku HIV // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 56-57
Profilaktyka HIV i AIDS.

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Prezerwatywy jako metoda profilaktyki HIV // Remedium. - 2009, nr 9, s. 28-29

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Profilaktyka HIV a płeć. Cz.1-2 // Remedium. - 2009, nr 2, s. 26-27 ; nr 3, s. 26-27
Przykładowe zajęcia dotyczące profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów klas gimnazjalnych i klas I szkoły średniej.

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Profilaktyka HIV a orientacje psychoseksualne // Remedium. - 2009, nr 4, s. 26-27

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Profilaktyka HIV a stereotypy i uprzedzenia // Remedium. - 2009, nr 5, s. 28-29
Przykładowe zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące bezpiecznego funkcjonowania z osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Profilaktyka HIV wśród grup marginalizowanych // Remedium. - 2011, nr 5, s. 12

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Redukcja szkód w Polsce // Remedium. - 2011, nr 4, s. 12
Działania w ramach polityki redukcji szkód w profilaktyce HIV.

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Słabość profilaktyki HIV // Remedium. - 2011, nr 10, s. 12
Najczestsze błędy pojawiające się w trakcie organizowania i realizowania programów profilaktyki HIV.

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Strategie profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS // Remedium. - 2009, nr 6, s. 28-29

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Zajęcia dotyczące HIV/AIDS - "Co już wiem, a czego nie" / // Remedium. - 2008, nr 11, s. 26-27
Przykład zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych i i klas szkół ponadgimnazjalnych.

WIEWIÓRA Danuta, GUŚCIORA - KENS Agnieszka : Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 21

WILAMOWSKI Krzysztof : Prawa osób żyjących z HIV/AIDS - zarys // Remedium. - 2013, nr 12, s. 8-9

WOJCIECHOWSKA Jolanta : O cena przygotowania nauczycieli szkół średnich Gdańska do prowadzenia zajęć na temat społecznych aspektów HIV/AIDS // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 4, s. 105-124

WÓJCIK Magda : Kobiety i AIDS // Remedium. - 2007, nr 2/3, dodr., s. 40

WÓJCIK Magda : Ryzykowne zachowania seksualne w kontekście profilaktyki HIV / AIDS // Remedium. - 2006, nr 6, s. 28-29

WOŹNIAK Jadwiga : Strach nie chroni, nienawiść nie leczy : montaż słowno-muzyczny poświęcony problemowi AIDS i tolerancji // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 26-27

WÓJCIK Magda : Ryzykowne zachowanie seksualne w kontekście profilaktyki HIV/AIDS // Remedium. - 2006, nr 6, s. 28-29

WRÓĆ bez HIV / oprac. Red // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 56

ZAWIŚLAK Halina : Nie daj szansy AIDS : scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych // Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 28

ZIĘBA Antoni : Porównanie sytuacji zdrowotnej w wybranych krajach / / Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 29-30

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.05.2015


© Biblioteka Pedagogiczna