Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

DZIECKO NIEŚMIAŁE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2012

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

BRETT Doris : Bajki, które leczą. Część 2. - Wyd. 2 w jęz. polskim. - Gdańsk : GWP, 2003. - S.97-111 : Nieśmiałość-jak nauczyć dziecko pewności siebie.
Sygn. 90561  

CIEŚLICKA Małgorzata : Zajęcia socjoterapeutyczne jako pomoc w korygowaniu obrazu własnej osoby dzieci nieśmiałych // W: Socjoterapia : praca zbiorowa / red. Katarzyna Sawicka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999. - S. 46-71
Sygn. 26245 Filia w Bełchatowie, 37309 Filia w Tomaszowie Maz.  

DUDKIEWICZ Małgorzata : Bierność uczniów jako problem edukacyjny // W: Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / red. nauk. Danuta Waloszek. - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. - S.135-146
Sygn. 96783  

GŁADYSZEWSKA - CYLULKO Joanna : Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
Sygn. 96706  

GULIŃSKA-GRZELUSZKA Diana : Metody pracy z dzieckiem nieśmiałym w szkole // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011. - S. 153-169
Sygn. 99697
Charakterystyka dziecka nieśmiałego. Wpływ nieśmiałości na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka. Negatywne oraz pozytywne strony nieśmiałości. Praca z dzieckiem nieśmiałym.  

KALBARCZYK Anna : Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych). - Kraków : "Impuls", 2005
Sygn. 92765  

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Poznań : "Difin", 2007. - S. 119-128 : Nieśmiałość i samotność dzieci i młodzieży jako forma zaburzeń w relacjach interpersonalnych
Sygn. 95715 W
Pojęcie i rodzaje nieśmiałości. Przyczyny nieśmiałości w dzieciństwie. Wpływ nieśmiałości na funkcjonowanie dzieci, młodzieży, dorosłych. Rodzaje samotności. Przyczyny psychologiczne osamotnienia dzieci i młodzieży. Sposoby walki z nieśmiałością i samotnością.  

KWIATKOWSKA Grażyna E. : Nieśmiałość jako problem społeczny // W: Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku / pod red. Grażyny Ewy Kwiatkowskiej i Mariana Filipiaka. - Lublin, 2009. - S. 89-94
Sygn. 97889  

MINCZAKIEWICZ Elżbieta M. : Metoda "bricolage" w przezwyciężaniu nieśmiałości i jąkania się u dzieci w wieku przedszkolnym // W: Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków, 2005. - S.120-132 Sygn. 94972  

NOSOWSKA Dorota, KRECZMAN-MADEJ Renata : 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. - Warszawa : "Arystoteles", 2010 Sygn. 41590 Filia w Tomaszowie Maz.  

POLAND Janet : Wrażliwe dziecko. - Poznań : "Rebis", 2000. - S. 119-133 : Lękliwa nieśmiałość - przebywanie wśród ludzi nie musi być męką. Sygn. 86842   ROGGE Jan-Uwe, MAHLER Bettina : Jak wychować wyjątkowe dzieci : poradnik dla rodziców. - Kraków : Wydaw. WAM, 2005. - S.17-34 : Dzieci, którym brak odwagi. Nieśmiałość. Sygn. 93238  

SZCZUREK- KACZAŁA Marta : Arteterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci nieśmiałych // W: Psychomotoryka : ruch pełen znaczeń / red. Małgorzata Sekułowicz, Joanna Kruk-Lasocka, Lesław Kulmatycki. - Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej , cop. 2008. - S. 115-124
Sygn. 41053 Filia w Tomaszowie Maz.

ZABŁOCKA Małgorzata : Zachowanie dzieci nieśmiałych w trudnej sytuacji społecznej - diagnoza i korygowanie // W: Zaburzania w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / red. nauk. Danuta Borecka-Biernat. - Kraków : Impuls", 2011. - S. 234-236
Sygn. 30294 Filia w Opocznie

ZABŁOCKA Małgorzata : Diagnozowanie sytuacji społecznej dzieci nieśmiałych w grupie rówieśniczej // W: Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej/ red. Maria Deptuła. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza wWelkiego, 2005. - S. 75-88
Sygn. 94378 W

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BUKOWSKA Iwona : Biblioterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : przykładowy scenariusz zajęć // Biblioterapeuta. - 2012, nr 1, s. 20-23

GŁUSZAK Anna : Pokonać nieśmiałość // Życie Szkoły. - 2012, nr 1, s. 25-28

GROMELSKA Agnieszka : Jak uczyć dziecko pewności siebie? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 10, s. 18-21

GROMELSKA Agnieszka : Nieśmiałość - jak uczyć dziecko pewności siebie ? // Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 19-22

JATCZAK Sylwia : Dziecko w rodzinie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 52-53

KRAUZE-SIKORSKA Hanna : Dziecko nieśmiałe // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 44-47

KUŚPIT Małgorzata : Nieśmiałość // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 48-49

LUBOMIRSKA Krystyna : Metoda projektów a zachowania dzieci biernych. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 4-6, 8-9

MAZUR Beata : Grzeczne dzieci - problem zahamowania psychoruchowego // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 156-162

MAZUR Jolanta : Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 38-53

MELKA Marta : Gdy nieśmiałość boli // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 132-139

NIEŚMIAŁY uczeń // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 149-151

NOWACKA Alicja : Konkursy dla nieśmiałych // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 14-15

OGIŃSKA Bożena : Dzieci nieśmiałe : (inspirowanie do działania metodą story-line // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 60-61

UMECKA Magdalena : Dziecko nieśmiałe w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 10, s. 22-27
Czynniki warunkujące kształtowanie się nieśmiałości i funkcjonowanie psychospołeczne dziecka nieśmiałego.

WILCZEWSKA Bożena : Dziecko nieśmiałe w przedszkolu i w domu. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7/8, s. 23-[25]
Powody, dla których dziecko jest nieśmiałe-cechy. Wskazówki dla rodziców i wychowawców, w jaki sposób pomagać nieśmiałemu dziecku.

WOŹNICZKA Ewa : Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48-50

ZABŁOCKA Małgorzata : Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci // Remedium. - 2007, nr 4, s. 30-31

ZABŁOCKA Małgorzata : Wspieranie rozwoju dzieci nieśmiałych // Remedium. - 2006, nr 6, s. 6-7

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.05.2015


© Biblioteka Pedagogiczna