Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

ABORCJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2014

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ABORCJA : przyczyny, następstwa, terapia / red. nauk. Bogdan Chazan, Witold Simon ; tł. Agata Jankowiak, Zbigniew Karpiński. - Wrocław : "Wektory", 2009
Sygn. 103163 

BRIEN Joanna : Ciąża, poronienie i przerwanie ciąży // W: Psychoterapia i poradnictwo :podręcznik akademicki. 2 / red. nauk. Colin Feltham, Ian Horton. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - S. 187-193
Sygn. 102409 W

DĄBROWSKA Magdalena : Męskość, aborcja i ekonomiczne przemiany okresu transformacji // W: Karuzela z mężczyznami :problematyka męskości w polskich badaniach społecznych / pod red. nauk. Katarzyny Wojnickiej i Eweliny Ciaputy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 237-255
Sygn. 100137

NARODZINY i śmierć : bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego / red. Mieczysław Gałuszka, Kazimierz Szewczyk. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Sygn. 33302 Filia w Radomsku, 28343 Filia w Bełchatowie

PIETRZYKOWSKI Tomasz : Spór o aborcję. - Katowice : "Sonia Draga", 2007
Sygn. 99057

SZEWCZYK Kazimierz : Bioetyka. [1], Medycyna na granicach życia. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2009. - S. 230-283: Moralne i prawne aspekty sporu o przerywanie ciąży
Sygn. 30624 Filia w Bełchatowie, 42596 Filia w Tomaszowie Maz., 30940 Filia w Opocznie

VARDY Peter, GROSCH Paul : Etyka : poglądy i problemy. - Wyd. 2. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2010. - S. 142-153 : Aborcja i problemy osoby
Sygn. 99101

WEJBERT-WĄSIEWICZ Ewelina : Aborcja w dyskursie publicznym : monografia zjawiska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
Sygn. 102404

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOŁOZ Wojciech : Rodzicielstwu - tak // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 12-13

CZERNIAWSKA Mirosława : Postawy wobec aborcji i eutanazji // Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 4, s. 133-148

EJTMINOWICZ Natalia : Mężczyźni też cierpią... // Wychowawca. -2013, nr 3, s. 24-25
Wpływ aborcji na sferę psychiczną mężczyzn. Doświadczenie aborcji a relacje małżeńskie/partnerskie. Wpływ aborcji na sferę społeczną mężczyzn.

FEDOROWICZ Ewa : Życie ludzkie fundamentalną wartością : scenariusz lekcji dla drugiej klasy licealnej // Wychowawca. - 2006, nr 3, s. 20-23

GORAJ Jakub : Dobre wyniki "wychowania do życia w rodzinie" : typ A edukacji seksualnej w polskiej oświacie // Wychowawca. - 2011, nr 5, s. 10-11
Aborcja wśród nastoletnich dziewcząt w Polsce według danych statystycznych, porównanie z wybranymi krajami europejskimi

HENNELOWA Józefa : Własne "Tak " / rozm. przepr. Dominika Kozłowska // Znak. - 2012, nr 6, s. 40-44

JAKUBOWSKI Tadeusz : Dwa obrazy tej samej tragedii // Katecheta. - 2002 , nr 4 , s. 53-54

KLEBAN Jarosław : Natura nie wybacza // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 12-13

KOZŁOWSKA Dominika : Wolny wybór czy wolność wyboru? // Znak. - 2012 nr 6 s. 34-39

KRAJEWSKI Radosław : Rozważania wokół dopuszczalności przerywania ciąży z tzw. względów społecznych // Polityka Społeczna. - 2004, nr 1, s. 37-38

KRAJEWSKI Radosław : Prawne aspekty ciąży małoletniej //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2010, nr 3, s. 44-50

LEDER Andrzej : Spór o sprawiedliwość polityczną // Znak. - 2012, nr 7/8, s. 57-59

MAZUR Krzysztof : Manowce dyskusji o dyskusji // Znak. - 2012, nr 7/8, s. 60-63

MOJZESOWICZ Maria : Dar życia // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 20-21

NAWRATEK Krzysztof : Obrońcy hierarchii i grabarze tego, co wspólne // Znak. - 2012, nr 7/8 s. 53-56

PEDERSEN Willy : Na warsztatach badaczy... : (poród, aborcja i skutek w postaci używania substancji u młodych kobiet: podłużne badania populacyjne) // Świat Problemów. - 2008, nr 3, s. 23-24

PONIEWIERSKI Janusz : Wobec współczesności //Znak. - 2009, nr 11, s. 10-11

RANISZEWSKA-WYRWA Agnieszka : Status płodu a podmiotowość kobiety w ujęciu utylitaryzmu preferencji // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 3, s. [16]-27
Etyczne aspekty przerywania ciąży.

RYŚ Maria : Gdybym wiedziała wcześniej... : psychologiczna analiza zaburzeń występujących po przerwaniu ciąży // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 10-13

STACHURA Maria, TRZCIŃSKA Beata, WRONICZ Jadwiga : Podziemie aborcyjne - mity i fakty // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 25-27
Próba podważenia danych dotyczących podziemia aborcyjnego przedstawianych przez feministki.

VISHVANATHAN Nalini : W Indiach córki nie cieszą / rozm. przepr. Marzena Zdanowska // Znak. -2012, nr 9, s. 37-41
Rozmowa z badaczką Nalini Vishvanathan na temat problemu aborcji selekcyjnej w Indiach - zabijania płodów płci żeńskiej, wysokiej śmiertelności kobiet przy porodzie i w połogu, dyskryminacji dziewczynek (zaniedbywania, głodzenia, doprowadzania do śmierci). Przyczyny tych zjawisk.

ZDANOWSKA Marzena : Dziewczynki na wymarciu // Znak. - 2012, nr 9, s. 32-36

ZDANOWSKA Marzena : Życie z wyboru //Znak. - 2012, nr 4, s. 8-11

ZIĘBA Antoni : Czym różni się strategia obrońców życia człowieka od strategii zwolenników legalizacji aborcji? // Katecheta. - 2009 [nr] 4, s. 40-43
Przedstawienie pozytywnej i negatywnej strategii zmagań o życie człowieka. Teorie dwóch amerykańskich lekarzy.

ZIĘBA Antoni : Katastrofa medialna : z pozycji obrońcy życia // Wychowawca. - 2013, nr 3, s. 22-23

ZIĘBA Antoni : Od poczęcia do naturalnej śmierci : potrzeba wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia człowieka // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 28-29

ZIĘBA Antoni : Parlament Europejski zalecił Polsce przywrócenie zbrodniczych ustaw hitlerowskich i stalinowskich : barbarzyństwo Unii Europejskie j // Wychowawca. - 2002, nr 11, s. 26-29
Historia aborcji w Europie w świetle ustaw prawnych.

ZIĘBA Antoni : Porównanie sytuacji zdrowotnej w wybranych krajach // Wychowawca. - 2007, nr 12, s.29-30

ZWOLIŃSKI Andrzej : Uratuj je! //Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 20-21

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.05.2015


© Biblioteka Pedagogiczna