Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

JAN PAWEŁ II (Karol Wojtyła)
TWÓRCZOŚĆ LITERACKA - OPRACOWANIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Twórczość poetycka i dramatopisarska Karola Wojtyły wyrastała z głębokich przeżyć i przemyśleń dotyczących pełni człowieczeństwa. Debiut literacki miał miejsce w Krakowie 15 października 1938 r. Niektóre utwory literackie drukowane były na łamach "Tygodnika Powszechnego" lub "Znaku" pod pseudonimem Andrzej Jawień lub kryptonimem AJ, zatem znane były głównie osobom z najbliższego otoczenia.

Zainteresowanie twórczością i osobą K. Wojtyły wzrosło wraz z Jego wstąpieniem na Stolicę Apostolską.

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYBCIAK Krzysztof : Poetycka fenomenologia człowieka religijnego : o literackiej twórczości Karola Wojtyły // W: Sacrum w literaturze / red. Jan Gotfryd, Maria Jasińska-Wojtkowska, Stefan Sawicki. - Wyd. 2. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1983. - (Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zakład Badań nad Literaturą Religijną / red. nacz. Maria Jasińska-Wojtkowska ; 10). - S.149-166
Sygnatura: 49616 
Sygnatura: 21067 Filia w Opocznie

DZIEDZIC Stanisław : Romantyk Boży. Karol Wojtyła // W: Literatura współczesna (1939-1956) / red. Anna Skoczek. - Bochnia ; Kraków : "SMS", 2006. - (Historia Literatury Polskiej w Dziesięciu Tomach ; T. 9). - S. 459-476
Sygnatura: 95621
Sygnatura: 29243 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 28774 Filia w Opocznie

Karol Wojtyła - poeta / red. nauk. Jacek Głażewski, Witold Sadowski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006.
Zawiera artykuły:
Rydz Agnieszka : Elegijność poezji Herberta, Miłosza, Wojtyły - s. 33-49
Szczęsna Ewa : Namysł, zdziwienie, zapytywanie : o poetyce interpretacji na przykładzie "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II - s. 53-61
SZYMIK Jerzy : Przekroczyć próg zdumienia : o "Tryptyku rzymskim" Jana Pawła II - s. 62-67
Halkiewicz- Sojak , Grażyna : Rapsod i rapsodyczność w dykcji poetyckiej i refleksji Cypriana Norwida i Karola Wojtyły - s. 135-140 
Heck Dorota  : Pojęcie sprawiedliwości w "Bracie naszego Boga" a liberalna teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa - s. 217-222
Szkudlarek Ewa : Lęki miłości w dramatach Karola Wojtyły - s. 234-241
Sygnatura:29583 Filia w Bełchatowie

KARWALA Marek : "Świat jest pełen ukrytych energii, które zuchwale nazywam po imieniu" (o liryce Karola Wojtyły) // W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - S.  306-311
Sygnatura: 73983, 73572 W 
Sygnatura: 35639, 35704-35705 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 23685-23686 Filia w Bełchatowie

LEBIODA Dariusz Tomasz : Marmur i blask : studia, szkice, artykuły o poezji polskiej od Mickiewicza do Miłosza. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 2000. - S. 275-284 : Chwila stworzenia : o poezji Karola Wojtyły
Dotyczy utworów: Myśląc Ojczyzna, Stanisław, Narodziny wyznawców, Matka
Sygnatura: 88437

LEBIODA Dariusz Tomasz : Matka [analiza wiersza] // W: Klejnoty poezji polskiej : od Mickiewicza do Herberta : (z analizami) / [red. Dariusz Tomasz Lebioda]. - Poznań : "Arka", cop. 2001. - S. 241-243
Sygnatura: 99327

OKOŃ Jan :, Doświadczenie starości w przesłaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II // W: Dojrzewanie do pełni życia : starość w literaturze polskiej i obcej / red. Stefan Kruk, Elżbieta Flis-Czerniak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 45-56
Sygnatura: 94379

PATRZAŁEK Tadeusz : Karola Wojtyły słowa pełne // W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - S.  312-321
Dotyczy utworu "Pieśń o Bogu ukrytym", poematu o Cyrenejczyku,
Sygnatura: 73983, 73572 W 
Sygnatura: 35639, 35704-35705 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 23685-23686 Filia w Bełchatowie

SMASZCZ Waldemar : Słowo poetyckie Karola Wojtyły. - Warszawa : "Pax", 1998
Sygnatura: 85015

TABORSKI Bolesław : Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989
Sygnatura:22872 Filia w Bełchatowie

TWÓRCZOŚĆ Karola Wojtyły : materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46. Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu / red. Zbigniew Władysław Solski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - (Studium Generale : Seminaria Interdyscyplinarne ; VII)
Sygnatura:26765 Filia w Bełchatowie

TWÓRCZOŚĆ Karola Wojtyły : materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46. Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu / red. Zbigniew Władysław Solski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 [od 1979 r.] ; No 2104)
Sygnatura:86611

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BUBICZ Joanna : Podziękowania dla "Wychowawcy Świata" // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 1/2, s. 67-74

CHRZĄSTOWSKA Bożena : "Pieśni-przeczucia" - młodzieńcze poezje Karola Wojtyły // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 30-35 

CHRZĄSTOWSKA Bożena : Poezja Karola Wojtyły - "sztuką widzenia myśli" // Polonistyka. - 2001 , nr 8 , s. 452-459 

CHRZĄSTOWSKA Bożena : Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II // Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 18-25 

DYBCIAK Krzysztof : Droga do jasności : rozwój umiejętności komunikacyjnych w pisarstwie Karola Wojtyły/Jana Pawła II // Polonistyka. - 2009 , nr 9 , s. 6-10 

GARBOL Tomasz : O "Tryptyku rzymskim" Jana Pawła II // Ruch Literacki. - 2006, z. 1, s. 83-99

GRZEGORCZYK Anna : Poza słowem Słowo : fenomenologia Jana Pawła II // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 16-19
Poznanie fenomenologiczne w twórczości Jana Pawła II.

JAROCIŃSKA Danuta : O relacjach nadawca - odbiorca w mowach powitalnych (Trzy wizyty Jana Pawła II w Polsce) // Poradnik Językowy. - 1992, z. 5, s. 345-353

JURKOWSKA Aniela : Obraz dziecka w twórczości Karola Wojtyły // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 6, s. 353-356

KABATA Maria : Sacrum w poezji Karola Wojtyły // Język Polski. - 2007, nr 3, s. 182-188

KALISZEWSKA Małgorzata : Skarby ludzi myślących - jak czytać, interpretować i pisać esej // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, dod. s. IX-XII 

KOC Krzysztof : W poszukiwaniu inspiracji // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 63-65  

KOZŁOWSKA Anna : Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków //  Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 20-25 

KOZŁOWSKA Anna : Neologizmy słowotwórcze w tekstach literackich Karola Wojtyły // Poradnik Językowy. - 2013, z. 5, s. 73-89

KRAWCZYK Alicja : Jest w Watykanie kaplica, która czeka... : o "Medytacjach nad >Księgą Rodzaju< na progu Kaplicy Sykstyńskiej" Jana Pawła II // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 1, s. 9-12

KRAWCZYK Alicja : Kaplica która czeka na owoc twego widzenia! : o "Medytacjach nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej" Jana Pawła II // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006,  nr 1, s. 9-12

MAJDA Jan : Dramat Karola Wojtyły o miłości // Ruch Literacki. - 1997, nr 1, s. 9-25

MAKARSKI Władysław : Onimiczny kształt "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II // Język Polski. - 2005, nr 3, s. 161-170

OKOŃ Jan : "Tryptyk rzymski" Jana Pawła II - czytanie rękopisu // Ruch Literacki. - 2007, z. 1, s. 59-75

OŁDAKOWSKA-KUFLOWA Mirosława : ...słowa Ciebie wynoszą z ukrycia : o słowie i Słowie w literackiej twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 12-15
Słowo Boże w twórczości Karola Wojtyły.

OŻÓG Kazimierz : Retoryka tekstów Karola Wojtyły - Jana Pawła II // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 43-49

PAJDZIŃSKA Anna : O perswazyjności w tekstach Jana Pawła II // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 36-42
Analiza środków stosowanych przez papieża, których celem było uzyskanie wpływu na sposób myślenia lub postępowania słuchaczy.

PATRZAŁEK Tadeusz : Medytacje o miłości według Karola Wojtyły // Polonistyka. - 1993, nr 1, s. 23-28
Miłość w literaturze (na podst. "Przed sklepem jubilera") K. Wojtyły.  

PIETRZAK Małgorzata : "Tryptyk rzymski" czyli tajemnica słowa // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 32-37

PRZYBYLSKA Agata : Portret malarza ["Brat naszego Boga"] // Ruch Literacki. - 1999, z. 2, s. 199-212

PRZYBYLSKA Agata : O "Renesansowym psałterzu" Karola Wojtyły // Ruch Literacki. - 2000, z. 3, s. 355-365

SAKOWICZ Eugeniusz : Wychowawcza funkcja słowa - Jan Paweł II do chrześcijan i o niechrześcijanach // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 26-29

Wychowawcza funkcja Słowa Bożego w twórczości Jana Pawła II.

SEWERYNIAK Henryk : "Tryptyk rzymski" czytany przez księdza // Znak. - 2003, nr 5, s. 77-88

SKWARNICKI Marek : Poemat o Niewypowiedzianym // Znak. - 2003, nr 4, s. 111-119

SMAGA Agnieszka : Wizja Michała Anioła i słowo Jana Pawła II : [dotyczy "Tryptyku rzymskiego'] // Ruch Literacki. - 2007, z. 1, s. 77-93

STERNA-WACHOWIAK Sergiusz : "Gniazdeczko na listku i pracownia przeznaczeń" (Poezje Adama Mickiewicza i Karola Wojtyły jako dwie metafizyki rzeczywistości) // Akcent. - 1999, nr 1, s. 92- 107

TABORSKI Bolesław : "Jeremiasz" Karola Wojtyły // Akcent. - 1998, nr 3, s. 226-234

TABORSKI Bolesław : Tropami teatralnej pasji Karola Wojtyły / rozm. K. Miklaszewski // Życie Literackie. - 1987, nr 24, s. 4-5 

TEUSZ Leszek : Dać się kształtować miłości : "Brat naszego Boga" Karola Wojtyły // Akcent. - 1998, nr 3, s. 235-243

TRZASKOWSKI Zbigniew : Doświadczenie wiary : adaptacje filmowe i radiowe dramatów Karola Wojtyły // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 1, s. 7-24 

WIERZBICKI Alfred : "Najgłębszy zapis mego bytu": (o roli poezji w myśli Karola Wojtyły) // Akcent. - 1998, nr 3, s. 126-132

WIŚNIEWSKA-PIETRZAK Marta : Przestrzeń i granice wolności // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 60-62  
O twórczości literackiej Karola Wojtyły .

ZAGÓRSKA Katarzyna : Od performatywności do aksjologii o mocy i wartości słowa na przykładzie utworów poetyckich Karola Wojtyły // Poradnik Językowy. - 2002, nr 1, s. 18-28 

ZARĘBIANKA Zofia : Dojrzewanie do śmierci, dojrzewanie do ojcostwa w poetyckiej antropologii Karola Wojtyły // Ruch Literacki. - 2005, z. 3, s. 241-253

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.05.2015


© Biblioteka Pedagogiczna