Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

JAN PAWEŁ II - scenariusze zajęć, projekty edukacyjne
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

DLA KLAS "O" oraz I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ PUBLIKOWANE W CZASOPISMACH

ANDRZEJCZAK Henryka : Gołębia opowieść o Janie Pawle II // Guliwer. - 2010, nr 2, s. 33-36
Analiza utworu Ewy Stadtmüller "Znak pokoju. Opowieść papieskiego gołębia" poświęconego papieżowi-Polakowi.

BOCHENEK Benita [i in.] : Jan Paweł II - sługa miłosierdzia : katechezy na Dzień Papieski 2006 : dla klas I-III // Katecheta. - 2006, nr 10, s. 36-37

CYWIŃSKA Longina, FRELA Maria : Jan Paweł II zachęca nas do odmawiania modlitwy różańcowej // Katecheta. - 2006, nr 10, s. 52-55
Scenariusz zajęć dla klas II-III

DANIEK-SALAWA Jadwiga : Spotkanie z Janem Pawłem II : scenariusz zajęć dla sześciolatków // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 4, s. 62-63

JAWORSKA-SĘK, Elżbieta : Wielki Polak - Karol Wojtyła : (scenariusz zajęć dla klasy I) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 14-15

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DOSTĘPNE ONLINE

CIĘCIAŁA Katarzyna : Błogosławiony papież Jan Paweł II - następca świętego Piotra
Scenariusz lekcji religii dla klasy 1
http://www.profesor.pl/publikacja,23337,Scenariusze,Blogoslawiony-papiez-Jan-Pawel-II-nastepca-swietego-Piotra

FRĄCZAK Aneta : Dziękujemy Panu Bogu za dar życia i kanonizację Jana Pawła II : konspekt lekcji religii dla klas 1-3 szkoły podstawowej
http://www.katecheza.archibial.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=152

FRĄCZAK Aneta, SZEWCZYK Robert : Jan Paweł II - papież dialogu : konspekt lekcji religii dla klas 1-3 szkoły podstawowej
http://www.katechetyka.eu/xiii-dzien-papieski-katechezy,410.html

RODAK Barbara : Scenariusz lekcji dla kl. I na XIV Dzień Papieski
http://www.profesor.pl/publikacja,28570,Konspekty,scenariusz-lekcji-dla-kl-I-na-XIV-Dzien-Papieski

STOLIŃSKA Hanna : Scenariusz zajęć wychowawczych poświęconych patronowi szkoły
Temat: Jan Paweł II - wielki papież, wielki Polak
http://www.edukacja.edux.pl/p-19375-scenariusz-zajec-o-janie-pawle-ii.php

TWARDOWSKA Wiesława : Scenariusz zajęć zintegrowanych -inspirowany filmem "Karol, który został świętym" - klasa 0
Temat: "Czego nas uczy Jan Paweł II?"
http://ekai.pl/media/szuflada/Folder210x280mm_karol_12.pdf

TWARDOWSKA Wiesława : Scenariusz zajęć zintegrowanych - inspirowany filmem "Karol, który został świętym" - klasa I
Temat: "Taki duży, taki mały, może świętym być."
http://ekai.pl/media/szuflada/Folder210x280mm_karol_12.pdf

TWARDOWSKA Wiesława : Scenariusz zajęć zintegrowanych - inspirowany filmem "Karol, który został świętym" - klasa II
Temat: "Nie lękajcie się."
http://ekai.pl/media/szuflada/Folder210x280mm_karol_12.pdf

TWARDOWSKA Wiesława : Scenariusz zajęć zintegrowanych - inspirowany filmem "Karol, który został świętym" - klasa II
Temat: "Przy pomniku Jana Pawła II"
http://ekai.pl/media/szuflada/Folder210x280mm_karol_12.pdf

 

DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ PUBLIKOWANE W CZASOPISMACH

BOCHENEK Benita [i in.] : Jan Paweł II - sługa miłosierdzia : katechezy na Dzień Papieski 2006 : dla klas IV-VI // Katecheta. - 2006, nr 10, s. 38-48

KASZCZUK Anna : Lekcja katechezy z wykorzystaniem listu Papieża Jana Pawła II do dzieci // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, wkł. s. VIII-X

KOWGIER Magdalena : Santo subito! : od beatyfikacji do kanonizacji Jana Pawła II. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 23-24

MORAWSKA Iwona : Okolicznościowe lekcje języka polskiego : (projekt metodyczny) // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s. 22-34

NAGEL Julita : Ewangeliczne ubóstwo - beatyfikacja Jana Pawła II : dla uczniów klas IV-VI // Katecheta. - 2011, nr 4, s. 31-35
Scenariusz lekcji religii dla uczniów klas IV-VI

NAGEL Julita : "Totus Tuus" - testament Papieża // Katecheta. - 2005, nr 6, s. 23-31

NAGEL Julita : Trwajcie mocni w wierze i budujcie duchowe mosty // Katecheta. - 2006, nr 9, s. 24-27


SCENARIUSZE ZAJĘĆ DOSTĘPNE ONLINE

DĄBROWSKI Robert : Lekcja religii dla klas SP lub gimnazjum specjalnego: "Nauka Jana Pawła II"
http://www.edukacja.edux.pl/p-2144-lekcja-religii-dla-klas-sp-lub-gimnazjum.php

FLORCZAK Krzysztof : "Co wiem o patronie mojej szkoły ? Janie Pawle II?" - konspekt lekcji wychowawczej dla kl. IV szkoły podstawowej
http://www.profesor.pl/publikacja,9933,Konspekty,Co-wiem-o-patronie-mojej-szkoly-Janie-Pawle-II-konspekt-lekcji-wychowawczej-dla-kl-IV-szkoly-podstawowej

MARCEWICZ Anna : Scenariusz godziny wychowawczej realizowanej w klasach IV szkoły podstawowej nr 1 w Bełżycach w roku szkolnym 2007/2008 w ramach programu wychowawczo-edukacyjnego dla klas IV-VI opartego na przesłaniach Jana Pawła II "Wypłyń na głębię"
Temat: Myśląc Ojczyzna - umiłowanie Ojczyzny w nauczaniu Jana Pawła II i naszym życiu.
http://www.belzyce.edu.pl/publikp/scen_gw_kl4.pdf

RAYZACHER-MAJEWSKA Aneta : Jan Paweł II - kanonizacja : konspekt lekcji religii dla klas 4-6 szkoły podstawowej
http://www.katecheza.archibial.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=152

RAYZACHER-MAJEWSKA Aneta : Jan Paweł II - papież dialogu : konspekt lekcji religii dla klas 4-6 szkoły podstawowej
http://www.katechetyka.eu/xiii-dzien-papieski-katechezy,410.html

TWARDOWSKA Wiesława : Materiały pomocnicze do filmu "Karol, który został świętym", przeznaczone dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej : materiał przeznaczony do realizacji na lekcjach historii, języka polskiego i religii
http://ekai.pl/media/szuflada/Folder210x280mm_karol_12.pdf

ZAJĄC Witold : Konspekt lekcji wychowawczej "Czego uczy nas Jan Paweł II ?" : klasa V
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=30

 

DLA GIMNAZJUM

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ PUBLIKOWANE W CZASOPISMACH

BANAŚ Czesława : Wzrastać w mądrości : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (5. rocznica śmierci Jana Pawła II) // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 20-21
W oparciu o załączony do scenariusza fragment Listu Apostolskiego Jana Pawła II - Parati Semper - do młodych całego świata.

BOCHENEK Benita [i in.] : Jan Paweł II - sługa miłosierdzia : katechezy na Dzień Papieski 2006 : dla klas gimnazjalnych // Katecheta. - 2006, nr 10, s. 48-52

BULA Danuta : Jan Paweł II o młodych dla młodych // Język Polski w Gimnazjum. - R. 15, nr 3 (2013/2014), s. 83-90
Propozycja zajęć z wykorzystaniem tekstów Jana Pawła II na temat młodych ludzi, mające na celu wzbudzenie refleksji o sobie samym, o wartościach, problemach, autorytetach.

CHRZANOWSKA Beata : Bądźcie światłem..." : cykl lekcji wychowawczych dla uczniów klas III gimnazjum lub I klas szkół ponadgimnazjalnych, oparty na nauczaniu Jana Pawła II, głoszonym w Orędziach do Młodych Całego Świata z okazji Światowych Dni Młodzieży // Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 12-15

GOŁASZEWSKI Grzegorz : W stronę niezbędnych wartości // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 46-56
Scenariusze cyklu lekcji dot. miłości, z wykorzystaniem m.in. wiersza Czesława Miłosza, elementów nauczania Jana Pawła II.

GOŁASZEWSKI Grzegorz : W stronę niezbędnych wartości // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 46-56
Scenariusze cyklu lekcji dot. miłości, z wykorzystaniem m.in. wiersza Czesława Miłosza, elementów nauczania Jana Pawła II oraz z odniesieniami do malarstwa (Rembrandt, Bosch)

JACHIMCZAK Barbara Wanda : Jan Paweł II : fama sanctitatis, fama signorum. - (Scenariusze) // Biblioteka w Szkole. - 2011, [nr] 3, s. 23-25
Scenariusz poświęcony beatyfikacji Papieża Polaka.

JAROCIŃSKA Barbara, HANUS Irena : Jan Paweł II do młodych // Katecheta. - 2005, nr 6, s. 32-34

MORAWSKA Iwona : Okolicznościowe lekcje języka polskiego : projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych //  Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 12-24
Scenariusz lekcji poświęconej postaci Jana Pawła II

NAGEL Julita : "Totus Tuus" - testament Papieża // Katecheta. - 2005, nr 6, s. 23-31

NAGEL Julita : Trwajcie mocni w wierze i budujcie duchowe mosty// Katecheta. - 2006, nr 9, s. 24-27

STAWOWSKA Agnieszka : Nie lękajcie się! : scenariusz o Janie Pawle II. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2012, [nr] 3, s. 24-27
Scenariusz z okazji beatyfikacji (1 maja).

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DOSTĘPNE ONLINE

Błogosławiony znaczy szczęśliwy! : osiem sposobów na szczęście według Jana Pawła II : [konspekt zajęć]
http://www.centrumjp2.pl/wp-content/uploads/2013/02/Konspekt_gimnazjum.pdf

BURZYŃSKA Elżbieta : Katecheza o Janie Pawle II - I rocznica śmierci
Temat: życie i działalność Jana Pawła II - I rocznica śmierci - 2.04.2006
http://www.profesor.pl/publikacja,18860,Konspekty,Katecheza-o-Janie-Pawle-II-I-rocznica-smierci

DĄBROWSKI Robert : Konspekt lekcji religii : Aby nigdy nie zapomnieć - czego uczył nas Jan Paweł II
http://www.edukacja.edux.pl/p-2190-konspekt-lekcji-religii-aby-nigdy-nie-zapomniec.php

DĄBROWSKI Robert : Lekcja religii dla klas SP lub gimnazjum specjalnego: "Nauka Jana Pawła II"
http://www.edukacja.edux.pl/p-2144-lekcja-religii-dla-klas-sp-lub-gimnazjum.php

GRZEŚKOWIAK Ryszard : "Jan Paweł II - turysta" : lekcja biblioteczna dla I kl. gimnazjum
Zawiera też quiz wiedzy o Janie Pawle II
http://www.bp.pila.pl/konspekty-lekcji/jan-pawel-ii-turysta/

JANOWICZ Grażyna : Scenariusz lekcji wychowawczej
Temat lekcji: Jan Paweł II - patron naszej szkoły
http://soswketrzyn.edupage.org/files/SCENARIUSZ_LEKCJI_WYCHOWAWCZEJ_gimnazjum.pdf

OLIWIAK Mirosław : Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski - scenariusz lekcji religii
http://www.edukacja.edux.pl/p-7878-pielgrzymki-jana-pawla-ii-do-polski-scenariusz.php

PIERZCHAŁA Piotr : Jan Paweł II - kanonizacja : konspekt lekcji religii dla klas I-III gimnazjum
Temat lekcji: Iskra miłosierdzia czyli mój dar na kanonizację Jana Pawła II
http://www.katecheza.archibial.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=152

PIERZCHAŁA Piotr : Jan Paweł II - papież dialogu : konspekt lekcji religii dla gimnazjum
Temat lekcji: Błogosławiony Jan Paweł II człowiekiem dialogu
http://www.katechetyka.eu/xiii-dzien-papieski-katechezy,410.html

RÓŻYC Małgorzata : Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju
Scenariusz lekcji religii w klasie III gimnazjum.
http://www.profesor.pl/publikacja,14819,Scenariusze,Jan-Pawel-II-Pielgrzym-Pokoju

 

DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

SCENARIUSZE ZAJĘĆ W WYDAWNICTWIE ZWARTYM

SZUKAŁEM Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / [oprac. merytoryczne Teresa Król ; red. i korekta Anna Grochowska-Piróg]. - Kraków : "Rubikon", 2005
Sygnatura:94562
Sygnatura: 39706 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 29165 Filia w Opocznie

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ PUBLIKOWANE W CZASOPISMACH

BANASIAK Agnieszka : "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich." : rodzina w nauczaniu Jana Pawła II // Katecheta. - 2005, nr 6, s. 34-37

BANASIAK, Agnieszka : "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do Mnie." : młodzież w nauczaniu Jana Pawła II // Katecheta. - 2005, nr 6, s. 38-43

BANAŚ Czesława : Wzrastać w mądrości : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (5. rocznica śmierci Jana Pawła II) // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 20-21
W oparciu o załączony do scenariusza fragment Listu Apostolskiego Jana Pawła II - Parati Semper - do młodych całego świata.

BULA Danuta : O potrzebie miłości poetycko // Język Polski w Liceum. - R. 15, nr 2 (2013/2014), s. 88-95
Propozycja metodyczna omówienia tekstów dotyczących miłości z wykorzystaniem twórczości Jana Pawła II, Jana Twardowskiego oraz tekstów biblijnych.

CHRZANOWSKA Beata : Bądźcie światłem..." : cykl lekcji wychowawczych dla uczniów klas III gimnazjum lub I klas szkół ponadgimnazjalnych, oparty na nauczaniu Jana Pawła II, głoszonym w Orędziach do Młodych Całego Świata z okazji Światowych Dni Młodzieży // Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 12-15

CHRZĄSTOWSKA BOŻENA : Dialogi z tradycją - sugestie metodyczne // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 58-59
Propozycja tematów, dotyczących twórczości Karola Wojtyły, które można zrealizować na lekcjach języka polskiego i lekcjach wychowawczych.

JAROCIŃSKA Barbara, HANUS Irena : Jan Paweł II do młodych / Barbara Jarocińska, Irena Hanus // Katecheta. - 2005, nr 6, s. 32-34 

JAROSIŃSKA-GRYCIUK Małgorzata : Jan Paweł II a świat wartości młodych. - Bibliogr. // Katecheta. - 2008, [nr] 4, s. 29-34
Konspekt lekcji religii dla szkoły ponadgimnazjalnej.

KLICH-SIEWIOREK Aleksandra, SZYMIK Eugeniusz : O motywie miłości w dramacie Karola Wojtyły ,,Przed sklepem jubilera'' // Polonistyka. - 1997, nr 10, s. 604-606
Konspekt lekcji syntetyzującej topos miłości. Interpretacja dramatu.

KOC Krzysztof : Europejskie medytacje // Polonistyka. - 2008, dodatek "Nauczaj Lepiej", nr 1, s. 46-50  
Propozycja opracowania książki Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej.

PIETRZAK Małgorzata : Słowo jest nadzieją świata - scenariusz scenki dialogowej dla młodzieży // Wychowanie Na Co Dzień. - 2011, nr 4/5, dod. s. I-III  

WRZEŚNIEWSKA-PIETRZAK Marta : Przestrzeń i granice wolności // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 60-62
Propozycja omówienia na języku polskim koncepcji wolności wpisanej w teksty Jana Pawła II na przykładzie przemówienia z 2 czerwca 1979 r.

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DOSTĘPNE ONLINE

"Do szczęścia i do światłości nie można dojść na skróty" : droga Jana Pawła II do beatyfikacji : [scenariusz zajęć]
http://www.centrumjp2.pl/wp-content/uploads/2013/02/Konspekt_liceum1.pdf

PIEROŻEK Otylia, PIERZCHAŁA Piotr : Konspekt lekcji religii dla młodzieży
Temat lekcji: Ubóstwo domu rodzinnego bł. Jana Pawła II
http://katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/sdm/JPII-konspekt_katechezy.pdf

PIERZCHAŁA Piotr : Jan Paweł II - papież dialogu : konspekt lekcji religii dla szkoły ponadgimnazjalnej
Temat lekcji: Bo rozmawiać trzeba z każdym - bł. Jan Paweł II uczy nas dialogu
http://www.katechetyka.eu/xiii-dzien-papieski-katechezy,410.html

 

PROJEKTY EDUKACYJNE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ŚLADAMI naszego patrona - Jana Pawła II  / Renata Wojciechowska [i in.] // W: Wokół pedagogiki ucznia w centrum / red. Andrzej Krajna, Jan Lesz, Krystyna Sujak-Lesz. - Wrocław : "MarMar" : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego : Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu , 2005. - S. 145-152 
Projekt międzyprzedmiotowy opracowany w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

"NIE LĘKAJ się" : projekt wychowawczo-edukacyjny dla szk. podst. i gimnazjum / oprac. Zofia Kijak [i in.]. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 10-14
Program oparty na przesłaniach Jana Pawła II, zakłada realizację 15 jednostek lekcyjnych, które mogą być realizowane na różnych poziomach edukacyjnych: na godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych, a także lekcjach języka polskiego, historii, religii czy przyrody. Elementem programu jest projekt kierowany do całej społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, rodziców).

RUSINEK Ewa : W poszukiwaniu wartości - śladami Jana Pawła II // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 68-69
Autorski program wychowania do wartości (Jana Pawła II) Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu (kącik tematyczny "Wielcy Polacy - Jan Paweł II", konkurs plastyczny, wernisaż, projekt Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - "Żywe Pomniki beatyfikacji Jana Pawła II", konkurs na temat życia i działalności Papieża - Polaka, rajd szlakiem Jana Pawła II, Jodła papieska).

ŻÓRAWSKA Wioletta : Norwid czytany w gimnazjum // Polonistyka. --2011, nr 9, s. 51-57
Wartości wpisane w utwory Cypriana Kamila Norwida. Odczytywanie Norwida przez papieża Jana Pawła II. Prezentacja projektu edukacyjnego dotyczącego realizacji zadań na podstawie cytatów z Norwida i papieża Jana Pawła II na poziomie gimnazjum. Projekt realizowany jest na języku polskim, sztuce, informatyce, religii.

PATRZAŁEK Tadeusz : Medytacje o miłości według Karola Wojtyły // Polonistyka. - 1993, nr 1, s. 23-28 
"Przed sklepem jubilera" na lekcjach języka polskiego.

 

PROJEKTY EDUKACYJNE DOSTĘPNE ONLINE

BRZESKA Barbara : Jan Paweł II - Świadek Nadziei - scenariusz prowadzony metodą projektu [dla uczniów szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-4448-jan-pawel-ii-swiadek-nadziei-scenariusz.php

HELIASZ Iwona : Wielki Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II : [projekt edukacyjny dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-3926-wielki-pontyfikat-ojca-swietego-jana-pawla.php

Jan Paweł II, Media i Ja - projekt edukacyjny 2013/2014
http://www.zs-starawies2.pl/index.php/projekty/projekty-edukacyjne-2014/jan-pawel-ii-media-i-ja/517-jan-pawel-ii-media-i-ja-projekt-edukacyjny-2013-2014

Jan Paweł II pielgrzym pokoju - autorski projekt edukacyjny / Grzegorz Rados
http://www.ko-gorzow.edu.pl/przykady-dobrej-praktyki/1450-jan-pawe-ii-pielgrzym-pokoju-autorski-projekt-edukacyjny

Jan Paweł II - Świadek Nadziei - scenariusz prowadzony metodą projektu [dla uczniów szkoły podstawowej] / Barbara Brzeska
http://www.edukacja.edux.pl/p-4448-jan-pawel-ii-swiadek-nadziei-scenariusz.php

Jan Paweł II - Wielki Polak : plan pracy wychowawczo dydaktycznej [dla przedszkola] / Lidia Zięba
http://www.edukacja.edux.pl/p-26044-jan-pawel-ii-wielki-polak-plan-pracy.php

Projekt edukacyjny: "Jak ukształtował się święty? - Wielki Polak wielki człowiek" : [dla szkół podstawowych i gimnazjum]
http://www.szkola.sisco.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1001&Itemid=91

Projekt Edukacyjny - Jan Paweł II "Człowiek Modlitwy"
http://gpdlo.superszkolna.pl/cms/8615/projekt_edukacyjny__jan_pawel_ii_czlowiek_modlitwy

Projekt Edukacyjny " Jan Paweł II i młodzież"
http://zsg-strzelcemale.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=436:projekt-edukacyjny-jan-pawel-ii-i-mlodziez&catid=76:newsy&Itemid=131

Projekt edukacyjny ,,Jan Paweł II - kapłan, wychowawca i przyjaciel dzieci"
http://spfurmany.na11.pl/dokumenty/Projekt%20edukacyjny.pdf

Projekt  edukacyjny  "Jan Paweł II - odwaga świętości" / koordynator Krystyna Rurarz
http://www.sp13.neostrada.pl/galeria_projekt_jan_pawel_2/projekt_jan_pawel_2.html

Projekt edukacyjny "Patriotyzm jutra Jan Paweł II - nauczyciel patriotyzmu" / Danuta Nowakowska- Bartłomiejczyk, Monika Szalast, Justyna Wójcik-Nurzyńska
http://sp6.lublin.pl/patriotyzmjutra1.htm

Projekt edukacyjny "Śladami Świętego Jana Pawła II"
http://gimbestwina.edupage.org/text4/

Projekt edukacyjny: Jan Paweł II - Świętymi bądźcie 1.10.2014r. - 31.10.2014r.
http://www.zss102.pl/PDF/PROJEKTY_I_INNOWACJE/Projekt_edukacyjny_swietymi_badzcie_Petrzak_Wolska.pdf

Projekt edukacyjny z religii: Nasz święty Jan Paweł II
http://sp2skawina.pl/?page_id=7734

Szkolny projekt edukacyjny pod hasłem "Wielki papież i święty człowiek"
http://www.sp3szamotuly.pl/archiwum/2013%202014/Kwiecien/Projekt%20JPII-1.pdf

Szkolny Projekt edukacyjny pt. "Błogosławiony Jan Paweł II - Przyjaciel dzieci i młodzieży, Nauczyciel, Pielgrzym"
http://www.zsjurkow.jurnet.pl/index.php/z-zycia-szkoly/109-szkolny-projekt-edukacyjny-pt-blogoslawiony-jan-pawel-ii-przyjaciel-dzieci-i-mlodziezy-nauczyciel-pielgrzym

Szkolny projekt edukacyjny : Tydzień Papieski  pod hasłem "Jan Paweł II - papież dialogu"
http://sptluszcz.pl/tydz_papieski_13.htm

Wielki Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II : [projekt edukacyjny dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej] / Iwona Heliasz
http://www.edukacja.edux.pl/p-3926-wielki-pontyfikat-ojca-swietego-jana-pawla.php

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.05.2015


© Biblioteka Pedagogiczna