Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

JAN PAWEŁ II - MATERIAŁY REPERTUAROWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

POZYCJE DOSTĘPNE W ZBIORACH BPP

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHODACKA Renata, WANARSKA Letycja Jadwiga : "Ty pójd ź za Mn ą " : scenariusz przedstawienia na ś wi ę to patronalne szkoły, po ś wi ę cony postaci papie ż a Jana Pawła II // W: Nim dzień na dobre się obudzi : scenariusze uroczystości szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004. - S. 41-48
Sygnatura: 94161
Sygnatura: 34075 Filia w Radomsku

JAK dobrze być... : scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / oprac. Renata Chrzanowska. - Kraków : "Rubikon" , 2005. - S. 7-14 : Papież - Polak
Sygnatura: 39756 Filia w Tomaszowie Maz .

KOWALSKA Anna, SMOLIŃSKA Aleksandra : Z Wadowic do Watykanu : scenariusz przedstawienia poświęcony księdzu Karolowi Wojtyle - papieżowi Janowi Pawłowi II // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003. - S. 77-86
Sygnatura : 33412 Filia w Radomsku

W HOŁDZIE Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : "Święty Wojciech", 2011. - (Biblioteka "Katechety")
Zawiera scenariusze:
-
Urszula Moskalik : Przy stole o Janie Pawle Ii, opracowany na podstawie ksiązki Justyny Kiljańczyk-Zięby pt. Za rękę z Papieżem" [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej] - s. 7-14;
- Maria i Paweł Wawrzyniakowie : Pamiętamy o Tobie, Ojcze. : montaż słowno-muzyczny [dla starszych klas szkoły podstawowej] - s. 15-18;
- Jerzy Bartoszek : O chłopcu, któremu Papież przywrócił nadzieję [dla uczniów szkoły podstawowej] - s. 19-26;
- Ewa Szajniak, Marzena Fahner, Ewa Kamińska : Wielki rodak - papież Jan Paweł Ii. Janie Pawle II - pamiętamy i dziękujemy [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych] - s. 27-35;
- Anna Jóźwik : scenariusz programu słowno-muzycznego na Dzień Papieski [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum] - s. 36-41;
- Anna Jarocińska, Małgorzata Jarocińska : Jan Paweł II - wzór godny naśladowania : montaż słowno-muzyczny dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum) - s. 42-46;
- Bożena Grabowska, Hanna Stypułkowska, Emilia Grądzka : Janie Pawle II, pozostań w naszych sercach [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum] - s. 47-51;
- Bożena Grabowska, Hanna Stypułkowska : Od Wadowic do Stolicy Piotrowej [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum] - s. 52-53;
- Bożena Grabowska : Szukałem Was. [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych] - s. 55-58;
- Renata Drewniak : Śladami Jana Pawła II : dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - s. 59-64;
- Renata Drewniak : Apel papieski - s. 65-67;
- Aleksandra Cieszyńska, Honorata Stróżyk : W oknie mojego Pana. Tryptyk poświęcony osobie i nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych]- s. 68-90;
- Dorota Luber : Droga Karola Wojtyły do kapłaństwa [dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych]- s. 91-99;
- Dorota Luber : "Człowiek nie może żyć bez miłości." : impresja teatralna o sakramencie małżeństwa na motywach sztuki Karola Wojtyły: "Przed sklepem jubilera" [dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych] - s. 100-109
- Mirosława Tobiś : Wzgórze w krainie Moria. Na podstawie: Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. Medytacje [dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych] - s. 110-114;
- Agnieszka Mała : Droga krzyżowa z Ojcem Świętym [dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych] - s. 115-121.
Sygnatura:103674

ZABIELSKA Jolanta : Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną . - Kraków : "Impuls" , 2010. - S. 191-200 : Pamięci Jana Pawła II - Anioła Dobroci i Miłości : scenariusz na wieczór poezji Karola Wojtyły
Scenariusz przedstawienia dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjum.
Sygnatura: 35191 Filia w Radomsku

ZAGRAJMY dla Papieża : zbiór scenariuszy poświęconych postaci Ojca Świętego Jana Pawła II / [red. prowadzący Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", 2003. - 85 s. ; 23 cm. - (Zabawmy się w Teatr)
Sygnatura:39986 Filia w Tomaszowie Maz.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRES Maria : Z Janem Pawłem II w trzecie tysiąclecie : (projekt szkolnego apelu) : [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych] // Wychowawca. - 2000, nr 1, s. 42-43

ARASZCZUK Zofia : Nie lękajcie się : scenariusz montażu literackiego poświęconego przesłaniu JanaPawła II : [dla uczniów szkoły średniej] // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 16-17

BABICKA Lucyna : Przesłania Jana Pawła II : scenariusz przedstawienia dla uczniów gimnazjum // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 20-21
W scenariuszu wykorzystano elementy widowiska teatralnego dotyczącego uzależnień i przemocy, autorstwa Ireny Kołodziej.

BANACH Katarzyna : Niezwykły pielgrzym // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 21-22
Scenariusz przedstawienia poświęconego Janowi Pawłowi II.

CHŁOPECKA Iwona : Jan Paweł II - wiking Pana Boga : scenariusz słowno-muzyczny : [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych] // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 12, s. 33-34

CZARNY Barbara [i in.] : Papież Pokoju : scenariusz : [dla uczniów gimnazjum] // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 26-27

CZEBANYK Grażyna, JANIK Władysława : "Kielich światła?" : (scenariusz wieczoru poezji Jana Pawła II) : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum] // Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 14-17

JACHIMCZAK Barbara Wanda : Echo niebios : scenariusz [dla uczniów gimnazjum - poświęcony Janowi Pawłowi II - w pierwszą rocznicę beatyfikacji ] // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 25-27  

JACHIMCZAK Barbara Wanda : Jan Paweł II : fama sanctitatis, fama signorum : scenariusz poświęcony beatyfikacji Papieża Polaka, przeznaczony dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 23-25

JACHIMCZAK Barbara Wanda : Każdego człowieka czeka w życiu walka duchowa : scenariusz z okazji kanonizacji papieża Polaka. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 25-27
Scenariusz przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Zawiera przesłania Jana Pawła II do młodzieży.

JACHIMCZAK Barbara Wanda : Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920 - 2 IV 2005) : [dla uczniów szkół średnich] // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 20-22

JACHIMCZAK Barbara Wanda : "Papież spraw ludzkich" : montaż poetycko-muzyczny : [dla uczniów gimnazjum] // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 7/8, s. 2-4

JACHIMCZAK Barbara Wanda : Santo subito : scenariusz słowno-muzycznyw drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II : [dla uczniów gimnazjum] // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 23-25

JACHIMCZAK Barbara Wanda : Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II : scenariusz zaduszkowy : [dla szkół ponadgimnazjalnych] // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 29-30

JACHIMCZAK Barbara Wanda : Taki jestem. : anegdoty o Papieżu : scenariusz słowno-muzyczny w czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II : dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 31-33

JACHIMCZAK Barbara Wanda : To co we mnie niezniszczalne trwa! - Jan Paweł II : montaż poetycko-muzyczny : [dla uczniów szkoły średniej] // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 26-27

JACHIMCZAK Barbara Wanda : W Ojczyźnie serce me zostało. : scenariusz słowno-muzyczny : montaż poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920-2 IV 2005) w piątą rocznicę śmierci : przeznaczony dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 22-24

JUREK Lidia : A jednak nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa : scenariusz słowno-muzyczny na Dzień Papieski : [przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych] // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 26-28

KRYGER Jolanta : "Wezwany z dalekiego kraju" : [scenariusz słowno-poetycki dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych] // Wychowawca. - 1997, nr 6, s. 22-24

LAMCH Marzanna : Spotkanie z Papieżem : scenariusz uroczystości dla szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 24-26
Montaż słowno-muzyczny.

LAMCH Marzanna : Wieczór Jana Pawła II : [scenariusz dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum] // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 27-28
Montaż słowno-muzyczny dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

LUBER Dorota : Droga Karola Wojtyły do kapłaństwa : scenariusz przedstawienia okolicznościowego : [dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ] // Katecheta - 2004, nr 10, s. 37-42

ŁAPIŃSKA Ewa Joanna, WRÓBLEWSKA Beata : Przyjaciel ludzi dużych i małych - wspomnienia dedykowane pamięci Papieża Jana Pawła II : scenariusz montażu słowno-muzycznego : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej] // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 5-7

MACIEJEWSKA Alicja : Dzięki ci, Panie, za Jana Pawła II : scenariusz słowno-muzyczny /. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2012, [nr] 3, s. 22-24
Z okazji rocznicy beatyfikacji (1 maja).

MOJZESOWICZ Maria : Santo Subito! : scenariusz poświęcony Janowi Pawłowi II w związku z kanonizacją 27 kwietnia 2014 r. // Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 25-28
W scenariuszu wykorzystano nagrania tekstów Jana Pawła II oraz fragmenty filmów .

NAWROCKA Małgorzata : Przed "Sklepem z Aniołami" : scenariusz przedstawienia ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II / // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 22-26
Tekst do wystawienia na scenie szkolnej - bohaterem jest Jan Paweł II.

PASZEK Joanna, PASZEK Krystyna : A jednak człowiek! : montaż poetycki poświęcony twórczości Jana Pawła II [z okazji 80. rocznicy urodzin - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych] // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 7/8, s. 33-35

PIŃCZUK Bogumiła : Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II : [przeznaczony do realizacji w gimnazjum i szkole ponadgimnazajalnej] // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 23-25

RAFAŁOWICZ Wioletta : Oddany wszystkim i każdemu z osobna : scenariusz wieczornicy poświęconej Janowi Pawłowi II / // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 27-[29]

RELL Maria : Spotkanie z miłością : scenariusz wieczornicy opartej na motywach tekstów Karola Wojtyły : [dla uczniów gimnazjum lub szkól ponadgimnazjalnych] // Wychowawca. -1998, nr 10, s. 40-41

SZCZEPANKIEWICZ Alina : Jan Paweł II - scenariusze inscenizacji // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 31
Zestawienie bibliograficzne scenariuszy inscenizacji z czasopism za lata (2000-2011) dotyczące Jana Pawła II.

SZCZUREK Bogumiła, SOKOŁOWSKA Lucyna : Świadek nadziei : montaż poetycko-muzyczny poświęcony sylwetce Jana Pawła II : [dla uczniów gimnazjum lub szkól ponadgimnazjalnych] // Wychowawca. - 2003, nr 109, s. 25-27

SZCZYRBA Renata, MADURA Krystyna : ".Mieć dobre i czyste serca" : scenariusz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum // Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 22-23

WIŚNIOS Anna : Jeszcze jedno wspomnienie : scenariusz apelu w 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II : [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych] // Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 24

WIŚNIOS Anna : Syn tej ziemi : scenariusz uroczystości na Dzień Papieski // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 24-25  

WÓJTOWICZ Marzena : Spotkanie z Ojcem Świętym : inscenizacja dla szkoły podstawowej i gimnazjum // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 14-16

ZALEWSKA Anna : "Przecież nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne, trwa" : scenariusz inscenizacji poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II : [dla uczniów gimnazjum] // Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 8-11

ZDROJEWSKA-BIELAWSKA Urszula : Opowieść o niezwykłym człowieku : (scenariusz widowiska o Janie Pawle II - w rocznicę śmierci lub urodzin) // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 40-46
Montaż słowno-muzyczny dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum.

ZYGMUNT Konrad : 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II : [montaż słowno-muzyczny dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych] // Katecheta. - 2003, nr 10, s. 38-41

 

SCENARIUSZE DOSTĘPNE ONLINE

BABIRECKA Katarzyna : Jan Paweł II - młody dla młodych : scenariusz na uroczystość Dnia Papieskiego : [dla gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-15329-jan-pawel-ii-mlody-dla-mlodych-scenariusz.php

BANIK Dorota, PODLEJSKA Maria : Scenariusz uroczystości na Dzień Papieski : [dla uczniów gimnazjum]]

http://www.edukacja.edux.pl/p-127-scenariusz-uroczystosci-na-dzien-papieski.php

BAUMANN-BOROWICZ Agnieszka : Scenariusz poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II z okazji zbliżającej się kanonizacji, wystawiany podczas szkolnych rekolekcji wielkopostnych 09.04.2014r. : [dla klas IV-VI szkoły podstawowej] / scenariusz i muzyka Agnieszka Baumann-Borowicz
http://www.szkola-modrze.pl/publikacje/jp2_2014.pdf

BRZĄKOWSKA Małgorzata, DZIEWAŁTOWSKA-GINTOFT Bernadetta : Scenariusz montażu słowno-muzycznego z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II - "Musicie od siebie wymagać" : [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.profesor.pl/publikacja,17735,Scenariusze,Scenariusz-montazu-slowno-muzycznego-z-okazji-25-lecia-pontyfikatu-Jana-Pawla-II-Musicie-od-siebie-wymagac

BRZESKA Barbara, GRAMOŁA Justyna, KLAK Mirosław : Apel Papieski "Ty tylko mnie poprowadź..." : [dla uczniów szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-13656-apel-papieski-ty-tylko-mnie-poprowadz.php

CZTERNASTEK Anna : Kochamy Cię, Janie Pawle II - scenariusz akademii [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-25587-kochamy-cie-janie-pawle-ii-scenariusz.php

CZTERNASTEK Anna : Na papieskich ścieżkach - gwarą : scenariusz akademii : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-25546-na-papieskich-sciezkach-gwara-scenariusz.php

DARDZIŃSKA Teresa : Papież - orędownik miłości - scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych]
http://biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/serwis/?q=node/1613

DERDOWSKA Krystyna, SZCZECHOWIAK Jadwiga : Scenariusz spektaklu słowno-muzyczno-multimedialnego zorganizowanego z okazji 1. rocznicy śmierci Jana Pawła II : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum]
http://www.rybnik.pl/bsip/publik/scenariusz.htm

DOBRUK Katarzyna : Jan Paweł II - Papież Dialogu : [spektakl dla starszych klas szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-21574-jan-pawel-ii-papiez-dialogu.php

DOBRUK Katarzyna : Scenariusz apelu o bł. Janie Pawle II : [dla szkół podstawowych]
http://www.edukacja.edux.pl/p-17012-scenariusz-apelu-o-bl-janie-pawle-ii.php

DUDZIAK Elżbieta, SKIMINA Maria : Montaż słowno-muzyczny z okazji kanonizacji Jana Pawła II [dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.profesor.pl/publikacja,27459,Scenariusze,Montaz-slowno-muzyczny-z-okazji-kanonizacji-Jana-Pawla-II

DUDZIAK Elżbieta, SKIMINA Maria : Montaż słowno-muzyczny z okazji kanonizacji Jana Pawła II [dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.edukacja.edux.pl/p-22808-montaz-slowno-muzyczny-z-okazji-kanonizacji.php

DYSZY Katarzyna : Scenariusz na kanonizację Jana Pawła II : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum]
http://www.profesor.pl/publikacja,27427,Scenariusze,Scenariusz-na-kanonizacje-Jana-Pawla-II

FABISIAK Urszula : Autorski scenariusz uroczystego apelu z okazji Dnia Papieskiego : [dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.profesor.pl/publikacja,17613,Scenariusze,Autorski-scenariusz-uroczystego-apelu-z-okazji-Dnia-Papieskiego

FERFECKA Ewa : Scenariusz apelu na VII Dzień Papieski : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-1075-scenariusz-apelu-na-vii-dzien-papieski.php

GADOMSKA Danuta :"Nie lękajcie się" - akademia poświęcona rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II [dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.profesor.pl/publikacja,7070,Scenariusze,Nie-lekajcie-sie-akademia-poswiecona-rocznicy-pontyfikatu-Jana-Pawla-II

GIERSZEWSKA Jadwiga : Scenariusz uroczystości z okazji I rocznicy śmierci Jana Pawła II http://www.profesor.pl/publikacja,17680,Scenariusze,Scenariusz-uroczystosci-z-okazji-I-rocznicy-smierci-papieza-Jana-Pawla-II

GLURA Bożena : Scenariusz audycji rowęzłowej o Janie Pawle II : [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.profesor.pl/publikacja,25255,Scenariusze,Scenariusz-audycji-rowezlowej-o-Janie-Pawle-II

GOŁĘBIOWSKA Elżbieta : W oczekiwaniu na akt beatyfikacji Ojca Świętego - Jana Pawła II : [montaż słowno-muzyczny dla uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-13637-w-oczekiwaniu-na-akt-beatyfikacji-ojca-swietego.php

GORZKA Magdalena, KAŹMIERCZAK Agnieszka : Apel z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II : [dla gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-5601-apel-z-okazji-rocznicy-smierci-jana-pawla.php

GORZKA Magdalena, KAŹMIERCZAK Agnieszka : Pamiętamy - scenariusz apelu z okazji 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II : [dla uczniów gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-7817-pamietamy-scenariusz-apelu-z-okazji.php

HOŁYSZEWSKA Beata : Apel w czwartą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-7435-apel-w-czwarta-rocznice-smierci-papieza.php

JABŁOŃSKA Anna : Scenariusz uroczystości  szkolnej  poświęcony postaci Jana Pawła II : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej]
http://www.katecheza.lublin.pl/katecheza/dokumenty/dok_id/1085

KĘSICKA Halina : Scenariusz programu na 88. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II dla przedszkolaków
http://www.edukacja.edux.pl/p-1997-scenariusz-programu-na-rocznice-urodzin.php

KOPASZEWSKA Beata : Scenariusz obchodów 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II : [montaż słowno-muzyczny dla klas IV-VI szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-9894-scenariusz-obchodow-rocznicy-smierci.php

KOSMALSKA Bożena : Od Wadowic do nieba : scenariusz programu słowno-muzycznego : [dla szkół podstawowych]
http://www.edukacja.edux.pl/p-24655-od-wadowic-do-nieba-scenariusz-programu.php

KOTALSKA Elżbieta : Jan Paweł II - wyjątkowy zwierzchnik Kościoła : [montaż słowno-muzyczny na 25-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II w gimnazjum]
http://www.profesor.pl/publikacja,16819,Scenariusze,Jan-Pawel-II-Wyjatkowy-zwierzchnik-Kosciola

KOTKOWSKA Małgorzata : Hołd Janowi Pawłowi II - scenariusz : [montaż słowno-muzyczny dla gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-3676-hold-janowi-pawlowi-ii-scenariusz.php

KOZARYNA Małgorzata : Inscenizacja z okazji IX Dnia Papieskiego : [dla klas I-III szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-8189-inscenizacja-z-okazji-ix-dnia-papieskiego.php

KRAKOWIAK Anna : Jan Paweł II Święty - scenariusz uroczystości : [dla gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-8856-jan-pawel-ii-swiety-scenariusz-uroczystosci.php

KSIĄŻKIEWICZ-MROCZKA Elżbieta : Jan Paweł II - nauczyciel młodzieży - scenariusz uroczystości z okazji Dnia Papieskiego oraz Dnia nauczyciela : [dla klas IV-VI szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-25899-jan-pawel-ii-nauczyciel-mlodziezy.php

KUCHARSKA Katarzyna : Scenariusz z okazji Dnia Papieskiego " Jan Paweł II - Odwaga Świętości" : [dla uczniów szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-16940-scenariusz-z-okazji-dnia-papieskiego.php

KUKIOŁA Teresa : Program słowno-muzyczny dla dzieci przedszkolnych pt: "Wspominamy Ojca Świętego Jana Pawła II"
http://www.edukacja.edux.pl/p-6787-program-slowno-muzyczny-wspominamy-jana.php

KURASZ Adriana : Ocalić od zapomnienia : montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II lub Dnia Papieskiego : [dla szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.edukacja.edux.pl/p-17003-ocalic-od-zapomnienia-montaz-slowno.php

KWIECIEŃ Renata : Misterium o Ojcu Świętym - Janie Pawle II : [montaż słowno-muzyczny dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w I rocznicę śmierci]
http://www.profesor.pl/publikacja,17850,Scenariusze,Misterium-o-Ojcu-Swietym-Janie-Pawle-II

LEDWOŃ Jolanta : "Droga do świętości" : scenariusz uroczystości poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II : montaż słowno-muzyczny : [dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.sprzeplino.pl/publikacje/ledwon/scen_droga_do_sw.pdf

LEŚNIEWICZ Aleksandra : Scenariusz inscenizacji o Janie Pawle II : inscenizacja z okazji 85. rocznicy urodzin Jana Pawła II : [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.profesor.pl/publikacja,17731,Scenariusze,Scenariusz-inscenizacji-o-Janie-Pawle-II

LEWCZUK Iwona : Scenariusz akademii z okazji czwartej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II : [dla klas IV-VI szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-3845-scenariusz-akademii-z-okazji-czwartej-rocznicy.php

ŁYCZAK Iwona : Montaż słowno-muzyczny na 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II : [dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.profesor.pl/publikacja,8528,Scenariusze,Montaz-slowno-muzyczny-na-25-lecie-pontyfikatu-Jana-Pawla-II

MAGDZIARZ Joanna : IX Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Papież Wolności" : [montaż słowno-muzyczny dla uczniów gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-6860-ix-dzien-papieski-jan-pawel-ii-papiez.php

MASNY Agnieszka : Scenariusz uroczystości upamiętniający osobę Jana Pawła II : [dla sześciolatków]
http://www.edukacja.edux.pl/p-19962-scenariusz-uroczystosci-upamietniajacy.php

MĄDRA Katarzyna : Droga Karola Wojtyły do papiestwa : [montaż słowno-muzyczny dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej]
http://www.profesor.pl/publikacja,18420,Scenariusze,Droga-Karola-Wojtyly-do-papiestwa

MICHNIEWICZ Joanna : Scenariusz uroczystości: "Dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II" : [dla przedszkola lub młodszych klas szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-1784-scenariusz-uroczystosci-dzieci-w-holdzie.php

NOWAK Urszula, KLIMCZYK Anna : Nie ma lepszego od Jana Pawła II - scenariusz uroczystości w trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II : [dla przedszkolaków lub młodszych klas szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-2914-nie-ma-lepszego-od-jana-pawla-ii-scenariusz.php

OBUCHOWICZ Marzena : Scenariusz na Dzień Papieski : [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.edukacja.edux.pl/p-20513-scenariusz-na-dzien-papieski.php

OSOSKO Anna : Scenariusz uroczystości szkolnej poświeconej pamięci Papieża Jana Pawła II zorganizowanej w gimnazjum w Dziewierzewie dnia 2 kwietnia 2006 roku
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU7434

PIECZKO Dorota, MARTYNIUK Danuta : Scenariusz montażu słowno-muzycznego dla uczczenia osoby i dzieła Jana Pawła II : [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.profesor.pl/publikacja,17463,Scenariusze,Scenariusz-montazu-slowno-muzycznego-dla-uczczenia-osoby-i-dziela-Jana-Pawla-II

PODLEJSKA Maria : Apel młodych : [montaż słowno-muzyczny z okazji urodzin Papieża - dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.profesor.pl/publikacja,15775,Scenariusze,Apel-mlodych

PRUCHNIK Teresa : Scenariusz uroczystości poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II : [montaż słowno-muzyczny dla uczniów gimnazjum]
http://www.oleszyce.org.pl/Dok/scenariusz1.pdf

REGIEL Małgorzata : Scenariusz z okazji Dnia Papieskiego : [montaż słowno-muzyczny, konkurs wiedzy o papieżu]
http://www.edukacja.edux.pl/p-1863-scenariusz-z-okazji-dnia-papieskiego.php

RZEŹNIK Renata : Scenariusz programu słowno-muzycznego o Papieżu Janie Pawle II : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum]
http://www.spbudziwoj.itl.pl/glowna_pliki/lewa_pliki/publikacje_pliki/publikacja_10.htm

SACZUK Małgorzata : Scenariusz apelu "Nie lękajcie się'' : montaż słowno-muzyczny poświęcony pamięci Jana Pawła II : [dla klas IV-VI szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-13349-scenariusz-apelu-nie-lekajcie-sie-montaz.php

SANKOWSKA Iwona : Scenariusz uroczystości nadania szkole imienia [Jana Pawła II]
http://www.edukator.org.pl/2010/nadanie/nadanie.html

SCENARIUSZ uroczystości : '' Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu '' - scenariusz uroczystości nadania Publicznemu Gimnazjum w Krasnosielcu imienia Jana Pawła II ( część artystyczna ) / scenariusz Wiesława Mydło ; scenografia i oprawienie muzyczne Nina Grabowska ; układ gimnastyczny Agnieszka Gałązka
http://zskrasnosielcogrodowa.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=114&limitstart=2

SIWIEC Agata : Scenariusz apelu z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum]
http://www.profesor.pl/publikacja,16958,Scenariusze,Scenariusz-apelu-z-okazji-25-rocznicy-pontyfikatu-Ojca-Swietego-Jana-Pawla-II

SŁABOSZ Małgorzata, GARNIEWICZ Agnieszka : Scenariusz programu słowno-muzycznego przedstawionego w dniu 10 października 2004 roku w parafii Miłosierdzia Bożego w Rudnikach w ramach uroczystości "Dnia Papieskiego" : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum]
http://www.profesor.pl/publikacja,18434,Scenariusze,Scenariusz-programu-slowno-muzycznego-Jan-Pawel-II-Pielgrzym-Pokoju

SOBCZYŃSKA Elżbieta, BRZEZIŃSKA-RUM Ksenia : Scenariusz programu artystycznego podczas obchodów rocznicy śmierci Jana Pawła II pod hasłem "W hołdzie Janowi Pawłowi II" : [dla klas IV-VI szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-3239-scenariusz-programu-artystycznego-podczas.php

SOBIERAJSKA Renata : Montaż słowno-muzyczny ku czci Jana Pawła II pt. "Świadek Miłości" : [dla szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.edukacja.edux.pl/p-3211-montaz-slowno-muzyczny-ku-czci-jana-pawla.php

SPEKTAKL "Droga do Świętości" / scenariusz: Agata Gonet, Joanna Oprządek, Małgorzata Tomaszewska
http://brzostek.pl/z_zycia_szkol/032_rocznica/droga_do_swietosci.pdf

SUCHODOLSKA Ewa : Scenariusz uroczystości z okazji 25-lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II : [dla uczniów gimnazjum]
http://www.awans.net/strony/scenariusze/suchodolska/suchodolska1.html

SZMAJDA Danuta : Hołd naszemu Ojcu : [montaż słowno-muzyczny dla klas IV-VI szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-4694-hold-naszemu-ojcu.php

SZPUNAR Barbara : Dzieci opowiadają o polskim Papieżu : [montaż słowno-muzyczny : dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej]
http://www.profesor.pl/publikacja,24466,Scenariusze,Dzieci-opowiadaja-o-polskim-papiezu

SZPUNAR Barbara : Dzieci opowiadają o polskim Papieżu : montaż słowno-muzyczny z okazji kolejnej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II dla uczniów szkoły podstawowej
http://www.edukacja.edux.pl/p-14829-dzieci-opowiadaja-o-polskim-papiezu-montaz.php

SZPUNAR Barbara : Młodzieńcze pasje polskiego papieża : [montaż słowno-muzyczny dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej]
http://www.profesor.pl/publikacja,24467,Scenariusze,Mlodziencze-pasje-polsiego-papieza

SZPUNAR Barbara : "Młodzieńcze pasje polskiego papieża" : montaż słowno-muzyczny dla uczczenia Dnia Papieskiego przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
http://www.edukacja.edux.pl/p-14675-mlodziencze-pasje-polskiego-papieza.php

SZPYT Edyta : "A jednak człowiek!" - scenariusz uroczystości z okazji dnia patrona Jana Pawła II : [dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.profesor.pl/publikacja,12301,Scenariusze,A-jednak-czlowiek-scenariusz-uroczystosci-z-okazji-dnia-patrona-Jana-Pawla-II

SZYMAŃSKI Krzysztof : Scenariusz uroczystości poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w rocznicę wyboru na papieża : [dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]
http://chelm.lscdn.pl/oc/publikacje-nauczycieli/scenariusze-uroczystos/1202,Scenariusz-uroczystosci-poswieconej-Ojcu-Swietemu-Janowi-Pawlowi-II-w-rocznice-w.html

TOMCZYK Andrzej : Apel poświęcony osobie Ojca Świętego Jana Pawła II - scenariusz : [dla szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.edukacja.edux.pl/p-6751-apel-poswiecony-osobie-ojca-swietego.php

"TOTUS Tuus" : (montaż poetycko-muzyczny poświęcony pamięci Jana Pawła II) : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej]
http://bibliotekasp2.pl/scenariusz_totus_tuus.html

TRAWIŃSKA Elżbieta : Montaż słowno-muzyczny o Ojcu Świętym Janie Pawle II - Droga do domu Ojca : [dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.profesor.pl/publikacja,17013,Scenariusze,Montaz-slowno-muzyczny-o-Ojcu-Swietym-Janie-Pawle-II-Droga-do-domu-Ojca

TRUSZKOWSKA Marianna : Jan Paweł II - Papież Wolności : montaż z okazji IX Dnia Papieskiego : [dla uczniów szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-6065-jan-pawel-ii-papiez-wolnosci-montaz.php

TURCZYN Joanna : Montaż słowno-muzyczny z okazji Wspomnienia Błogosławionego Jana Pawła II : [dla uczniów szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-17257-montaz-slownomuzyczny-z-okazji-wspomnienia.php

TURZYNSKI Łukasz : Jan Paweł II świadek miłości - akademia w V rocznicę śmierci Jana Pawła II : [montaż poetycko-muzyczny dla uczniów gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-8057-jan-pawel-ii-swiadek-milosci-akademia.php

WASILEWSKA Jordana : Akademia ku czci błogosławionego Jana Pawła II : [dla uczniów szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-15075-akademia-ku-czci-blogoslawionego-jana-pawla.php

WASILEWSKA Jordana : Rocznica śmierci papieża Jana Pawła II - scenariusz apelu : [dla klas IV-VI szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-15072-rocznica-smierci-papieza-jana-pawla-ii.php

WOJTASIUK Edyta : Papież z Kraju Czarnej Madonny - scenariusz części artystycznej okazji Dnia Papieskiego : [dla uczniów gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-3771-papiez-z-kraju-czarnej-madonny-scenariusz.php

WÓJCIK Anna : Montaż słowno-muzyczny przygotowany na I rocznicę śmierci Jana Pawła II : [dla uczniów gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-478-montaz-slownomuzyczny-przygotowany-na.php

WÓJTOWIVCZ Anna : Pontyfikat Jana Pawła II - akademia : [montaż słowno-poetycki dla gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych]
http://www.edukacja.edux.pl/p-7037-pontyfikat-jana-pawla-ii-akademia.php

WRÓBEL Zdzisława, WALERIAN Alicja : Scenariusz uroczystości obchodów rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II : [dla uczniów szkoły podstawowej]
Montaż słowno-muzyczny opisujący drogę Karola Wojtyły do Stolicy Piotrowej oraz najważniejsze idee jego pontyfikatu.
http://sp2.kamzab.pl/index.html?id=61081&site_id=59729

ZAWLIK Danuta : Scenariusz apelu z okazji rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II pt: "Blask Świętości": [dla starszych klas szkoły podstawowej]
http://www.edukacja.edux.pl/p-5664-scenariusz-apelu-z-okazji-rocznicy-smierci.php

ZIĘBA Zdzisław : Parę wspomnień o papieżu - scenariusz uroczystości w II rocznicę śmierci Jana Pawła II : [dla uczniów gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-1952-pare-wspomnien-o-papiezu-scenariusz.php

ZIĘBA Zdzisław : Jan Paweł II o samym sobie : akademia w rocznicę śmierci : [dla uczniów gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-1951-jan-pawel-ii-o-samym-sobie-akademia-w-rocznice.php

ZIĘBA Zdzisław : Rocznica śmierci papieża : [montaż słowno-muzyczny dla uczniów gimnazjum]
http://www.edukacja.edux.pl/p-1950-rocznica-smierci-papieza.php

ZOŃ Danuta : Scenariusz akademii "Jan Paweł II do dzieci" [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej]
http://www.profesor.pl/publikacja,23478,Scenariusze,Scenariusz-akademii-Jan-Pawel-II-do-dzieci

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.05.2015


© Biblioteka Pedagogiczna