Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

SZTUKA MOTYWOWANIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

COFER Charles N., APPLEY Mortimer H. : Motywacja : teoria i badania. - Warszawa : PWN, 1972

OBUCHOWSKI Kazimierz : Galaktyka potrzeb : psychologia dążeń ludzkich. - Wyd. 2 popr. i zm. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2000

PARIS Scott G., AYRES Linda : Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem. - Warszawa : WSiP, 1997

REYKOWSKI Janusz : Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : PWN, 1986

REYKOWSKI Janusz : Z zagadnień psychologii motywacji. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : WSiP, 1977

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZEWSKA Helena : Motywacja szkolna u dzieci z pogotowia opiekuńczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 8, s. 29-30

ADAMUS Jadwiga : Motywować bez ocen ... // Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s. 497-501

BIERNAT Tomasz : Motywowanie do nauki szkolnej // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 12, s. 30-31

BŁASZKIEWICZ Ryszard : Motywacja nauczycieli do doskonalenia zawodowego // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3/4, s. 69-75

BUCHOWSKI Michał : Człowiecza wola // Charaktery. - 2003, nr 1, s. 62-63
Znaczenie woli w tradycji europejskiej.

BUDZIANOWSKA Krystyna : Trudna sztuka motywowania // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 7, s. 9

CHILIŃSKA Magdalena : Jak to jest z motywacją u małych dzieci? // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7/8, s. 33-35

FREJMAN Stanisława Danuta : Motywy szkolnego uczenia się "Techniki" uczniów szkół podstawowych : (doniesienia z badań) // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000, nr 1, s. 60-62

GÓRZYŃSKA Małgorzata : Co naprawdę motywuje młodzież do lektury? // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s. 101-106

HAMER Hanna : Jak to zrobić, żeby się nauczyć // Charaktery. - 2001, nr 3, s. 25-26

KADZIKOWSKA-WRZOSEK Romana : Pewni siebie są skuteczniejsi // Charaktery. - 2004, nr 4, s. 19-20

ŁADA Danuta : Motywacja do nauki motywacją do życia // Życie Szkoły. - 2001, nr 10, s. 627-628

MACIEJA Danuta : O sztuce motywowania // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 7-16

MAKSIM Aleksandra, WOJNOWSKA Magdalena : Motywacja osób dorosłych do podejmowania dalszego kształcenia // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2/3, s. 73-80

MAZUREC Idalia : Będzie dobrze, bo musi być dobrze // Charaktery. - 2004, nr 4, s. 46-47

MEJZA Halina : Sztuka motywowania // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 19-24

MELLIBRUDA Jerzy : Jest moc w nas // Charaktery. - 2004, nr 4, s. 8-12

ORLIŃSKA Katarzyna : Czynniki motywacji edukacji dorosłych // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2/3, s. 37-43

PĘSKA Barbara : Motywowanie nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 14-15

SOWA Krystyna : Motywowanie ucznia do nauki // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s. 23-26

STOJAK-ŚLĘCZEK Ewa : Wzmacnianie motywacji uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 31-33

SZALEWSKI Jacek : Motywacja w lekcji wf - przykłady praktyczne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 5, s. 192-194

SZAWDYN Lubomira : Żeby się zechciało chcieć // Charaktery. - 2004, nr 4, s. 17-18

SZMIGIELSKA Barbara : Marzeniem wszystko się zaczyna // Charaktery. - 2001, nr 6, s. 12-16

SZPERLICH Ewa : Wytrwale do celu // Charaktery. - 2003, nr 1, s. 17-18
Jak kształtować silną wolę u dziecka.

TARACHA Marta : Motywacja // Remedium. - 2002, nr 2, s. 20-21

TRZÓPEK Joanna : Silna i dobra // Charaktery. - 2003, nr 1, s. 15-16

WIECZORKOWSKA Grażyna : Sam sobie sterem // Charaktery. - 2003, nr 1, s. 32-33
Inteligencja motywacyjna.

WIĘCKOWSKI Ryszard : Udział nauczyciela w stymulowaniu rozwoju dziecka // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 515-517

ZASTAWNY Mirosława : Motywowanie uczniów w procesie edukacyjnym // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 3, s. 74-80

ZIELIŃSKI Cezary : Motywowanie łatwiejsze niż się wydaje // Nowe w Szkole. - 2004, nr 2, dod. "Kierowanie Szkołą", s. 2-3

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.03.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna