Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

JAN PAWEŁ II (KAROL WOJTYŁA)
(1920-2005)
Bibliografia podmiotowa

 

Twórczość K. Wojtyły (Jana Pawła II) w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.

 

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

MYŚLĄC Ojczyzna... / [układ wersetów, rysunki i oprac. graficzne Zbigniew Jóźwik]. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1983. - 15 s. : il. ; 24 cm
Sygnatura:51769

POEZJE wybrane / wybór i posłowie Waldemar Smaszcz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1997. - 111 s. ; 16 cm
Sygnatura:83324

POEZJE wybrane / wstęp Tadeusz Nowak ; wybór Tadeusz Mocarski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. - 112, [2] s. ; 17 cm
Sygnatura:63230

POEZJE wybrane / wstęp Tadeusz Nowak ; wybór Tadeusz Mocarski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. - 112, [3] s. ; 17 cm
Sygnatura:48368 W

SONETY ; Magnificat / [do dr. podał i posłowiem opatrzył Stanisław Dziedzic]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1995. - 58, [2] s. : il. kolor., faks. ; 22 cm
Sygnatura:81888

 

UTWORY PUBLIKOWANE W ANTOLOGIACH

List do artystów (fragmenty) // W: Kopciński Jacek : XX wiek : antologia : klasa 3. - Warszawa : "Stentor", 2006. - S.40-42
Sygnatura: 103671

Matka ; Do sosny polskiej // W: Klejnoty poezji polskiej : od Mickiewicza do Herberta : (z analizami) / [red. Dariusz Tomasz Lebioda]. - Poznań : "Arka", cop. 2001. - S. 88-93
Sygnatura: 99327

Medytacje nad "Księgą Rodzaju" na progu Kaplicy Sykstyńskiej (fragm.) // W: Literackie fascynacje malarstwem : teksty, zadania, szkice interpretacyjne / Alicja Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2006. - S. 71-72
Sygnatura: 94147, 97439
Tomaszów 40211

Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej [Spełnienie - Apokalipsie, Sąd] // W: Poeci patrzą... : obrazy, wiersze, komentarze / Aneta Grodecka. - Warszawa : "Stentor", 2008. - S. 69-70
Sygnatura: 104029

[Nad Twoją białą mogiłą.] ; Robotnik z fabryki samochodów ; Robotnik z fabryki broni // W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / red. Tadeusz Patrzałek. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - S.  312-321
Sygnatura: 73983, 73572 W 
Sygnatura: 35639, 35704-35705 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 23685-23686 Filia w Bełchatowie

Pieśń o Bogu ukrytym [fragmenty] ; Pieśń o blasku wody [fragment] ; Myśl jest przestrzenią dziwną [fragmenty] ; Kamieniołom [fragment] ; Profile Cyrenejczyka [fragment] ; Narodziny wyznawców [fragmenty] ; Wędrówka do miejsc świętych [fragment] ; Stanisław [fragment] // W: DROZDOWSKI Bohdan, URBANKOWSKI Bohdan : Od Staffa do Wojaczka : poezja polska 1939-1988 : antologia. [T. 1]. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, cop. 1991. - S.711-719
Sygnatura: 77858

Słyszę jeszcze dźwięk kosy ; Wybrzeża pełne ciszy // W: Okruchy chleba : antologia polskiej liryki z motywem chleba / wybór i układ Stefan Placek, Marianna Bocian. - Wrocław : "Astrum", 1992. - S.140
Sygnatura: 74115

UTWORY PUBLIKOWANE W CZASOPISMACH

Dojrzewanie do śmierci, dojrzewanie do ojcostwa w poetyckiej antropologii Karola Wojtyły // Ruch Literacki. - 2005, z. 3, s. 241-253
Zawiera utwory: Promieniowanie ojcostwa, Rozważanie o śmierci

Pieśń o Bogu ukrytym // Polonistyka. - 2005, nr 6, s. 6
(z tomu "Poezje słowem i światłem pisane, Kraków, s. 22)

 

AUTOBIOGRAFIE I WSPOMNIENIA

AUTOBIOGRAFIA / wybrała i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005
Sygnatura:92850

AUTOBIOGRAFIA / wybrała i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003
Sygnatura:28556 Filia w Bełchatowie
Sygnatura:33481 Filia w Radomsku

DAR i tajemnica : w pięćdziesiatą rocznicę moich święceń kapłańskich . - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 1996
Sygnatura:26973 Filia w Opocznie

WSTAŃCIE, chodźmy!. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2004
Sygnatura:91363

 

TWÓRCZOŚĆ NAUKOWA I INNA

ELEMENTARZ etyczny . - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. - (Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 78)
Felietony Karola Wojtyły: Moralność a etyka, Problem etyki naukowej, O pochodzeniu norm moralnych, Realizm w etyce, Natura i doskonałość, Znaczenie powinności, Prawo natury, Humanizm a cel człowieka, Problemy prawdy i miłosierdzia, Problem bezinteresowności, Właściwa interpretacja nauki o szczęściu, Stosunek do przyjemności, Wartości, Co to jest asceza?, Idea i pokora, Widzenie Boga, Kamień węgielny etyki społecznej, Sprawiedliwość a miłość, Problem walki, Etyka niezależna w świetle idei sprawiedliwości.
Sygnatura: 89620

ELEMENTARZ etyczny. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1983.
Sygnatura: 49626

OSOBA a miłość. - Lublin : "Daimonion", 1991. - (Wszechnica Myśli Etycznej / red. Paweł J. Smoczyński ; Fundacja Biblioteki Etycznej)
Sygnatura: 73728-73729

Osoba a miłość : [fragmenty] // W: Teksty z historii filozofii i filozofii wychowania / wybór i oprac. Stanisław Roman Bryl ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filozofii i Socjologii. Zakład Filozofii. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2002. - S. 260-269
Sygnatura: 95158

PAMIĘĆ i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci . - Kraków : "Znak", 2005
Sygnatura: 92687

ROZWAŻANIA o istocie człowieka. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2003
Sygnatura:92863

WSTAŃCIE, chodźmy! - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2004
Sygnatura:91363

 

UTWORY (poezja, cytaty, myśli) DOSTĘPNE ONLINE wybrane strony www

Cytaty Jana Pawła II
http://www.janpaweldrugi.cba.pl/cytatyjp2.php

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) - aforyzmy, sentencje, cytaty
http://www.cytaty.info/autor/janpaweliikarolwojtyla.htm

Poezja Papieża Jana Pawła II
http://www.dzieci.bci.pl/strony/majkaola/Poezja_Papieza.html

Poezja polska - Karol Wojtyła
https://poema.pl/kontener/6822-karol-wojtyla

Wiersze - Jan Paweł II
http://www.apostol.pl/poezja/jan-pawel-ii

Wybór poezji Karola Wojtyły - Jana Pawła II
http://lorawa.internetdsl.pl/dokumenty/wyb_poezji.pdf

Złote Myśli Jana Pawła II
http://www.zosia.piasta.pl/papiez.htm

 

ENCYKLIKI DOSTĘPNE ONLINE

ENCYKLIKA CENTESIMUS ANNUS (Do czcigodnych braci w episkopacie do kapłanów i rodzin zakonnychdo wiernych Kościoła katolickiegoi wszystkich ludzi dobrej woliw setną rocznicę encyklikiRerum novarum)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_1.html
Spis treści:
Wprowadzenie
Rozdział I. Znamienne rysy encykliki Rerum novarum
Rozdział II. Ku "rzeczom nowym" naszych czasów
Rozdział III. Rok 1989
Rozdział IV. Własność prywatna i powszechne przeznaczenie dóbr
Rozdział V. Państwo i kultura
Rozdział VI. Człowiek jest drogą Kościoła

ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA (O Bożym Miłosierdziu)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dives.html
Spis rozdziałów:
I. Kto mnie widzi, widzi Ojca
II. Orędzie mesjańskie
III. Stary testament
IV. Przypowieść o synu marnotrawnym
V. Misterium paschalne
VI. Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie"
VII. MiłosierdzieBoga w posłannictwie Kościoła
VIII. Modlitwa kościoła naszych czasów

ENCYKLIKA DOMINUM ET VIVIFICANTEM (O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dominum_1.html
Spis rozdziałów:
Wstęp
Część I. Duch Ojca i Syna dany Kościołowi
Część II. Duch, który przekonywa świat o grzechu
Część III. Duch, który daje życie
Zakończenie

ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II (do biskupów do kapłanów i diakonów do zakonników i zakonnic do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o eucharystii w życiu kościoła)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/eucharistia_17042003.html
Spis treści:
Wprowadzenie
Rozdział I - Tajemnica wiary
Rozdział II - Eucharystia buduje Kościół
Rozdział III - Apostolski charakter Eucharystii i Kościoła
Rozdział IV - Eucharystia a komunia kościelna
Rozdział V - Piękno celebracji eucharystycznej
Rozdział VI - W szkole Maryi "Niewiasty Eucharystii"
Zakończenie

ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE (do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html

ENCYKLIKA FIDES ET RATIO (Do Biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/fides_ratio_0.html

ENCYKLIKA LABOREM EXERCENS (O pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum) w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.html
Spis rozdziałów:
I. Wprowadzenie
II. Praca a człowiek
III. Konflikt pracy i kapitału na obecnym etapie historycznym
IV. Uprawnienia ludzi pracy
V. Elementy duchowości pracy

ENCYKLIKA REDEMPTOR HOMINIS (w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html
Spis rozdziałów:
. Dziedzictwo
II. Tajemnica Odkupienia
III. Człowiek odkupiony i jego sytuacja w świecie współczesnym
IV. Posłannictwo Kościoła i los człowieka

ENCYKLIKA REDEMPTORIS MATER (O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_mater_1.html
Spis treści:
Wprowadzenie
Część I. Maryja w tajemnicy Chrystusa
Część II. Bogarodzica pośrodku pielgrzymującego Kościoła
Część III. Pośrednictwo macierzyńskie
Zakończenie

ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO (O stałej aktualności posłania misyjnego)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_missio_1.html
Spis rozdziałów:
Wprowadzenie
Rozdział I. Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem
Rozdział II. Królestwo Boże
Rozdział III. Duch Święty głównym sprawcą misji
Rozdział IV. Niezmierzone horyzonty misji wśród narodów
Rozdział V. Misyjne drogi
Rozdział VI. Osoby odpowiedzialne za misje i pracujące w duszpasterstwie misyjnym
Rozdział VII. Współpraca w działalności misyjnej
Rozdział VIII. Duchowość misyjna
Zakończenie

ENCYKLIKA SLAVORUM APOSTOLI (Skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/slavorum.html
Spis rozdziałów:
I. Wprowadzenie
II. Rys biograficzny
III. Zwiastunowie ewangelii
IV. Zakładali Kościół Boży
V. Katolicki zmysł Kościoła
VI. Ewangelia i kultura
VII. Rozległość chrześcijańskiego milenium słowiańszczyzny
VIII. Zakończenie

ENCYKLIKA SOLLICITUDO REI SOCIALIS (Skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia
Populorum progressio)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/sollicitudo.html
Spis rozdziałów:
I. Wprowadzenie
II. Nowość encykliki Populorum progressio
III. Panorama świata współczesnego
IV. Prawdziwy rozwój ludzki
V. Odczytywanie aktualnych problemów w świetle teologii
VI. Niektóre wskazania szczegółowe
VII. Zakończenie

ENCYKLIKA UT UNUM SINT (O działalności ekumenicznej)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/ut_unum_1.html
Spis treści:
Wprowadzenie
I. Zaangażowanie ekumeniczne Kościoła katolickiego
II. Owoce dialogu
III. Quanta est nobis via?
Adhortacja

ENCYKLIKA VERITATIS SPLENDOR (Do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/veritatis_1.html#
Spis rozdziałów:
Wprowadzenie
Rozdział I. "Nauczycielu, co dobrego mam czynić?" (Mt 19, 16). Chrystus i odpowiedź na pytanie moralne.
Rozdział II. "Nie bierzcie więc wzoru z tego świata" (Rz 12, 2). Kościół wobec niektórych tendencji współczesnej teologii moralnej.
Rozdział III. "By nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża" (1Kor 1, 17). Dobro moralne w życiu Kościoła i świata
Zakończenie

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.05.2015


© Biblioteka Pedagogiczna