Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

   

CUKRZYCA U DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2013

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

FRYT Joanna : Cukrzyca typu 1 // W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod red. Władysławy Pileckiej . - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. - S. 294-303
Filia w Bełchatowie

GLESMER Ewa, PAWLAK Iwona, WACHNICKA Beata : Uczeń chory na cukrzycę. Jak pracować z dzieckiem chorym na cukrzycę? // W: Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. Tadeusz Kott. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - S. 30-37

GRUBA Jadwiga : Koła pomocy dzieciom i młodzieży z cukrzycą jako grupy wsparcia // W: Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych / red. Andrzej Pielecki. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - S. 125-132

GRUBA Jadwiga : Nauczyciel wobec psychospołecznych problemów dzieci i młodzie ż y z cukrzyc ą // W: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 262-268

GRUBA Jadwiga : W trosce o usprawnienie pracy wychowawczej z dzie ć mi chorymi na cukrzyc ę // W: Praca wychowawcza z dzie ć mi i młodzie żą / pod red. Mieczysława Łobockiego . - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - S. 141-149

MACIARZ Aleksandra : Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. - Warszawa : "Żak" , cop. 2009. - S. 130-144: Dziecko z przewlekłą chorobą - na przykładzie cukrzycy

PAŃKOWSKA Ewa : Cukrzyca // W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. - S. 84-99

PECYNA Maria Bogumiła : Dziecko i jego choroba. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie " Ż ak", 2000. - S. 232-263: Choroby gruczołów wydzielania wewn ę trznego wieku dzieci ę co-młodzie żowego

PECYNA Maria Bogumiła : Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w ś wietle psychologii klinicznej . - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - S. 132-138: Cukrzyca
Filia w Bełchatowie

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAKIERA Agata : O nastolatkach chorych na cukrzycę // Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 44-45

BELKA Marta : Percepcja konsekwencji społecznych własnej choroby u dzieci z cukrzycą insulinozależną // Szkoła Specjalna. - 2008, [nr] 2, s. 133-140

CHOMKA Magdalena : Słodki uczeń w twojej klasie // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 137-148

CUKRZYCA u dzieci i młodzieży : rozmowa z dr. hab. n. med. Piotrem Fichną z Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznan iu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 48-50

CZERWONE kropki // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 4-5
Wychowanie i nauczanie dziecka chorego na cukrzycę

GOŁASKA Paulina, NOWOTNIK Anna : Dlaczego nie mogę jeść tego, co inne dzieci? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 11, s. 18-23

PIETRUSEWICZ Benigna : Kto się boi diabetyka? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 42-47

RATAJCZAK Hanna : Słodkie życie - słodka codzienność? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 46-50

SKRZYŃSKA Anna : Ciągły podskórny wlew insuliny przy użyciu osobistej pompy insulinowej jako metoda leczenia cukrzycy typu 1 u młodocianych chorych // Lider. - 2010, nr 10, s. 26-30

SKWARKA Ewa : Dziecko chore na cukrzycę // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 22-25


Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna