Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

RODZINA ZREKONSTRUOWANA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2012

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIAŁA Jolanta : Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2006. - S. 48-52 : Wychowanie dziecka w rodzinie zrekonstruowanej

GĘBUŚ Dorota : Mama, tata, dziecko? Przemiany ról małżeńskich i rodzicielskich we współczesnych rodzinach // W: Rodzicei dzieci w różnych systemach rodzinnych / red. nauk. Iwona Janicka. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - S. 57-69

GINDRICH Piotr : Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania : wybrane zagadnienia. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2007. - S. 163-165

KOWNACKAMirosława, SAWICKAEwa : Nasza wspaniała, druga rodzina. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

LEWANDOWSKA- WALTER Aleksandra : Czy macocha musi być zła? : społeczne postrzeganie kobiety pełniącej rolę rodzica w rodzinie zrekonstruowanej // W: Wokół wychowania : rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka / red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski. - Łódź, cop. 2006. - S. 110-117

LEWANDOWSKA- WALTER Aleksandra : Obszary problemowe i zasoby rodziny zrekonstruowanej // W: Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska . - Warszawa : "Difin", 2009. - S. 276-301

LEWANDOWSKA- WALTER Aleksandra : Psychospołeczne uwarunkowania adaptacji dzieci do życia w rodzinie zrekonstruowanej // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej . - Kraków : "Impuls" Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - S. 113-121

LEWANDOWSKA- WALTER Aleksandra : Znaczenie struktury i relacji rodzinnych dla jakości życia dziecka z rodziny zrekonstruowanej // W: Jakość życia rodzinnego : wybrane zagadnienia / red. nauk. Teresa Rostowska. - Łódź : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006. - S. 185-197

MARAT Ewa : Rozwód i co dalej? : problemy rodzin zrekonstruowanych // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej . - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 141-151

WALĘCKA-MATYJA Katarzyna : Rodzinne uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa młodzieży z rodzin pełnych, niepełnych i zrekonstruowanych // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska . - Warszawa : "Difin", cop. 2010. - S. 46-64

WYBRANE zagadnienia pedagogiki rodziny / red. nauk. Anna Błasiak, Ewa Dybowska. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" ; Wydaw. WAM, 2010. -­ S. 150-152

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

JARZĘBIŃSKA Aneta : Motywy zastępczego rodzicielstwa macochy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 10, s. 25-28

JARZĘBIŃSKA Aneta : Postrzeganie przez macochę matki pasierba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 46-49

JARZĘBIŃSKA Aneta : Problemy osób zaangażowanych w życie rodziny zrekonstruowanej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 39-48

JARZĘBIŃSKA Aneta : Walory i koszty podjęcia roli macochy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 8, s. 42-46

KEMPIŃSKA Urszula : Małżeństwa i związki powtórne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 51-56

PIETKIEWICZ Barbara : Pasierbowie niedzielnej macochy // Polityka. - 2007, nr 41, s. 120-123

TRABERT Wanda : Rekonstrukcja rodziny // Świat Problemów. - 2010, nr 6, s. 21-26

ZARĘBINSKA Ewa : Reintegracja rodzin wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 2, s. 12-17

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna