Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

ROK SZKOŁY W RUCHU
Zestawienie bibliograficzne wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AKTYWNOŚĆ fizyczna potrzebą twórczego życia : monografia / red. Janusz Czerwiński. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2004

AKTYWNOŚĆ ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką / red. Tadeusz Rzepa. - Wyd. 3. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2005
Filia w Tomaszowie Maz.

ARCIMOWICZ Andrzej : Muzyka w gimnastyce. - Poznań : Akademia 2001

BARANKIEWICZ Jerzy : Zabawy i gry z rowerem dla dzieci i młodzieży. - Kalisz : Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1990

BARTOSIK Jadwiga, HORBACZEWSKA Małgorzata : Propozycja poziomów wymagań z wiadomości i umiejętności oraz kryteria ocen z wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej. - Kraków : "ZamKor", [2002?]

BĄK Dorota : Gry i zabawy w szkole dla dzieci od 6 do 10 lat. - Warszawa : Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 2002
Filia w Radomsku

BIELSKI Janusz : Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego : podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005

BIELSKI Janusz : Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego. - Kraków : "Impuls", 2012
Filia w Bełchatowie, 41924
Filia w Tomaszowie Maz.

BIELSKI Janusz : Program wychowania fizycznego : I etap edukacyjny - nauczanie zintegrowane (klasy 1-3). - [B.m.] : "Reiprint", 2001

BIELSKI Janusz : Wychowanie fizyczne w gimnazjum. - [B.m.] : [b. w.], [2000?]

BIELSKI JANUSZ : Wychowanie fizyczne w klasach 1-2 : etap I, kształcenie zintegrowane (podręcznik dla nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach 1-3). - Warszawa : Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, 1998

BIELSKI Janusz : Życie jest ruchem : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego. - Warszawa : "Promo-Lider", 1996

BIEŻUŃSKA Elżbieta, WIERZBICKA Marzenna : Nowe zabawy i gry sportowe z nietypowymi przyborami : poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych. - Toruń : "Aker", 2007
filia w Bełchatowie, 34840
Filia w Radomsku

BOGDANOWICZ Mart, KASICA Alicja : Ruch Rozwijający dla wszystkich : efektywność metody Weroniki Sherborne. - Gdańsk: "Harmonia",cop. 2003

BOGDANOWICZ Marta, OKRZESIK Driusz : Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. - Gdańsk : "Harmonia", 2005

BONDAROWICZ Marian, STANISZEWSKI Tadeusz : Wielka księga zabaw i gier ruchowych / Cz. 1: Wiosenno-letnie ciepłe dni ; Cz. 2 Jesienno-zimowe chłodne dni. - Wrocław : BK Wydawnictwo i Księgarnie, 2003
Filia w Radomsku

BONDAROWICZ Marian : Zabawy i gry ruchowe : podstawy metodyczne. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Akademii Wychowania Fizycznego, 1996
Filia w Radomsku

BONDAROWICZ Marian : Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku : jesień. - Warszawa : "Bellona", 1995
Filia w Tomaszowie Maz.

BONDAROWICZ Marian : Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku : lato. - Warszawa : "Bellona", 1996
Filia w Tomaszowie Maz.

BONDAROWICZ Marian : Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku : wiosna. - Warszawa : "Bellona", 1996
Filia w Tomaszowie Maz.

BONDAROWICZ Marian : Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku : zima. - Warszawa : "Bellona", 1995
Filia w Tomaszowie Maz.

BONDAROWICZ Marian, OWCZAREK Sławomir : Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010

BONDAROWICZ Marian : Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych. - Warszawa, 1994
Filia w Radomsku

BORYS Bożena : Mamo, tato - ćwiczmy razem! / il. Krystyna Lipka-Sztarbałło. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990
Filia w Bełchatowie

BRODA Aneta, STĘPIEŃ Agnieszka : Uwierz w siebie : profilaktyka wad postawy przedszkolaków ; Scenariusze ogólnorozwojowych zabaw ruchowych dla przedszkolaków. - Warszawa : "Blue Bunni", 2011

BROICH Josef : Zabawy na świeżym powietrzu / [przekł. z jęz. niem. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : "Jedność", 1999

BRONIKOWSKI Michał, MUSZKIETA Radosław : Zabawy i gry ruchowe w kształceniu zintegrowanym. - Poznań ; Starachowice : "Helvetica", 2002
Filia w Tomaszowie Maz.

BRONIKOWSKI Michał, MUSZKIETA Radosław : Zabawy i gry ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000

CZAUDERNA-MIEDZIEJKO Jadwiga : Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla I etapu edukacji : klasy 1-3. - Płock : "Korepetytor", 2002
Filia w Bełchatowie

DUDKIEWICZ Krystyna, KONIECZNY Tomasz : Wychowanie fizyczne w edukacji klas młodszych . - Warszawa : Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, 2001
Filia w Bełchatowie

EDUKACJA zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / red. Barbara Woynarowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012

ERKERT Andrea : Nowe gry i zabawy ruchowe / [przekł. z niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : "Jedność", cop. 2013

ERKERT Andrea : Zajęcia sportowe w przedszkolu : pomysły na każdy dzień / [tłumaczenie z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2004
Filia w Radomsku

FIZJOLOGICZNE podstawy rekreacji ruchowej : (wybrane zagadnienia ) / pod red. Andrzeja Eberhardta ; [aut. Andrzej Eberhardt i in.]. - Warszawa : AlmaMer Wyzsza Szkoła Ekonomiczna, 2007
Filia w Bełchatowie

FLEMMING Irene : Gry i zabawy na wycieczkę szkolną / przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2001

FLEMMING Irene, FRITZ Jürgen : Zabawy ruchowe. - Kielce : "Jedność", 1998

FROŁOWICZ Tomasz : Karta sprawności i zdrowia : wychowanie fizyczne dla klas 0-6. - Gdańsk : "Fokus", 1999
Filia w Radomsku

FROŁOWICZ Tomasz : Moja sprawność i zdrowie : przewodnik metodyczny dla nauczycieli I etapu edukacji. - Gdańsk : "Fokus", 2001
Filia w Radomsku

FROŁOWICZ Tomasz : Sportowe ZOO : aktywność ruchowa z elementami edukacji prozdrowotnej dla klas 1-3. - Gdańsk : "Fokus", 2000
Filia w Radomsku

FROŁOWICZ Tomasz, PRZYSIĘŻNA Bogumiła : Moja sprawność i zdrowie : program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej. - Gdańsk : "Fokus", 2000
Filia w Radomsku

GIERGIELEWICZ Beata, STOLARCZYK Ewa : Ćwiczenia gimnastyczne i gry sportowe w klasach 1-3 : nauczanie zintegrowane. - Warszawa : "Żak" Zofia Dobkowska, 2003
Filia w Radomsku

GIERAS Ewa, KRUPIŃSKI Leszek, MALINOWSKI Paweł : Wychowanie fizyczne : przewodnik metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego w klasach 4-6. Cz. 3. - Kielce : "MAC Edukacja", 2001

GIERGIELEWICZ Beata STOLARCZYK Ewa : Ćwiczenia gimnastyczne i gry sportowe w klasach 1-3 : nauczanie zintegrowane. - Warszawa : "Żak" Zofia Dobkowska, 2003
Filia w Radomsku

GNIEWKOWSKI Wacław, WLAŹNIK Kazimiera : Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

GOŁASZEWSKI Jerzy, PATERKA Stanisław, WIECZOREK Andrzej : Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych : rekreacyjne gry ruchowe /. - 2000

GRABOWSKI Henryk : Teoria fizycznej edukacji. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
Filia w Opocznie, Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz., Filia w Radomsku

GRZEGORCZYK Beata, KORPAK Lidia, PLICHCIŃSKA Małgorzata : WF (nie tylko) dla dziewcząt : piłki Body Ball, laski gimnastyczne, taśmy Thera Band, gimnastyka artystyczna. - Warszawa : "Dr Josef Raabe", cop. 2013

JACKEL Brigit : Równowaga wewnętrzna i relaks : rozpoznawanie i redukowanie stresu u dzieci : opowiadania z elementami ruchu i progresywnego odprężania mięśni / [tłum. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : "Jedność", cop. 2007
Filia w Bełchatowie

JANIKOWSKA-SIATKA Maria : Przykładowe konspekty lekcji wf. zmierzające do realizacji wybranych osiągnięć ucznia w poszczególnych etapach edukacji szkolnej. - Kraków : "Impuls", 2002

JANIKOWSKA-SIATKA Maria SKRĘTOWICZ Edward, SZYMAŃSKA Elżbieta : Zabawy i gry ruchowe na lekcjach WF i festynach sportowo-rekreacyjnych. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999

JASINOWSKA Emilia : Wychowanie fizyczne w gimnazjum : autorski program nauczania. - Poznań : "G&P", cop. 2004

JOPKIEWICZ Andrzej, WRÓBLEWSKI Piotr : Minigry sportowe dla najmłodszych : przewodnik metodyczny. - Kielce : Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1996
Filia w Bełchatowie, 32442
Filia w Radomsku, 36679, 37747
Filia w Tomaszowie Maz.

KIERCZAK Urszula : Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego : praktyczny przewodnik. - Kraków : "Impuls", 2012
Filia w Tomaszowie Maz.

KIERCZAK Urszula : Zabawa i sport : poradnik metodyczny - wychowanie fizyczne : szkoła podstawowa klasy 4- 6. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002
Filia w Bełchatowie, 39307
Filia w Tomaszowie Maz.

KIERCZAK Urszula, GLOS Tadeusz : Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

KIERCZAK Urszula, GLOS Tadeusz : Sport i rekreacja : poradnik metodyczny : wychowanie fizyczne : szkoła ponadgimnazjalna. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002
Filia w Tomaszowie Maz.

KOŁODZIEJ Jerzy, KOŁODZIEJ Krzysztof, MOMOLA Irena : Postawa ciała, jej wady i korekcja. - Rzeszów : "Fosze", 2004

KOŁODZIEJ Maria, KOŁODZIEJ Jerzy : Lekcje wychowania fizycznego w klasach 4-6. - Wyd. 1 (dodr.). - Rzeszów : "Fosze", 2007

KOŁODZIEJ Maria, KOŁODZIEJ Jerzy : Wybrane lekcje wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym. - Rzeszów : "Fosze", 1994

KULTURA fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa / red. Anna Nitecka-Walerych. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007
Filia w Bełchatowie

LAUGHLIN Terry : Pływanie dla każdego. - Zielonka : "Buk Rower", 2007
Filia w Opocznie, 35563
Filia w Radosmku

LEKCJE wychowania fizycznego w gimnazjum : poradnik metodyczny / Maria Kołodziej [i in.]. - Rzeszów : "Fosze", 2005

LEWICKI Czesław : Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci 6-11-letnich w rodzinie. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2001

MADEJSKI Eligiusz, WĘGLARZ Józef : Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów. - Kraków : "Impuls", 2007

MAŃKOWSKI Lech : Zabawy i gry ruchowe : zeszyt metodyczny. - Płock : "Novum", 2003

METODYKA wychowania fizycznego / red. Tadeusz Maszczak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2004
Filia w Radomsku

METODYKA wychowania fizycznego w reformowanej szkole. Cz. 1 / red. Michał Bronikowski. - Poznań : "eMPi2", 2002

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o wychowaniu fizycznym / [zeszyt oprac. Marianna Lepczyk, Ryszard Jezierski, Jan Krypa]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000

NAPIERAŁA Marek P. : Zbiór zabaw i gier ruchowych. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001

NOWAK Maria : Gimnastyka przy muzyce w szkole. - Warszawa : "Promo-Lider", 1995.

NOWAKOWSKA Krystyna : Wychowanie fizyczne w klasach 1-3 : planowanie i realizacja. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994
Filia w Bełchatowie

OSIŃSKI Wiesław : Zarys teorii wychowania fizycznego. - Wyd. 2 uzup. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2002
Filia w Bełchatowie,
Filia w Radomsku

OSTROWSKI Andrzej : Zabawy i rekreacja w wodzie. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2003

OWCZAREK Sławomir : Gimnastyka przedszkolaka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

OWCZAREK Sławomir : Korekcja wad postawy : pływanie i ćwiczenia w wodzie. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999

PAŃCZYK Władysław, WARCHOŁ Krzysztof : W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
Filia w Bełchatowie

PARADYGMATY współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnej / red. Arkadiusz Kaźmierczak, Anna Maszorek-Szymala, Jolanta Kowalska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
Filia w Bełchatowie

PEDAGOGIKA zdrowia i wychowania fizycznego : teoria i praktyka : praca zbiorowa / red. Wojciech Antoni Turski, Edward Wilczkowski. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2012

PIETRASIK Marzena, PIWOŃSKA Małgorzata, ZIMA Mirosław : Przewodnik metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego w klasach 4-6. Cz. 2. - Kielce : "MAC Edukacja", 2001

PIŁKA koszykowa ; Pływanie : scenariusze lekcji / red. oprac. Czesław Sieniek. - Starachowice : "Helvetica", 2006

PIOTRKOWSKIE Studia Pedagogiczne. T. 13, Pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego / red. Wojciech Antoni Turski ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2007

PODRĘCZNIK gier i zabaw na świeżym powietrzu / tekst Maria Chiara Bettazzi ; redakcja i korekta Agnieszka Jałowiec ; przekład z jęz. włoskiego Edyta Tkaczyk-Borówka. - Kielce : "Jedność", 2003
Filia w Radomsku

PODSTAWA programowa z komentarzami . - T. 8 Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2009]

PRZEWODNIK metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego w klasach 4-6. Cz. 1 / Piotr Wróblewski [i in.]. - Kielce : "MAC Edukacja", 2000

ROKITA Andrzej, RZEPA Tadeusz : Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005
Filia w Tomaszowie Maz.

ROMANOWSKA Alicja : Autorski program wychowania fizycznego dla klas 4-6 szkoły podstawowej. - Płock : "Korepetytor", 1999

ROMANOWSKA Alicja : Plany dydaktyczno-wychowawcze i konspekty zajęć z wychowania fizycznego dla klas 4-6 : na podstawie "Autorskiego planu wychowania fizycznego" nr dopuszczenia DKW-4014-68/99. - Płock : "Korepetytor", 1999

ROMANOWSKA Alicja : Plany wynikowe z wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej do "Autorskiego programu wychowania fizycznego". - Płock : "Korepetytor", 2004
Filia w Radomsku, 29153
Filia w Opocznie

SHERBORNE Weronika : Ruch rozwijający dla dzieci / przeł. z jęz. ang. Marcin Bogdanowicz ; red. nauk. przekładu Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

SIENIEK Czesław : Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna : poradnik metodyczny. Cz. 1. - Starachowice : "Helvetica", 2003

SIENIEK Czesław : Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna : poradnik metodyczny. Cz. 2. -Starachowice : "Helvetica", 2003

SIENIEK Czesław : Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Cz. 3, Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej : propozycja metodyczna. - Starachowice : "Helvetica", 2004

SIENIEK Czesław : Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w klasach I-III : szkoła podstawowa. Cz. 1. - Wyd. 2 uzup.. - Starachowice : "Helvetica", 1999

SPORTY walki w edukacji dzieci i młodzieży : perspektywa metodyczna / red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Tadeusz Jasiński, Roman Maciej Kalina. - Płock : "Novum", 2002

WOLNY Barbara : Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. Cz. 1, Ranga i miejsce wychowania fizycznego w polskiej szkole. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006
Filia w Bełchatowie

WYCHOWANIE fizyczne w szkole : poradnik dla nauczyciela / red. Mariusz Berczyński. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

ZAJĘCIA ruchowe w przedszkolu / red. Gabriela Antoszczuk. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2004
Filia w Radomsku, 39718
Filia w Tomaszowie Maz.

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna