Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIAŁA Monika : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2008. - S. 18-34
Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Sprawdziany rozwoju dziecka w wieku od trzy i pół do sześciu lat.

BRAZELTON Berry T., SPARROW Joshua D. : Rozwój dziecka od 3 do 6 lat. - Wyd. 1 w jęz. polskim. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013

CZERNIEC Iwona : Rozwój psychiczny dzieci w wieku przedszkolnym // W: Media - przyjaciel czy wróg dziecka? : program informacyjno-edukacyjny / pod red. Wioletty Tuszyńskiej-Boguckiej . - Poznań : "eMPi2" , 2006. - S. 11-22

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa : Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania :uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa : Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, 2004

ILG Frances L., BATES Louise Ames, SIDNEY M. Baker : Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : [ poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy]. - Wyd. 7. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006

KARBOWNICZEK Jolanta, KWAŚNIEWSKA Małgorzata, SURMA Barbara : Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2011

KIELAR-TURSKA Maria : Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny // W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - S. 83-129

KLIM-KLIMASZEWSKA Anna : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005. - S. 31-48 : Biopsychiczne podstawy wychowania przedszkolnego
Granice chronologiczne wieku przedszkolnego. Rozwój fizyczny, motoryczny, psychiczny i emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym.

KOWALIK- OLUBIŃSKA Małgorzata : Mali naukowcy, czyli o wspieraniu aktywności badawczej dzieci w przedszkolu // W: Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki . - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2008. - S. 65-76
Filia w Bełchatowie

LEE Catherine : Wzrastanie i rozwój dziecka. - Wydawnictwa Szkolne Pedagogiczne Warszawa 1997

LIEVEGOED Bernardus, CORNELIS Johannus : Fazy rozwoju dziecka. - Wyd. 1 w jęz. polskim. - Toruń : "Akademia", 1993

METODYKA wychowania przedszkolnego / red. Maria Kwiatowska, Zofia Topińska ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968

NIGDY nie jest za wcześnie -rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004

NOWAK- STARZ Grażyna : Rozwój fizyczny i czynniki warunkujące jego przebieg w ontogenezie // W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / pod red. Elżbiety Zyzik . - Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. - S. 73-101

PISZCZEK. Maria : Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka : wybrane zagadnienia. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007
Filia w Radomsku

PODSTAWY pedagogiki przedszkolnej / red. Maria Kwiatowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985

PRZETACZNIK-GIEROWSKA Maria, MAKIEŁŁO-JARŻA Grażyna : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

PSYCHOLOGIA rozwojowa dzieci i młodzieży / red. Maria Żebrowska. - Wyd. 11. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 416-512 : Wiek przedszkolny
Rozwój fizyczny i motoryczny; rozwój działalności dziecka; Rozwój procesów poznawczych; Rozwój uczuciowy i społeczny; Kształtowanie się osobowości dziecka; Postawy i oceny moralno-społeczne. Zalążki charakteru.

SKARBEK Karolina, WROŃSKA Irmina : Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013

STAŃCZAK Irena : Rozwój poznawczy dzieci w wieku przedszkolnym // W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / pod red. Elżbiety Zyzik . - Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. - S. 103-118

WASZKIEWICZ. Elżbieta : Stymulacja psychomotorycznego rozwoju dzieci 6-8 -letnich : wyrównywanie startu szkolnego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMEK Irena : Od nauczania do uczenia się - wspieranie rozwoju dziecka // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 4-7

ADAMUS Mariusz : Rozwój fizyczny a środowisko życia dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 39-43

APPELT Karolina : Osoby znaczące w rozwoju człowieka // Remedium. - 2004, nr 12, s. 4-5
Rola rodziców w rozwoju dziecka.

BECELEWSKA Daniela : Trudności w rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 46 -51

BERDZIK J., Pleśniał. M. : Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 46-48

Bielecka Maria : Małe dziecko wobec przyspieszenia cywilizacyjnego // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 5-10
Psychofizyczny rozwój dziecka. Rola przedszkola.

BLADA E. : Znaczenie metody Helen Doron w stymulacji wczesnego rozwoju dziecka / // Lider. - 2005, nr 1, s. 16-17

BOGDANOWICZ Marta, KALKA Marta, ŁOCKIEWICZ Dorota : Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy- i czterolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 14-19

BONNA Beata : Rozwój i kształcenie dziecka przedszkolnego // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 8-11

BRAJTSZEDEL Henryka : Wpływ pobytu dziecka w przedszkolu na jego rozwój fizyczny
// Twórczy Nauczyciel 2008, nr 17, s. 6-7

BRZEZIŃSKA Anna : Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka // Remedium. - 2003, nr 5, s. 4-5

BRZEZIŃSKA Anna : Wczesne dzieciństwo - szanse i zagrożenia rozwoju // Remedium. - 2003, nr 4, s. 4-7

BRZEZIŃSKA Anna, RĘKOSIEWICZ Małgorzata : Jak zmienia się dziecko w wieku przedszkolnym? // Remedium. - 2011, nr 5, s. 4-5
Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

CIESZYŃSKA-ROŻEK  Jagoda : Jak stymulować rozwój "pokolenia komputerowego"?  // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 9, s. 88-93

CYGAL Anna : Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 43-45

CYRWUS Halina : Wiek skrajnych emocji // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 7, s. 46-49

CZAPIGA Alina : Mała Psyche pod ochroną // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 59-65
Wspomaganie psychicznego rozwoju dziecka.

CZAPLICKI Zdzisław : Rozwój motoryczny dzieci i młodzieży w procesie ontogenezy
// Lider. - 2003, nr 4, s. 28-29

CZUB Magdalena : Nauka czy zabawa? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 5-10
Wiek przedszkolny - wiek zabawy. Rozwój emocjonalny. Znaczenie zabawy. Jak wspierać rozwój dziecka przedszkolnego.

DZIERZGOWSKA Irena : Małe dziecko - wielka zmiana // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 6, s. 20-22,24

FIGAT Katarzyna : Współczesne możliwości wspierania rozwoju dzieci // Lider. - 2010, nr 11, s. 26-27

GELLETA- MAC Izabela : Wspomaganie rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 12-17

GELLETA- MAC Izabela : Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 28-29

GIL-ALEKSIAK Małgorzata, LUBRYCHT Barbara : Wspomagamy rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 109-112

GRUSZCZYK- KOLCZYŃSKA Edyta : O wspomaganiu rozwoju umysłowego pięciolatków// Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s. 391-398

GRUSZCZYK- KOLCZYŃSKA Edyta : O wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 9, s. 12-16

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa : Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 613-620

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta ZIELIŃSKA Ewa : Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 3, s. 197-204

GRZELAK Magdalena : Co jest ważne w otoczeniu przedszkolaka? // Remedium. - 2010, nr 3, s. 4-5
Otoczenie dziecka w wieku przedszkolnym - jak wpływa na jego rozwój.

HEJMANOWSKI Szymon : Wczesne dzieciństwo - szanse i zagrożenia rozwoju // Remedium. - 2003, nr 5, s. 4-5

JABŁOŃSKI Sławomir : Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego // Remedium. - 2003, nr 7/8, s. 6-7

JABŁOŃSKI Sławomir : Mechanizmy zmian rozwojowych na początku wieku przedszkolnego a proces edukacji dzieci // Edukacja. - 2007, nr 1, s. 102-119

KARWOWSKA-STRUCZYK Małgorzata : Rozwój dzieci a ich aktywność. Cz. 1-2 // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 4, nr 5, s. 206-210, s. 263-268

KIELAR-TURSKA Maria : Przedszkolak - rozwijający się człowiek // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 9, s. 532-536

KIELAR-TURSKA Maria : Zmiany rozwojowe w okresie dzieciństwa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 4-11

KOLASIŃSKA Justyna, KURKOWSKA Julia : Rozwój poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym // Remedium. - 2012, nr 1, s. 4-5
W jaki sposób dziecko w wieku przedszkolnym poznaje świat i skąd czerpie swoją wiedzę na jego temat.

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Charakterystyka okresów rozwojowych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5, s. 269-273

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Czynniki wpływające na rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 12-16

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : O rozwoju dziecka w perspektywie auksologii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 8-11

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Racjonalne żywienie czynnikiem prawidłowego rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s. 397-403

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Wychowanie fizyczne podstawą harmonijnego rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 1, s. 10-12

KUSZAK Kinga : Formy przejawiania samodzielności przez dzieci przedszkolne // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 7-10

KUSZAK Kinga : Profil rozwoju samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 3, s. 101-113

LESIAK Zofia : Warunki do rozwoju dziecka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 27-30

LEWANDOWSKA Katarzyna, SZCZEPANIAK Agata : Rozwój seksualny w wieku przedszkolnym // Remedium. - 2011, nr 10, s. 4-5

LEWANDOWSKA Ewa : Rozwój sprawności motorycznych dzieci pięcioletnich // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 5, s. 10-16

LORENZ Daria, WIESZCZECZYŃSKA Martyna : Rozwój fizyczny w wieku przedszkolnym // Remedium. - 2011, nr 9, s. 4-5
Czynniki wpływające na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka.

LUBOMIRSKA Krystyna : Wspomaganie rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 5-9

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Jak człowiek zmienia się w ciągu życia? // Remedium. - 2003, nr 4, s. 1-3

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Wskaźniki rozwoju i ich wykorzystanie w procesie wychowania małego dziecka // Lider. - 2004, nr 1, s. 12-15
Rozwój psychoruchowy małego dziecka.

NADROWSKA Katarzyna : Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego?. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2011, nr 8, s. 48-56
Wpływ rozwoju motorycznego u dziecka na jego sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną. Zaburzenia rozwoju motorycznego, metody badania rozwoju ruchowego. Wskazówki dla nauczycieli i rodziców jak wspomagać rozwój motoryczny u dziecka.

NIKRATOWICZ   Mirosława :Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka : [konferencja] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 45-46

NOWAK Alicja : Aktywność dziecka jako czynnik i istota jego rozwoju // Twórczy Nauczyciel. - 2009, nr 18, s. 4-5

OBUCHOWSKA Irena : Portret psychologiczny dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 1 / // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 4-5
Rozwój psychiczny dziecka w wieku przedszkolnym.

PETRYNKA-SZYMAŃSKA Natalia : Ja tu rządzę! : rozwój intelektualny dziecka na progu przedszkola // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 104-106

PIOTROWSKA Aleksandra : O rozwoju sześciolatka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 14-20

POST Justyna, WYSOCKA Paulina : Rozwój emocjonalny dziecka // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 32-33
Rola rodziców w prawidłowym rozwoju dziecka.

ROWECKA Joanna : Jak tworzyć przestrzeń sprzyjającą rozwojowi dziecka? // Remedium. - 2009, nr 10, s. 6-7
Różnice postrzegania otaczającego świata przez dziecko i dorosłych.

SAWUŁA Agnieszka : Samodzielność i odpowiedzialność. Szanse rozwoju osobowego dziecka od najwcześniejszych lat w rodzinie // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 6, s. 11-14

SIKORSKA Iwona : Jak stymulować rozwój dziecka // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 81-87

SMYKOWSKI Błażej : Wiek przedszkolny - zagrożenia rozwoju // Remedium. - 2003, nr 7/8, s. 8-9

STYCZYŃSKA Marianna : Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 46-48

SZCZEPANIAK Agata, WASIK Anna : Rozwój emocjonalny w wieku przedszkolnym // Remedium. - 2011, nr 12, s. 6-7
Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym.

SZLENDAK Aleksandra : Seminarium nt. specjalistycznego wspomagania rozwoju przedszkolaka - także niepełnosprawnego // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 9, s. 21-23

ŚWIDEREK Anna : Gdy wolniej się rozwija... // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 1, s. 32-33

THOMPSON Ross A. : Rozwój w pierwszych latach życia // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 2, s. 40-58

TRZCIŃSKA Dorota, OLSZEWSKA Elżbieta : Poziom rozwoju fizycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2007, z. 4, s. 273-279
Ocena stanu somatycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-7 lat) ze środowiska miejskiego.

TWARDOWSKI Andrzej : Strategie nauczania wspierające rozwój psychiczny dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 4, s. 3-9

TWARDOWSKI Andrzej : Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 4-12

WNĘK-JONIEC Katarzyna : Nie przydeptuj skrzydeł... - być wrażliwym na dziecko // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna nr 10/11, s. V-VI

WOJCIECHOWSKA Julita : Wczesne dzieciństwo - zagrożenia rozwoju // Remedium. - 2003, nr 6, s. 4-5

WOLLENBERG-ROMANIEWICZ Iwona E. : Rodzina środowiskiem kształtującym osobowość dzieckaWychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 14-17
Wpływ warunków środowiskowych i wychowawczych na psychofizyczny i społeczny rozwój dziecka.

STAWIARSKA Izabela, HILA Elżbieta : Obserwuj dziecko w rozwoju // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s.27-28

ZIELIŃSKA Ewa : Pięciolatek w przedszkolu // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 18-[21]
Zarys charakterystyki dziecka na rok przed podjęciem nauki w szkole, z równoczesnym przypomnieniem zajęć rozwijających wiadomości i umiejętności w ramach realizacji podstawy programowej. Autorka prezentuje również charakterystykę dziecka pięcioletniego w obszarze rozwoju fizycznego i motorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

ZWIERZCHOWSKA Iwona : Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 46-49

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna