Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2012

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AUGUSTYNEK Andrzej : Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia . -Warszawa : "Difin", 2010

CHOCHOLSKA Paulina, OSIPCZUK Małgorzata : Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Hachette", 2009

CYBERSEKS : skuteczna walka z uzależnieniem / Patrick Carnes [i in.]. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2010
Filia w Tomaszowie Maz., 31087
Filia w Bełchatowie

INTERNET a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Filia w Bełchatowie

KOZAK Stanisław : Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Difin", 2011. - S. 102-155 : Internetoholizm, gry komputerowe i hazard internetowy s. 213-267
Przyczyny, skutki i test diagnostyczny uzależnienia od sieci, zagrożenia ze strony Internetu, mechanizmy, przyczyny uzależnienia od komputera.

LESZTO Stanisław : Rodzinne uwarunkowania zespołu uzależnienia od Internetu // W: Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji. T. 1 / red. Helena Marzec. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 2011. - S. 305-310

OGIŃSKA-BULIK Nina : Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość?. - Warszawa : "Difin", 2010.

OLCZAK Serafin : Nałogowe używanie komputera i Internetu // W: Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnienia diagnostyczne / red. Barbara Bętkowska-Korpała . - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne "Parpamedia", 2009. - S. 146-162

POPRAWA Ryszard : W pułapce Internetu. Kontrowersje, fakty, mechanizmy // W: Nowe media a media tradycyjne : prasa, reklama, Internet / red. Marek Jeziński. ­- Toruń : Wydaw. "Adam Marszałek", 2009. - S. 227-240

SŁYSZ Anna, ARCIMOWICZ Beata : Przyjaciele w Internecie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
Filia w Tomaszowie Maz., 31254
Filia w Bełchatowie

WORONOWICZ Bohdan Tadeusz : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Media Rodzina, 2009. - S. 473-487: Uzależnienie od komputera i Internetu (siecioholizm)

YOUNG Kimberly, KLAUSING Patrice : Uwolnić się z sieci : uzależnienie od Internetu. - Katowice : Księgarnia Św. Jacka, 2009
Filia w Opocznie

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2009, nr 12, dod. s. 16-17
Pozytywny i negatywny wpływ gier wideo na zdrowie dzieci i młodzieży.

ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2010, nr 4, dod. s. 16-17
Struktura uzależnienia od gier komputerowych oraz wskazówki dla rodziców i wychowawców, jak radzić sobie z problemem.

ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2010 , nr 1 , s. 16-17

AUGUSTYNEK Andrzej : Terapia uzależnień komputerowych // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 28-32

BENDYK Edwin : Komputer ogłupia // Polityka. - 2010, nr 34, s. 66-67

BŁASZKIEWICZ Ryszard : Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 34-43

BOGACZ Jaromir : Ciemna strona internetu // Meritum. - 2010, nr 2, s. 12-15

BORYCZKA Bożena : Zaproś mnie do swojego grona, zagraj ze mną w sieci // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 5-6

CĘCELEK Grażyna : Technologia informacyjna w procesie edukacji - szanse i zagrożenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 31-38

CZY jesteś uzależniony ? / oprac. Mirosław Stańczyk // Wprost. - 2010, nr 18, s. 12
Symptomy uzależnienia i leczenie osób chorych na FAD (zaburzenie spowodowane uzależnieniem od Facebooka).

DELMANOWICZ Grzegorz : Internet a życie rodzinne // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 20-24

DOŃCZYK Zofia : O cywilizacji komputera i współczesnym demiurgu // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 2, s. 70-76

FELDMAN Michał : Internet dojrzał, a my... chorzy?. - Bibliogr. // Meritum. - 2010, nr 2, s. 16-17
Uzależnienie od Internetu.

FROST Sabina : Internet i gry komputerowe - szanse i zagrożenia (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 21-22

GARSTKA Tomasz : W świecie iluzji [Cz. 24] // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 48, s. 16
Symptomy uzależnienia dzieci i młodzieży od internetu.

GÓŹDŹ Joanna : Osobowościowe i społeczno-demograficzne uwarunkowania typów uzależnienia od Internetu // Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 2, s. [123]-142

GRABOWSKA Agata : Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka? //Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 38-43

GRABOWSKA Agata : Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych // Lider. - 2010, nr 3, s. 21-24
Bezpieczeństwo użytkowników Sieci.

GRABOWSKA Agata : Uzależnienie dziecka od Internetu // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 14-15
Uzależnienie od internetu - przyczyny i skutki, diagnozowanie.

GRABOWSKA Mirosława : Wirtualne uzależnienie: jak mu zapobiegać // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 2, s. 20-21

HEISE Dorota : O zagrożeniach w Internecie // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 18-19

HIKIKOMORI / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2011, nr 5, dod. s. 20

JAKUBCZYK Kamila : Uzależnienie, cyberprzemoc i inne niebezpieczeńśtwa internetowe : (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s. 24-25

JANISZEWSKI Włodzimierz : "Stare i nowe uzależnienia" - podobieństwa i różnice // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s. 67-86

JASKUŁA Sylwia : Internet - od możliwości do uzależnień // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 183-200

KONDRACKA Marta : Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne. Zagrożenia // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 5-11

KOPALIŃSKI Jerzy : Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia // Meritum. - 2010, nr 4, s. 82-87

KUJAWA Anna : Uzależnienia od komputera i Internetu : czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. s. I-III
Dwa scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych (klasy V-VI ) : "Bezpieczne korzystanie z Internetu" i "Uzależnienia od komputera i Internetu - dobre i złe emocje ".

KWIECIEŃAneta, KWIECIEŃDariusz : Dziecko przy komputerze : kiedy, jak, dlaczego ? //  Meritum. - 2009, nr 1, s. 96-99

KYZIOŁ Agata : Zagrożenia internetowe - jak z nimi walczyć // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 30-35, 38

LELONEK-KULETA Bernadeta : Wirtualne nałogi // Charaktery. - 2011, nr 10, s. 84-87
Uzależnienie od komputera i internetu - objawy, konsekwencje i terapia.

LELONEK-KULETA Bernadeta : Współczesna kultura a zachowania nałogowe // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 5-9

ŁUCZAK Anna, MAŃCZAK Bruno A., SURDYK Adam : Tożsamość w sieci - w sieci tożsamości // Remedium. - 2011, nr 10, s. 26-27

ŁYSEK Jan : Uzależnienie uczniów od Internetu // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 1, s. [57]-69

ŁYSEK Jan : Zagrożenie niekontrolowanego korzystania z Internetu przez dzieci // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 1/2, s. 189-209

MIŁKOWSKA Grażyna : Miejsce szkoły w cyberprzestrzeni edukacyjnej // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 41-47

MUDYŃ Krzysztof : Profile aktywno-emocjonalne uczniów nadużywających vs sporadycznie używających Internetu // Kultura i Edukacja. - 2009, nr 4, s. [68]-86

NOGA Henryk : Relacje rodzinne graczy komputerowych : (wzajemne relacje rodzinne osób-graczy online na tle gry "WoW") // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 16-19
Wyniki badań dotyczące relacji rodzinnych graczy komputerowych przeprowadzone wśród uczniów klas V i VI trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Żabno w powiecie tarnowskim.

NOWACZYK Beata : Uzależnieni od cyberprzestrzeni. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 7-9

OLCZAK Rafał : Medioholizm - problem przyszłości czy teraźniejszość? // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 9-12

OTAWA Wojciech : Zaplątani w sieci // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s . 34-39

PRZYKŁADOWY program profilaktyczny dla zagrożeń uzależnieniami od komputerów i Internetu // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 36-37
Dotyczy uczniów.

ROSTKOWSKA Małgorzata : Zagrożenia generowane przez nowe technologie // Meritum. - 2008, nr 1, s. 69-73

RÓZIEWICZ Grażyna : Dzieci sieci - specyfika pokolenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 12-24

TOMASZEK Bożena : Edukacyjny projekt "Informuję, ostrzegam " // Remedium. - 2011, nr 2, s. 28-29

TROJAN Elżbieta : Nowe czasy - nowe zagrożenia: cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i Internetu : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 49-55
Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism za lata 2000 - 2011

ULFIK-JAWORSKA Iwona : Gry komputerowe - złe czy dobre? // Wychowawca. - 2011,nr 7/8, s. 28-31

Wpływ gier na ich użytkowników. Zagrożenie przemocą. Treści ezoteryczne i okultystyczne w grach komputerowych. Uzależnienie od gier i komputera. Racjonalne zasady korzystania z gier. Pozytywne skutki oddziaływania gier edukacyjnych.

URBANEK Bogdan : Pokolenie elektronicznych mediów. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 9, s. 26-28
Komórka i Internet wizualnym atrybutem dziecka. Uzależnienie uczniów od Internetu. Internet - wygodne narzędzie wzbogacające tradycyjną dydaktykę szkolną.

WIERZBICKI JANUSZ : Bezpieczeństwo dziecka w pracy przy komputerze i w sieci Internet - monitoring i ograniczenie dostępu do treści niepożądanych // Meritum . - 2010, nr 2, s. 51-56

WOJCIECHOWSKA Anna : Lepiej zapobiegać niż leczyć // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 5-13

WOJNO Anna : Zagrożona w sieci tożsamość dzieci i młodzieży. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, [nr] 3/4, s. [35]-41

WOŻYŃSKA-WIĘCH Izabela : Kiedy mężczyzna kocha komputer // Charaktery. - 2009, nr 11, s. 88-90
Osłabienie więzów rodzinnych pod wpływem komputera i Internetu.

WÓJCIKMagda : Infoholizm //  Remedium. - 2009, nr 6, wkładka Pomarańczowe Forum s. 16-17

WÓJCIKMagda : Niebezpieczeństwa w sieci // Remedium. - 2009, nr 10, wkładka Pomarańczowe Forum s. 20

WYROSTKIWICZ Michał : Czy jest coś złego w przesadnie długim przesiadywaniu przed komputerem? Czy Internet uzależnia? // Katecheta. - 2012, nr 7/8, s. 66-68

ŻUCHELKOWSKA Krystyna : Gry komputerowe - czy należy się ich obawiać? // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, s. 24-29
Pojęcie i rodzaje gier komputerowych. Wyniki badań nad wpływem gier komputerowych na zachowanie uczniów w młodszym wieku szkolnym. Pozytywne i negatywne skutki korzystania z gier komputerowych przez dzieci i młodzież.

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna