Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

ZABURZENIA EMOCJONALNE DZIECI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2012    

 

WYDAWNICTWO ZWARTE  

DRZAZGA Agnieszka : Zaburzenia emocjonalne dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jako pierwotne i wtórne skutki uszkodzenia mózgu // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. - Kraków : "Impuls" , 2007. - S. 275-283

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : "Difin" , cop. 2007. - S. 182-186 : Zaburzenia emocjonalne dzieci - przyczyny w rodzinach oraz szkole - i ich skutki w zachowaniu się

MOLICKA Maria : Uwarunkowania lęku u dzieci oraz bajki terapeutyczne jako metoda redukcji niepokoju // Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2000. - S. 202-212

PŁAWSKA Krystyna : Praca z dzieckiem o zaburzonych emocjach // W: Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danielewska . - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego , cop. 2004. - S. 63-71

POPEK Lidia : Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej . - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , cop. 2005. - S. 129-141

POPEK Lidia : Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej . - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , cop. 2005. - S. 152-170 Sygn. 95374
Dot. moczenia mimowolnego, zanieczyszczania się kałem, spożywania niejadalnych substancji, jąkania, mowy bezładnej.      

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BAWOŁ Joanna : Niwelowanie lęków u dzieci - propozycja zajęć w przedszkolu. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 1/2, dod. s. VI-VIII
Scenariusz zajęć pt.: "Kiedy gwiazda świeci - mniej boją się dzieci" dla dzieci w wieku 4-5 lat oparty na bajce terapeutycznej.  

BEDNARSKA Małgorzata : Strach ma wielkie oczy - o strachu, lęku i szkodliwości straszenia dzieci w procesie wychowania. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 3, s. 77-86

BISZ Agnieszka : Gdy potwór się śni : jak pomóc dzieciom w zasypianiu?. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 42-46
Przyczyny trudności w zasypianiu u dzieci w wieku przedszkolnym. Lęki spowodowane nadmiarem wrażeń i emocji. Terapeutyczne sposoby oswajania dziecięcej grozy (wiersz).

GAJDA-RUMIAK Katarzyna : Lęk ma wielkie oczy // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 36-37
Lęk dziecięcy. Sprecyzowanie terminów "strach" i "lęk". Sfery występowania lęku. Wzorce reagowania dziecka na trudne sytuacje (patologiczne strategie).

GALLOS Sylwia : Lęki dzieci. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 2, s. 53-55
Przyczyny i rodzaje lęków u dzieci. Sposoby łagodzenia i zapobiegania.

GÓRLICKA Beata : Zaburzenia emocjonalne u dzieci i co dalej? // Nauczanie Początkowe :kształcenie zintegrowane. - 2010/2011, nr 4, s. 26-32
Przyczyny zaburzeń emocjonalnych u dzieci. Rodzaje lęków u dzieci. Wskazówki do postępowania z dziećmi mającymi problemy ze swoimi emocjami.

GRIGORIEW Renata : Gwiazdy - radosne, ożywione duchy, wielkie przyjaciółki dziecka... : na przykładzie poezji Doroty Gellner // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 15-19
Przykład zajęć biblioterapeutycznych oswajających w dziecku lęk przed ciemnością.

GRIGORIEW Renata : Poezjoterapia : Joanny Kulmowej pomysły na zasypianie. Cz. 1-2 // Biblioterapeuta. - 2011, nr 1, s. 4-7 ; nr 2, s. 1-3
Oswajanie w dziecku lęku przed ciemnością wg Joanny Kulmowej. Wybrane fragmenty wierszyków z poezji autorki wpływające na złagodzenie lęku i strachu u najmłodszych.

JAŁOWIECKA Aneta : W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009 , nr 3 , s. 46-57

KOZŁOWSKA Anna : Przyczyny zaburzeń emocjonalnych u dzieci // Niebieska Linia. - 2000, nr 5, s. 11-12

KUŚPIT Małgorzata : Zaburzenia emocjonalne u dzieci. Cz. 1 // Remedium. - 2012, nr 2, s. 6-7
Zaburzenia emocjonalne u dzieci związane z lękiem.

KUŚPIT Małgorzata : Zaburzenia emocjonalne u dzieci. Cz. 2 // Remedium. - 2012, nr 3, s. 6-7
Przyczyny i klasyfikacja zaburzeń emocjonalnych u dzieci.

LUBOWIECKA Jadwiga : Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 12-[17]
Przyczyny, rodzaje i sposoby łagodzenia lęku u dzieci w wieku przedszkolnym. Bajki terapeutyczne jako narzędzie wspomagające prawidłowy rozwój emocjonalno-moralny dzieci.

MACIEJEWSKA Katarzyna : Dziecięce lęki // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7/8, s. 66-67
Najczęstsze przyczyny lęków dziecięcych. Wskazówki, kiedy dziecko przestaje się bać oraz jakich zachowań w stosunku do dziecka należy unikać. Chronologia lęków (0-6 lat).

PASTERNAK Agnieszka, URBAŃSKA-BULAS Monika : Mamo, tato, boję się. : lęki u dziecka przedszkolnego. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 40-42
Z treści artykułu dowiemy się, czym jest lęk i jakie są typowe lęki dziecięce charakterystyczne dla danego wieku oraz dowiemy się, jak pomóc dziecku doświadczającemu lęku.

STAŃCZAK Irena : Lęk szkolny dziecka na etapie wczesnej edukacji. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2010/2011, nr 1, s. 14-19
Badania nad zjawiskiem lęku szkolnego u dzieci w klasach I-III. Rodzaje lęków i ich przyczyny.

SZULC Wita : Bajki nie-bajki i bajkoterapia // Ż ycie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 5-11

WITAS Małgorzata : Lęk separacyjny u dzieci // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 30-31
Omówienie naturalnych stanów lękowych pojawiających się w trakcie rozwoju dziecka (tzw. lęk odtwórczy i wytwórczy). Charakterystyka lęku separacyjnego u dzieci (także na etapie przedszkolnym).

WRÓBEL Małgorzata : Nie taki mrok straszny. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 48-49
Potrzeba kształtowania u dzieci sześcioletnich (które znalazły sie w przedszkolu po raz pierwszy) takich cech jak: spontaniczność, otwartość, pewność siebie. Przykładowy konspekt biblioterapeutyczny eliminowania poczucia lęku.

ZIEZIULEWICZ Małgorzata Maria : Strach ma wielkie oczy... // Wychowanie w Przedszkolu. -2010, nr 2, s. 49-53
Strach i lęk w odczuciu dziecka w wieku przedszkolnym (m.in. strach przed obcymi, separacyjny, lęk przed ciemnością, przed psami).

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna