Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

  ŻŁOBEK JAKO PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009-2012 

WYDAWNICTWA ZWARTE    

ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śmiecińscy, 2008. - S. 994-1011 : Żłobek

KRAJEWSKA Beata : Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009. - S. 11-12 : Żłobki

KURCZ Alicja : Potrzeby i perspektywy opieki nad małym dzieckiem (na podstawie badań rodziców korzystających z usług żłobka) // W: Mazowieckie Studia Humanistyczne. Rocznik 6, 1998, Nr 1 / red. naczelny Andrzej Koryn. - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1998. - S. 43-54

TRAWIŃSKA Hanna : Moje dziecko w żłobku : szansa czy konieczność?. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śmiecińscy, 2006

WOODHEAD Martin : Dążenie ku tęczy : poszukiwanie standardów jakości edukacji. - Warszawa : "Żak", 1998

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BRAŃSKA Ewa : Edukacja najmłodszych - konferencja w Sejmie. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8, s. 12-16

BRAŃSKA Ewa : O planowanych rozwiązaniach prawnych w edukacji małego dziecka // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, dod. "Przed Szkołą : poradnik dyrektora przedszkola" s. 4-6

BREGIN Dorota, KMITA Dominik : Oferta opieki i wczesnej edukacji dla dzieci do 3. roku życia // Dziecko Krzywdzone. - 2012, nr 1, s. 123-129

BUNDA Martyna : Rodźcie i sobie radźcie // Polityka. - 2011, nr 3, s. 26-29
Ustawa o żłobkach (2011 r.). Wady i zalety.

CHRZAN-DĘTKOŚ Magdalena : Maluch nie za mały // Charaktery. - 2011 nr 7 s. 90-92

CZUBLUN Piotr : Twój żłobek, twoje przedszkole - opieka nad dziećmi do 3 lat // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 54-55
Akt prawny - ustawa z dnia 4 II 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Kto może organizować opiekę dla dzieci. Zadania i zasady funkcjonowania żłobka i klubu dziecięcego.

D. S. : Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tematem konferencji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 62-64
Sprawozdanie ze spotkania, które odbyło się 23 II 2011 r. w związku z podpisaniem tzw. ustawy żłobkowej.

EDUKACJA dla maluchów / S // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 2, s. 3

GRANIEWSKA Danuta : Społeczne funkcje żłobków i przedszkoli : obecnie i w przeszłości. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 55-57
Żłobki i przedszkola jako instytucje opieki nad dzieckiem.

GRZESIK-GRZEŚLAK Henryka : Aby dzieciom było dobrze w żłobku // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 25-28

KASZULANIS Magdalena : Żłobki podpisane, można otwierać! // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 9, s. 3

ŁĄCKA-BAKUN Karolina : Elastyczny Pracownik : partnerska rodzina // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s.52-53

MIKLER-CHWASTEK Anna : Adaptacja dwulatków do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 5, s. 60-65

NOSOROWSKA-MOHYLUK Anna : Małe dziecko w XXI wieku : trendy społeczne i edukacyjne : Białystok, 19-20 kwietnia 2007 roku // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 121-123

PRZYBYSZEWSKA Bożena : Potrzeby i możliwości : o żłobkach warszawskich // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 3, s. 10-13

RURA Grażyna : Jaka będzie opieka nad małymi dziećmi? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 9, s. 13-19

SKURA Piotr : Tak się rodzi biznes // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 36, s. 12
Dane GUS za 2011 rok dotyczące działalności żłobków i klubów dziecięcych, z których połowa to placówki niepubliczne.

SYSTEM opieki nad małymi dziećmi . Cz. 1-2 / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2010, nr 10, s. 13-15 ; nr 11, s. 14-15

SZUKALSKI Piotr : Projekcje demograficzne a popyt na usługi opiekuńcze i edukacyjne //Polityka Społeczna. - 2008, nr 5/6, s. 20-23

TELKA Lucyna : Podejście mediacyjne w toku interwencji w placówce // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 2, s. 65-81

WNĘK-JONIEC Katarzyna : Nie przydeptuj skrzydeł...- być wrażliwym na dziecko // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11 wkładka metod. s. V-VI
Tekst wykorzystany podczas wykładu z elementami warsztatu dla kadry żłobków oraz rodziców dzieci uczęszczających do toruńskich żłobków, poświęconej wspomaganiu rozwoju psychicznego małego dziecka, zorganizowanego w ramach kampanii "Październik 2011- miesiąc wolny od uzależnień".

ZAWADOWSKA Janina : Od kalosza do komórki : czego możemy nauczyć się od Finów? // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 24-28
Fińskie szkoły, przedszkola i żłobki.

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna