Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

ŹRÓDŁA ENERGII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BERBEKA Jadwiga, BERBEKA Krzysztof : Analiza wpływu kosztów wdrożenia wymagań wybranych środowiskowych dyrektyw UE na wydatki gospodarstw domowych w Polsce. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

BIOGAZOWNE rolnicze : monografia / Andrzej Głaszczka [i in.]. - Warszawa : "Multico", 2010

CHWIEDUK Dorota : Energetyka słoneczna budynku. - Warszawa : "Arkady", 2011

ENERGIA, regiony, transport. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej , 2003

ENERGIA / [tekst Marcin Maternicki ; fot. G. Maternicka i in. ; rys. Andżelika Bielańska]. - Warszawa : "Multico", 2012

FLAGA Andrzej : Inżynieria wiatrowa : podstawy i zastosowania. - Warszawa : "Arkady", 2008

GORE Albert : Nasz wybór : plan przezwyciężenia kryzysu klimatycznego . - Katowice : "Sonia Draga", 2010

GRONOWICZ Jan : Niekonwencjonalne źródła energii. - Radom ; Poznań: Instytut Technologii Eksploatacji. - Państwowy Instytut Badawczy, 2008
Filia w Radomsku

HRYNKIEWICZ Andrzej : Energia : wyzwanie XXI wieku. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002
Filia w Bełchatowie

JASTRZĘBSKA Grażyna: Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2007

JIMÉNEZ Nuria, JIMÉNEZ Empar CURTO Rosa M. : Pstryk! Jak oszczędzać energię. - Poznań : "Biobooks", cop. 2010

LEWANDOWSKI Witold M. : Proekologiczne odnawialne źródła energii. - Wyd. 4 uaktual., (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2012
Filia w Radomsku, 40912
Filia w Tomaszowie Maz.
Filia w Opocznie

LEWANDOWSKI Witold M. : Proekologiczne źródła energii odnawialnej. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000
Filia w Bełchatowie, 40912
Filia w Tomaszowie Maz., 29210
Filia w Opocznie

NIEDZIÓŁKA Dorota : Rynek energii w Polsce. - Warszawa : "Difin", 2010

NOWICKI Maciej : Nadchodzi era słońca. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

PAKIET klimatyczno-energetyczny : analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej / oprac. red. Elżbieta Nowicka. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008

SZKOŁA pełna energii : zestaw scenariuszy zajęć do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / [aut. Nina Józefina Bąk i in.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2011

SZYJKO Cezary Tomasz : Klimat dla klimatu : polskie samorządy terytorialne wobec priorytetów zrównoważonego rozwoju. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2012
Filia w Radomsku

ŚWIERSZCZ Katarzyna : Skuteczny biznesplan rozwoju energetyki i odnawialnych źródeł energii a fundusze europejskie. - Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, cop. 2010

TAUBMAN Jerzy : Węgiel i alternatywne źródła energii : prognozy na przyszłość. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

TYTKO Ryszard : Odnawialne źródła energii : wybrane zagadnienia. - Wyd. 3 uzup.. - Warszawa : "OWG", 2009

ZIELONE światło dla edukacji ekologicznej : scenariusze lekcji na temat energii przyjaznej środowisku / oprac. Magdalena Krajewska ; red. Anna Mikołajko-Rozwałka. - Warszawa : Liga Ochrony Przyrody, 2011

ZIELONY wzrost, zielony zysk : jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę / Roland Berger Strategy Consultants. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2011

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANTONKIEWICZ Jacek : Potencjał energetyczny ślazowca pensylwańskego // Aura. - 2005 nr 3 s. 7-9

BARAŃSKA Adriana : Energia ze źródeł odnawialnych i odpady jako wyzwania XXI wieku : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej // Aura. - 2004 nr 2 dod. s. 5-6

CIECHANOWICZ Wiesław, SZCZUKOWSKI Stefan: Bezpieczeństwo energetyczne // Aura. - 2008, [nr] 3, s. 28-29
Ogniwa paliwowe - zastosowanie w energetyce światowej.

CIECHANOWICZ Wiesław, SZCZUKOWSKI Stefan : Ceramiczne ogniwa paliwowe szansą rozwoju górnictwa i energetyki // Aura. - 2012, [nr] 4, s. 4-6

CIECHANOWICZ Wiesław, SZCZUKOWSKI Stefan : Energia wiatrów w integracji z ogniwami paliwowymi // Aura. - 2008, [nr] 8, s. 8-10
Wykorzystanie energii elektrycznej do wytwarzania wodoru metodą elektrolityczną jako paliwa ognisk paliwowych, a równocześnie sposób na magazynowanie energii wiatrów.

CIECHANOWICZ Wiesław, SZCZUKOWSKI Stefan : Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe // Aura. - 2008, [nr] 9, s. 24-27
Zasoby energii odnawialnej pozyskiwane z odpadów przemysłowych i ścieków komunalnych w dużych aglomeracjach miejskich. Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe przetwarzające ścieki organiczne bezpośrednio do elektryczności lub do nośników energii.

CIECHANOWICZ Wiesław, SZCZUKOWSKI Stefan : Nowa struktura globalnego systemu energii [Cz.1-3] // Aura. - 2008, [nr] 2, s. 5-7; [nr] 3, s. 12-13 ; [nr] 4, s. 15-17

CIUŁAJózef : Biogaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej // Aura. - 2009, nr 5, s. 23-25
Odpady komunalne a energia odnawialna. Produkcja gazu ze złóż odpadów (biogaz) do celów energetycznych.

CHMIELEWSKI Andrzej Grzegorz : Przyszłość energetyczna świata i Polski // Chemia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 6-21
Źródła energii, energetyka jądrowa, efektywność energetyczna.

DENISIUK Wiesław : Bioenergia dla Europy - a może i świata // Aura. - 2008, nr 3, s. 26-27

DENISIUK Wiesław : Biomasa a energetyka : przykłady austriackich rozwiązań // Aura. - 2005 nr 3 s. 17-18

DROSIO Adam : Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w szkołach // Dyrektor Szkoły. - 2003 nr 9 s. 57-58

GAJEWSKI Władysław, KOSOWSKA-GOLACHOWSKA Monika : Czyste technologie węglowe dla polskiej energetyki // Aura. - 2008, [nr] 4, s. 7-10

GARDZILEWICZ Andrzej : Perspektywy rozwoju polskiej energetyki. [Cz. 1] // Aura. - 2011, [nr] 11, s. 4-6
Omówienie bilansu i perspektyw rozwoju energetyki w Polsce, tj. produkcji i planowanego zużycia oraz potrzeb inwestycyjnych, udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym (energetyka wodna, siłownie wiatrowe, wykorzystania źródeł geotermalnych oraz energetyka rozproszona, tzw. "energia zielona" oparte na biomasie i biogazie).

GÓRKA Kazimierz : Produkcja energii odnawialnej w Polsce według danych statystycznych// Aura. - 2009, [nr] 2, s. 6-8
Rodzaje energii odnawialnej, produkcja i zużycie energii odnawialnej w Polsce.

GRZESZAK Adam : Ni z gruszki, ni z buraka. [Odnawialne źródła energii] // Polityka. - 2008 nr 43 s. 46-49

JORDAN Robert : Polska strefą bezatomową // Ekoświat. - 2009, nr 3, s. 6-7

KASZTELEWICZ Zbigniew :Kopalnie węgla brunatnego w Polsce // Aura. - 2008, [nr] 12, s. 12-14

KONIUSZY Elżbieta : Energetyczne wykorzystanie biomasy : I Środkowoeuropejska Konferencja w Grazu // Aura. - 2005 nr 3 s. 14-16

ŁUBNIEWSKA Anna : Farmy wiatrowe : starożytny wynalazek, nowoczesna technologia // Poznaj Swój Kraj. - 2011, nr 2/3, s. 9-[10]
Alternatywne źródła energii.

NOWICKI Maciej : Czy energetyka słoneczna ma w Polsce przyszłość? // Aura. - 2011, [nr] 11, s. 7-8
Perspektywy wykorzystania energii słońca w energetyce w Polsce. Rozwój technologii kolektorów słonecznych.

NOWICKI Maciej : Nadchodzi boom inwestycyjny na odnawialne źródła energii / rozm. przepr. Edward Garścia // Aura. - 2001 nr 3 s. 15-17

NOWICKI Maciej : Dylematy polskiej energetyki w XXI wieku // Aura. - 2012, [nr] 7, s. 4-[6]

NOWICKI Maciej : Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce // Aura. - 2004 nr 2 s. 12-15

PORADA Alicja : Wierzba energetyczna - odnawialne źródło energii nowej generacji // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 45-49

SIUTA Jan : Pozytywy i negatywy energetycznego spalania biomasy // Aura. - 2008, [nr] 8, s. 11-12

STACHOWIAK Marta : Energetyka przyjazna środowisku // Aura. - 2012, [nr] 5, s. 23

SZPIL Zbigniew : Ciepło z otoczenia. [Cz.] 1-2 // Aura. - 2008, nr 2, s. 24-25 ; nr 3 s. 19-20

SZPIL Zbigniew : Krajowa wytwórczość drogą do popularyzacji ekologicznych źródeł energii // Aura. - 2003 nr 11 s. 24-26

WAJSS Paweł, GORYL Wojciech, GUŁA Adam : Czy można lepiej wykorzystać biomasę dla redukcji emisji CO2? // Aura. - 2012, [nr] 6, s. 4-5

WESOŁOWSKI Andrzej : Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii : na przykładzie zastosowania kanadyjskiej technologii w Szkocji // Aura. - 2002 nr 8 s. 10-11

WILK Joanna : Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji biogazu // Aura. - 2011, [nr] 5, s. 18-20
Biogaz jako źródło energii odnawialnej. Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych do produkcji energii. Charakterystyka systemów biogazowych.

WIŚNIEWSKI Zbigniew : O najnowszych metodach wykorzystania energii słonecznej // Fizyka w Szkole. - 2010, nr 5, s. 36-42

ŻELAZNY Ryszard, CIACH Joanna : Energia odnawialna kluczem do zrównoważonego rozwoju // Aura. - 2006 nr 6 s. 4-6

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna