Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA W SYSTEMIE OŚWIATY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMCZYK Gabriel, BREITKOPF Bogusława, WORWA Zbigniew : Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6. Ścieżka edukacyjna : podręcznik dla szkoły podstawowej. - Warszawa : WSiP, 1999

ADAMCZYK Gabriel, BREITKOPF Bogusława, WORWA Zbigniew : Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 : program nauczania dla szkoły podstawowej. - Warszawa : WSiP, 1999

BIBLIOGRAFIA edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz innych, wybranych publikacji przydatnych dla osób pracujących w tych dziedzinach teorii i praktyki, w Polsce w latach 1990-2000 / red. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawaskiego, 2001

BOENISCH Ed, HANEY Michele C. : Twój stres : sens życia, równowaga i zdrowie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2002

DEMEL Maciej : Pedagogika zdrowia. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : WSiP, 1980 DEMEL Maciej : O wychowaniu zdrowotnym. - Warszawa : Państw. Zakł. Wydaw. Szk., 1968 S : 87-146 : Proces wychowania zdrowotnego

DŁUŻNIEWSKA Krystyna : Żywienie człowieka w praktyce promocji i ochrony zdrowia // W : Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka / pod red. Emilii Kolarczyk. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000

FROŁOWICZ Tomasz : Sportowe ZOO. Aktywność ruchowa z elementami edukacji prozdrowotnej dla klas 1-3. - Gdańsk : Wydaw. Fokus, 2000

FROŁOWICZ Tomasz, PRZYSIĘŹNA Bogumiła : Moja sprawność i zdrowie. Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej. - Gdańsk : Wydaw. Fokus, 2000

GAŚ Zbigniew : Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2000

JAKUBOWSKA Hanna : Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień. Przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum. Ścieżka międzyprzedmiotowa. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydaw. Szk. PWN, 2001

MEDYCYNA zapobiegawcza i środowiskowa / pod red. Zbigniewa Jethona. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002

PROMOCJA zdrowia dzieci i młodzieży. Promocja zdrowia wśród dorosłych // W : Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka / pod red. Emilii Kolarzyk. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - S. : 149-159

PSYCHOLOGIA zdrowia : praca zbiorowa / pod red. Ireny Heszen-Niejodek et al. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997 SIDOROWICZ Wacław : Zdrowie - kondycja. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1969

WYCHOWANIE zdrowotne w szkole / Materiały krajowego sympozjum wychowania zdrowotnego Kielce 13 X 1971 / red. Maciej Demel. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1974

ZDROWIE i choroba. Promocja zdrowia dla gmin instytucji edukacyjnych / pod red. Marka Latoszka. - Gdańsk : Akademia Medyczna, 1999

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BELKA Lucyna : Program wychowania fizycznego "Przez radosny ruch po sprawność i zdrowie" // Lider. - 2003, nr 2, s. 9-10

BŁASZKOWSKA Anna, MYSAKOWSKA Irena : Mój pomysł na zdrowie i radosne życie // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 1, s. 42-46

BRYCH Teresa : Święto witaminek : konkurs prozdrowotny dla klas 1-3 // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 51-53

BRYZA Alicja : Zasady zdrowego odżywiania - projekt ścieżki prozdrowotnej // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 4, s. 59-65

BUBIS Bożena : Jestem zdrowy i czuję się bezpieczny - program edukacji zdrowotnej dla klas I-III szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2003, nr 12, s. 16-17

GOLISZEK Anna : Program edukacji prozdrowotnej dla kl. I // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 10, s. 32-35

GOLISZEK Anna : Realizacja programu edukacji prozdrowotnej w klasie VI // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, s. 28-30

GOŹLIŃSKA Elżbieta : Projekty uczniowskie jako jedna z form realizacji edukacji prozdrowotnej // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 1, s. 7-16

GWIAZDA-SZMIT Jadwiga : Folder promujący zdrowie // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 1, s. 32-37

HRYNIEWSKA Danuta, KRYNICKA Gabriela : Co ma wpływ na moje samopoczucie - interdyscyplinarny przewodnik do realizacji ścieżki prozdrowotnej // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 1, s. 38-41

IWANEJKO Bemadeta : Relaksacja w szkole // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 1, s. 38-39

JARCZYK Jacek : Jak zdrowo żyć? // Wychowawca. - 2003, nr 12, s. 14

JAWORSKI Zygmunt : O potrzebie przedmiotu wychowania zdrowotnego w systemie edukacji szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 2, s. 4-7

JAWORSKI Zygmunt : Zarys sylwetki zawodowej i koncepcji kształcenia nauczycieli wychowania zdrowotnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 5, s. 20-23

JESIENNA Szkoła Promująca Zdrowie // Lider. - 2000, nr 2, s. 22-24

KAPUŚCIŃSKA Elżbieta, KAPUŚCIŃSKI Leszek : Sztuka oddychania // Lider. - 2003, nr 2, s. 8

KAWALEC Joanna : Jak dbamy o zdrowie // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s. 54-57

KAWECKI Michał : Szkoła promująca zdrowie // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 2, s. 20-24

KIERWA Henryk : Propagowanie zdrowego stylu życia // Lider. - 2000, nr 11, s. 18

KLEBEKO Jolanta, WYSOCKA Sylwia, GINTER Jadwiga : Uczymy się zdrowo odżywiać // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 4, s. 76-79

KOPOWSKA Anna : Zachowania zdrowotne młodzieży w reformującej się szkole // Lider. - 2003, nr 12, s. 10-11

KOSTENECKA Alicja : Przede wszystkim nie szkodzić // Lider. - 2003, nr 1, s. 13

KOWALEWSKA Jolanta [ i in.] : Kształtowanie postaw zdrowotnych // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 8-14

KOWALEWSKA Jolanta : Międzyśrodowiskowe aspekty kształtowania postaw zdrowotnych u dzieci w wieku szkolnym - praca wychowawcza // Lider. - 2003, nr 6, s. 13-17

KRAWCZAK Małgorzata : Autorski program wychowania fizycznego "Aktywność fizyczna sposobem na zdrowie" // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 10, s. 36-39

KRAWCZYK Zbigniew : Aktywność fizyczna a zdrowy styl życia w perspektywie integracji europejskiej // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 1/2, s. 1-3

KUBIŃSKA Zofia [i in.] : Pojęcie i rozumienie zdrowia - lekcja wychowania zdrowotnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 3, s. 9-10

KUBIŃSKA Zofia [i in.] : Metody aktywizujące jako sposób modelowania zachowań prozdrowotnych ucznia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 2, s. 17-20

KURAS Bożena : Zachowania zdrowotne rodziców // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 62-64

KURAS Bożena [i in.] : Zdrowy uczeń w zdrowej szkole // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 31 -34

LESZCZ-KRYSIAK Agnieszka : Umiejętności, ale i zdrowie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 65-66

LEWIK Wanda : Zdrowa szkoła - zdrowi nauczyciele // Lider. - 2003, nr 10, s. 6-7

MACIASZEK Janusz : Sprawność fizyczna ważny komponent zdrowia // Lider. - 1999, nr 12, s. 30

MARCINKOWSKA Czesława : Nie majak zdrówko. Scenariusz inscenizacji dla klas I-III // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2003, nr 6, wkładka "Edukacja Ekologiczna", s. 3-8

MASZCZAK Tadeusz : Promocja zdrowia jako globalne wyzwanie edukacyjne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 1, s. 33-35

MASZCZAK Tadeusz : Wychowanie zdrowotne w edukacji szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 2, s. 2-3

MATŁACH Jarosław [i in.] : Dobrze czuć się dobrze : projekt prozdrowotnej ścieżki edukacyjnej // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 3, s. 1-3

MIECZEJKO Ewa : Czerp siłę i radość życia ze zdrowych posiłków - scenariusz zajęć // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 3, s. 12-14

MIRKOWSKA Mirosława [i in.] : Scenariusz imprezy dla klas I-III propagującej zdrowy styl życia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 8/9, wkładka "Biblioteczka Monograficzna", s. 13-16

MIŚ Teresa : Promocja zdrowia elementem programu wychowawczego szkoły // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 1/2, s. 1-2

MORŻYŃSKA Maria : O warsztatach "Ruch to zdrowie" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 41-42

MUSZALIK Marta : Zdrowie głównym warunkiem pomyślnego procesu wychowania // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 18-19

NIEWCZAS Aleksandra : Żyć zdrowo - chronić środowisko. Szkoła Promująca Zdrowie // Szkolne Wieści. - 2002, nr 6, s. 28

NIZIOŁEK Dagmara : Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego // Lider. - 2002, nr 11, s. 28-29

NOWAK Dorota : Ruch w życiu człowieka - program aktywności fizycznej na terenie Powiatu Białobrzeskiego // Lider. - 2003, nr 2, s. 22

OBLACIŃSKA Anna : Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami - rola szkoły w jej wspieraniu // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 10-12

OGIŃSKA Bożena : Ruch rozwijający dla dzieci: scenariusz lekcji otwartej // Wszystko Dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 8-9

OLCZYKOWSKA Iwona : Program uodparniający // Lider. - 2003, nr 10, s. 13

OSTROWSKA Maria : Scenariusz szkolnego konkursu wiedzy o zdrowiu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 1, s. 36-37

PANKOW Katarzyna : Możemy wpływać na swoje zdrowie // Wszystko Dla Szkoły. - 2001, nr 10, s. 13

PAJĄK Ilona : Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej : stan i oczekiwania // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 108-110

PARTYKA Beata : Sport to zdrowie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 3, s. 35-37

PETIUK Teresa : Żeby zdrowe zęby mieć : scenariusz inscenizacji w klasie I // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7/8, wkładka, s. VI- VII

PIECH Krzysztof [i in.] : Aktywność fizyczna w wychowaniu rodzinnym // Lider. - 2000, nr 10, s. 17-19

PODCZASZY Kazimiera : Szkoła promująca zdrowie. Doświadczenia i osiągnięcia dziesięciu lat pracy w europejskiej sieci szkół promujących zdrowie - Szkoła Podstawowa nr 2 w Świętochłowicach // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 29-31 ; nr 7/8, s. 34-35

PRZYSIĘŹNA Bogumiła : Zdrowy styl życia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 1, s. 47-50

RACZYŃSKA Renata : Zdrowie podstawą sukcesu // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7/8, s, 34-36

RAUK Anna : Promocja zdrowia - niepokoje i sukcesy // Lider. - 2001, nr 5, s. 29-30

RESPONDEK Bożena : Drama - to jedna z metod "zdrowej" edukacji // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 56-57

SAJDA Beata : Nowe formy aktywności ruchowej w kształtowaniu prozdrowotnych postaw dziewcząt // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. 11-15

SALOMON Jolanta : Program autorski edukacji prozdrowotnej w klasach I-III // Lider. - 2003, nr 6, s. 10-12

SIEDLECKA Jolanta : Humanizacja pojęcia zdrowia i wychowania fizycznego // Kultura Fizyczna. -2002, nr 1/2, s. 24-25

SKLORZ Bernarda : Edukacja prozdrowotna w świetlicy // Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s. 290-291

SOKOŁOWSKA Maria : Projektowanie działań dydaktyczno-wychowawczych w ramach edukacji zdrowotnej // Lider. - 1999, nr 9, s. 7

SOKOŁOWSKA Maria : Promocja zdrowia psychospołecznego metodą projektów // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 3, s. 5-7

SOKOŁOWSKA Maria : Środowisko społeczne szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli // Nowa Szkoła. - 2002, nr 6, s. 13-16

SOWADA Renata : Promocja zdrowia w bibliotece szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 5, s. 42-43

SPUSTEK Bożena : Szkoła podstawowa w Piławie Dolnej w sieci szkół promujących zdrowie // Lider. - 2002, nr 3, s. 20

STANISZEWSKA Małgorzata : Wykorzystanie laboratorium sprawności i zdrowia w pracy nauczycieli wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 6/7, s. 27-29

STEFAŃCZYK Ewa : Bezcenny skarb // Głos Nauczyciela. - 2003, nr 51/52, s. 14

STĘPAŁA Halina : Zdrowotne funkcje ćwiczeń śródlekcyjnych // Wszystko Dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 19-20

STĘPNIEWSKA Czesława : Realizacja ścieżki prozdrowotnej // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 4, s. 47-51

STRAUB Renata : Zagrożenie cywilizacyjne młodzieży szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 3, s. 24-27

SZEFILIŃSKA-KOWALCZYK Maria : Ośrodki promocji zdrowia w Wielkiej Brytanii // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s. 6-7

SZEWCZYK Tadeusz : Czym jest zdrowie i jego promocja? // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 2, s. 10-15

SZEWCZYK Tadeusz : Nauczyciele wobec wychowania dla zdrowia // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 4, s. 28-31

SZKOLNY Związek Sportowy - tezy programu na XII Zjazd: zdrowie, edukacja, wychowanie, powszechna aktywność, sport // Lider. - 2000, nr 12, s. 3

SZYMAŃSKI Mirosław : Bądźmy zdrowi // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 3

ŚLĄZAKIEWICZ Elżbieta [i in.] : Zdrowe odżywianie... i nie tylko... // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 4, s. 87-91

TASAREK Gabriela : Konspekty lekcji z aspektem ekologicznym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, s. 14-16

WAKULUK Halina : Zdrowym być - to zdrowo żyć. Konkurs ze znajomości przysłów i powiedzeń dla klas IV-VI // Wszystko Dla Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 23

WILKOWSKA Iwona : Lekcja otwarta z wychowania zdrowotnego // Lider. - 2002, nr 3, s. 9-11

WOLNY Irena : Leśna ścieżka dydaktyczna miejscem rekreacji i dialogu z przyrodą // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, s. 13-14

WOYNAROWSKA Barbara : Edukacja dla zdrowia // Lider. - 2000, nr 3, s. 10-12

WOYNAROWSKA Barbara : Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole // Lider. - 1999, nr 1, s.14-19

WOYNAROWSKA Barbara : Problemy zdrowotne uczniów i udział szkoły w ich rozwiązywaniu // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 4-8

WOYNAROWSKA Barbara [i in.] : Propozycja programu nauczania przedmiotu "edukacja zdrowotna" w kształceniu przeddyplomowym nauczycieli i pedagogów // Lider. - 2000, nr 12, s. 4-6

WOŹNIAK Grażyna : Szkoła promująca zdrowie // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 441

WÓJCICKA Bożena : Wpływ rehabilitacji ruchowej i psychologicznej na kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci z wadami postawy // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 8/9, s. 8-15

WÓJCIK Agnieszka : Wychowanie zdrowotne w świetle pojęć: zdrowia i choroby // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 1/2, s. 26-27

ZALEWSKA-MELER Agnieszka : Edukacja zdrowotna - nowa jakość w życiu człowieka // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 85-92

ZAWADZKA Bożena : Edukacja zdrowotna jako jeden z priorytetów zreformowanej szkoły // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 58-69

ZDROJEWSKA-BIELAWSKA Urszula : W zdrowym ciele - zdrowy duch... // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 21-22

ZDROWA młodzież - zdrowe środowisko (zapis dyskusji) / oprac. Janina Malinowska // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 12, s. 15-22

ZEMLER Marianna : Profilaktyka zdrowotna w ramach działalności świetlicy terapeutycznej // Lider. - 2002, nr 5, s. 30

ZIARKO Michał : Jak promować zdrowie w szkole? // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 48-51

ŻUKOWSKA Zofia : Pedagogika kultury fizycznej i kultury zdrowotnej wobec zagrożeń cywilizacyjnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 10, s. 3-7

ŻYDOWA Ewa : Dlaczego warzywa i owoce // Lider. - 2003, nr 5, s. 25

ŻYGADŁO Krystyna [i in.] : W trosce o zdrowie dzieci // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 4, s. 74-75

BULAS Aleksandra : Wychowanie fizyczne i sport - czynniki determinujące zdrowie // Lider. - 2000, nr 1, s. 11-15

CHĘŚ Joanna : Zmęczenie - wypoczynek - relaks // Lider. - 2003, nr 6, s. 18-20

CHROMIŃSKI Zdzisław : Podstawowy miernik zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży // Lider. - 2003, nr 11, s. 3-8

CHUTKOWSKA Agnieszka : Efektywność postępowania nauczycieli wychowania fizycznego w rozwijaniu różnych sfer zdrowia ucznia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 10, s. 25-31

CO WIEMY o wojewódzkich sieciach szkół promujących zdrowie // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 1, s. 49-52

DOLATA Anna : Scenariusz zajęć świetlicowych - tor przeszkód, z elementami gimnastycznymi i równowagi // Lider. - 2003, nr 1, s. 20

DOLATA Anna : Wpływ rodziny na kształtowanie się zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży // Lider. - 2003, nr 4, s. 22-24

DOMBROWSKA Teresa, MĄCZKOWSKA Bożena : Promocja zdrowego stylu życia - redagowanie gazetki szkolnej. Konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 18

DRABIK Józef : Krótko o znaczeniu aktywności fizycznej, dłużej o przyczynach jej braku // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, s. 11-12

DUBROWSKA Barbara, JASTRZĘBSKA Jolanta : Jabłko, gruszka i pietruszka dla każdego łakomczuszka - zasady właściwego odżywiania // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 1, s. 18-27

DUCHNOWSKA Anna : Szkoła pleców - szkołą zdrowia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. 7-10

EDUKACJA zdrowotna - alkohol - sport. Rezolucja ogólnopolskiej konferencji naukowej / oprac. Weronika Wrona // Lider. - 2003, nr 3, s. 10

FIGAT Katarzyna : Sport to zdrowie - scenariusze imprezy // Lider. - 2003, nr 2, s. 20-21

FIGAT Katarzyna : Wykryłam skoliozę // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 1, s. 11-13

GIGIEL Grzegorz : Nauczyciel wychowania fizycznego w promocji zdrowia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 2, s. 20-21

GLIŃSKA Alicja : Ścieżka zdrowia // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 1, s. 28-31

GŁOMSKA Maria : Wychowanie zdrowotne w szkole a zdrowie przyszłego dziecka // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 15-16

GŁOWACKA Anna : Realizacja projektu "Szkoła promująca zdrowie" w woj. świętokrzyskim // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 3, s. 54-56

 

Oprac. Elżbieta Stawowa
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Radomsku

 


© Biblioteka Pedagogiczna