Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

Zmiany klimatyczne
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BURROUGHS William James : Pogoda czy fatum : wpływ zmian klimatycznych na życie społeczeństw . - Warszawa : "Amber", 1999

COWIE Jonathan : Zmiany klimatyczne : przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009

EKOLOGIA : przewodnik Krytyki Politycznej / [red. Michał Sutowski, Joanna Tokarz]. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009

FIROR John : Zmieniająca się atmosfera : jeszcze jedno wyzwanie dla cywilizacji. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

FLANNERY Tim : Twórcy pogody : historia i przyszłe skutki zmian klimatu. - Gliwice : Centrum Kształcenia Akademickiego CKA, 2007

FRY Carolyn : Świat : największe wyzwania ekologiczne : największe wyzwania, przed jakimi stoi świat w XXI wieku. - Poznań : "Elipsa", cop. 2008

GIDDENS Anthony : Klimatyczna katastrofa. - Warszawa : "Prószyński Media", 2010

GORE Al : Nasz wybór : plan przezwyciężenia kryzysu klimatycznego. - Katowice : "Sonia Draga", 2010

MURPHY Glenn : Globalne ocieplenie : co Ty możesz zrobić?. - Warszawa : "Multico", cop. 2008

PAKIET klimatyczno-energetyczny : analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej / oprac. red. Elżbieta Nowicka. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008

PIETRAŚ Marek : Międzynarodowy reżim zmian klimatu. - Toruń : "Adam Marszałek", 2011

STERN Nicholas : Globalny ład : zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku. -Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010

100 wyjątkowych miejsc : zobacz zanim znikną / [tekst Poul Arnedal, Ulla Kayano Hoff ; tł. Patryk Dobrowolski]. - Kraków : "Zielona Sowa", 2009

WELZER Harald : Wojny klimatyczne : za co będziemy zabijać w XXI wieku?. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZYK Romana : Globalne zmiany klimatu : fakty i mity w świetle 4. Raportu IPCC : scenariusz lekcji geografii dla klasy I LO // Geografia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 24-29

ADAMSKI Zbigniew : Globalne ocieplenie? // Biologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 12-20

BATORCZAK Anna : Świat wobec zmian klimatu : opracowanie mapy świata przedstawiającej zagrożenia związane z ociepleniem // Aura. - 2005, nr 11, dod. s. 1-2
Art. zawiera konspekt lekcji dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Zawiera również załącznik: "Skutki ocieplenia klimatu".

BENDYK Edwin : Co naprawdę będzie pojutrze // Polityka. - 2004 , nr 23, s. 70-72

BONENBERG Krystyna : Jedno drugiemu psoci : wilgoć zimnu, a zimno wilgoci // Aura. - 2002, nr 10, s. 26-27

BONENBERG Krystyna : Obserwuj niebo, szyszki sosny, słuchaj śpiewu drozda... //Aura. - 2007, nr 4, s. 34-35

BONENBERG Krystyna : Klimat się zmienia, pogoda zaskakuje // Aura. - 2010, nr 8, s. 34-35

CENDROWSKA Aleksandra : Zmiany klimatyczne na świecie i dookoła mnie // Geografia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 16-18

CIECHANOWICZ Wiesław : Globalny system energii // Aura. - 2005, nr 11, s. 14-16

DURMA Wojciech : Zmiany klimatu w dziejach Ziemi na tle zmian czynników astronomicznych // Geografia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 12-16

GRELEWSKA Anna : Co może nam przynieść ocieplenie klimatu? // Przyroda Polska. - 2011, nr 10, s. 18-19

KAJAK Anna : Ocieplenie klimatu a akumulacja węgla w glebie // Aura. -2008, nr 3, s. 4-6

KIRILL Kondrat'ev : Ciepło, ciepło, zimno : zmiana klimatu // Polityka. - 2003 , nr 47 , s. 85-87

KOBIEROWSKA Dorota : Złowieszcze ciepło // Poznaj Świat. - 2005, nr 5, s. 30-33

KOLBERT Elizabeth : Czarne prognozy // National Geographic. - 2009, nr 7, s. 74-81

KOTARBA Andrzej : Arktyka : z bieguna na biegun // Poznaj Świat. - 2006, nr 3, s. 62-64

KOŻUCHOWSKI Krzysztof : Globalne ocieplenie // Geografia w Szkole. -2007, nr 3, s. 5-14

KRUPIŃSKI Michał : Dokąd zmierza klimat? // Geografia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 20-23

KUNZIG Robert : Węglowa wanna // National Geographic. - 2010, nr 2, s. 10-12

KWIECIEŃ Ewa : Co mogą przynieść zmiany klimatu? // Przyroda Polska. - 2012, nr 2, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, nr 2, s. 10-11

KWIECIEŃ Ewa : Wpływ zmian klimatycznych na zdrowie // Przyroda Polska. - 2012, nr 3, dod. Natura i Zdrowie, nr 3, s. 2-3

LARMER Brook : Wielkie roztopy // National Geographic. -2010, nr 4, s. 54-67

LISZEWSKA Małgorzata KONCA-KĘDZIERSKA Krystyna, SADOWSKI Maciej : Scenariusze przyszłych zmian klimatu w Polsce // Aura. - 2011, nr 8, s. 4-5

LORENC Halina : O czym mówi Raport Pentagonu? : scenariusz nagłych zmian klimatu // Aura. -2005, nr 11, s. 7-9

LUBAŃSKI Andrzej : Różne spojrzenia na klimat // Przyroda Polska. - 2014, nr 10, s. 28-29

ŁASUT Anna : Ekonomiczne skutki zmian klimatu //Aura. - 2006, nr 12, s. 6-7

MAJEWSKA Emilia : Zmiany w środowisku przyrodniczym wywołane działalnością człowieka // Geografia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 24-26
Karta pracy ucznia.

MARKOWICZ Krzysztof : Globalne ocieplenie z punktu widzenia fizyka // Fizyka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 11-15

MARKS Leszek : Chłodnym okiem na ocieplenie // Charaktery. - 2010, nr 6, s. 82-85

MARZEC Anna : Żyjemy w świecie głęboko podzielonym // Aura. - 2011, nr 2, s. 4-6

MILLER Przemysław : Zmiany klimatyczne w Polsce // Przyroda Polska. - 2004, nr 12, s. 28-29

MILLER Przemysław : Zmiany klimatyczne w Polsce // Przyroda Polska. - 2005, nr 1, s. 24-25

NOWICKI Maciej : Zmianyklimatu wyzwaniem dla Polski i dla świata // Aura. - 2010, nr 9, s. 4-5

OCIEPLENIE klimatu - największe zagrożenie dla ziemi // Przyroda Polska. - 2006, nr 3, s. 24

PAJEK Monika : Skąd wiemy, że klimat się zmienia // Aura. - 2002, nr 8, s. 18-19

SADOWSKI Maciej : Zmiany klimatu w świetle najnowszych badań //Aura. - 2008, nr 12, s. 6-9

SIENKIEWICZ Bożena : Globalne zmiany współczesnego klimatu : scenariusz lekcji geografii w gimnazjum z artykułem Krzysztofa Kożuchowskiego // Geografia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 16-18

SMOLEC Anna : Zmiany klimatu a klasyfikacja klimatu Köppena //Geografia w Szkole. -2007 nr 3, s. 19-23

STEMPIEŃ- SAŁEK Marzena : Bałtyk wobec zmian klimatycznych. Cz. 1-4 // Przyroda Polska . -2007, nr 3, s. 24-25; nr 4, s. 36-37 ; nr 5, s. 30-31 ; nr 6, s. 30-31

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Mniej Polski? // Przyroda Polska. - 2007, nr 8, s. 32-33
Degradacja wód Bałtyku związana z ociepleniem klimatu.

STEMPIEŃ- SAŁEK Marzena : Ocieplenie Bałtyku czy może nadejście nowej epoki lodowcowej? // Przyroda Polska. - 2007, nr 5, s. 30-31

TERAZ Polska : klimat w ciągłej zmianie // Poznaj Świat. - 2006, nr 3, s. 28-29

USTRNUL Zbigniew : Klimatyczna katastrofa - naukowa fikcja czy realne zagrożenie ? //Aura. - 2005, nr 11, s. 4-7

WĄSIK Kaja : Może być gorąco //Biologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 22-28

WIBIG Joanna : Globalne ocieplenie - fakty i mity // Geografia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 4-7

WITKOWSKI Zbigniew : Co ma albedo do globalnego ocieplenia? // Aura. - 2008, nr 7, s. 5-8

WÓJTOWICZ Małgorzata : Nowy, cieplejszy świat // Wszechświat. - 2003, z. 4/6, s. 91-93
Problem globalnego ocieplenia klimatu i jego wpływ na nasze życie.

ZDZIENICKI Maciej : Przyszłość życia na Ziemi może być zagrożona // Przyroda Polska. - 2008, nr 10, s. 6-7

ZIENTEK- VARGA Jolanta : Ocieplenie czy oziębienie? // Przyroda Polska. - 2008, nr 5, s. 6-7

ŻMUDZKA Elwira : Gospodarcze skutki zmian klimatycznych // Geografia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 10-15

ŻYLICZ Tomasz : Ekonomia ochrony klimatu // Aura. - 2008, nr 12, s. 10-11

ŻYLICZ Tomasz : Schizofrenia klimatyczna // Aura. - 2009, nr 1, s. 4-5

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna