Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

OBSZARY NATURA 2000
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

PROGRAM Natura 2000 : edukacja i zabawa / tekst, zdjęcia Hanna Będkowska. - Warszawa : "Multico", 2011

RĄKOWSKI Grzegorz, WALCZAK Małgorzata, SMOGORZEWSKA Małgorzata : Obszary Natura 2000 w Polsce. Cz. 1, Obszary specjalnej ochrony ptaków. - Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska. Państwowy Instytut Badawczy, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARMATYS Jarosław : Efekt motyla //Polityka. - 2009, nr 11, s. 26-28

BOGATKO Tomasz : Jeszcze raz o Naturze 2000 // Przyroda Polska. - 2009, nr 7, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny, s. 3-4

BOGATKO Tomasz : Natura 2000, czyli przyroda w gąszczu przepisów // Przyroda Polska. - 2009, nr 3, Dodatek Eko-edukacyjny, s. 2-3

CHOJNACKI Ireneusz : Malujemy beton na zielono / rozm. przepr. Joanna Podgórska // Polityka. - 2007, nr 9, s. 102-104

CICHY Danuta : Polskie obszary chronione - NATURA 2000 // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 4, s. 29-32 

DUBEL Anna : Promocja partycypacji i mediacji w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000 // Aura. - 2014, nr 1, s. 28-29

FALENCKA-JABŁOŃSKA Małgorzata : Sieć obszarów Natura 2000 w polskich realiach // Aura. -2012, nr 3, s. 9-11

FIGA Maria : Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w edukacji szkolnej // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 44-50

GRELEWSKA Anna : Tworzenie Sieci Natura 2000 : chrońmy przyrodę dla siebie, nie dla idei // Przyroda Polska. - 2005, nr 8, s. 5

GRODZIŃSKA-JURCZAK, Małgorzata, CENT Joanna : Udział społeczeństwa szansą dla realizacji programu Natura 2000 w Polsce // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2010, z. 5, s. 341-352

JĘDRZEJCZAK Elżbieta : Zrównoważony rozwój w praktyce na przykładzie wybranych obszarów Natura 2000 // Aura. - 2014, nr 7, s. 7-9

KAMIENIECKA Jolanta : Informacja o programie edukacyjnym: "Natura 2000 formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy " //Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 99-101

KAPUŚCIŃSKI Ryszard : Monitoring przyrodniczy // Przyroda Polska. - 2012, nr 9, s. 4-5

KIERCUL Sylwia : Gatunki chronione nad Bugiem w projekcie Natura 2000 // Aura. - 2012, nr 3, s. 13-14

LITWIN Sławomir : Stawy w ekosystemach // Przyroda Polska. - 2007, nr 8, s. 20-21

MAKOMASKA-JUCHIEWICZMałgorzata : Stan wdrożenia sieci Natura 2000 w Polsce // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2009, nr 1, s. 11-28

KAPUŚCIŃSKI Ryszard : Obszary NATURA 2000 : formy ochrony przyrody - "od kuchni" // Przyroda Polska. - 2011, nr 2, s. 3-5

KOBIEROWSKA Dorota : Natura w sieci // Poznaj Świat. - 2005, nr 12, s. 32-33

KOTOŃSKA Bożena, SZYMAŃSKA Magdalena : Natura 2000 na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich // Aura. - 2011, nr 2, s. 11-14

MAKOMASKA-JUCHIEWICZ Małgorzata : Stan wdrażania sieci Natura 2000 w Polsce // Chrońmy Przyrodę Ojczysta. - 2009, z. 1, s. 11-28

PIETRZYK Agata, GRODZIŃSKA-JURCZAK Małgorzata, CENT Joanna : Potrzeby edukacyjne społeczności lokalnych w wybranych gminach polskich Karpat w związku z wdrażaniem programu Natura 2000 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2009 z. 6 s. 407-414

RADECKI Wojciech : Obszary NATURA 2000 : rozważania nad prawem ochrony przyrody // Przyroda Polska. - 2005 nr 5 s. 13  

RADECKI Wojciech : Ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000 // Aura. - 2006, nr 7, s. 28-29

RADECKI Wojciech : Przedsięwzięcie na obszarach Natura 2000 : rozważania nad prawem ochrony przyrody // Przyroda Polska. - 2005, nr 11, s. 10

SRISTI Kamal, TOKARZ Wojciech, GRODZIŃSKA-JURCZAK Małgorzata : Tereny prywatne w ochronie przyrody : dotychczasowe dobre praktyki i rozwiązania // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2013, z. 4, s. 275-284

STRUCKA Elżbieta : Wszyscy jesteśmy strażnikami : natura 2000 // Przyroda Polska. - 2009, nr 12, s. 6-7

SYMONIDES Ewa : "Natura 2000" : szansa czy zagrożenie dla Polski? // Biologia w Szkole. - 2004, nr 5, s. 2-10  

WALORY florystyczne kompleksu leśno-stawowego w Krzymoszach na Wysoczyźnie Siedleckiej / Paweł Marciniuk, [et al.]. // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2011, nr 4, s. 340-345

WĄSIKIEWICZ-RUSNAK Urszula : Program Natura 2000 i jego funkcjonowanie w Polsce. Cz. 1-2 // Aura. - 2011, nr 10, s. 7-9 ; nr 12, s. 12-15

WERTZ Jerzy : Problemy z wdrażaniem obszarów Natura 2000 //Aura. - 2008, nr 3, s. 8-11

WILCZAK Jagienka : Jak zjeść tę żabę // Polityka. - 2007, nr 17/18, s. 6-8, 10, 12

WITKOWSKI Zbigniew : Natura 2000 w Polsce - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy // Aura. - 2005, [nr] 1, s. 4-5

WOLSKI Karol : Kompensacje przyrodnicze podczas budowy dróg i autostrad w Polsce // Aura. - 2010, nr 11, s. 24-25

WRÓBLEWSKA Dorota : Monitoring sieci Natura 2000 // Aura. - 2005, nr 7, s. 17-19

ZIENTEK-VARGA Jolanta : Niech żyje Natura! // Aura. - 2008, nr 10, s. 27

ZIENTEK-VARGA Jolanta : Oswajanie z Naturą 2000 // Przyroda Polska. - 2008, nr 4, s. 30-31

ZIENTEK-VARGA Jolanta : Piękno dwukośnych łąk : obszary Natura 2000 pod Krakowem // Przyroda Polska. - 2006, nr 7, s. 18-19

ZIENTEK-VARGA Jolanta : Sieć natura 2000 - ważna sprawa // Aura. - 2011, nr 3, s. 19

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna