Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

OŚWIATA W SZWAJCARII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

FABIŚ Artur : Edukacja dorosłych w Szwajcarii // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. – S. 431-449

GUZ Sabina : Edukacja przedszkolna w okresie przemian. – Warszawa ; Radom : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP : Instytut Technologii Eksploatacji, 1996. – S. 28-30 : Organizacja wychowania przedszkolnego w wybranych krajach : Szwajcaria

MOŃKA-STANIKOWA Anna : Szkolnictwo szwajcarskie w świetle współczesnych tendencji oświatowych . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970

ARTYKUŁY ZWARTE

[b.a.] : Z doświadczeń szwajcarskich // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 5, s. 10

BECK E. : Samodzielność - odpowiedzialność - współpraca // Edukacja. - 1993, nr 1, s. 54-61
O celach edukacyjnych współczesnej szkoły szwajcarskiej i kształceniu nauczycieli

BIDA A. : Nauczyciel w szwajcarskim systemie edukacji// Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 1, dod. "suplement: Kształcenie Nauczycieli" s. 80-89

BRONISZ Dorota Anna : Szkoły niepubliczne na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 56
Niemcy, Dania, Szwajcaria, Austria, Kanada, Japonia

BRZEZIŃSKA Danuta : Biblioteka College Claparede w Genewie. [Biblioteka Centrum Informacji nr 3] // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, s. 25-27

BUSER Thomas : Edukacja zawodowa w Szwajcarii. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 3, s. 22-29
Najważniejszym filarem szwajcarskiego systemu edukacji jest edukacja zawodowa oparta na praktykach. Skrótowo w artykule przedstawiono też szwajcarski system edukacji

DOBROWOLSKA Barbara : Szwajcarski system oświatowy : problemy szkolnictwa publicznego i prywatnego - reminiscencje z Sant Gallen // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, s. 17-18
Analiza szkolnictwa w Kantonie Sant Gallen w Szwajcarii na podstawie wizyty studyjnej w Pädagogische Hochschule w Rorschach w dniach 24.03 - 29.03.2008 r.

DZIEWULAK Dobromir : Szkolna elita w Szwajcarii // Nowa Szkoła. - 1991, nr 5, s. 278-281

DZIURZYŃSKA Teresa : Genewska, mozaika // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 21(470)-24(472)
Praca z dziećmi w Międzynarodowej Szkole Genewskiej. Obowiązuje w niej Międzynarodowy Program Nauczania Początkowego

EFEKTYWNE szkoły a zdrowie nauczycieli : model działania z Marbach zmierzający do stworzenia dobrych szkół dla dzieci, młodzieży i nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 1, s. 31-35
Wnioski z konferencji zorganizowanych przez Fundację Johanna Jacobsa, Marbach (Niemcy). Szwajcarski model ukazuje pola działania, w których interwencje w kierunku rozwoju organizacyjnego prowadzą do uzyskiwania wysokich efektów pracy szkoły oraz zmniejszenia zagrożenia zjawiska "wypalania się" nauczycieli

HLADIK Anna Z. : Szwajcaria z lotu ptaka i bliska...Cz. 2 // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10-11, s. 39-41
Szkoły podstawowe w Szwajcarii. Seminarium Nauczycielskie. Centrum Kształcenia Nauczycieli w Lucernie

JAŃDZIAK Anna : Biblioteki szwajcarskie w XXI wieku // Bibliotekarz. – 2010, nr 5, s. 8-10

JTH Suzanne : Rozwój ochrony zdrowia w berneńskich szkołach : inicjatywy służby zdrowia miasta Berna // Lider. – 1996, nr 9, s. 27-29

KANIA Lucyna : Szwajcarska droga ku ,,dobrej'' szkole // Gazeta Szkolna. - 1997, nr 127, s. 3
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

KUPISIEWICZ Czesław : Adolphe Ferriere. - (Poczet wybitnych nauczycieli) // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 46, s. 11
1879-1960. Lansował szkołę, w której dzieci powinny pracować "głową i rękami", zwłaszcza na szczeblu nauczania początkowego. Pedagog szwajcarski

NAGEL Ueli : Edukacja środowiskowa w Szwajcarii // Biologia w Szkole. – 1993, nr 5, s. 247-250

NAUCZ mnie, jak mam się uczyć - czyli o losach Europejskiego portfolio językowego w Szwajcarii . // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 4, s. 63-66
Polityka językowa Szwajcarii. Przykłady stosowania EPJ w praktyce szkolnej

NOWICKA Renata : Miejsce dla szkół prywatnych w oświacie szwajcarskiej // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s.53

NOWICKA R. : Nauczycielu /szwajcarski/, oceń się sam! // Nowa Szkoła. - 1993, nr 10, s.620-621

SKŁODOWSKI J. : Mikroinformatyka szkolna w opinii szwajcarskich nauczycieli // Ruch Pedagogiczny. - 1990, nr 1-2, s.77-87

SZTEJNBIS-ZDYB Joanna, SŁAWIEC-DOMAGAŁA Danuta : Lekcje muzyki w szwajcarskiej szkole // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1996, nr 4, s. 174-177

SZYBKA J., TOMASIK E. : Instytut Majeutyczny w Lozannie // Szkoła Specjalna. – 1993, nr 1, s. 60-63

ŚLIWERSKI Bogusław : Integralne ocenianie uczniów w Szwajcarii // Nowa Szkoła. – 1998, nr 1, s. 28-35

ŚLIWERSKI Bogusław : Reformowanie procesu oceniania. [Szwajcaria] // Edukacja i Dialog. – 1994, nr 6, s. 50-53

ŚLIWERSKI Bogusław : Szkoła wspomagająca : korespondencja ze Szwajcarii // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 6, s. 26-29

ŚLIWERSKI Bogusław : Szkoły wolne za granicą // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 18-23
Szkoła wolna to placówka której właścicielem jest osoba fizyczna. Szkoła taka stawia na swobodne wychowanie, czyli wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów

ŚLIWERSKI Bogusław : Szwajcarska reforma szkół publicznych // Życie Szkoły. – 1992, nr 4, s. 244-252

ŚLIWERSKI Bogusław : W Szwajcarii : szkoła wspierająca // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 6, s. 26-29

TCHORZEWSKI Andrzej : Szwajcarski system pedagogicznego kształcenia nauczycieli // Edukacja. – 1994, nr 4, s. 86-94

WAWRZYŃCZYK Elżbieta : Szwajcarska przypomina "puzzle" // Nowa Szkoła. – 1992, nr 9, s. 552-556
System szkolny w Szwajcarii

WIŚNIEWSKA Barbara : Model ośrodków Landeriehungsheime w Szwajcarii i w Niemczech : pomysł na dom czy szkołę?. - (W poszukiwaniu lepszej szkoły / red. Ryszard Łukaszewicz) // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. - [Z.] 25 (1998), s. 91-128
Szkoły te reprezentują typ ośrodków szkolno-wychowawczych. Są to szkoły niepubliczne z internatem.

WIŚNIEWSKA Barbara : System edukacji niepublicznej // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 1, s. 55-59
Historyczne warunki kształtowania się szkolnictwa szwajcarskiego tłumaczą istnienie różnych typów szkół w sektorze publicznym i niepublicznym

WIŚNIEWSKA Barbara : System edukacji niepublicznej w Szwajcarii - przegląd instytucji szkolnych i edukacyjnych. - (W poszukiwaniu lepszej szkoły / red. Ryszard Łukaszewicz) // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. - [Z.] 25 (1998), s. 129-199
Szkoły wolne i alternatywne - wykaz. Szkoły Marii Montessori - wykaz. Szkoły Rudolfa Steinera - wykaz.

WIŚNIEWSKA Barbara : Zasady oraz praktyka funkcjonowania przykładowych ośrodków edukacji niepublicznej w Europie Zachodniej (Szwajcaria, Austria, Niemcy) : opracowanie wyników badań. - (W poszukiwaniu lepszej szkoły / red. Ryszard Łukaszewicz) // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. - [Z.] 25 (1998), s. 201-219
Szkoły Rudolfa Steinera.

WIŚNIEWSKA-PAŹ Barbara : Edukacja Steinerowska - rozwój czy stagnacja ? [szkoły waldorfskie w Szwajcarii] // Nowa Szkoła. – 2004, nr 5, s. 46-49
Szkoły steinerowskie w Szwajcarii

WIŚNIEWSKA-PAŹ Barbara : Kształcenie nauczycieli w Szwajcarii - reforma i aktualna sytuacja. - Summ // Forum Oświatowe. - 2011, [nr] 2, s. [111]-121
Osobliwości szkolnictwa wyższego. Aktualna liczba wyższych szkół pedagogicznych, ich rozmieszczenie i specjalizacje. Dostępność oraz czas trwania nauki. Prestiż zawodu nauczyciela, wiek kadry, zapotrzebowanie i stopień sfeminizowania

WOŁEK Agnieszka : Nauczanie religii w szkole polskiej i szwajcarskiej - w opinii młodzieży // Katecheta. - 2000, nr 6, s. 11-17

ZACZEK-ZACZYŃSKI Krzysztof : Przysposobienie obronne w innych państwach. Cz. 1 // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1991, nr 2, s. 92-97
Przysposobienie obronne we Francji, Szwajcarii i Związku Radzieckim

ZACZEK-ZACZYŃSKI Krzysztof : Przysposobienie obronne w innych państwach. Cz. 2 // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1991, nr 3, s. 168-173
Przysposobienie obronne we Francji, Szwajcarii i Związku Radzieckim

ZAJĄC Renata M. :Kształcenie bibliotekarzy w Austrii i Szwajcarii. Inicjatywy bibliotekarzy niemieckich. Cz. 2 // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 6, s. 10-12

ZAUFAL Krystyna : Historia bliska : uczyć - uczyć się w terenie. [edukacja regionalna w Szwajcarii] // Wiadomości Historyczne. – 2005, nr 5, s. 31-37

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna