Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

OŚWIATA W NORWEGII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DOMAGALSKA-NOWAK Karolina : Szkolnictwo średnie w Norwegii. Wybrane aspekty funkcji selekcyjnej // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - S. 139-156

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 87-88 : Norwegia

GMEREK Tomasz : Edukacja i procesy asymilacji mniejszości etnicznych na dalekiej Północy. Studium przypadku Saamów w Norwegii i Nieńców w Rosji // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku/ red. nauk. Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - S. 109-138

KSZTAŁCENIE przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej : sytuacja w Austrii, Finlandii, Szwecji i w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) (Islandia i Norwegia) : suplement / red. nauk. Wiktor Rabczuk ; przeł. [z fr.] Iwona Michałowicz. - Warszawa : "Eurydice", [1996]

PÓŁTURZYCKI Józef : Edukacja dorosłych w Norwegii // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 222-246

PÓŁTURZYCKI Józef : Edukacja dorosłych za granicą. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. - S. 114-130 : Edukacja dorosłych w Norwegii ; S. 243-246 : Kształcenie specjalistów edukacji dorosłych w Skandynawii

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOLANOWSKA Monika : Diagnoza Krajowa w Norwegii, klasa piąta // Matematyka. - 2010, nr 6, s. 344-357
Opis ogólnokrajowej diagnozy w Norwegii - jej celów, formy. Publikacja dwóch testów diagnostycznych z matematyki dla klasy 5

BOLANOWSKA Monika : Egzamin w klasie 10 - Norwegia // Matematyka. - 2011, nr 9, s. 24-37
Prezentacja egzaminu z matematyki przeprowadzanego w klasie dziesiątej w szkołach w Norwegii, czyli odpowiednika egzaminu gimnazjalnego w polskich szkołach. Porównanie i wnioski

BOLANOWSKA Monika : Egzaminy z matematyki w Norwegii // Matematyka. - 2010, nr 2, s. 86-100
Warunki egzaminu kończącego naukę matematyki w Norwegii w szkole ponadgimnazjalnej. Przykładowe arkusze kończące dwuletni kurs ogólny matematyki praktycznej 2P

BOLANOWSKA Monika : Egzaminy z matematyki w Norwegii // Matematyka. - 2010, nr 3, s. 149-161
Publikacja przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, kończących dwuletni, ogólny kurs matematyki teoretycznej 2T w Norwegii

BOLANOWSKA Monika : Matura w Norwegii // Matematyka. - 2010, nr 4, s. 240-250
Prezentacja norweskiego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie S1

BOLANOWSKA Monika : Nauczanie matematyki w Norwegii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Cz. 1 // Matematyka. - 2009, nr 11, s. 677-681

ELSNER Danuta : Pierwsze lata dyrektora szkoły w wybranych krajach europejskich // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 31-35
Badania przeprowadzone w Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech. W badaniach, w każdym państwie wzięło udział 50 dyrektorów szkoły podstawowej i tyluż szkoły średniej

FILIPOWICZ Renata : Kształcenie zawodowe w krajach EFTA/EEA. [Norwegia, Islandia] // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 46-49

HOZMAN Zora : Rozwojowe trendy wychowania fizycznego w Norwegii // Lider. - 2000, nr 10, s. 10-11

IWANEK-WASĄŻNIK Beata : Jak to robią nad Morzem Norweskim // Polonistyka. - 1999, nr 2, s. 77-81
Szkolnictwo w Norwegii po reformie oświaty '97

JAMRY Hanna : Biblioteki w Norwegii, czyli dziesięć faktów, które wstrząsnęły bibliotekarzami z Polski // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7-8, s. 18-20

J.G. : Jak to robią w Norwegii : edukacja w Europie // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 23, s. 5

Kristiansen H.K. : Norweski system edukacyjny // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 6-7, s. 8-9

KOŁACZKOWSKA Elżbieta : Sesja egzaminacyjna to, czy matura? Czyli o egzaminach, i nie tylko, na uniwersytecie norweskim // Wszechświat. - 2001, nr 10-12, s. 263-265

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Wczesne wychowanie przedszkolne - model krajów skandynawskich // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 22-24
Czym zajmuje się wychowanie przedszkolne. Jak zorganizowane jest wychowanie przedszkolne. Skandynawska Rada Nauczycieli

KORDZIŃSKI Jarosław : System edukacji norweskiej // Nowa Szkoła. - 1996, nr 6, s. 32-34

KRISTIANSEN H.K. : Norweski system edukacyjny // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 6-7, s. 8-9

LORENTZEN Svein : Demokracja uczestnicząca - norweski model wychowania obywatelskiego // Edukacja. - 1993, nr 2, s. 43-51

MAŃKOWSKA Anna : Nauczyciel norweski jako moderator nowoczesnego nauczania // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 1-2, s. 59-68
Kontrola nad edukacją nauczycieli w Norwegii ma bardzo długą historię. Już w 1821 r. norweski rząd wprowadził obowiązkowe seminaria dla nauczycieli. Początkowo zawód nauczyciela był tylko dodatkową pracą, jednak na przestrzeni lat uległo to zmianie

NOWICKA R. : Kierunki reform w krajach skandynawskich // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 163-167, bibliogr.
Szwecja, Finlandia, Norwegia

PIWOWARSKI Rafał : Norweska reforma oświaty z 1994 - to działa // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 12, s. 23-30

KOWALEWSKA B. : Polska szkoła ma wiele zalet : oświata w innych krajach (Norwegia) // Przegląd Oświatowy. - 1991, nr 3, s. 10, 12

NOWICKA Teresa : Kierunki reform w krajach skandynawskich // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 163-167

PIWOWARSKI Rafał : Norweska reforma oświaty z 1994 - to działa // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 12, s. 23-30

(PS) : Wikingowie z Polski. System oświaty - czego nauczyć się od Norwegów // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 32, s. 7

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w krajach skandynawskich. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1992, nr 3, s. 167-170
Finlandia, Norwegia, Szwecja, Islandia

ROZWOJOWE trendy wychowania fizycznego w Norwegii // Lider. - 2000, nr 10, s.10-11
Ogólne podstawy i chrakterystyka współczesnego systemu kształcenia. Cele wychowania fizycznego

SIKORA Katarzyna : Kilka uwag o szkolnictwie w Norwegii // Matematyka. - 2009, nr 11, s. 670-676

SUNNARI Vappu, HEIKKINEN Mervi : Globalisation, violence and heterosexism in educational organisations - challenges for transforming primary education and primary teacher education. - Streszcz. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 48, nr 1/2 (2003), s. [177]-190
Artykuł w języku angielskim. Polski tytuł brzmi: ,,Globalizacja, przemoc i seksizm w instytucjach edukacyjnych - wyzwania dla zmieniającej się edukacji i kształcenia nauczycieli''. Badania placówek kształcenia nauczycieli z Finlandii, Rosji, Szwecji i Norwegii

TYWS Andrzej : Biblioteki w Norwegii. Pierwsze wrażenia // Bibliotekarz. - 2011, nr 2, s. 6-9

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna