Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

EDUKACJA ALTERNATYWNA
PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2003

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

EDUKACJA alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy / red. Jacek Piekarski, Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000

EDUKACJA w wolności / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1996

KUNOWSKI Stefan : Problematyka współczesnych systemów wychowania. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000

MIKSZA Małgorzata : Zrozumieć Montessori. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001

PEDAGOGIKA alternatywna - dylematy teorii i praktyki / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998

PEDAGOGIKA altematywna - dylematy praktyki / red. nauk. Krystyna Baranowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000

PEDAGOGIKA alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000

POZNAŃSKA Maria Wanda : Pedagogika alternatywna New Agę. Propozycje pedagogicznej koncepcji osobowości i wychowania. - Wyd. 3. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998

RADZIEWICZ Julian : Edukacja alternatywna .0 innowacjach mikrosystemowych. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1992

SCHOENEBECK Hubertus : Antypedagogika w dialogu. Wprowadzenie w rozmyślanie antypedagogiczne. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1994

SZKOŁA alternatywna - założenia, egzemplifikacje. W : Encyklopedia Pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993

SZKOŁA alternatywna. W : Pedagogika. Leksykon / red. Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

SZKOŁA Montessori. W : Pedagogika. Leksykon / red. Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARAŃSKI Czesław : O istocie i warunkach edukacji alternatywnej // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 20-21

BEDNARCZUK Beata : Formy organizacji pracy uczniów w metodzie Marii Montessori // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 9-11

BEDNARCZUK Beata : Ocena pracy dziecka według Montessori // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 66-72

BEDNARCZUK Beata : Teoriopoznawcze podstawy edukacji metodą Marii Montessori // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 1, s. 52

BOGAJ Andrzej : Szkoły alternatywne w świecie jako wyraz uspołecznienia oświaty // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 3, s. 19-28

DĄBROWSKA Joanna : Polemiki o pedagogice waldorfbwskiej // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 7/8, s. 9-15

DUDZIŃSKA Bogumiła : Mało znane pojęcie "edukacja alternatywna" // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 6, s. 14-21

DUMOWSKA Bogumiła : Mimo wszystko - wolność w edukacji? // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 2, s. 1-3

FRANKIEWICZ Małgorzata : Wolność w pedagogice waldorfbwskiej // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 13-17

GUZ Sabina : Organizacja pracy uczniów w średniej szkole Montessori. Na przykładzie Szkoły Woods w Houston w stanie Teksas // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 3-7

GUZ Sabina : Przygotowanie dzieci do udziału w życiu społecznym. Z doświadczeń szkoły Montessori... // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, s. 27-31

KLESSA Ludmiła : Edukacja alternatywna // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 6, s. 60-63

LEWICKI Marek : Warsztaty edukacji alternatywnej // Edukacja i Dialog. - 1997. nr 10, s. 46-48

ŁATACZ Ewa : Montessori o rozwoju mowy u dzieci // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s. 26-32

MATCZAK J., SOSNOWSKA J. : W oddziale montessoriańskim // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 48-49

MOCSZA Małgorzata : Kierunki rozwoju montessoriańskiego w Polsce po 1990 r. // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 2, s. 4-7

OKOŃ Wincenty : Dziesięć szkół alternatywnych // Nowa Szkoła. - 1998, nr 3, s. 54-55

PODEMSKA T., WALEWICZ G. : Pedagogika Marii Montessori - literatura w wyborze // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 2, s. 23-24

SZMYTKA Renata : Ćwiczenia codziennego dnia w teorii pedagogicznej Marii Montessori // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 7/8, s. 11-14

ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja alternatywna w Polsce na przykładzie recepcji pedagogiki montessoriańskiej // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 2, s. 1-4

ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja steinerowska na cenzurowanym? // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 4-7

ŚLIWERSKI Bogusław : Pedagogika Marii Montessori w Polsce // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 12, s. 7-9

ŚLIWERSKI Bogusław : Pedagogika steinerowska, pedagogika waldorfowska, szkoły steinerowskie-waldorfowskie ( wybór literatury) // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 2, s. 25

TARNOWSKA Małgorzata : Program językowy dla klas początkowych w szkołach Montessori // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 2, s. 16- 20

ZALESKA Barbara : Pedagogika alternatywna (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990- 2000) // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 2, s. 24

ZWIERZCHOWSKA Iwona : Pedagogika Marii Montessori - przyszłością dla Europy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 367-368

ZWIERZCHOWSKA I., MACIĄG M. : Pedagogika Marii Montessori dla nauczycieli i studentów // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 10, s. 49-50

 

Oprac. Jolanta Zbroja
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Radomsku

 

 


© Biblioteka Pedagogiczna