Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

OŚWIATA W PORTUGALII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 67-69 : Portugalia

DZIEWULAK Dobromir : Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. - S. 68-72 : Portugalia

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 97-102 : Portugalia

PACHOCIŃSKI Ryszard : Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994. - S. 144 : Organizatorzy i placówki doskonalenia : Portugalia

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk] ; Komisja Europejska ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Krajowe Biuro Eurydice, cop. 1998. - S. 365-396 : Portugalia

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002. - S. 127-135 : Portugalia

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy Portugalii // Nowa Szkoła. - 1994, nr 6, s. 360-361

GORLOFF Elżbieta : Wybrane aspekty kształcenia i dokształcania nauczycieli w Portugalii na tle przemian oświatowych // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 92-98

GRĄCKA Joanna : Jak to robią w Portugalii // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 13, s. 5

KARPIŃSKI W. : Systemy kształcenia zawodowego w niektórych krajach // Szkoła Zawodowa. - 1993, nr 2, s. 40-45, bibliogr.
Niemcy, Anglia, Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Australia

NADZÓR pedagogiczny w krajach UE // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 8, s. 7-8
Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Szwecja

PYTEL Jolanta : Biblioteka i centrum informacji w Escola Básica Integrada da Charneca de Caparica. [Biblioteka Centrum Informacji nr 3/2011] // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7-8, s. 24-26

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w Hiszpanii i Portugalii // Nowa Szkoła. - 1991, nr 2, s. 94-101

SALAŃSKI Witold : Wiedza czy Zgorszenie // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 27, s. 10
Nauczanie przedmiotu - wychowanie seksualne w Niemczech, Portugalii i Szwecji

SZKOŁA promująca zdrowie w różnych krajach wnioski i rekomendacje // Lider . - 1997, nr 12,s. 29-32
Polska, Litwa, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Irlandia

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna