Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


OŚWIATA W HISZPANII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 42-44 : Hiszpania

DZIEWULAK Dobromir : Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. - S. 48-52 : Hiszpania

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 75-80 : Hiszpania

LIPPKE Wolfgang : Aspekty aktualnej reformy szkolnictwa w Hiszpanii i jej wpływ na nauczycieli // W: Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfganga Hörnera i Mirosława S. Szymańskiego ; teksty niem. w tł. Mirosława S. Szymańskiego i Doroty Sztobryn ; [aut. Oskar Anweiler et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005. - S. 243-261

MOŻDŻEŃ Stefan Ignacy : Historia wychowania : 1918-1945. - Wyd. 2 popr. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2006. - S. 55-56 : Hiszpania

PACHOCIŃSKI Ryszard : Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994. - S. 135-137 : Organizatorzy i placówki doskonalenia : Hiszpania

PACHOCIŃSKI Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. - 32-39 : Hiszpania

RICHE Pierre : Edukacja i kultura w Europie Zachodniej (VI-VIII w.) / przeł. Maria Radożycka-Paoletti. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Wolumen ; Inst. Wydaw. PAX, 1995

PÓŁTURZYCKI Józef : Edukacja dorosłych za granicą. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. - S. 241-243 : Kształcenie specjalistów edukacji dorosłych w Hiszpanii

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk] ; Komisja Europejska ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Krajowe Biuro Eurydice, cop. 1998. - S. 155-192 : Hiszpania

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002. - S. 71-78 : Hiszpania

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADM : Jak się uczą w Hiszpanii // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 26, s. 8-9

AULICH Maria, STRUŻYNA Krystyna : Znad Ebro // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 20, s. 8-9

BOS Dominique, MAES Claudie, GUTH Jean-Pierre : Prawne i finansowe podstawy systemów kształcenia ustawicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 9-16

CO nowego w europejskiej oświacie? // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 4, s. 49-50
Belgia, Włochy, Hiszpania, Austria, Cypr

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy Hiszpanii // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 167-168

ELSNER Danuta : Pierwsze lata dyrektora szkoły w wybranych krajach europejskich // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 31-35
Badania przeprowadzone w Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech. W badaniach, w każdym państwie wzięło udział 50 dyrektorów szkoły podstawowej i tyluż szkoły średniej

GIWER Olga : Sytuacja bibliotek szkolnych w Hiszpanii // Bibliotekarz. - 2004, nr 10, s. 15-19

GRĄCKA Joanna : Jak to robią w Hiszpanii // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 11, s. 5
System oświatowy Hiszpanii. Z cyklu: Edukacja w Europie. Cz.9

GRĄCKA Joanna : Jak to robią w Hiszpanii // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 11, s. 5

JAK się uczą w Hiszpanii ; europejskie systemy edukacyjne / opr. AMD // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 26, s. 8-9
Nauka w szkole podstawowej, średniej. Egzaminy do szkół wyższych

KARPIŃSKI W. : Systemy kształcenia zawodowego w niektórych krajach // Szkoła Zawodowa. - 1993, nr 2, s. 40-45, bibliogr.
Niemcy, Anglia, Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Australia

KOSZEWSKA Katarzyna : Hola, Catalunya! // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 2, s. 67-70
Szkolnictwo i inne sfery życia w Hiszpanii

LESZCZYŃSKA Elżbieta : Kształcenie nauczycieli w Hiszpanii // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 8, s. 68-70

LIPPKE Wolfgang J. : Aspekty aktualnej reformy szkolnictwa w Hiszpanii i jej wpływ na nauczycieli / tł. Dorota Sztobryn, Mirosław S. Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 50 (2005), nr 3, s. [133]-152

LUBOMIRSKA Krystyna : Edukacja przedszkolna w Hiszpanii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 1, 26-30

MAJEWSKA Renata : Nauczyciele realizujących kształcenie typu CLIL w Polsce i Andaluzji : ujęcie porównawcze. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 6, s. 87-97
Przedstawienie sytuacji nauczycieli pracujących w oddziałach dwujęzycznych w Polsce i w hiszpańskiej Andaluzji. Ukazanie czynników wpływających na przebieg i efekty ich pracy z uczniami. Cele oraz charakterystyka kształcenia typu CLIL, wymagania formalne, kompetencje i kształcenie nauczycieli nauczania dwujęzycznego w Polsce i Andaluzji

MAJEK Elżbieta : Języki obce w Europie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 33
Zasady nauczania języków obcych w UE: Irlandia, Finlandia, Austria, Luksemburg, Hiszpania, Szwecja, Włochy, Niemcy

NADZÓR pedagogiczny w krajach UE // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 8, s. 7-8
Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Szwecja

NOWICKA Dorota : Matura w Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 23
Egzaminy zewnętrzne w Wielkiej Brytanii, Austrii, Czechach, Francji, Finlandii, Hiszpanii

NOWICKA Renata : Problemy oświaty w Hiszpanii // Nowa Szkoła. - 1995, nr 8, s. 45-46
Raport krajowej Rady Szkół podsumowujący sytuację oświaty w latach 1992/93

PRZYBYLSKI Stefan : Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w systemie integracyjnym w Hiszpanii i Polsce // Kultura i Edukacja. - 1994, nr 4, s.105-109, sum.

RABCZUK W. : Nauka religii, moralności świeckiej i wychowania obywatelskiego w Republice Federalnej Niemiec, Włoszech i Hiszpanii // Nowa Szkoła. - 1991, nr 7, s. 430-435, bibliogr.

RABCZUK W. : Szkolnictwo prywatne w Hiszpanii i Portugalii // Nowa Szkoła. - 1991, nr 2, s. 94-101

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Różnice programowe w europejskich szkołach średnich // Nowa Szkoła. - 1999, nr 3, s. 37-41
Dania; Europa; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Niemcy; Szwecja; Wielka Brytania; Włochy

SOCHACZEWSKA Grażyna : W hiszpańskich przedszkolach // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 3, s. 138-141

STECZ Joanna : W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 18-22
Przedszkola publiczne i niepubliczne w Polsce. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wychowanie przedszkolne w Anglii, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji

STRÓŻYNA Krystyna : Znad Ebro // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 20, s. 8-9
System edukacji w Hiszpanii

ZIELIŃSKA Anna : Koncepcja szkolnictwa niepublicznego w wybranych krajach europejskich // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 2, s. 213-221

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna