Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W MACEDONII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

PRZYBYLSKA Ewa : Edukacja dorosłych w Europie - przykład bałkański // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 65-79

SAJKOWSKA Monika : Nauczyciele a bicie dzieci : postawy i doświaczenia nauczycieli z Europy Środkowo-Wschodniej // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 10-13
Artykuł zawiera sprawozdanie z badań nad postawami nauczycieli wobec przemocy przeprowadzonych w Polsce, na Litwie, na Łotwie, Bułgarii, na Ukrainie, Macedonii, Mołdawii

WOYNAROWSKA, Barbara, STĘPNIAK Katarzyna : Cele i modele szkoły promującej zdrowie w różnych krajach Europy // Edukacja. - 2002, nr 4, s. 76-83
Model szkół promujących zdrowie (SzPZ) w Czechach, Danii, Macedonii i Szkocji

 

OŚWIATA NA MALCIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

FRĄCKOWIAK Anna : Edukacja dorosłych na Malcie // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 558-570

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHAŁUPNIAK Radosław : Wychowanie religijne na Malcie //  Katecheta. - 2010, [nr] 6, s. 7-11
Organizacja i koordynacja katechezy na Malcie

PROKOP Agnieszka : Szkoła podstawowa na Malcie // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 62-65
Prezentacja maltańskiego systemu edukacji

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna