Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

 

OŚWIATA W LUKSEMBURGU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 58-60 : Luksemburg

DZIEWULAK Dobromir : Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. - S. 59-63 : Luksemburg

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 87-92 : Luksemburg

PACHOCIŃSKI Ryszard : Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994. - S. 140-141 : Organizatorzy i placówki doskonalenia : Luksemburg

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk] ; Komisja Europejska ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Krajowe Biuro Eurydice, cop. 1998. - S. 279-304 : Luksemburg

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002. - S. 107-109 : Luksemburg

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BINKIEWICZ-KOŁODZIEJ Danuta : Wokół książek w krajach Beneluksu // Biblioteka - szkolne centrum informacji. - 2011, nr 5, s. 16-20

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy Luksemburga // Nowa Szkoła. - 1994, nr 1, s. 36-38

GRĄCKA Joanna : Jak to robią w Luksemburgu // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 19, s. 7

KARPIŃSKI Wiesław : Edukacja w krajach Unii Europejskiej : rozwój edukacji zawodowej w Luksemburgu. - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 2, s. 11-13

KOŁOWCA Magdalena : To ma sens // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 37, s. 13
O systemie kształcenia podstawowego w Luksemburgu w kontekście reformy mającej na celu obniżenie wieku obowiązku szkolnego w Polsce

MUSZCZYŃSKI Leszek : System edukacji w Luksemburgu // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 29-30
Edukacja przedszkolna. Szkolnictwo podstawowe. Edukacja ponadpodstawowa. Szkolnictwo średnie ogólne. Szkolnictwo średnie techniczne. Szkoły alternatywne. Możliwości nauki obcokrajowców. Szkolnictwo wyższe

NADZÓR pedagogiczny w krajach UE // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 8, s. 7-8
Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Szwecja

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna