Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W ISLANDII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 82-84 : Islandia

FRĄCKOWIAK Anna : Edukacja dorosłych w Islandii // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 247-258

KSZTAŁCENIE przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej : sytuacja w Austrii, Finlandii, Szwecji i w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) (Islandia i Norwegia) : suplement / red. nauk. Wiktor Rabczuk ; przeł. [z fr.] Iwona Michałowicz. - Warszawa : "Eurydice", [1996]

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

FILIPOWICZ Renata : Kształcenie zawodowe w krajach EFTA/EEA // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 46-49

J.G. : Jak to robią w Islandii : edukacja w Europie // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 24, s. 5

POKRZYCKA Lidia : Edukacja medialna w Islandii // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 49-52

PYTEL Jolanta : Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy bibliotekarzy islandzkich. [Biblioteka Centrum Informacji nr 3] // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7-8, s. 26-27

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna