Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W HOLANDII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 61-63 : Holandia

DZIEWULAK Dobromir : Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. - S. 52-55 : Holandia

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 80-84 : Holandia

ŁADYŻYŃSKI Andrzej : Szkolnictwo holenderskie i jego tradycje. - (Tradycje a zmiany edukacyjne : edukacja europejska w XX wieku / red. Beata Krawiec ; [cz.] 2). - Zsfg. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne. - [Nr] 125 (1998), s. 91-108

PACHOCIŃSKI Ryszard : Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994. - S. 137-139 : Organizatorzy i placówki doskonalenia : Holandia

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk] ; Komisja Europejska ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Krajowe Biuro Eurydice, cop. 1998. - S. 305-332 : Holandia

ŚLIWERSKI Bogusław : Jak zmieniać szkołę : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. - Kraków : Impuls, 1998. - S. 108-110 : Uspołecznianie edukacji szkolnej : Holandia

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002. - S. 111-114 : Holandia

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARANOWSKA Maria : W szkołach steinerowskich w Holandii // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 10, s. 26-28

BINKIEWICZ-KOŁODZIEJ Danuta : Wokół książek w krajach Beneluksu // Biblioteka - szkolne centrum informacji. - 2011, nr 5, s. 16-20

BRZEZIŃSKA Anna, LUTOMSKI Grzegorz, MISIORNA Elżbieta : Filozofia edukacyjna szkoły : na przykładzie szkoły podstawowej w Bilthoven-Holandia // Życie Szkoły. - 1996, nr 7, s. 442-445

CICZKOWSKI Wiesław : Czego możemy się nauczyć od Duńczyków i Holendrów? // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 1, s. 48-52
Funkcjonowanie oświaty w Danii i Holandii. Propozycje przeniesienia duńskich doświadczeń (m.in. kształcenia nauczycieli) do polskich uniwersytetów ludowych

CICZKOWSKI Wiesław : Doświadczenia szkół holenderskich // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 474-478

CICZKOWSKI Wiesław : Pomóż mi, a zrobię to sam : system Montessori w Holandii // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 6, s. 45-49

CICZKOWSKI Wiesław : W holenderskich szkołach podstawowych // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 1, s. 43-46

DUTKIEWICZ Waldemar : Ocena osiągnięć szkolnych uczniów w holenderskim systemie szkolnym // Edukacja. - 1996, nr 4, s. 102-108, bibliogr.

ELSNER Danuta : Pierwsze lata dyrektora szkoły w wybranych krajach europejskich // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 31-35
Badania przeprowadzone w Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech. W badaniach, w każdym państwie wzięło udział 50 dyrektorów szkoły podstawowej i tyluż szkoły średniej

FALIŃSKA Sylwia : Holenderski przepis na nowe nauczanie // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 133-146
Ruch odnowy kształcenia w Holandii określany mianem "nowego nauczania". Charakterystyka, źródła i założenia tzw. "nowego nauczania"

GRĄCKA Joanna : Jak to robią w Holandii // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 21, s. 5
Holenderski system oświaty. Artykuł z cyklu: Edukacja w Europie. Cz. 14

GRZEGORZEWSKA Sylwia : Szkolnictwo podstawowe w Holandii // Życie Szkoły. -2001, nr 2, s. 120-124

GRZYBOWSKA Ewa : Kurs na Unię : u kolegów w Niemczech i Holandii // Geografia w Szkole. - 2003, nr 4, s. 243-248
Niemiecki i holenderski system szkolny

JAWOROWICZ-KONSTANTY Izabela, WASIUKIEWICZ Jadwiga : Wrażenia ze szkół waldorfskich : Holandia, Niemcy // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 1, s. 54-61
Szkoły wg pedagogiki Rudolfa Steinera

KAMIŃSKA Dorota : Wyjazd studyjny do Holandii. [program Leonardo da Vinci] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 23-25

KAMIŃSKA Krystyna : Holenderski projekt opieki nad dzieckiem // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 586-588

KARPIŃSKI Wiesław : Edukacja w krajach Unii Europejskiej : partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Holandii // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 5, s. 8-11

KOZŁOWSKI Mieczysław : Praca i cnota. Cz. 1 // Remedium. - 2006, nr 11, s. 32
Holenderska pedagogika renesansowa. Działalność Braci Wspólnego Życia

KOZŁOWSKI Mieczysław : Praca i cnota. Cz. 2 // Remedium. - 2007, nr 1, s. 32
Myśl pedagogiczna Erazma z Rotterdamu

KRAUZE-SIKORSKA Hanna, KUSZAK Kinga : Holenderski system wspierania rozwoju dzieci // Życie Szkoły. - 2008, nr 3, s. 52-59

KS : Nadzór nad szkołami w Holandii : wiadomo co, jak i kiedy // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 1, s. 7

KUMIŃSKA Doorn : Wśród tulipanów // Głos Nauczycielski. - 1992, nr 17, s. 1, 7
Początki współczesnego systemu oświatowego w Holandii

KUSZAK Kinga : Dziecko w roli nauczyciela. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 14-17
Poznanie przedszkolnego i szkolnego holenderskiego systemu wspierania dzieci i młodzieży w ramach wyjazdu szkoleniowego w 2006 roku (program Leonardo da Vinci)

LUBOWIECKA Jadwiga : Przedszkola Waldorfowskie w Holandii // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 7, s. 404-412

MAGDZIARZ Majka : Nowe role, nowe relacje. [rola rodziców w edukacji swoich dzieci w Holandii] // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 12, s. 24-26
Udział rodziców w edukacji szkolnej dzieci. Holandia

MAJEWSKA-OPIEŁKA Iwona : Dobre wzory ze świata // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 9, s. 28-29
Funkcjonowanie szkoły podstawowej w Holandii (St. Lambertus w Haarsteeg)

MALEWSKA Anna : Information professional zamiast bibliotekarza : studia na kierunku zarządzania informacją w Holandii // Bibliotekarz. - 1998, nr 7/8, s. 6-9
System kształcenia w Holandii. Porównanie ze studiami polskimi

MALEWSKA Anna : Na kawę do biblioteki. O roli bibliotek publicznych w Holandii // Bibliotekarz. - 2000, nr 10, s. 13-15

MALINOWSKI Ludwik : Edukacja nauczycieli w Europie // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 43-45

MARSHALL R. : Chcą porozumiewać się z całym światem // Nowa Szkoła. - 1992, nr 9, s. 541
Holenderski system nauczania języków obcych

MARSHALL R. : Jak zwalczyć epidemię analfabetyzmu matematycznego // Nowa Szkoła. - 1992, nr 9, s. 551

MARSHALL Zwolle R. : Królowa nauk w Holandii. Najlepsze szkoły świata // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 20, s. 5
Matematyka w szkołach holenderskich

MATUSZ-POTASIEWICZ Patrycja : Edukacja etniczna - programy wspierania dzieci imigrantów w holenderskim systemie edukacyjnym // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2005, nr 2, s. [79]-88
Polityka integracji imigrantów w Holandii. Polityka edukacyjna

MATUSZ-POTASIEWICZ : Patrycja Interkulturowa edukacja w Holadii. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2004, nr 4, s. [103]-115
Polityka edukacyjna mająca na celu integrację imigrantów

MENDEL Maria : Nadzór pedagogiczny w Holandii // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 8, s. 54-56

MENCEL Marek : Haarlem - szkoły Europy? // Nowa Szkoła. - 1994, nr 9, s. 541-546
Przegląd wybranych szkół w holenderskim Haarlemie

MIKINA Agnieszka : Kształcenie zawodowe w Holandii // Szkoła Zawodowa. - 1996, nr 4, s. 33-35

MLECZKO Agata : Liduina Basisschool - szkoła przyjazna dziecku // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 65-67
System szkolnictwa w Holandii

NIEPEŁNOSPRAWNI uczniowie na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 47
Holandia, Austria, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Finlandia, Szwecja, Niemcy

NOWICKA Renata : Holenderska polityka oświatowa na rok 1997 // Nowa Szkoła. - 1997, nr 3, s. 41-42

NOWICKA Renata : Polubić matematykę // Nowa Szkoła. - 1994, nr 8, s. 489-490
Praktyczny program nauczania matematyki - matematyka ,,z życia wzięta'' w Holandii

OLKUSZ Jolanta : Wychowanie patriotyczne w holenderskim muzeum // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, s. 271-276
Ukazywanie specyfiki i uroku ojczystej przyrody

PIOTROWSKI Marian : Zmiany w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego w Holandii // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, nr 4, s. 70-76

PYRZANOWSKI Krzysztof : Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego // Wiadomości Historyczne. - 2003, [nr] 4, s. 250-252
Szkolnictwo w Holandii i Niemczech

RABCZUK W. : Szkolnictwo prywatne w Holandii // Nowa Szkoła. - 1991, nr 1, s.45-48, bibliogr.

ROGACZ-SIWIŃSKA A., ŁĘSZCZAK D. : W drodze do Europy // Edukacja Medialna. - 2002, nr 2, s. 12-15

RÖHNER Roel : Edukacja daltońska w grupach przedszkolnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 4, s. 26-29
System edukacyjny w Holandii. Cele oraz zasady edukacji według planu daltońskiego, stworzonego w 1922 r. przez Helen Pankhurst. Charakterystyka planu daltońskiego na etapie przedszkolnym

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Najlepsze szkoły świata // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 32-39
Opisany został system szkolny Holandii, Francji, Japonii, Belgii, Szkocji, Niemiec, Nowej Zelandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Australii

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Różnice programowe w europejskich szkołach średnich // Nowa Szkoła. - 1999, nr 3, s. 37-41
Dotyczy Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch

SCHREUDER Klaas : Nowy program nauczania holenderskiego jako języka ojczystego // Język Polski w Szkole Średniej. - R.13: 1998/99, z.3, s. 7-16

SOWIŃSKA Anna : Tulipany, wiatraki i chodaki // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 16-17
Realizacja planu daltońskiego w holenderskiej szkole i przedszkolu - obserwacje po wizycie w Amersfoort

STAWIAK-OSOSIŃSKA Małgorzata : Formy współpracy rodziny ze szkołą w wybranych krajach świata // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2004, nr 2, s. 37-43
Współpraca rodziców ze szkołą w Danii, Holandii, Stanach Zjednoczonych w Japonii

STECZ Joanna : W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 18-22
Przedszkola publiczne i niepubliczne w Polsce. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wychowanie przedszkolne w Anglii, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji

STECZ Joanna : W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 18-22
Przedszkola publiczne i niepubliczne w Polsce. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wychowanie przedszkolne w Anglii, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji

STRUŻYNA Krystyna : Holenderska zawodówka // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 48, s. 9

SZCZUPAŁ Bernadeta : Alternatywny model kształcenia : polsko-holenderski // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 10, s. 53
Polski-holenderskie seminarium n.t. Alternatywny model kształcenia nauczycieli przy zastosowaniu modułów, czerwiec 1994r., Warszawa

SZENDZIELORZ Aleksandra, KEMPNY Ewa : Koniecznie z egzaminem wstępnym? // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 11, s. 33-34
Rekrutacja uczniów holenderskich do szkół średnich

ŚWIDER Grażyna : Wizerunek nauczyciela w wyobrażeniach uczniów szkół średnich w Polsce i w Holandii // Edukacja. - 2002, nr 2, dod. s. 28-29

ŚWIDERSKA Elżbieta : Belgia i Holandia - tradycja i współczesność // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 35-40

ŚLIWERSKI Bogusław : Rady szkół poza granicami kraju // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 9, s. 6-10
Dotyczy Kanady, USA, Anglii i Walii, Danii, Holandii, Austrii i Czech

TOMASZEWSKA Anna : Holenderski system edukacji i rehabilitacji osób słabowidzących i niewidomych // Szkoła Specjalna. - 2002, s. 1, s. 50-55

WALCZAK Grażyna : Markendalen - ośrodek dla dzieci upośledzonych umysłowo z dodatkowymi ograniczeniami // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 1, s. 55-58

WILS Kaat : Nauczanie historii we Flandrii i Holandii // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 4, s. 22-23

WÓJTOWICZ Bożena : Nauczanie nauczycieli geografii - warsztaty polsko - holenderskie w Kielcach // Geografia w Szkole. - 1994, nr 5, s. 298-299
System kształcenia w szkołach holenderskich. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w Holandii

WYSMUŁEK Ilona : Nauka języka angielskiego w szkołach M. Montessori w Holandii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 10-14

ZAWADOWSKA J. : Kształcenie nauczycieli w Holandii // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 32-34

ZIELIŃSKA Ewa : Z wizytą w Holandii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 48(112)-49(113)
Szkoła podstawowa w systemie holenderskim

ZYNGIER Mariusz : W krainie wiatraków, kanałów i (...) nowoczesnych technologii // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 6, s. 11-16

ŻEBROWSKA Katarzyna : System edukacji w Holandii // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 10, s. 51-54

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna