Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W FINLANDII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 70-71 : Finlandia

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 53-62 : Finlandia

KSZTAŁCENIE przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej : sytuacja w Austrii, Finlandii, Szwecji i w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) (Islandia i Norwegia) : suplement / red. nauk. Wiktor Rabczuk ; przeł. [z fr.] Iwona Michałowicz. - Warszawa : "Eurydice", [1996]

PLESKOT-MAKALSKA Krystyna : Edukacja dorosłych w Finlandii // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 286-299

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk] ; Komisja Europejska ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Krajowe Biuro Eurydice, cop. 1998. - S. 397-420 : Finlandia

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002. - S. 137-141 : Finlandia

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AULICH Maria, WOJCIECHOWSKA Anna : Znad Tysiąca Jezior : bliżej Unii Europejskiej // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 30, s. 6-7

BARTOSZEWICZ Małgorzata, GULIŃSKA Hanna : System edukacyjny w Finlandii // Chemia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 57-59

BUDAJCZAK Marek : Fińskie sampo - o łamaniu kodu edukacyjnego sukcesu słów kilka // Forum Oświatowe. - 2009, [nr] 2, s. [47]-60
Sukcesy Finów w międzynarodowym teście PISA. System szkolny w Finlandii

DRACHAL Halina : Jak oni to robią? Tylko pozazdrościć, czyli edukacja po fińsku? // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 27, s. 9
Edukacja szkolna w Finlandii

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy Finlandii // Nowa Szkoła. - 1995, nr 10, s. 39-43

FIGA Maria : Edukacja w Finlandii - spojrzenie z bliska // Geografia w Szkole. - 2010, s. 1, s. 41-47
Fiński system szkolnictwa

FLOREK Anna : Asystent i specjaliści w szkole fińskiej // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 34-35
Diagnozowanie potrzeb specjalnych uczniów, edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

FLOREK Anna : Szkoła fińska przyjazna dzieciom i nauczycielom // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 46-48
Ogólny obraz szkoły, kształcenia nauczycieli oraz organizowania pracy edukacyjnej w Finlandii

FRANKIEWICZ Elżbieta : Biblioteki fińskie - warto naśladować // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, s. 3, s. 19-20

GAŃCZA-PAWEŁCZYK Joanna : Jak robią to Finowie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 52-53

GRĄCKA Joanna : Jak to robią w Finlandii : edukacja w Europie // Gazeta Szkolna. - 2000. nr 22, s. 5

GROŃSKA-TURUNEN Joanna : Finlandia - kraj edukacyjnego sukcesu // Polonistyka. - 2009, nr 4, s. 6-10
Charakterystyka fińskiego systemu edukacji i odpowiedź na pytanie, jakie działania sprawiają, że fińskiemu systemowi edukacji udało się połączyć doskonałe wyniki z niezwykle wyrównanym poziomem uczniów

HUT Paweł : Współczesne przesiedlenia do Finlandii. [polityka imigracyjna] // Polityka Społeczna. - 2011, nr 1, s. 28-31

JACEWICZ Agata : Edukacja przedszkolna w Finlandii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s. 23-27

KAMIŃSKA Dorota : Mała Szkoła, Małe Przedszkole : nowe idee w edukacji wiejskiej // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 10, s. 8-10

KIENIG Anna : Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 4-7
Zróżnicowane podejście do programów edukacji przedszkolnej w krajach skandynawskich

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Wczesne wychowanie przedszkolne - model krajów skandynawskich // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 22-24
Czym zajmuje się wychowanie przedszkolne. Jak zorganizowane jest wychowanie przedszkolne. Skandynawska Rada Nauczycieli

KSIĄŻEK Wojciech : Polska edukacja w XXI wieku, czyli szkoła przyjazna i efektywna // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 21-24
Model edukacji w Finlandii. Podmiotowe relacje w polskiej szkole i wokół niej. Edukacyjna wartość dodana - wykazywany w różny sposób wzrost wiedzy, umijętności, jaki zdobyli uczniowie w danym etapie kształcenia. Godność zawodu nauczyciela. Nauczycielski bon szkoleniowy. Podstawy programowe. Wypracowanie systemu radykalnego dofinansowania polskiej oświaty

LUBOMIRSKA Krystyna : Edukacja przedszkolna w Finlandii // Wychowanie w Przedszkolu. 2010, nr 5, s. 32-35

MAJEK Elżbieta : Języki obce w Europie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 33
Zasady nauczania języków obcych w UE: Irlandia, Finlandia, Austria, Luksemburg, Hiszpania, Szwecja, Włochy, Niemcy

MALINOWSKI Ludwik : Fińscy uczniowie najlepsi // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 52-53

MATILAINEN Małgorzata : Być maturzystą w Finlandii // Geografia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 13-18

MATILAINEN Małgorzata : Lasten kesä, czyli lato dzieci // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 32, s. 8-9

MATILAINEN Małgorzata : Spotkałam szczęśliwych nauczycieli. Fiński sukces edukacyjny i mała szkoła w Joutseno // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 16, s. 9
Funkcjonowanie oświaty w Finlandii

MICHUŁKA Dorota, AALTONEN Outi : Reforma dokonana... w Finlandii [edukacja humanistyczna] // Polonistyka. - 2006, nr 9, s. 6-11
Historia i stan obecny edukacji humanistycznej w Finlandii .

NIEPEŁNOSPRAWNI uczniowie na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 47
Holandia, Austria, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Finlandia, Szwecja, Niemcy .

NOWICKA Renata : Kierunki reform w krajach skandynawskich // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 163-167

NOWICKA Dorota : Matura w Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 23
Egzaminy zewnętrzne w Wielkiej Brytanii, Austrii, Czechach, Francji, Finlandii, Hiszpanii.

ORŁOWSKA Ewa Noemi : Dlaczego Finlandia jest tak samo daleko od Polski jak Singapur, czyli o tym, co wynika z badań najlepiej funkcjonujących systemów edukacji na świecie dla nauczania w Polsce // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 6, s. 142-151
Badania nad najlepszymi systemami edukacji na świecie (McKinsey & Company) celem których była próba odpowiedzi na pytanie, jak należy ulepszać systemy edukacji. Raport opracowany na podstawie analizy osiągni ęć najlepszych systemów edukacji wybranych na podstawie Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów - PISA. Określenie źródła sukcesów najlepszych systemów edukacji na świecie, wskazówki jak należy pracować nad podniesieniem jakości pracy systemów mało skutecznych

PĘKOWSKA Marzena : Rola rodziców w zarządzaniu szkołą na przykładzie Wielkiej Brytanii i Finlandii // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33 (55), nr 2 (2009/2010), s. 76-82
Zarządzanie edukacją na przykładzie Anglii, Walii i Finlandii na poziomie centralnym i na poziomie instytucji

PIELACHOWSKI Józef : Fiński model edukacji ekologicznej // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 4, s. 20-21

POMIANOWSKA Małgorzata, ZAWADOWSKA Janina : Jak Finowie kształcą nauczycieli? // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 27-31
Fiński system edukacji. Praktyki studenckie przyszłych nauczycieli. Doskonalenie nauczycieli

PRZYBYLSKA Ewa : Edukacja dorosłych w Finlandii // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 1, s. 29-38

PUGACEWICZ Iwona, GRABOWSKA Dorota : Biblioteczna różnorodność z fińskiej perspektywy // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 10, s. 18-23

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w krajach skandynawskich. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1992, nr 3, s. 167-170
Finlandia, Norwegia, Szwecja, Islandia

REINIKAINEN Pasi : Fiński sukces w badaniach PISA // Edukacja. - 2010, nr 1, s. 125-130
Przyczyny znakomitych wyników fińskich uczniów w badaniach PISA

R.F. : Placówki kształcenia zawodowego w Finlandii i Szwecji // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 60-62

SOKOŁOWSKI Marek : Modele fińskiej edukacji na przykładzie funkcjonowania Uniwersytetu Laponii w Rovaniemi // Nowa Szkoła. - 1997, nr 1, s. 36-38
System szkolnictwa fińskiego

SOKOŁOWSKI Marek : System oświatowy w Finlandii // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 3, s. 67-70

SUCHOCKA Mirosława : O edukacji przedszkolnej w Finlandii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 12-16
System wychowania i nauczania przedszkolnego w Finlandii, diagnoza - badania kompleksowe i systematyczne dzieci na wysokim poziomie, troska i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

SZCZERBACZ Monika : Metso - Biblioteka Miejska w Tampere w Finlandii // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 1, s. 11-14

VEINIO Ritta : Na pierwszym miejscu // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 50, s. 7
Rozm. z ... urzędniczką Kuratorium Oświaty w Helsinkach, konsultantką ds. szkolnictwa mniejszościowego przepr. K. Strużyna

WOCIECHOWSKA Anna : Znad tysiąca jezior // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 30, s. 6-7
System oświaty w Finlandii

ZAWADOWSKA Janina : Od kalosza do komórki. Czego możemy nauczyć się od Finów? // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 24-28
Fińskie szkoły, przedszkola i żłobki

ZAWADOWSKA Janina : Szkoła po fińsku // Meritum. - 2006, nr 2, s. 28-30
Sukces szkolnictwa fińskiego

ZAWADOWSKA Janina : Życie jako uczenie się - Fiński Narodowy Program Badań // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 48-51
Fiński system oświaty

ŹRÓDŁA sukcesu fińskiej edukacji : zaufanie, odpowiedzialność, elastyczność : z dyrektor CODN Marleną Fałkowską rozmawiała: Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s. 6, 8

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna