Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

ZAJĘCIA TERENOWE I WYCIECZKI W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BERNE Irena : Zajęcia w terenie. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : WSiP, 1984

GORCZYŃSKA Jadwiga, GORCZYŃSKI Tadeusz : Wycieczki botaniczne. - Warszawa : WSiP, 1981

HAKKE Czesław, NONAS Narcyz : Wycieczki i zajęcia terenowe : poradnik metodyczny. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa : WSiP, 1986

LISOWSKA Beata : Zielone szkoły : programy i scenariusze zajęć wyjazdów śródrocznych. - Kraków : "Impuls", 1999

ŁABNO Grażyna : Przewodnik do zajęć terenowych : klasy IV-VI szkoły podstawowej. [Cz. 2], Łąka, pola. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002

ŁABNO Grażyna : Przewodnik do zajęć terenowych : klasy IV-VI szkoły podstawowej. [Cz. 3], Las, park. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002

ŁABNO Grażyna : Przewodnik do zajęć terenowych : klasy IV-VI szkoły podstawowej. [Cz. 4], Ochrona środowiska, ochrona przyrody, najbliższa okolica. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2003

ŁABNO Grażyna : Przewodnik do zajęć terenowych : klasy IV-VI szkoły podstawowej. [Cz. 1], Płazy, ptaki, owady. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001

ŁOZIŃSKA Wanda, SZCZUGIEŁ Beata : Zielona szkoła : poradnik dla nauczycieli organizujących zajęcia w terenie. - Warszawa : Agencja "Sukurs", 2001

PLICHTA Barbara : Scenariusze zajęć z edukacji ekologicznej : szkoła podstawowa, klasy IV-VI. - Łódź : Wydaw. Edukacyjne RES POLONA, [2000?]

WITEK Stefan : Przedszkolne wycieczki przyrodnicze : materiały pomocnicze dla nauczycieli. - Kalisz : ODN, 1986

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANGIEL Joanna : Zielone odsłony, czyli niezastąpione zajęcia w terenie : integracja treści edukacji geograficznej, ekologicznej, regionalnej w czasie zajęć terenowych z uczniami - gimnazjalistami // Przyroda Polska. - 2000, nr 4, s. 14-[15]

ANTOSZEWSKA Ewa : Ścieżka przez ekofarmę // Ekoświat. - 2002, nr 3, s. 12

BANACH Anna : Przyroda w mieście - propozycje zajęć terenowych // Przyroda Polska. - 2000, nr 9, s. 14-15

BANDZAREWICZ Anna : Wycieczka do Parku Narodowego : scenariusz zajęć // Aura. - 2002, nr 3, dod. s.10-12

BESZTAK Małgorzata : Kochane wycieczki // Ekoświat. - 2001, nr 3, s. 17

CHLEBOWICZ Jadwiga, KLEMPKA Grażyna : Badanie zanieczyszczeń powietrza : [scenariusz zajęć terenowych] // Aura. - 2001, nr 10, dod. s. 11

CZUBA Aleksandra, JACIÓW Paulina : Wspaniała lekcja : [wycieczka] // Ekoświat. - 2003, nr 11, s. 34

FRĄTCZAK Jan : Profilaktyczno-terapeutyczne znaczenie drzew zadaniem turystyki ekologicznej // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 1, s. 105-114

GAŁUSZKA Joanna : Woda w naszej rzece : scenariusz zajęć terenowych w szkole podstawowej i gimnazjum // Aura. - 2003, nr 12, dod. s. 9-10

GĄBKA Halina, BĄK Jadwiga, PIOTROWSKA Ewa : W zielonej szkole // Życie Szkoły. - 1996, nr 6, s. 354-360

GORGOŃ Elżbieta : Oceniamy czystość rzek Soły i Koszarawy oraz Jeziora Żywieckiego // Aura. - 2002, nr 10. dod. s. 1-5

GÓRECKA Maria : Ścieżka edukacyjna w terenie z przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla klas IV szkoły podstawowej // Aura. - 2002, nr 12, dod. s. 7 ; 2003, nr 1, dod. s. 1-3

JANISZEWSKA Bogumiła : Najbliższe środowisko w edukacji ekologicznej // Aura. - 2001, nr 2, dod. s. 7
Przykład zajęć z wykorzystaniem ścieżki dydaktycznej na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

JASZEK Danuta : Wykorzystanie ścieżki przyrodniczej : scenariusz zajęć koła biologicznego // Biologia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 294-295

KARA Helena : "Zielona szkoła" atrakcja i efekt // Nowe w Szkole. - 2001-2002, nr 1, s. 6-8

KĄDZIOŁKA Jan : Wycieczka jako sprawdzian wiadomości i umiejętności // Biologia w Szkole. - 2001, nr 2, s. 99-101

KOBYLSKA Mariola, NIEWIADOMA Joanna : Zajęcia terenowe prowadzone na lekcji biologii lub na zajęciach koła biologicznego // Aura. - 2002, nr 9, dod. s. 1-3

KOKOCKA Małgorzata : Lasy i ich znaczenie w naszym życiu : scenariusz zajęć terenowych // Biologia w Szkole. - 2002, nr 2, s. 78-80

KOSTECKA Lilianna, KOSTECKI Dariusz : Miejsca bliskie i niezwykłe : przewodnik rowerowy do rezerwatu przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych // Aura. - 2003, nr 2, dod. S. 8 ; nr 3, dod. s. 1-3

KRETO Barbara : Gleba środowiskiem życia : [konspekt lekcji - wycieczki]. - (Spotkania z przyrodą ; cz. 3) // Aura. - 1999, nr 7/8, dod. s. 12

KRETO Barbara : Spotkania z przyrodą // Aura. - 1999, nr 5, dod. s. 5-7

KRETO Barbara : Wkraczamy w tajemniczy świat przyrody : konspekt lekcji - wycieczki dla klasy IV // Biologia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 39

KRETO Barbara : Znaczenie szaty roślinnej dla życia na Ziemi : [konspekt lekcji - wycieczki]. - ( Spotkania z przyrodą ; cz. 4) // Aura. - 1999, nr 9, s. 10-12

KRETO Barbara : Życie w wodzie : [konspekt lekcji - wycieczki]. - (Spotkania z przyrodą ; cz. 2) // Aura. - 1999, nr 6, s. 9-11

KUCHARCZYK Jolanta, WOŁOSZYN Urszula : Kozłowiecki Park Krajobrazowy jako obiekt wycieczek dydaktycznych // Aura. - 2003, nr 11, dod. s. 1-2
W art. konspekt terenowej lekcji przyrody w klasach IV-VI

KUTERMAN Katarzyna : Na wycieczkę! // Ekoświat. - 2003, nr 2, s. 9

ŁOBOŻEWICZ Tadeusz, JĘDRAS Arkadiusz : Bezpieczeństwo na wycieczkach szkolnych // Geografia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 41-44

MAGDANS Renata : "Zielona szkoła" w Przemęckim Parku Krajobrazowym // Biologia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 206-210

MĄDROSZKIEWICZ Danuta : Poznajmy las : konspekt zajęć terenowych // Biologia w Szkole. - 1998, nr 4, s. 234-238

MORZYSZEK-BANASZCZYK Ewa : Wielkie poszukiwania : scenariusz wycieczki ekologicznej // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 2, s. 3-4

MROŻEWSKA Krystyna, PAWLATA Zdzisława : Ścieżka przyrodniczo-leśna "Łuba" : konspekt wycieczki // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 10/11, s. I-IV

NOWAK Ryszard : Wycieczka przyrodnicza jako jedna z form nauczania przyrody w szkole podstawowej // Szkolne Wieści. - 2003, nr 2, s. 27

PAWELSKI Leszek : Wychowanie ekologiczne na kolonii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 23-24

PILAWSKA Jadwiga : Obóz przyrodniczy formą edukacji środowiskowej // Biologia w Szkole. - 1995, nr 5, s. 262-263

POZNANIE środowiska rzeki w mojej miejscowości / Leszek Gałuszka [i in.] . - Scenariusz zajęć terenowych // Aura. - 2001, nr 10, s. 3-5

RANOSZEK Elżbieta : Załęczański Park Krajobrazowy jako miejsce wycieczek dydaktycznych // Aura. - 2000, nr 10, dod. s. 1-3

ROJKO Barbara : Scenariusz całodniowej wycieczki dla klasy III do Leśnego Kompleksu Promocyjnego // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 9, s. I-III
Temat: Praca służby leśnej

RZYMSKI Edwin : Zajęcia terenowe w kształtowaniu świadomości środowiskowej uczniów // Aura. - 1995, nr 9, dod. s. 3

SAWICKA Anna, WACHOWICZ Anna : Zajęcia terenowe w edukacji środowiskowej uczniów // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 2, s. 12-13

SITARSKA-OCIEPKA Wiesława : Wychowawcza rola zielonych szkół // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6. s. 59-61

SKOCZEK Maria : Turystyka ekologiczna // Kwartalnik Geograficzny. - 1998, nr 2, s. 28-32

SKRZYŃSKA Maria : Rola wycieczki w wychowaniu ekologicznym uczniów klas I-III szkoły podstawowej // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3/4, s. 182-190

SOKOŁOWSKI Stanisław : Wykorzystanie obserwacji na wycieczkach // Życie Szkoły . - 2002, nr 7, s. 436-439

STEFANIAK Anna : Wycieczka na łąkę // Biologia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 45-46

STOPCZYŃSKI Michał : Las Łagiewnicki, jego szata roślinna, świat zwierzęcy i problemy ochrony wód : scenariusz zajęć terenowych // Aura. - 2000, nr 4, dod. s. 3

SZALA Monika : Budzimy więzy z przyrodą // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 11-13
Propozycje zajęć w terenie dla uczniów szkoły podstawowej.

SZALA Monika : Lato leśnych ludzi // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 8-9

SZOASTEK Renata : Zielona szkoła - program działań wychowawczych // Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s. 372-378
Propozycje zabaw, ćwiczeń, gier terenowych, które pozwolą dzieciom zapoznać się z życiem lasu.

ŚWIĆ Adam : Lasy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i ich ochrona : scenariusz terenowych zajęć autokarowych dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych // Aura. - 2000, nr 6, dod. s. 4

TKACZYK Lena : Efektywność edukacji środowiskowej w "zielonej szkole" // Biologia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 288-290

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Środowisko, w którym przebywamy : program "zielonej szkoły" Cz. 1-3 // Aura. - 1999, nr 12, dod. s. 1-5 ; 2000, nr 1, dod. s. 6-8 ; nr 2, dod. s. 5-6

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Zielona Szkoła odskocznią od systemu klasowo-lekcyjnego // Aura. - 1999, nr 4, s. 6-7

TYRALSKA - WOJTYCZA Elżbieta : "Bliżej przyrody" - program "zielonej szkoły. [Cz.] 1-5 // Aura. - 1997, nr 2, dod. s. 1-5 ; nr 3, dod. s. 2-7 ; nr 4, dod. s. 3-9 ; nr 5, dod. s. 5-9 ; nr 6, dod. s. 2-7

WINIARSKA Marzena : "Zielona szkoła" - wszechstronna szansa // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 35, 36, 37

WITKOWSKI Krzysztof, ZIÓŁKOWSKI Marek : Wycieczki ornitologiczne w szkole podstawowej // Biologia w Szkole. - 1994, nr 1, s. 48-50

WOJTKIEWICZ Bogusław : Zielona szkoła - inaczej // Nowe w Szkole. - 2002, nr 5, s. 8-9

WOLNY Irena : Zagadnienia ekologiczne realizowane w trakcie wycieczek // Życie Szkoły . - 2002, nr 5, s. 267-271

ŻYWICZYŃSKA Maria : Scenariusz wycieczki do lasu i spotkania z leśniczym // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 9, s. III-IV

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.03.2004

 

 


© Biblioteka Pedagogiczna