Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W RUMUNII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

POLNY Roman : Systemy szkolnictwa w wybranych krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. - S. 186-193 : Szkolnictwo w Rumunii

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEDNARSKA Natalia : Funkcjonowanie szkoły przed i po rozpoczęciu światowego kryzysu gospodarczego w ocenie nauczycieli. Sytuacja w Polsce, Słowacji, Serbii i Rumunii // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 3-4, s. 41-58
Za początek światowego kryzysu gospodarczego przyjmuje się krach na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w 2007 r.

BIRZEA Cesar : Edukacja na poziomie szkoły średniej w Rumunii (ogólny zarys i kierunki badawcze) // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 489-491

GRZYBOWSKI Przemysław Paweł : Obcy przeciw AIDS : projekt edukacyjno-terapeutyczny w Singureni (Rumunia). - Bibliogr. // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 115-120
Działalność amerykańskiego lekarza Patcha Adamsa. Prezentacja projektu Singureni w Rumunii

KRĘGULEC Aleksandra : Niewidomi i słabo widzący w Rumunii, czyli jak to robią inni? // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, [nr] 2, s. [116]-122
Rumuński system kształcenia specjalnego niepełnosprawnych wzrokowo

PAJĄK Ewa : Stan i perspektywy szkolnictwa w Rumunii : nauczanie języka angielskiego w krajach kandydujacych do Unii Europejskiej. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 58-63

POPA Florian : Uwarunkowania wdrożenia Narodowej Strategii Uczenia się Przez Całe Życie w Rumunii // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2009, [nr] 3, s. 91-101
Rumunia nie ma jeszcze strategicznego dokumentu obejmującego wszystkie formy i poziomy kształcenia w jednej ramie legislacyjnej, to powstało kilka osobnych dokumentów dotykających różnych aspektów uczenia się przez całe życie

SOBECKI Władysław : W ojczystym języku. Szkoły dla mniejszości narodowych // Nowa Szkoła. - 1995, nr 4, s.36-38
Nauczanie mniejszości w Rumunii. Słowacy w Polsce - Orawa i Spisz

SZKOŁA promująca zdrowie w różnych krajach wnioski i rekomendacje // Lider. - 1997, nr 12, s. 29-32
Polska, Litwa, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Irlandia

ŚLIWA Beata : Systemy edukacyjne krajów Europy Środkowej i Wschodniej // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 49-54
Albania, Czechy, Węgry, Rumunia, Polska

STRUŻYNA K. : Edukacyjne metamorfozy // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 42, s. 4
Słowacja, Rumunia, Węgry, Ukraina, Litwa, Bułgaria, Estonia, Chorwacja - przemiany oświatoweOprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna