Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W CHORWACJI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KAWULA Stanisław : Dylematy edukacyjne za granicą : Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Litwa, Chorwacja. - Warszawa ; Olsztyn : Ethos, 1991

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe . - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

OCHMAN Anna : Z wizytą w chorwackim przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 20-22
Prezentacja przedszkola w miejscowości Orebić w Chorwacji. Chorwacki system edukacji przedszkolnej. Nauczyciel w chorwackim przedszkolu. Budynek i wyposażenie przedszkola

PRZYBYLSKA Ewa : Edukacja dorosłych w Europie - przykład bałkański // Edukacja Dorosłych. -2005, nr 4, s. 65-79

STRUŻYNA K. : Edukacyjne metamorfozy // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 42, s.4
Słowacja, Rumunia, Węgry, Ukraina, Litwa, Bułgaria, Estonia, Chorwacja - przemiany oświatowe

SZPOTOWICZ Magdalena : Polska podstawa programowa w kontekście europejskich ram kwalifikacji // Języki Obce w Szkole . - 2009, nr 6, s. 93-98
Dokumenty europejskie, które miały wpływ na na treść i kształt podstawy programowej: "kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie" oraz "Europejski system opisu kształcenia Jezykowego". Opis europejskich ram kwalifikacji do których nawiązuje m. in. system edukacji w Polsce - europejskie ramy kwalifikacji, krajowe ramy kwalifikacji. Doświadczenia innych krajów we wprowadzaniu krajowych ram kwalifikacji (Szkocja, Austria, Chorwacja)  

WOJCIECHOWSKA Anna : Tak daleko, tak blisko // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 44, s. 6-7


Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna