Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA NA WĘGRZECH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

POLNY Roman : Systemy szkolnictwa w wybranych krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. - S. 194-199 : Szkolnictwo na Węgrzech

ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku . - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2000. - S. 53-60 : Systemy edukacyjne Rosji i Węgier

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe . - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOLDIZSÁR Boglárka : Zróżnicowanie nauczania języka angielskiego w szkolnictwie podstawowym na Węgrzech. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 5, s. 104-111
Problemy związane z nauczaniem języka angielskiego w szkołach podstawowych po reformie szkolnictwa w latach 90 (podstawa programowa, wczesny etap nauczania języka angielskiego, nowe formy nauczania języka, rozwijane sprawności)

CHAŁUPNIAK Radosław : Chrześcijaństwo i wychowanie chrześcijańskie na Węgrzech. - Bibliogr. // Katecheta. - 2002, [nr] 1, s. 52-54

ELSNER Danuta : Pierwsze lata dyrektora szkoły w wybranych krajach europejskich // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 31-35
Badania przeprowadzone w Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech. W badaniach, w każdym państwie wzięło udział 50 dyrektorów szkoły podstawowej i tyluż szkoły średniej

FISCHER-DARDAI Agnes : Narodowy Program Nauczania Podstawowego na Węgrzech // Wiadomości Historyczne. - 1998, nr 2, s. 79-83

JANUS-SITARZ Anna : Nie tylko ballagas, czyli o szkolnictwie na Węgrzech // Polonistyka. - 1999, nr 2, s. 81-84
Nauczyciele, programy, matura

KACZOR S. : Przemiany szkolnictwa zawodowego na Węgrzech // Szkoła Zawodowa. - 1993, nr 9, s. 37-39

KENESEI Eva : Co dalej z wychowaniem muzycznym na Węgrzech // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 4, s. 27-30

KENESEI Eva : O wychowaniu muzycznym na Węgrzech // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 4, s. 23-26

KOPTAS-GÓRZAŃSKA Grażyna : Edukacja w Polsce, Czechach i na Węgrzech // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 55-59

KOZMA Tamas : Na huśtawce // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 21, s. 5
Rozm.z... na temat edukacji na Węgrzech przepr. Krystyna Strużyna

KOWALCZYK Maria, KRAUZOWICZ Barbara : Kilka uwag o szkolnictwie specjalnym na Węgrzech // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 176-178

MAROTI Andor : Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych na Węgrzech / tł. Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. - 1995, nr 4, s. 101-104

NEMETH Andras : Rozwój pedagogiki reformy na Węgrzech // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 2, s. 201-212
Historia edukacji na Węgrzech - XIX/XX wiek

OTAWA Henryka : W węgierskim przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 9, s. 531-532

PIWOWARSKI Rafał : Reformy i zmiany struktury oświaty : Polska na tle wybranych krajów // Edukacja. - 1998, nr 1, s. 34-46
Systemy edukacji w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech

PIWOWARSKI Rafał : Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i wybranych krajach // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 11, s. 38-44
Czechy. Węgry. Słowacja. USA

SOBECKI Władysław : Węgierskie próby reorganizacji szkolnictwa zawodowego // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 8, s. 58-59

SOBOLEWSKA-SZAWERDE E. : Czyżby powrót do struktury szkolnictwa okresu międzywojennego? : eksperyment ośmioklasowego gimnazjum w Budapeszcie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 1, s. 109-118

STRUŻYNA K. : Edukacyjne metamorfozy // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 42, s. 4
Słowacja, Rumunia, Węgry, Ukraina, Litwa, Bułgaria, Estonia, Chorwacja - przemiany oświatowe

SZABO Maria : Wyzwania stawiane węgierskim dyrektorom szkół // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 3-4, s. 50-51
Zmiany w systemie edukacji

ŚLIWA Beata : Systemy edukacyjne krajów Europy Środkowej i Wschodniej // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 49-54
Albania, Czechy, Węgry, Rumunia, Polska

WOODARD C. : Eliminowanie pozostałości komunistycznego systemu szkolnictwa // Nowa Szkoła. - 1993, nr 2, s. 108-109
Węgry

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna